Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2019-04-91891 Zranený 2019.08.21 Vörös józsef Inger László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-30-31138 Vyčerpaný 2019.08.21 zoltán szabó Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-R-135831 Schopný letu 2019.08.21 Hegedűs Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-487250 Schopný letu 2019.08.21 Bársony Mihály Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-26-92952 Schopný letu 2019.08.21 Ozsvár József Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
CRO-2019-22899 Schopný letu 2019.08.21 Schekk Attila Ruzsity Piroska Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2019-030-814 Schopný letu 2019.08.21 Schekk Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2019-12-66259 Schopný letu 2019.08.21 Schekk Attila Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-25-51748 Schopný letu 2019.08.21 Schwartz János Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2019-11-31679 Schopný letu 2019.08.20 Adrián Arnold Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-M-155133 Mŕtvy 2019.08.20 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-32705 Schopný letu 2019.08.20 Halász Ferenc Fördős Lajos Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-11-32 Schopný letu 2019.08.20 Halász Ferenc Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-475314 Schopný letu 2019.08.20 Márk Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-475314 Schopný letu 2019.08.20 Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-47 Schopný letu 2019.08.20 Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2019-10-32777 Schopný letu 2019.08.20 Varga Zoltán Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-05-80833 Schopný letu 2019.08.20 Szita Gyuri Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-27-69414 Schopný letu 2019.08.20 Kurilco Iván Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-02-70553 Vyčerpaný 2019.08.20 Bagi Ferenc Major István Villám Klub
HU-2019-14-48931 Schopný letu 2019.08.20 Burkon Dániel Köttő István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-391841 Vyčerpaný 2019.08.20 Benkőné Androvics Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-462423 Schopný letu 2019.08.20 Pécsi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2019-15-31421 Schopný letu 2019.08.20 szabó lászló Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-08-80834 Schopný letu 2019.08.20 Balla Viktor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-M-157162 Schopný letu 2019.08.20 Füredi Péter Liszi József Közép-Dunántúl Tagszövetség
PL-2019-DERBY-663 Schopný letu 2019.08.20 Orosz Ágoston Nedostupné Nedostupné
HU-2019-28-54367 Vyčerpaný 2019.08.20 Krško Gyula Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-R-151716 Mŕtvy 2019.08.20 Zeke Zsolt Fodor István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-11-39762 Schopný letu 2019.08.20 Heni Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-27-71128 Schopný letu 2019.08.20 Lipták Ferenc Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-14-48162 Schopný letu 2019.08.20 Viniczai Attila Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-14-47465 Schopný letu 2019.08.20 Burkon Dániel Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-71864 Schopný letu 2019.08.20 Fejős Zsolt Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-23-80678 Vyčerpaný 2019.08.20 Erdélyi Milán Száraz Sándor Karancs Tagszövetség
HU-2019-R-183881 Vyčerpaný 2019.08.20 Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-08-97991 Schopný letu 2019.08.20 József Tóth Nedostupné Észak II. Tagszövetség
RO-2019-1006204 Vyčerpaný 2019.08.20 Volent.Dàvid Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-14-50482 Schopný letu 2019.08.20 Pukler +36705187387 Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-11-16364 Schopný letu 2019.08.20 Xy Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-14-50629 Vyčerpaný 2019.08.20 Burkon Dániel Jasztrab István Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-14-50196 Schopný letu 2019.08.20 Koczmann József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-05-80365 Zranený 2019.08.20 Repka Róbert Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-17-16631 Schopný letu 2019.08.20 Venczel Gábor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-P-29833 Schopný letu 2019.08.20 Holyko István Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-7022 Schopný letu 2019.08.20 Csaba Áfra Lajos HPSE
HU-2017-N-6279 Vyčerpaný 2019.08.19 Kálmán Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2019-13-28181 Schopný letu 2019.08.19 Kovács Zoltán Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-23-8569 Vyčerpaný 2019.08.19 xy Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-10-35372 Vyčerpaný 2019.08.19 xy Nedostupné Hajdú Versenykerület
RO-2019-488340 Vyčerpaný 2019.08.19 xy Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-182136 Vyčerpaný 2019.08.19 Tamásné Kozma Hajnalka Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-436415 Vyčerpaný 2019.08.19 Kecskeméti zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-92255 Schopný letu 2019.08.19 Burkon Dániel Király Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-D-499104 Schopný letu 2019.08.19 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-477292 Schopný letu 2019.08.19 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-513484 Schopný letu 2019.08.19 Burkon Dániel Hodászy Csaba Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-08-88447 Vyčerpaný 2019.08.19 Lipták Ferenc Éles József Észak II. Tagszövetség
HU-2019-D-515521 Schopný letu 2019.08.19 Joni Nedostupné Nedostupné
CRO-2019-19631 Vyčerpaný 2019.08.19 Szederkényi Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-CRO-19631 Vyčerpaný 2019.08.19 Szederkényi Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-38619 Schopný letu 2019.08.19 Vidra Ferenc Kovács Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-462455 Vyčerpaný 2019.08.19 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2019-15-32740 Schopný letu 2019.08.19 Bagi Ferenc Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2019-29-88902 Schopný letu 2019.08.19 Gábor Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-10-31094 Schopný letu 2019.08.19 Molnár Péter Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-484594 Schopný letu 2019.08.19 Bodzàn sandor Nedostupné Nedostupné
MAGYARORSZ-2019-13-32445 Schopný letu 2019.08.19 Csajàgi Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-1149016 Vyčerpaný 2019.08.19 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-471522 Schopný letu 2019.08.19 Czödör Tamás Rasztovich Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-17-2742 Mŕtvy 2019.08.19 Komlós Tamás Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-13-29768 Schopný letu 2019.08.19 Schwartz János Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-13-28343 Schopný letu 2019.08.19 Schwartz János Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-31-8189 Schopný letu 2019.08.19 Suba Andor Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2019-10-34391 Schopný letu 2019.08.19 László Zoltán Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-494432 Zranený 2019.08.19 László Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-508708 Schopný letu 2019.08.19 László Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-16-55695 Schopný letu 2019.08.19 R Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2019-ROIAL-174828 Zranený 2019.08.19 Fazakas zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-498313 Vyčerpaný 2019.08.19 Szilárd Bernáth Kundakker György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-M-159160 Schopný letu 2019.08.19 Tímár József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-358700 Schopný letu 2019.08.19 abc Tar Gábor Villám Klub
HU-2018-21-41923 Schopný letu 2019.08.19 abc Kis Ferenc Hírös Tagszövetség
RO-2019-634953 Schopný letu 2019.08.19 Gyóni András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-08-67112 Schopný letu 2019.08.19 JÓZSEF Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-11-37884 Schopný letu 2019.08.19 Birnbauer József Polauf József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-13-31765 Vyčerpaný 2019.08.19 Baky Reka Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-08-88591 Schopný letu 2019.08.19 FEHÉR ZSOLT Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-08-92233 Schopný letu 2019.08.19 FEHÉR ZSOLT Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-12-66423 Vyčerpaný 2019.08.19 Tóth Bence Borostyán József Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-D-489808 Schopný letu 2019.08.19 JÓZSI Nedostupné Nedostupné
HU-2019-29-39438 Vyčerpaný 2019.08.19 Uram Milos Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-D-495467 Schopný letu 2019.08.19 Göcz zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-N-16179 Schopný letu 2019.08.19 Mészáros Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2017-9002144 Schopný letu 2019.08.19 Váradi Márton Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-08-80180 Schopný letu 2019.08.19 Váradi Márton Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-27-71518 Schopný letu 2019.08.19 Kovács Attila Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-D-505338 Vyčerpaný 2019.08.19 Váczi András Nedostupné Nedostupné
HU-2019-06-46737 Vyčerpaný 2019.08.19 Borsányiné Oravecz Anikó Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-502797 Schopný letu 2019.08.19 Vidra Ferenc Szenyita Béla Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-11-39728 Schopný letu 2019.08.19 Füredi Péter Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-11-30417 Schopný letu 2019.08.19 Sándor Zoltán Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-23-97040 Vyčerpaný 2019.08.19 Szentpétery Béla Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-30-30194 Schopný letu 2019.08.19 Lelik András Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-476345 Vyčerpaný 2019.08.19 Burkon Dániel Balázs Piri Béla Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-N-13576 Schopný letu 2019.08.19 Rokob László Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-460475 Vyčerpaný 2019.08.18 Kiss Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-470830 Schopný letu 2019.08.18 Attila Klauz Nedostupné Nedostupné
HU-2019-01-87162 Schopný letu 2019.08.18 Krisztián Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-DER-393714 Schopný letu 2019.08.18 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2019-16-56870 Schopný letu 2019.08.18 Germányi Ádám Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2016-04-69364 Schopný letu 2019.08.18 Szita Gyuri Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-P-30195 Schopný letu 2019.08.18 Czeglédi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-23-378 Vyčerpaný 2019.08.18 Burai Pál Nedostupné Karancs Tagszövetség
SK-2019-01001-426 Mŕtvy 2019.08.18 Szalay Orsolya Nedostupné Nedostupné
HU-2019-17-22900 Schopný letu 2019.08.18 marci Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-01001-426 Mŕtvy 2019.08.18 Szalay Orsolya Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-502697 Schopný letu 2019.08.18 Fehér Zoltán Nedostupné Nedostupné
RO-2016-1953 Schopný letu 2019.08.18 János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-420024 Schopný letu 2019.08.18 Mező István Kucsera-Tóth Károly Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-D-481683 Schopný letu 2019.08.18 Tóth Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-30531 Schopný letu 2019.08.18 SERFEL ATTILA Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-06-47111 Mŕtvy 2019.08.18 Diósi Norbert Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-23-94870 Schopný letu 2019.08.18 mede józsef Rostás Gyula Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-373714 Schopný letu 2019.08.18 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-33736 Vyčerpaný 2019.08.18 Lőrincz Csilla Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-157805 Schopný letu 2019.08.18 R Zámolyi Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-457433 Vyčerpaný 2019.08.18 Szakács Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2019-13-31937 Schopný letu 2019.08.18 Balogh József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-N-17759 Mŕtvy 2019.08.18 JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2019-12-64653 Schopný letu 2019.08.18 Klauz Attila Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
MAGYARORSZ-2018-02-64141 Vyčerpaný 2019.08.18 Csizmadia Lajos Nedostupné Villám Klub
HU-2019-D-605722 Schopný letu 2019.08.18 Józsi Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-496886 Schopný letu 2019.08.18 Koczmann József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-469985 Schopný letu 2019.08.18 Pintér László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-20295 Vyčerpaný 2019.08.18 Károly Németh Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-963227 Schopný letu 2019.08.18 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-164337 Schopný letu 2019.08.18 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2019-27-70117 Vyčerpaný 2019.08.18 Csalavári istván Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-12-64395 Schopný letu 2019.08.18 Vigh Tibor Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-11-37052 Schopný letu 2019.08.18 Vigh Tibor Piskovszki János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-11-33567 Schopný letu 2019.08.18 Vigh Tibor Csizmazia Dezsö Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-04-95634 Schopný letu 2019.08.18 Kapinya István Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2004-2019-95634 Schopný letu 2019.08.18 Kapinya István Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-96736 Schopný letu 2019.08.18 Kapinya István Szabó József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-14-51187 Schopný letu 2019.08.18 Nato Kránicz Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-04-96799 Schopný letu 2019.08.18 Kapinya István Szabó József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-14-50482 Schopný letu 2019.08.18 Nato Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-30-5747 Schopný letu 2019.08.18 Józsi Kádár József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-459911 Schopný letu 2019.08.17 Békefi József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-GOLD-100037 Vyčerpaný 2019.08.17 Békefi József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-501010 Schopný letu 2019.08.17 Józsi Tóth László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-500677 Schopný letu 2019.08.17 Gábor Török Tóth Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-842315 Schopný letu 2019.08.17 Ervin Szirácsik Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-378803 Zranený 2019.08.17 Burka Józsefné Czunyi Roland Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-29-92340 Vyčerpaný 2019.08.17 Nagy Tibor Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-11-41698 Vyčerpaný 2019.08.17 Maros Sklenar Deimel Tamás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-04-96735 Schopný letu 2019.08.17 Kapinya István Szabó József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-DERBI-457892 Vyčerpaný 2019.08.17 Turbók Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-493026 Schopný letu 2019.08.17 Ifj Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-70166 Schopný letu 2019.08.17 Mazzag József Schwarcz Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-374590 Schopný letu 2019.08.17 Pavol Holka Takács Jenő Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-01-85953 Schopný letu 2019.08.17 Sándor Farkas Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-08-81831 Schopný letu 2019.08.17 Gábor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-08-90504 Zranený 2019.08.17 Miroslav Rusňák Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-19-76538 Zranený 2019.08.17 Sándor M. Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2016-343536 Schopný letu 2019.08.17 mede józsef Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-327652 Schopný letu 2019.08.17 lajos Morgós János Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-14-38670 Schopný letu 2019.08.17 Sz T Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-515269 Vyčerpaný 2019.08.17 Ádám Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-35144 Zranený 2019.08.17 Tarczi Ferenc ifj. Soós István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-14-47665 Schopný letu 2019.08.17 Lélek István Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
PL-2019-0381-899 Schopný letu 2019.08.17 Áfra Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-84859 Schopný letu 2019.08.17 KERESZTIATTILA Záborczki István Észak II. Tagszövetség
HU-2019-02-71026 Zranený 2019.08.17 Végh Hajnalka Nedostupné Villám Klub
HU-2019-P-27772 Vyčerpaný 2019.08.17 Imre Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-R-160186 Schopný letu 2019.08.17 Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-13171 Schopný letu 2019.08.16 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-577830 Schopný letu 2019.08.16 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2007-06-82251 Zranený 2019.08.16 Bárdi István Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-475143 Schopný letu 2019.08.16 Halász Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-481059 Schopný letu 2019.08.16 satya Nedostupné Nedostupné
HU-2019-14-50196 Schopný letu 2019.08.16 Koczmann József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-469876 Schopný letu 2019.08.16 Vidra Ferenc Kiss Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-515439 Schopný letu 2019.08.16 Vidra Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2019-05-83410 Zranený 2019.08.16 peter Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-471257 Schopný letu 2019.08.16 Halász Ferenc Szarvas József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-470273 Schopný letu 2019.08.16 Koczmann József J.Varga Attila Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-512773 Schopný letu 2019.08.16 Czödör Tamás Major Márk Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-08-90972 Vyčerpaný 2019.08.16 Erdélyi Milán Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2011-07-30922 Schopný letu 2019.08.16 Szijártó János Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-R-183784 Schopný letu 2019.08.16 Szijártó János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-500028 Mŕtvy 2019.08.16 Kókai Zsolt Némedi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-04-87312 Zranený 2019.08.16 Szijártó János Görföl Rudolf Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-N-159875 Schopný letu 2019.08.16 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-14-52041 Schopný letu 2019.08.16 Kovács József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2017-2016533 Schopný letu 2019.08.16 Csontos Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-505566 Schopný letu 2019.08.16 Kovács Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-221570 Vyčerpaný 2019.08.16 Tóth Viktória Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-475154 Schopný letu 2019.08.16 kiss attila Nedostupné Nedostupné
HU-2019-20-7530 Schopný letu 2019.08.16 kiss attila Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-17-3689 Schopný letu 2019.08.15 Attila Brumár Zsíros István Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-06-45076 Schopný letu 2019.08.15 Hernyes Péter Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-14-47135 Schopný letu 2019.08.15 Burkon Dániel Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-231134 Schopný letu 2019.08.15 BELA POGANY Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-04-93429 Zranený 2019.08.15 Szalay László Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-D-516192 Schopný letu 2019.08.15 Hernyes Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-39062 Schopný letu 2019.08.15 Varga anett Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-468560 Schopný letu 2019.08.15 Dudás Ferenc Isaszegi Róbert Észak II. Tagszövetség
HU-2019-19-75140 Schopný letu 2019.08.15 Pintér László Mochnács András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-454272 Schopný letu 2019.08.15 Oláh Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-483585 Schopný letu 2019.08.15 Oláh Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-34371 Schopný letu 2019.08.15 László Győri Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-02-68392 Schopný letu 2019.08.15 surmam M Nedostupné Villám Klub
HU-2019-19-75082 Schopný letu 2019.08.15 Pintér László Mochnács András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-12-66692 Zranený 2019.08.15 Vargáné kiss Edina Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
DV-2020-0125-3612 Mŕtvy 2019.08.15 Guba Máté Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-495164 Mŕtvy 2019.08.15 Tóth József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-292082 Schopný letu 2019.08.15 Matej Gergelčík Nedostupné Nedostupné
DV-2019-01839-340 Schopný letu 2019.08.15 Márföldi László Nedostupné Nedostupné
RO-2019-28907 Schopný letu 2019.08.15 Márföldi László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2014-053-2904 Schopný letu 2019.08.15 Nagy Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-06-43948 Schopný letu 2019.08.15 Bazsi Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-31-8934 Schopný letu 2019.08.15 Szilágyi András Czödör Tamás Fertőparti Versenykerület
HU-2018-02-58843 Schopný letu 2019.08.15 Borsos László Nedostupné Villám Klub
HU-2019-D-497024 Schopný letu 2019.08.15 Tóth Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-32047 Schopný letu 2019.08.15 Papp Sándor Szabó Attila Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-90-30 Schopný letu 2019.08.15 Papp Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-04-36797 Zranený 2019.08.15 HEROSZ ÁLLATOTTHON Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
RO-2019-1004834 Schopný letu 2019.08.15 Dávid Kovács Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-26-63856 Schopný letu 2019.08.15 Lipták Ferenc Nagy Ferenc Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-23-63856 Schopný letu 2019.08.15 Lipták Ferenc Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-R-164920 Schopný letu 2019.08.15 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-466694 Schopný letu 2019.08.15 Orbán Géza Bajtek Tibor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-M-159782 Schopný letu 2019.08.15 Kálazi László Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-464270 Schopný letu 2019.08.14 Bodor Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-12777 Schopný letu 2019.08.14 Lukács Gyula Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-18-13727 Vyčerpaný 2019.08.14 Hortai András Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2018-D-410811 Mŕtvy 2019.08.14 Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-63987 Schopný letu 2019.08.14 Kósa Győző Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-368789 Schopný letu 2019.08.14 Kósa Győző Boda Ákos Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-17-13727 Schopný letu 2019.08.14 ZGHK Nagy Tibor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-D-500603 Schopný letu 2019.08.14 Pintér László Tóth Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-501868 Schopný letu 2019.08.14 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-478291 Schopný letu 2019.08.14 Tarczi Ferenc ifj. Nedostupné Nedostupné
HU-2019-26-88822 Schopný letu 2019.08.14 Czékmán Zsolt Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-11-39561 Schopný letu 2019.08.14 Halász Ferenc Prém Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-23-9035 Schopný letu 2019.08.14 Hfjke Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-26-90295 Vyčerpaný 2019.08.14 zoltán szabó Kócsik Kálmán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-16-57555 Schopný letu 2019.08.14 Medvegy György Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2019-D-498334 Schopný letu 2019.08.14 Polauf József Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-476036 Schopný letu 2019.08.14 Polauf József Nedostupné Nedostupné
PL-2002-033-194588 Vyčerpaný 2019.08.14 Petrovicsné Papp Henriett Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0233-4588 Vyčerpaný 2019.08.14 Petrovicsné Papp Henriett Nedostupné Nedostupné
HU-2019-17-24421 Schopný letu 2019.08.14 Farkas Antal Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-06-43903 Schopný letu 2019.08.14 KERESZTIATTILA Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-14-45447 Schopný letu 2019.08.13 hunor Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2017-320907 Schopný letu 2019.08.13 Füredi Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-29-92176 Schopný letu 2019.08.13 Timmer János Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-04-265 Vyčerpaný 2019.08.13 Bagi Ferenc Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
AUSTRIA-2019-317-242 Schopný letu 2019.08.13 elekes józsef36- Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-157786 Schopný letu 2019.08.13 Feri Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-258538 Zranený 2019.08.13 Nyeste János Benes Ferenc Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-P-27772 Zranený 2019.08.13 Imre Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
CRO-2019-6781 Vyčerpaný 2019.08.13 Szilágyi Enikő Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-15-31952 Schopný letu 2019.08.13 Csajkás géza Jónás Krisztián Békés Tagszövetség
HU-2019-D-493601 Vyčerpaný 2019.08.13 József Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-476978 Vyčerpaný 2019.08.13 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-727 Vyčerpaný 2019.08.13 Biró Zsolt Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-504507 Schopný letu 2019.08.13 HorváthGyörgy Nedostupné Nedostupné
HU-2019-08-95329 Schopný letu 2019.08.12 Bozsó Jani Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-08-9539 Schopný letu 2019.08.12 Bozsó Jani Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2011-23-45134 Schopný letu 2019.08.12 Zoli Lipták Alex Karancs Tagszövetség
HU-2013-D-618417 Schopný letu 2019.08.12 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2013-23-57224 Schopný letu 2019.08.12 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2011-04-39341 Schopný letu 2019.08.12 Zoli Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2012-01-47254 Schopný letu 2019.08.12 Zoli Doholuczki József B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2013-01-57170 Schopný letu 2019.08.12 Zoli Altziebler András B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-07-60982 Schopný letu 2019.08.12 Venczel Gábor Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-D-486071 Schopný letu 2019.08.12 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-32059 Schopný letu 2019.08.12 Hernyes Péter Szabó Attila Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-15-30837 Schopný letu 2019.08.12 Losánszki József Papp Judit Békés Tagszövetség
HU-2019-15-30836 Schopný letu 2019.08.12 Losánszki József Papp Judit Békés Tagszövetség
HU-2019-D-471262 Vyčerpaný 2019.08.12 Ádám Szarvas József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-501167 Schopný letu 2019.08.12 Kovács Lénárd Tóth Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2007-18-48981 Zranený 2019.08.12 Tóthné Soltész Judit Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2019-20-3871 Schopný letu 2019.08.12 Zomi Dániel Kerni Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-30-31945 Schopný letu 2019.08.12 Papp attila Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-499660 Schopný letu 2019.08.12 Misák Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2019-02-67139 Schopný letu 2019.08.12 Fehér Ferenc Nedostupné Villám Klub
HU-2019-D-484549 Zranený 2019.08.12 Gyurcsek Tibor Pintér Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2019-823262 Schopný letu 2019.08.12 KERESZTIATTILA Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-500774 Vyčerpaný 2019.08.12 Nagy-Varga Viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-01-87166 Vyčerpaný 2019.08.12 Czigony Melinda Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-21-43957 Schopný letu 2019.08.12 Lakatos István Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2019-12-66361 Schopný letu 2019.08.12 J. Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-R-181947 Schopný letu 2019.08.12 J. Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-500797 Schopný letu 2019.08.12 Japport Zoltán Rubányi Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-515439 Schopný letu 2019.08.12 Vidra Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-32172 Schopný letu 2019.08.12 Misák Attila Molnár Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-04-94116 Schopný letu 2019.08.12 Kapinya István Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-17-23430 Vyčerpaný 2019.08.12 Csekő Tamás Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
DV-2019-R-26077 Schopný letu 2019.08.12 Imre Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-471257 Schopný letu 2019.08.11 Adrián Arnold Szarvas József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-M-158297 Schopný letu 2019.08.11 Kovács Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-158809 Schopný letu 2019.08.11 Füredi Péter Nedostupné Nedostupné
RO-2019-802269 Schopný letu 2019.08.11 Sarafi Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-10465 Schopný letu 2019.08.11 M Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2019-13-29060 Schopný letu 2019.08.11 M Krisztián Reinhardt Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-483177 Zranený 2019.08.11 Urbán Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2019-17-20777 Schopný letu 2019.08.11 Tóth János Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-06-46267 Schopný letu 2019.08.11 KERESZTIATTILA Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-480767 Schopný letu 2019.08.11 Komáromi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-01-87162 Schopný letu 2019.08.11 Komáromi Tibor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-16-55381 Schopný letu 2019.08.11 Komáromi Tibor Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2019-11-34598 Schopný letu 2019.08.11 Mészáros Zsolt Rácz Róbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-23-6154 Mŕtvy 2019.08.11 Gábor Nedostupné Karancs Tagszövetség
RO-2018-9001804 Vyčerpaný 2019.08.11 János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-21771 Mŕtvy 2019.08.11 Balogh laszlo Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-19-74338 Schopný letu 2019.08.11 Göcz zoltán Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-13-29051 Schopný letu 2019.08.11 Göcz zoltán Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-500349 Schopný letu 2019.08.11 Papp attila Nedostupné Nedostupné
HU-2012-19-26079 Schopný letu 2019.08.11 Katona Gergő Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-R-156208 Schopný letu 2019.08.11 Pinter imre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-152919 Vyčerpaný 2019.08.11 János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-466842 Vyčerpaný 2019.08.11 Bendják Sándor Bajtek Tibor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-13-1777 Zranený 2019.08.11 SalamonPéter Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-23-3677 Schopný letu 2019.08.11 Fürjesi Tamás Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-27-69439 Mŕtvy 2019.08.11 Dávid Kovács Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-D-474283 Schopný letu 2019.08.11 Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-91421 Schopný letu 2019.08.11 Imre Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-29-89889 Schopný letu 2019.08.11 Imre Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-D-506572 Schopný letu 2019.08.11 Tarczi Ferenc ifj. Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-32535 Vyčerpaný 2019.08.11 Kovács Miklós Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-17-19600 Schopný letu 2019.08.11 Toth Ferenc Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HHU-2019-11-32151 Schopný letu 2019.08.11 Czödör Tamás Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-08-95104 Schopný letu 2019.08.11 Dobrosi Lajos Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-31-8418 Schopný letu 2019.08.11 Czödör Tamás Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2019-D-515870 Zranený 2019.08.11 KERESZTIATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2005-05-88875 Mŕtvy 2019.08.11 Türkösi Tamara Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
SK-2014-053-2904 Vyčerpaný 2019.08.10 Nagy Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-07-59580 Vyčerpaný 2019.08.10 KERESZTIATTILA Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-14-47204 Schopný letu 2019.08.10 Jasztrab István Gáspár Gábor Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-04-95402 Vyčerpaný 2019.08.10 Kovács József Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
RO-2019-369726 Schopný letu 2019.08.10 Alföldi Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-04-93095 Schopný letu 2019.08.10 Varga Tamás Csóri Csaba Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-10-29289 Schopný letu 2019.08.10 Erdélyi Milán Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-470122 Schopný letu 2019.08.10 Vidra Ferenc Kelemen Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-410862 Vyčerpaný 2019.08.10 István Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-92845 Mŕtvy 2019.08.10 Aliz Nagy Sándor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-857560 Zranený 2019.08.10 LÁSZLÓ Nedostupné Nedostupné
HU-2019-07-60317 Schopný letu 2019.08.10 Sandor Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-23-87166 Vyčerpaný 2019.08.10 Czigony Melinda Bolla Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2018-08-80424 Schopný letu 2019.08.10 Marek Soltes Schnek Ferenc Észak II. Tagszövetség
HU-2018-05-73701 Schopný letu 2019.08.10 Gábor Selmeczi Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-30-34990 Schopný letu 2019.08.10 Horváth Andras Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-07-57874 Schopný letu 2019.08.10 Horváth Andras Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-21-43594 Schopný letu 2019.08.10 Hegedűs József Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2018-N-10088 Schopný letu 2019.08.10 Jani Balázs Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-11-32425 Schopný letu 2019.08.09 Nemeth Tamasn Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
PL-2016-0323-5135 Vyčerpaný 2019.08.09 Német Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2019-16-57809 Zranený 2019.08.09 Sándor Farkas Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-16-57809 Zranený 2019.08.09 Sándor Farkas Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2019-23-2417 Schopný letu 2019.08.09 Germányi Ádám Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-30-30164 Vyčerpaný 2019.08.09 Tibor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-30-32919 Vyčerpaný 2019.08.09 gabor Sólyom Nándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-199325 Schopný letu 2019.08.09 Kovács Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-37853 Vyčerpaný 2019.08.09 Vidra Ferenc Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-506333 Schopný letu 2019.08.09 spanberger jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2019-29-88039 Schopný letu 2019.08.09 Semenei tamás Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-10-25560 Schopný letu 2019.08.09 Xy Buglyó Tamás Hajdú Versenykerület
HU-2016-M-145481 Zranený 2019.08.09 Tóth István Komáromi Tibor Esztergom Tagszövetség
HU-2019-D-474304 Schopný letu 2019.08.09 Csóri Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-05-73934 Schopný letu 2019.08.08 Andik jános Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-26-76888 Schopný letu 2019.08.08 Bèla Nagy László Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-D-506339 Vyčerpaný 2019.08.08 Krivacska Milán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-23798 Schopný letu 2019.08.08 Horváth János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-362818 Schopný letu 2019.08.08 Nemcsok András Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-509407 Schopný letu 2019.08.08 Ludasi Làszĺó Nedostupné Nedostupné
HU-2019-28-56124 Schopný letu 2019.08.08 Ludasi Làszĺó Törőcsik László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-399034 Schopný letu 2019.08.08 Babos István Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0109-125 Schopný letu 2019.08.08 Surman Ivett Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-30472 Vyčerpaný 2019.08.08 Szakál Gábor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-11-41659 Schopný letu 2019.08.08 Vidra Ferenc Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-P-28672 Vyčerpaný 2019.08.08 Megyeri Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-18-15965 Schopný letu 2019.08.08 TOTH JOZSEF Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2019-P-27802 Schopný letu 2019.08.08 Szilágyi Ernő Nedostupné Nedostupné
HU-2019-19-76717 Schopný letu 2019.08.08 Szilágyi Ernő Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-29-80701 Schopný letu 2019.08.08 Attila Brumár Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-01-87260 Schopný letu 2019.08.08 Komáromi Tibor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-01-86959 Schopný letu 2019.08.08 Komáromi Tibor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-01-86953 Schopný letu 2019.08.08 Komáromi Tibor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2014-04-51195 Schopný letu 2019.08.08 Bárány Norbert Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-14-51940 Schopný letu 2019.08.08 Domonkos Miklós Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-19-74480 Zranený 2019.08.08 Pomázi István Bagi Attila Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-29-87984 Schopný letu 2019.08.08 Hajós Gábor Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-D-503748 Schopný letu 2019.08.08 Hajós Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-67077 Schopný letu 2019.08.07 ifjGyurcsek Tibor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2019-01340-701 Schopný letu 2019.08.07 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Nedostupné
HU-2019-19-73687 Vyčerpaný 2019.08.07 zoltán szabó Kovács Illés Törökszentmiklós Tagszövetség