Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2018-14-42648 Vyčerpaný 2019.06.17 Renáta Lambert Iván Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-07-50951 Schopný letu 2019.06.17 Burkon Dániel Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
SK-2018-01449-105 Schopný letu 2019.06.17 Bárány Norbert Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0105-1449 Schopný letu 2019.06.17 Bárány Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-19557 Schopný letu 2019.06.17 Bárány Norbert Khaut Antal Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-16-55920 Schopný letu 2019.06.17 satya Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-23-88853 Vyčerpaný 2019.06.17 PETER Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-389541 Schopný letu 2019.06.17 Bársony Mihály Frankó Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-127007 Schopný letu 2019.06.17 Giczi Péter Bölönyi János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-366922 Schopný letu 2019.06.17 Csabi Mezei János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-06-34234 Vyčerpaný 2019.06.17 Barbirik Igor Kereszti Attila Karancs Tagszövetség
RO-2018-44626 Schopný letu 2019.06.17 Papp attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-25-47798 Schopný letu 2019.06.17 Bóbis Sándor Fazekas Ferenc Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-25-47708 Schopný letu 2019.06.17 Bóbis Sándor Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
RO-2017-9006271 Zranený 2019.06.17 Méhes Lajos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
BIH-2018-25063 Schopný letu 2019.06.17 Ménesi László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-142575 Vyčerpaný 2019.06.17 Román Sándorné Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-897148 Schopný letu 2019.06.17 Bodor Csana Alföldi Tamás Békés Tagszövetség
HU-2018-08-84839 Schopný letu 2019.06.17 Gál józsef Záborczki István Észak II. Tagszövetség
HU-2019-R-163329 Vyčerpaný 2019.06.17 Biró-Baranyi Beáta Nedostupné Nedostupné
HU-2012-27-39362 Schopný letu 2019.06.17 xxxx Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-07-62246 Schopný letu 2019.06.17 jános Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-20-90347 Vyčerpaný 2019.06.17 Nochta Štefan Sztancs János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-240946 Vyčerpaný 2019.06.17 Kecskés Péter Hegedűs Zoltán B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-D-355763 Schopný letu 2019.06.16 Szántó Lajos Szalóczy Péter B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-43-2847 Vyčerpaný 2019.06.16 Gacsó Mónika Mászlé Tibor HPSE
HU-2019-06-45112 Schopný letu 2019.06.16 Balàzs Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-28-50833 Schopný letu 2019.06.16 Bálint Tamás Pálszabó Norbert Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-10-27895 Schopný letu 2019.06.16 Meczner Gábor Ménes Attila Hajdú Versenykerület
HU-2017-02-54955 Schopný letu 2019.06.16 Milan Dvorsky Tóth Ferenc Villám Klub
RO-2015-435890 Vyčerpaný 2019.06.16 Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-372780 Schopný letu 2019.06.16 Hanich-Mihály Szalay Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-R-132554 Schopný letu 2019.06.16 Farkas Attila Csorba János Karancs Tagszövetség
HU-2019-15-29933 Schopný letu 2019.06.16 bojtár ferenc Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-D-389641 Schopný letu 2019.06.16 Bársony Mihály Földi Dávid Törökszentmiklós Tagszövetség
BIH-2018-23027 Vyčerpaný 2019.06.16 László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SLO-2018-116-1544 Schopný letu 2019.06.16 Dr. Deim Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-BIH-23027 Schopný letu 2019.06.16 László Nedostupné Nedostupné
CRO-2014-26234 Schopný letu 2019.06.16 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-467722 Vyčerpaný 2019.06.16 Kurmai Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-87480 Schopný letu 2019.06.16 Tóth József Barta Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-17-13245 Schopný letu 2019.06.16 Bagaméri László Gábor József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
SK-2018-059-2107 Zranený 2019.06.16 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-92929 Zranený 2019.06.16 Talált galamb-Alsótold Bangó István Karancs Tagszövetség
HU-2017-27-57795 Mŕtvy 2019.06.16 Hrna Antal Lakatos Géza Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-D-496334 Schopný letu 2019.06.16 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-465725 Schopný letu 2019.06.16 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Nedostupné
HU-2019-28-54771 Schopný letu 2019.06.16 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-467422 Schopný letu 2019.06.16 László Balogh Nedostupné Nedostupné
HU-2017-19-62445 Schopný letu 2019.06.16 Gyula Erdőháti Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-10-25620 Schopný letu 2019.06.16 László Balogh Iván László Hajdú Versenykerület
HU-2018-GOLD-900174 Vyčerpaný 2019.06.16 Papp Judit Nedostupné Nedostupné
HU-2018-20-94799 Vyčerpaný 2019.06.16 Tóth Tibor Sztancs János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-19-61565 Schopný letu 2019.06.16 Fejős Zsolt Bangó Dániel Törökszentmiklós Tagszövetség
CRO-2016-9 Schopný letu 2019.06.16 Füleki Edina Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-505906 Schopný letu 2019.06.16 Ifj Fejes Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-506593 Schopný letu 2019.06.16 Kovács András Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-88399 Vyčerpaný 2019.06.16 Burai Pál Csonka Máté Karancs Tagszövetség
HU-2011-28-18643 Schopný letu 2019.06.16 Pista Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-SK-1805 Zranený 2019.06.16 Bodnár Ágota Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-52807 Vyčerpaný 2019.06.16 zoli Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-16-55925 Schopný letu 2019.06.16 satya Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2013-05-42905 Schopný letu 2019.06.16 Füredi Péter Zelei Ferenc Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-17-11223 Vyčerpaný 2019.06.16 Dr Hardonyi András Ádám Ervin Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-446-1805 Zranený 2019.06.15 Bodnár Ágota Nedostupné Nedostupné
HU-2018-29-80602 Schopný letu 2019.06.15 sarea Zelovics Ilona Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-397826 Zranený 2019.06.15 Tószegi Gabriella Érsek Gyula Karancs Tagszövetség
RO-2018-286151 Schopný letu 2019.06.15 Hernyes Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-31-78033 Zranený 2019.06.15 Kocsis Gábor Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2019-31-7833 Zranený 2019.06.15 Kocsis Gábor Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2019-12-61806 Schopný letu 2019.06.15 Viniczai Attila Kajtár Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-04-67410 Vyčerpaný 2019.06.15 Piĺler zoltàn Tóth Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-N-5719 Mŕtvy 2019.06.15 Sándor Szilágyi András Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2019-26-97888 Schopný letu 2019.06.15 Pusoma István Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-146764 Zranený 2019.06.15 Tóth Aladár Erdei László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-194617 Mŕtvy 2019.06.15 Kamil Slíž Barabás János HPSE
HU-2016-04-67668 Schopný letu 2019.06.15 Lajtert István Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-29-72905 Schopný letu 2019.06.15 Füredi Péter Rácz Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-10-14834 Schopný letu 2019.06.15 Lipták Ferenc Lévai Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-383819 Schopný letu 2019.06.15 Vér & Péterfalvi Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-43-1291 Schopný letu 2019.06.15 Csontos Gyula Szűcs Imre HPSE
HU-2019-D-477964 Schopný letu 2019.06.15 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-158281 Schopný letu 2019.06.15 Peti Nedostupné Nedostupné
HU-2019-16-54931 Mŕtvy 2019.06.15 Egon Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-D-392556 Schopný letu 2019.06.15 Norbi Bagi Ferenc Hírös Tagszövetség
RO-2018-44208 Vyčerpaný 2019.06.15 Tamás Ottenberger Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-17-22068 Vyčerpaný 2019.06.15 lei peter Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-02-59990 Schopný letu 2019.06.15 Márkára Gábor Kurcsics Imre Villám Klub
HU-2019-12-63705 Vyčerpaný 2019.06.14 Imre László Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2012-19-63705 Vyčerpaný 2019.06.14 Imre László Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-08-86715 Zranený 2019.06.14 Ján Jacsó Zoltán Észak II. Tagszövetség
HU-2018-25-49051 Schopný letu 2019.06.14 Suat Horváth Sándor Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
RO-2018-5065133 Schopný letu 2019.06.14 Nagy Endre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-29-88741 Schopný letu 2019.06.14 Ifj Fejes Imre Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-414 Schopný letu 2019.06.14 Zsikai attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-161275 Schopný letu 2019.06.14 Enes Arapovic Gonda Ferenc ifj. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-07-58615 Schopný letu 2019.06.14 BOROS ERNŐ Gergely László Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-152728 Mŕtvy 2019.06.14 Imre Kis Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-87971 Schopný letu 2019.06.14 Sebestyén Sándor Kiss József Karancs Tagszövetség
HU-2019-M-157918 Schopný letu 2019.06.14 Füredi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-20390 Schopný letu 2019.06.14 Gyuricsné Nagy Éva Garaczi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-16-48834 Mŕtvy 2019.06.14 Ferenczi imre Egri Zoltán Esztergom Tagszövetség
HU-2019-23-7580 Schopný letu 2019.06.14 Ozsvárt Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-23-7577 Schopný letu 2019.06.14 Ozsvárt Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-05-80863 Schopný letu 2019.06.14 Hideg Árpád Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-371187 Schopný letu 2019.06.14 Norbi Horváth Tamás Hajdú Versenykerület
HU-2019-01-7833 Zranený 2019.06.14 Kocsis Gábor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-R-177158 Schopný letu 2019.06.13 Rőth József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-139600 Schopný letu 2019.06.13 Teke László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-328598 Zranený 2019.06.13 Ladislav Nedostupné Nedostupné
HU-2019-P-29593 Schopný letu 2019.06.13 Dávid Kovács Nedostupné Nedostupné
HU-2018-HUNGDERBY-139600 Schopný letu 2019.06.13 Teke László Nedostupné Nedostupné
HU-2019-HUNGDERBY-456220 Schopný letu 2019.06.13 Lakos Ádám Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-23034 Mŕtvy 2019.06.13 Burkon Dániel Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-320057 Zranený 2019.06.13 Schekk Attila Törőcsik István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-392029 Schopný letu 2019.06.13 Nemeth Istvan Galaczi Sándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-895337 Mŕtvy 2019.06.13 Horváth Gábor Antal András Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
RO-2018-279592 Vyčerpaný 2019.06.13 Hubai János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2014-27-49563 Zranený 2019.06.13 Blanka Dobešová Apjok János Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-31-8801 Vyčerpaný 2019.06.13 Jaro Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2019-23-8432 Schopný letu 2019.06.13 Laczka István Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-13-32767 Schopný letu 2019.06.13 Boris Podunvac Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-421004 Zranený 2019.06.12 Krško Gyula Dományi Tamás Villám Klub
HU-2016-29-69247 Vyčerpaný 2019.06.12 Iflinger Károly Nagy Krisztián Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-382593 Vyčerpaný 2019.06.12 Burkon Dániel Jurik Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-11-96919 Mŕtvy 2019.06.12 Dolgos Ottó Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2019-0707-346 Vyčerpaný 2019.06.12 Csepi Tamás Nedostupné Nedostupné
SK-2019-0346-707 Vyčerpaný 2019.06.12 Csepi Tamás Nedostupné Nedostupné
RO-2018-336260 Schopný letu 2019.06.12 Csontos Gyula Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2014-13-98145 Schopný letu 2019.06.12 Gonda Gyula Répás Gáspár Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-14-94354 Mŕtvy 2019.06.12 Salamon Norbert Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-330515 Vyčerpaný 2019.06.12 Rada Tímea Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-27-66429 Schopný letu 2019.06.12 Lengyel József Vitányi Gyula Észak II. Tagszövetség
HUNGDERBI-2018-D-372401 Mŕtvy 2019.06.12 Várhegyi Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2019-05-81885 Vyčerpaný 2019.06.12 Laci Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-14-39089 Schopný letu 2019.06.12 PAPA Németh Tamás Fertőparti Versenykerület
HU-2019-11-41861 Schopný letu 2019.06.12 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-26-80491 Vyčerpaný 2019.06.12 Tamás István Füle András Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-10-28748 Schopný letu 2019.06.12 Éliás István Váradi József HPSE
HU-2018-26-82267 Schopný letu 2019.06.11 Kovács Zoltán Major Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-12-65079 Schopný letu 2019.06.11 Zoli Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-386595 Mŕtvy 2019.06.11 Kanyicska Violetta Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-67668 Schopný letu 2019.06.11 Lajtert Istvánné Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-R-154823 Schopný letu 2019.06.11 Иван Курильцо Nedostupné Nedostupné
HU-2019-12-61861 Schopný letu 2019.06.11 Иван Курильцо Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-CFI-26 Zranený 2019.06.11 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-157454 Zranený 2019.06.11 Kurucz Imre Nedostupné Nedostupné
RO-2018-136851 Vyčerpaný 2019.06.11 mede józsef Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-19-62930 Zranený 2019.06.11 Psza Pető Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-23-73709 Vyčerpaný 2019.06.11 Suhajda Krisztián Botos Lajos Karancs Tagszövetség
RO-2018-22789 Zranený 2019.06.11 Varga Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-364391 Vyčerpaný 2019.06.11 Kardulecz Máté Kelemen Ernő Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-04-57265 Schopný letu 2019.06.11 Gàbor Szalavics Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-08-87338 Mŕtvy 2019.06.10 Erika Doma Győr László Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-319045 Schopný letu 2019.06.10 Laczka Zsolt Kovács Attila Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2016-720195 Schopný letu 2019.06.10 Kovács Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-N-12489 Schopný letu 2019.06.10 István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-319045 Schopný letu 2019.06.10 Laczka Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-319645 Schopný letu 2019.06.10 Laczka Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2018-278608 Schopný letu 2019.06.10 Guzsik Kevin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-CFM-26 Schopný letu 2019.06.10 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-111534 Vyčerpaný 2019.06.10 Egon Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-511534 Vyčerpaný 2019.06.10 Egon Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-85695 Vyčerpaný 2019.06.10 Lukas pigula Sarafi Tibor Észak II. Tagszövetség
HU-2018-11-19878 Vyčerpaný 2019.06.10 Zoltán Szarvas István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-14-33245 Vyčerpaný 2019.06.10 István Antal Sándor Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-10-16635 Vyčerpaný 2019.06.10 Pusztai László Domokos Imre ifj. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-164377 Mŕtvy 2019.06.10 Jaroslav Gábris Zoltán Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-356211 Mŕtvy 2019.06.10 Gabriele Schnopp Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2016-02-50585 Vyčerpaný 2019.06.10 Mitró Márió Gyurcsó János Villám Klub
RO-2017-56081 Zranený 2019.06.10 Tóth Lajos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-563050 Vyčerpaný 2019.06.10 Szántó István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-134191 Zranený 2019.06.10 Szántó István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-370866 Zranený 2019.06.10 szűcs sándor Bődi József Hajdú Versenykerület
HU-2018-28-51609 Vyčerpaný 2019.06.10 Danka Buchlíková Érsek Gyula Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-383602 Schopný letu 2019.06.10 Bagi Ferenc Nagy Károly Békés Tagszövetség
HU-2017-D-248248 Schopný letu 2019.06.10 Bodor Csaba Kovács András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-13-22817 Schopný letu 2019.06.10 György Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-10-26954 Vyčerpaný 2019.06.10 Kiss Bence Pásztor Zsolt Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-365821 Vyčerpaný 2019.06.10 Erdélyi Milán Gulyás Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-466507 Schopný letu 2019.06.10 Tóth Pál Nedostupné Nedostupné
RO-2017-25254 Mŕtvy 2019.06.10 Vas Beáta Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-506756 Schopný letu 2019.06.10 Misák Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-317154 Vyčerpaný 2019.06.10 kollár ottó Szegedi Barnabás Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-6098463 Schopný letu 2019.06.10 Lipták Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-27-63981 Vyčerpaný 2019.06.10 Lipták Ferenc Varga Tibor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-15-9455 Vyčerpaný 2019.06.10 Szemző János Volenszki Péter Békés Tagszövetség
RO-2018-129371 Vyčerpaný 2019.06.10 Bogádi György Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-390130 Schopný letu 2019.06.09 Marek Zárecký Donkó Emil Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-355763 Vyčerpaný 2019.06.09 Fazakas zoltan Szalóczy Péter B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-M-153363 Schopný letu 2019.06.09 Reichardt Balázs Pálmány Boldizsár Karancs Tagszövetség
HU-2013-O-18485 Mŕtvy 2019.06.09 Gàbor Szalavics Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-365782 Vyčerpaný 2019.06.09 Timea Horváth Imre Dunakanyar Tagszövetség
HU-2015-D-885083 Mŕtvy 2019.06.09 Bela Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-90520 Schopný letu 2019.06.09 BELA Szomszéd István Karancs Tagszövetség
HU-2018-R-132325 Schopný letu 2019.06.09 Pusoma István Egri István Esztergom Tagszövetség
HU-2018-D-389395 Vyčerpaný 2019.06.09 Alföldi Tamás Orbán Zoltán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-27-64042 Vyčerpaný 2019.06.09 Laczkó Zsolt Gonda Gyula Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-17-94861 Zranený 2019.06.09 István Verő Pieczka Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-376298 Vyčerpaný 2019.06.09 Dudás Attila Ábrahám József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-19-62445 Schopný letu 2019.06.09 Surman Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-363921 Schopný letu 2019.06.09 Bársony Mihály Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2014-D-817751 Vyčerpaný 2019.06.09 R Szabó László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-115534 Vyčerpaný 2019.06.09 Egon Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-896373 Schopný letu 2019.06.09 Mészáros József Horváth Sándor Észak II. Tagszövetség
HU-2017-01-79642 Vyčerpaný 2019.06.09 Gulácsi István Gulácsi István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2015-90-1920 Schopný letu 2019.06.09 Volent.Dàvid Nedostupné Nedostupné
HU-2019-19-63427 Mŕtvy 2019.06.09 Pintér Csaba Gábor Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-23-90422 Vyčerpaný 2019.06.09 Zoli Fürjesi Tamás Karancs Tagszövetség
CZ-2018-0166-623 Mŕtvy 2019.06.09 Csontos Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-4992 Schopný letu 2019.06.09 Pusoma István Czinger Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-382439 Vyčerpaný 2019.06.09 Irházi Csaba Hajós Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-13-16714 Vyčerpaný 2019.06.09 Politzer József Tóth János Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-P-22886 Vyčerpaný 2019.06.09 Július Krško Gulyás István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-10-26576 Vyčerpaný 2019.06.09 Tóth Lajos Lukács Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2018-10-26 Vyčerpaný 2019.06.09 Tóth Lajos Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2017-23-84124 Vyčerpaný 2019.06.09 Boronyák András Gyönyör Viktória Karancs Tagszövetség
HU-2019-02-71128 Schopný letu 2019.06.09 Surman Nedostupné Villám Klub
HU-2016-N-2663 Zranený 2019.06.09 Benkocs Bence Szekeres Sándor Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-06-28850 Vyčerpaný 2019.06.09 Jan Fecko Miklós Gergely Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-317403 Vyčerpaný 2019.06.09 Horkay János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-13779 Schopný letu 2019.06.09 Józsi Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-P-23127 Vyčerpaný 2019.06.09 robi Kozma Imre Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-369264 Schopný letu 2019.06.09 József Tóth Fogarassy László Észak II. Tagszövetség
HU-2019-12-61834 Schopný letu 2019.06.09 Stolmàr Tibor Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-400201 Schopný letu 2019.06.09 Bekk Gyula Szili Károly Klubok Tagszövetsége
HU-2014-D-734577 Schopný letu 2019.06.09 Kis János Mihalik Csaba Békés Tagszövetség
HU-2019-14-50907 Schopný letu 2019.06.09 Andik jános Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-29-90935 Schopný letu 2019.06.09 satya Nedostupné Klubok Tagszövetsége
CRO-2018-15799 Vyčerpaný 2019.06.09 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-04-90613 Schopný letu 2019.06.09 Józsi Öszterreicher Antal Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-287065 Schopný letu 2019.06.08 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-05-78355 Schopný letu 2019.06.08 Gyüjtő István ifj.Lapusnyik Péter Békés Tagszövetség
HU-2018-D-370973 Vyčerpaný 2019.06.08 Pusoma István Bődi József Hajdú Versenykerület
RO-2018-31041 Vyčerpaný 2019.06.08 Lorincz Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-52373 Vyčerpaný 2019.06.08 Gellérffy Lajos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-17-7940 Schopný letu 2019.06.08 Nagy Sándor Szűcs Attila Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-M-151195 Vyčerpaný 2019.06.08 Varga Roland Ekker Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-257722 Schopný letu 2019.06.08 Lőrincz András Laczka István Karancs Tagszövetség
HU-2018-19-69766 Schopný letu 2019.06.08 Kovács András Máté László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-43-1213 Mŕtvy 2019.06.08 SZÉLES JÓZSEF Török Ferenc Hajdú Versenykerület
HU-2018-P-22811 Vyčerpaný 2019.06.08 VéGé Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-159932 Schopný letu 2019.06.08 Szentesi Endre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-43-2716 Vyčerpaný 2019.06.08 Pusoma István Pikóné Szabó Tünde HPSE
HU-2015-23-66834 Schopný letu 2019.06.08 Farkas Szilárd Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-29-76166 Zranený 2019.06.08 Bogdan David Molnár László Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-727625 Vyčerpaný 2019.06.08 Bekk Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-65761 Schopný letu 2019.06.08 Judit Négyesi István id. Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2014-10-97087 Schopný letu 2019.06.08 Paulovicz Szabolcs Szabó András Hajdú Versenykerület
HU-2017-22-43286 Schopný letu 2019.06.08 - Mezei Vilmos Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-13-19321 Mŕtvy 2019.06.08 Zsákó Dúc Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-26-82615 Vyčerpaný 2019.06.08 Béla Jászberényi Zsolt Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-82615 Vyčerpaný 2019.06.08 Béla Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-02-63592 Vyčerpaný 2019.06.08 zoltán szabó Nedostupné Villám Klub
CRO-2018-18563 Schopný letu 2019.06.08 csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-190134 Schopný letu 2019.06.08 Csaba Kis Oliver Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-D-713099 Schopný letu 2019.06.08 Bárány Norbert Volek Győző Villám Klub
HU-2018-D-391675 Schopný letu 2019.06.08 Vámosi István Katus Zoltán Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-23-95076 Schopný letu 2019.06.08 Gyurcsek Tibor Vékony Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-20-93379 Vyčerpaný 2019.06.07 SZÉLES JÓZSEF Lukács László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-23-90940 Vyčerpaný 2019.06.07 VIOLA Kelemen József Karancs Tagszövetség
HU-2019-10-33497 Schopný letu 2019.06.07 Zsolt Kecskeméti Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-P-22264 Schopný letu 2019.06.07 Nagy Sándor Papdi Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-28-51601 Vyčerpaný 2019.06.07 Hajós Gábor Érsek Gyula Karancs Tagszövetség
HU-2018-14-38107 Vyčerpaný 2019.06.07 Hajós Gábor Axnix István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-68035 Schopný letu 2019.06.07 DR Bálint János Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2017-2044633 Schopný letu 2019.06.07 pesti László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-23-89187 Schopný letu 2019.06.07 László Pálmány Boldizsár Karancs Tagszövetség
HU-2017-R-110092 Schopný letu 2019.06.07 Balázs istván Gulyás István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-317141 Schopný letu 2019.06.07 Zoli Szegedi Barnabás Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-O-42061 Zranený 2019.06.07 Pusoma István Burka József Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-23-69498 Schopný letu 2019.06.07 Bagdal Ferenc Nagy Anita Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-302299 Schopný letu 2019.06.07 József Elek Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2018-08-80582 Schopný letu 2019.06.07 Peter Galkó József Észak II. Tagszövetség
HU-2018-M-153285 Schopný letu 2019.06.07 Giczi Péter Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-04-75991 Schopný letu 2019.06.06 boros zoltan Szalai László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-15-24646 Schopný letu 2019.06.06 boros zoltan Tóth Barna Békés Tagszövetség
HU-2018-D-356683 Schopný letu 2019.06.06 boros zoltan Hankó Ferenc Villám Klub
HU-2017-D-334081 Schopný letu 2019.06.06 boros zoltan Bajusz József Hajdú Versenykerület
HU-2018-28-51079 Vyčerpaný 2019.06.06 Holocsy Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-472451 Mŕtvy 2019.06.06 Pintér Adrienn Nedostupné Nedostupné
HU-2017-20-93085 Mŕtvy 2019.06.06 Tibor Stropko Juhász László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-394353 Vyčerpaný 2019.06.06 Turi Márta Jakab András Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-N-7664 Vyčerpaný 2019.06.06 Kálmán Králl Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-01-68938 Vyčerpaný 2019.06.06 D.Jani Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-13-20821 Vyčerpaný 2019.06.06 D.Jani Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-475120 Vyčerpaný 2019.06.06 Ondřej Fajmon Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-142616 Mŕtvy 2019.06.06 Marczy Tivadar Hanák István Klubok Tagszövetsége
HU-2018-05-76152 Schopný letu 2019.06.05 Nagy Sándor Nacsa János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-101676 Mŕtvy 2019.06.05 Zeke Zsolt Balogh András Törökszentmiklós Tagszövetség
BELG-2018-5040389 Schopný letu 2019.06.05 Sanyi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-29-84334 Vyčerpaný 2019.06.05 S Balogh József Klubok Tagszövetsége
HU-2018-19-68577 Vyčerpaný 2019.06.05 Ervin Modrocky Demeter József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-387590 Vyčerpaný 2019.06.05 Hackl József Kocsis József Villám Klub
HU-2017-10-18157 Zranený 2019.06.05 Gyenes PÉter Lisztes Imre Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-364090 Schopný letu 2019.06.05 Somogyi Imre Szlovák Tamás Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-R-184045 Schopný letu 2019.06.05 Norbi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-40716 Zranený 2019.06.05 Györfi antal Kereszti Attila Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-390478 Vyčerpaný 2019.06.05 Attila Bagi Faragó Dániel Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-N-10410 Schopný letu 2019.06.04 Galkó József Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-373566 Schopný letu 2019.06.04 József Németh Tóth István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-248693 Schopný letu 2019.06.04 Tarczi Ferenc ifj. Horváth Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-16-49668 Schopný letu 2019.06.04 Süveges Gergő Farda József Esztergom Tagszövetség
HU-2018-02-59162 Vyčerpaný 2019.06.04 Szalmási Tibor Győrik László Villám Klub
HU-2017-10-19804 Vyčerpaný 2019.06.04 PETER Arnódi Béla Hajdú Versenykerület
CZ-2018-0174-140 Schopný letu 2019.06.04 Nemeth Tamas Nedostupné Nedostupné
RO-2018-532498 Mŕtvy 2019.06.04 Csernáti istvan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-370972 Schopný letu 2019.06.04 Hegedűs József Bődi József Hajdú Versenykerület
HU-2018-R-130810 Schopný letu 2019.06.04 Ábrahám Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2019-12-65476 Schopný letu 2019.06.04 Lendvai zsolt Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-17-11203 Zranený 2019.06.04 Sanyi Kukucska János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-16-52474 Vyčerpaný 2019.06.04 Balázsi István Magériusz László Esztergom Tagszövetség
HU-2017-N-646 Schopný letu 2019.06.04 Unger Làszló Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-23543 Vyčerpaný 2019.06.04 Barna Sokorai Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-14-43093 Zranený 2019.06.04 Grant Bagwell Petró Tamás Észak II. Tagszövetség
HU-2018-M-154788 Schopný letu 2019.06.04 Pukler +36705187387 Tóth József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-BIH-23729 Schopný letu 2019.06.04 fekete istván Nedostupné Nedostupné
RO-2018-15799 Vyčerpaný 2019.06.04 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-N-2246 Vyčerpaný 2019.06.04 Mag Tibor Udvardi János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-N-2245 Vyčerpaný 2019.06.04 Mag Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-17-18832 Schopný letu 2019.06.03 Kovács Balázs Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-30-20376 Zranený 2019.06.03 Papp attila Kalmár Pál Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-08-82599 Vyčerpaný 2019.06.03 Lipták Ferenc Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-405413 Vyčerpaný 2019.06.03 Szabó Attila Tóth József Dél-Duna Tagszövetség
RO-2017-6119598 Zranený 2019.06.03 Balla Daniel Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-26-66696 Schopný letu 2019.06.03 Csalavári istván Kiss György Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-22-44275 Schopný letu 2019.06.03 JÓZSEF Hornyacsek József Klubok Tagszövetsége
HU-2017-23-87013 Vyčerpaný 2019.06.03 Ondřej Fajmon Gajda Gergő Karancs Tagszövetség
HU-2016-27-55200 Mŕtvy 2019.06.03 Hangonyi Krisztián Krajnyák Imre SPGSE
RO-2018-92173 Vyčerpaný 2019.06.03 mede józsef Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-52327 Schopný letu 2019.06.03 Bagaméri László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-147427 Schopný letu 2019.06.03 Somogyi Imre Bodó Gyula Esztergom Tagszövetség
HU-2016-14-23678 Schopný letu 2019.06.03 Somogyi Imre Burkon Dániel Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-01-87761 Schopný letu 2019.06.03 szlovok györgy Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-08-84374 Zranený 2019.06.03 Lévai Máté Berentés Lajos Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-355922 Vyčerpaný 2019.06.03 Lajos Kádas József Villám Klub
HU-2019-26-95158 Schopný letu 2019.06.03 Hanuszka János Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-355867 Vyčerpaný 2019.06.03 Sarkadiné Bartha Fruzsina Janda István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-D-362271 Vyčerpaný 2019.06.03 bodnár krisztián Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-423415 Schopný letu 2019.06.03 Földing Norbert Róth Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
SK-2018-01406-411 Schopný letu 2019.06.03 Adrián Arnold Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-134142 Schopný letu 2019.06.03 Adrián Arnold Balogh László Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2013-19-37587 Schopný letu 2019.06.03 Jani Rátai Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-366869 Schopný letu 2019.06.03 Füredi Péter Annus József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-01-88431 Vyčerpaný 2019.06.03 Ferenc Bodonyi Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-01-88430 Vyčerpaný 2019.06.03 Ferenc Bodonyi Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-M-154560 Schopný letu 2019.06.03 Földing Norbert Koczman József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-08-85577 Schopný letu 2019.06.03 Tóth József Horváth Sándor SPGSE
HU-2018-27-66977 Schopný letu 2019.06.03 János Tóth Suhajda Krisztián SPGSE
HU-2018-43-1226 Schopný letu 2019.06.02 Jeck János Török Ferenc Hajdú Versenykerület
HU-2018-16-51081 Schopný letu 2019.06.02 Schmatovich Zsolt Medgyesi György Esztergom Tagszövetség
RO-2016-791301 Schopný letu 2019.06.02 Madau Ricsi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-146678 Schopný letu 2019.06.02 Zoli Hudu Tibor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-23-85252 Schopný letu 2019.06.02 Xxx Bugyi István Karancs Tagszövetség
Hú-2019-PM-28847 Zranený 2019.06.02 Veréb István Nedostupné Nedostupné
HU-2010-269-37 Schopný letu 2019.06.02 PETER Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-86327 Schopný letu 2019.06.02 Horváth János Szigeti István Észak II. Tagszövetség
HU-2018-29-83504 Vyčerpaný 2019.06.02 ÁRPÁSI CSABA Szentesi Endre Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-D-329553 Schopný letu 2019.06.02 Bárány Norbert Maksa István Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-391379 Schopný letu 2019.06.02 Bárány Norbert Strángli Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
BELG-2018-5040389 Schopný letu 2019.06.02 Laci Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-19-67574 Schopný letu 2019.06.02 Kovács Attila Gábor Mihály Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-08-77474 Schopný letu 2019.06.02 kiss attila Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2016-04-71224 Schopný letu 2019.06.02 Kapinya István Görföl Rudolf Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-68689 Schopný letu 2019.06.02 Gábor Marosán László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-M-144220 Vyčerpaný 2019.06.02 Tóth László Cseh Lajos Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-414749 Schopný letu 2019.06.02 Molnár Mátyás Mitró Márió SPGSE
HU-2014-D-794898 Schopný letu 2019.06.02 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-29-83458 Schopný letu 2019.06.02 Robert Molnár Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-11-27440 Vyčerpaný 2019.06.02 Tóth Márk Varga Roland Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-27-65465 Schopný letu 2019.06.02 Tóth József Závojszki László Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-21-40615 Vyčerpaný 2019.06.02 Arpi Hegedűs József Hírös Tagszövetség
HU-2016-D-190622 Schopný letu 2019.06.02 Lipták Ferenc Göblyös József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-19-66760 Schopný letu 2019.06.02 Kovács András Angyal Miklós Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-12-50348 Schopný letu 2019.06.02 Füredi Péter Piskovszki János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-13-22118 Schopný letu 2019.06.02 Jakab István Ekker Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-O-20984 Zranený 2019.06.02 Tóth Aladár Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-165507 Schopný letu 2019.06.02 Ferenczi Gergely Nedostupné Nedostupné
HU-2018-21-42696 Schopný letu 2019.06.02 Móra Imre Ivicz Lázár József Hírös Tagszövetség
HU-2017-05-67667 Vyčerpaný 2019.06.02 Arpi Balogh Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-401758 Schopný letu 2019.06.02 Tóth Péter Lukács Tóth Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-04-89026 Schopný letu 2019.06.02 surmam M Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-201060 Schopný letu 2019.06.02 Tomi Gombos Lajos HPSE
RO-2015-75899 Schopný letu 2019.06.02 józsi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-355854 Schopný letu 2019.06.01 Tarnóczi Zsolt Janda István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-26-81776 Schopný letu 2019.06.01 Sarafi Tibor Hegedűs Norbert Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-381864 Vyčerpaný 2019.06.01 MISI Jurik Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-269570 Vyčerpaný 2019.06.01 Endrei Szabolcs Elekes István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2019-0201-3052 Schopný letu 2019.06.01 Boda Ákos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-410150 Schopný letu 2019.06.01 MISI Tichony István ifj. B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2017-30-20039 Schopný letu 2019.06.01 Szalókiné Tóth Gabriella Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-43-2804 Schopný letu 2019.06.01 Sanyi Mászlé Tibor HPSE
HU-2018-19-66720 Schopný letu 2019.06.01 Kovács András Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-26-71960 Vyčerpaný 2019.06.01 Pindzsulya Zoltán Szabó Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-14-37758 Schopný letu 2019.06.01 Bakos Leonóra Kurcsics Sándor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-153272 Mŕtvy 2019.06.01 Márkus Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-158568 Schopný letu 2019.06.01 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-17814 Schopný letu 2019.06.01 kiss attila Téli Bianka Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-151828 Schopný letu 2019.06.01 Csajkás Géza Pongrácz Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-29-83932 Schopný letu 2019.06.01 juhász richárd Wimmer Márk Klubok Tagszövetsége