Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2019-D-516688 Mŕtvy 2020.01.24 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-59677 Schopný letu 2020.01.24 Štefan Nochta Böszörményi Zoltán Villám Klub
HU-2019-D-455005 Schopný letu 2020.01.24 Szutyanyi Tibor Ducza Lajos B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-R-160306 Zranený 2020.01.23 HUFNÁGEL JÓSZEF Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-176678 Schopný letu 2020.01.23 Horkay János Nedostupné Nedostupné
PL-2019-D-672270 Schopný letu 2020.01.23 Horkay János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-01-87643 Schopný letu 2020.01.23 Érsek Gyula Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-D-480416 Schopný letu 2020.01.23 Érsek Gyula Dabis István Békés Tagszövetség
HU-2015-D-954407 Schopný letu 2020.01.23 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-84462 Schopný letu 2020.01.23 Érsek Gyula Gál Ottó Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-26-90308 Schopný letu 2020.01.23 Érsek Gyula Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-27-70646 Schopný letu 2020.01.23 Érsek Gyula Varga Tibor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-17-18929 Schopný letu 2020.01.23 Nagy Sándor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-29-92035 Schopný letu 2020.01.23 Nagy Sándor Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-05-85270 Schopný letu 2020.01.23 Varga Lajos Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-500037 Schopný letu 2020.01.23 Char - Lisz TEAM Farkas Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-08-98547 Schopný letu 2020.01.23 Kéri István Migléczi Attila Észak II. Tagszövetség
HU-2019-12-66546 Schopný letu 2020.01.23 Lády Tibor Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-19-66257 Schopný letu 2020.01.22 surmam M Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-13-28660 Vyčerpaný 2020.01.22 Bodnar Agota Burián György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-153615 Zranený 2020.01.22 Tóth Aladár Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-02-37290 Schopný letu 2020.01.21 Attila Zsikai Nedostupné Villám Klub
HU-2018-08-81456 Schopný letu 2020.01.21 csipkés viktor Gyárfás Gábor Észak II. Tagszövetség
HU-2018-08-80991 Schopný letu 2020.01.21 csipkés viktor Farkas László Észak II. Tagszövetség
HU-2014-26-54996 Schopný letu 2020.01.21 csipkés viktor Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2014-O-29545 Schopný letu 2020.01.21 csipkés viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-138385 Schopný letu 2020.01.21 mikunda Áncsán Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-29-80534 Schopný letu 2020.01.21 Nagy Zoltán Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-14-40028 Schopný letu 2020.01.21 Józsi Takács Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-505338 Schopný letu 2020.01.20 Váczi András Farkas Krisztián Tatabánya Tagszövetség
RO-2017-70137 Schopný letu 2020.01.20 Milan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-1078210 Schopný letu 2020.01.20 Milan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2015-247323 Schopný letu 2020.01.20 Milan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-20-90941 Schopný letu 2020.01.20 Milan Kozári Larissza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2017-334952 Schopný letu 2020.01.20 Milan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-11-24493 Vyčerpaný 2020.01.20 Milan Mozsolits Vilmos Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-04-90614 Schopný letu 2020.01.20 Milan Öszterreicher Antal Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-D-732579 Schopný letu 2020.01.19 Attila Gulyás Imre Békés Tagszövetség
HU-2017-P-19242 Schopný letu 2020.01.19 Tomi Morgós János Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-513692 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-170318 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Nedostupné Nedostupné
HU-2019-P-30747 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Nedostupné Nedostupné
HU-2019-26-89080 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Faragó András Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-14-42655 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Lambert Iván Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-M-147754 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Csorna Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-20-2942 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Várda Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-17-27041 Schopný letu 2020.01.19 Dékai Norbert Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-29-72764 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Kovács Bence Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-17-76005 Schopný letu 2020.01.19 szabo jános Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2013-27-58583 Schopný letu 2020.01.19 Xy Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-01-90275 Schopný letu 2020.01.18 Katona Ferenc Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-D-479843 Schopný letu 2020.01.18 németh gàbor Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2019-29-90348 Schopný letu 2020.01.18 németh gàbor Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-29-90348 Schopný letu 2020.01.18 németh gàbor Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-R-159222 Schopný letu 2020.01.18 németh gàbor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-157934 Schopný letu 2020.01.18 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-475633 Schopný letu 2020.01.18 vlado Nagy Tibor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-08-90702 Schopný letu 2020.01.18 vlado Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-08-98864 Schopný letu 2020.01.18 vlado Nedostupné Észak II. Tagszövetség
RO-2014-1043374 Schopný letu 2020.01.17 Bodor Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-183018 Schopný letu 2020.01.17 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-144646 Zranený 2020.01.17 Saša Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-499062 Zranený 2020.01.17 Saša Péntek József Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-23-6718 Zranený 2020.01.17 Saša Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2015-01-69500 Zranený 2020.01.17 Saša Viczkó Sándor Villám Klub
HU-2016-D-204822 Schopný letu 2020.01.17 Saša Nedostupné Nedostupné
HU-2019-N-17837 Schopný letu 2020.01.16 Székely László Veszelovszki Zsolt Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-43-1879 Zranený 2020.01.16 Zsolt Laczkó Seres Sándor HPSE
HU-2013-D-696926 Schopný letu 2020.01.16 Józsi Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-39708 Zranený 2020.01.15 Jan Procinger jun. Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-504007 Schopný letu 2020.01.15 Jan Procinger jun. Endrei Szabolcs Fertőparti Versenykerület
HU-2019-D-514989 Schopný letu 2020.01.15 Jan Procinger jun. Csorna Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-14-45669 Schopný letu 2020.01.15 Jan Procinger jun. Kiss Ernő Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-253795 Schopný letu 2020.01.15 Jan Procinger jun. Furucz Zoltán Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-43-1879 Zranený 2020.01.15 Zsolt Laczkó Nedostupné HPSE
HU-2009-02-80824 Mŕtvy 2020.01.14 stefan toth Nedostupné Villám Klub
SK-2019-0704-1058 Schopný letu 2020.01.14 HorváthGyörgy Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-32419 Mŕtvy 2020.01.14 Vidra Ferenc Gulyás Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-13-33673 Zranený 2020.01.14 Somogyi Sándor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-M-157175 Schopný letu 2020.01.14 Štefan Nochta Liszi József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-P-27119 Schopný letu 2020.01.14 Kamil Slíž Bálint János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-29-90187 Schopný letu 2020.01.14 Kamil Slíž Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2011-O-7879 Mŕtvy 2020.01.14 Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-139096 Zranený 2020.01.14 Józsi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-386714 Mŕtvy 2020.01.14 Józsi Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-475485 Zranený 2020.01.13 Varga Jocó Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-496675 Schopný letu 2020.01.13 Varga Jocó Sebestyén István Klubok Tagszövetsége
HU-2019-M-157934 Schopný letu 2020.01.13 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2008-21-84155 Mŕtvy 2020.01.12 Ferge István Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2019-27-71445 Schopný letu 2020.01.12 Gelencsér Sándor Tóth Sándor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-08-66443 Zranený 2020.01.12 Lipták Ferenc Kalina Attila Észak II. Tagszövetség
HU-2007-02-49681 Mŕtvy 2020.01.12 robert p Nedostupné Villám Klub
HU-2018-30-27423 Schopný letu 2020.01.12 Xs Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-13-28249 Schopný letu 2020.01.12 Horváth István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-17-90032 Schopný letu 2020.01.12 Surman Gyócsos György Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-R-16544 Schopný letu 2020.01.11 Józsi Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-600006 Schopný letu 2020.01.10 Berkes Istvàn Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-38733 Schopný letu 2020.01.10 Gábor Nedostupné Villám Klub
SRB-2018-922893 Mŕtvy 2020.01.10 Földesi Gyula Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-N-16759 Vyčerpaný 2020.01.10 tajti Tóth Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-486419 Mŕtvy 2020.01.10 Kis Zoltán Juhász Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-29-90669 Mŕtvy 2020.01.09 Galamb Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-27-67480 Schopný letu 2020.01.09 Laci Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-11-39451 Schopný letu 2020.01.09 Kürthi Gábor Fülöp Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-287065 Schopný letu 2020.01.09 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-28-54361 Schopný letu 2020.01.09 Katona Tibor Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-504008 Schopný letu 2020.01.09 Zdeněk Horák Endrei Szabolcs Fertőparti Versenykerület
HU-2016-D-186808 Schopný letu 2020.01.09 Erdei János Erdei János Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-18608 Schopný letu 2020.01.09 Erdei János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-175212 Schopný letu 2020.01.08 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-168421 Schopný letu 2020.01.08 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2019-19-76946 Schopný letu 2020.01.08 Xy Vad László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-R-131283 Zranený 2020.01.07 Edina Nedostupné Nedostupné
HU-2014-P-9285 Schopný letu 2020.01.07 Misi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-12-56452 Schopný letu 2020.01.07 Imre Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
HU-2007-14-45780 Vyčerpaný 2020.01.06 Tóth_Hauszgénusz Marianna Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-P-20929 Vyčerpaný 2020.01.06 Horváth Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-65348 Zranený 2020.01.06 szabó Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-D-585191 Schopný letu 2020.01.06 OROSZ TAMÁS Nedostupné Nedostupné
HU-2019-19-75603 Schopný letu 2020.01.06 Bodor Csaba Herbály János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-M-157336 Schopný letu 2020.01.06 Bábszki László Zsákovics István Dél-Duna Tagszövetség
EE-2007-16-16869 Mŕtvy 2020.01.06 Paulovics Péter Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2019-23-4766 Schopný letu 2020.01.06 Sirkó Sándor Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-17-15172 Schopný letu 2020.01.06 Štefan Nochta Márkus Miklós Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
DV-2018-04844-561 Schopný letu 2020.01.05 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-33756 Schopný letu 2020.01.05 Markus Miklos Molnár Péter Aranyhomok Tagszövetség
DV-2018-0561-344844 Schopný letu 2020.01.05 Xd Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-422878 Schopný letu 2020.01.05 Markus Miklos Márkus Miklós Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-20-84277 Mŕtvy 2020.01.05 Kàlmàn Csaba Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
NL-2011-134496 Schopný letu 2020.01.05 surmam M Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2007-D-585191 Schopný letu 2020.01.05 OROSZ TAMÁS Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-493864 Schopný letu 2020.01.05 OROSZ TAMÁS Radványi István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-D-482841 Schopný letu 2020.01.05 Jan Kouba Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
GB-2017-324-36 Schopný letu 2020.01.05 Imre Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0166-6610 Schopný letu 2020.01.05 Imre Nedostupné Nedostupné
PL-2013-013939-100 Schopný letu 2020.01.05 Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2014-20-70144 Schopný letu 2020.01.05 Gáspár Gábor Ferenczi Igor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-28-55786 Schopný letu 2020.01.05 Surman Boldizsár Attila Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-02-56866 Mŕtvy 2020.01.04 Mészáros Zoltán Nedostupné Villám Klub
HU-2019-R-183563 Mŕtvy 2020.01.04 Surman Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-458670 Mŕtvy 2020.01.04 Richter Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-323939 Schopný letu 2020.01.03 Zarka Margit Nedostupné Nedostupné
HU-2017-27-59890 Mŕtvy 2020.01.03 robi Sajgó László Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-309995 Schopný letu 2020.01.03 Dékai norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2013-10-85005 Schopný letu 2020.01.03 Bak István János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-15-25910 Schopný letu 2020.01.03 Juhász Zsolt Csuka János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-500522 Schopný letu 2020.01.03 Boldizsár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2014-P-9285 Schopný letu 2020.01.02 Aladár Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-138187 Schopný letu 2020.01.02 Mihalezczkó László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-399554 Schopný letu 2020.01.02 M Kriszrián Rostási-Szabó József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-20-6553 Schopný letu 2020.01.02 Hferenc Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-512949 Mŕtvy 2020.01.01 Lády Tibor Nedostupné Nedostupné
SK-2019-0511168-765 Schopný letu 2020.01.01 Kottyán Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-510442 Schopný letu 2020.01.01 Kottyán Károly Szalai György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-04-99968 Schopný letu 2020.01.01 Kottyán Károly Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-13-29089 Schopný letu 2020.01.01 Kottyán Károly Reinhardt Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-14-46825 Schopný letu 2020.01.01 Tóth Zoltán Szollár Máté Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-72543 Schopný letu 2019.12.31 ALAPI LÁSZLO Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-08-95361 Schopný letu 2019.12.31 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-20-97830 Mŕtvy 2019.12.31 Bedő Szabolcs Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-15-549 Zranený 2019.12.31 Csehi Miklós Rozsnyai Endre Békés Tagszövetség
HU-2018-D-386372 Schopný letu 2019.12.31 Štefan Nochta Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-14483 Schopný letu 2019.12.31 Schekk Attila Odor Tamás Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-14-52350 Schopný letu 2019.12.31 Riegler Zsolt Musztács Károly Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-422677 Schopný letu 2019.12.30 Tóth Csaba Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0381-899 Schopný letu 2019.12.30 Áfra Lajos Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0381-19 Schopný letu 2019.12.30 Áfra Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2019-23-8574 Schopný letu 2019.12.30 Pataki Róbert Berencsi István Észak II. Tagszövetség
RO-2019-884451 Schopný letu 2019.12.29 Nagy Károly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-829162 Schopný letu 2019.12.29 Nagy Károly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-477065 Schopný letu 2019.12.29 Selyem Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-4301 Schopný letu 2019.12.29 Surman Töviskes Imre HPSE
HU-2017-R-110686 Schopný letu 2019.12.29 Surman Ivett Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-43018 Schopný letu 2019.12.29 Surman Nedostupné HPSE
HU-2017-D306-300 Schopný letu 2019.12.28 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2019-31-7887 Schopný letu 2019.12.28 Jaroslav Bureš Németh József Fertőparti Versenykerület
HU-2017-26-72559 Schopný letu 2019.12.28 Gyüjtő István Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-414852 Schopný letu 2019.12.28 Kamil Slíž Orosz László Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-29-90187 Schopný letu 2019.12.28 Kamil Slíž Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-19-90187 Schopný letu 2019.12.28 Kamil Slíž Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-P-27119 Schopný letu 2019.12.28 Kamil Slíž Bálint János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-07-61739 Schopný letu 2019.12.27 Gelencsér Sándor Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-06-40423 Schopný letu 2019.12.27 TAMÁS Miklós Gergely Karancs Tagszövetség
RO-2006-269239 Mŕtvy 2019.12.27 Polgári David Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-M-151129 Schopný letu 2019.12.27 Lakatos Áron Liszi József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-02-60330 Schopný letu 2019.12.27 Katona Miklos Nedostupné Villám Klub
HU-2018-R-130349 Schopný letu 2019.12.27 Katona Miklos Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-159247 Schopný letu 2019.12.27 Katona Miklos Nedostupné Nedostupné
HU-2019-26-93516 Schopný letu 2019.12.27 Toth Ferenc Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-02-61658 Schopný letu 2019.12.27 Czödör Tamás Kovács Sándor Villám Klub
HU-2019-PL-229209 Schopný letu 2019.12.27 Balogh László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-136517 Schopný letu 2019.12.27 GREGUŠ Lakatos András Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-425254 Schopný letu 2019.12.26 Ádi Zatykó József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-N-15122 Schopný letu 2019.12.26 Gábor Gábor Papdi László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-04-93270 Schopný letu 2019.12.26 Katona Miklos Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-43-5036 Schopný letu 2019.12.26 Csizmás Jenő Nedostupné HPSE
HU-2018-27-64887 Zranený 2019.12.26 Tóth Aladár Mészáros Károly Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-10-32397 Schopný letu 2019.12.26 KERESZTIATTILA Nedostupné Hajdú Versenykerület
SK-2019-01803-608 Schopný letu 2019.12.26 KERESZTIATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-81438 Zranený 2019.12.25 Szeles János Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-D-455279 Schopný letu 2019.12.25 Néveri Peter Albert Richard B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-01-86264 Schopný letu 2019.12.25 Néveri Peter Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-2012-54240 Schopný letu 2019.12.24 Ifj Patócs Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-20-54240 Schopný letu 2019.12.24 Ifj Patócs Tibor Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-R-2902 Mŕtvy 2019.12.23 Kis Sándor Borbély Károly B-I. Szilasmenti Versenykerület
RO-2018-275030 Schopný letu 2019.12.22 Józsi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-06-45238 Schopný letu 2019.12.22 László Károly Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
SK-2011-06-387011 Schopný letu 2019.12.22 Domonkos Miklós Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-20-6553 Schopný letu 2019.12.22 Hferenc Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-479403 Schopný letu 2019.12.21 Nagy Robert Cséfán Tivadar Békés Tagszövetség
HU-2019-10-34875 Schopný letu 2019.12.21 Bak István Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-478739 Schopný letu 2019.12.19 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-132782 Schopný letu 2019.12.19 Radovan Klačanský Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-16133 Schopný letu 2019.12.19 Lelik András Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-05-84372 Schopný letu 2019.12.19 Megyeri Sándor Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-19-65326 Zranený 2019.12.19 Horváth Béla Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-26-91488 Schopný letu 2019.12.19 Dr. Kenyér Tibor Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-29-92835 Schopný letu 2019.12.18 Laci Timmer János Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-407630 Schopný letu 2019.12.18 szlovik györgy Szlovik György Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-29-87673 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-29-90009 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-D-513230 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-91085 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-17-15597 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-HU-4 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-91846 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-30-30948 Schopný letu 2019.12.18 Demeter János Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-N-7472 Schopný letu 2019.12.18 Nochta Štefan Csoknyai Mihály Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-07-61561 Schopný letu 2019.12.17 Tóth Tibor Kenéz István Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-R-181667 Schopný letu 2019.12.16 Tugyi László Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-825552 Schopný letu 2019.12.16 Kósa Győző Garaczi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-17-11744 Schopný letu 2019.12.16 Nagy Miklós Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
RO-2019-735052 Vyčerpaný 2019.12.16 Pálné Habony Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-26-93478 Schopný letu 2019.12.16 Máté Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-13-28309 Schopný letu 2019.12.16 Máté Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-297186 Schopný letu 2019.12.16 Máté Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-13133 Schopný letu 2019.12.16 Máté Halmi Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-23-98596 Mŕtvy 2019.12.16 Szövetség Bakos László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-482860 Schopný letu 2019.12.15 Lévai Máté Szárók Csaba Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-17-10687 Schopný letu 2019.12.15 Lévai Máté Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2011-D-374020 Schopný letu 2019.12.15 X Nagy Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2010-D-282507 Schopný letu 2019.12.15 X Nedostupné Nedostupné
HU-2015-27-50717 Schopný letu 2019.12.15 Xy Kalydi Tamás Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-13-23674 Schopný letu 2019.12.15 József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-05-48557 Zranený 2019.12.15 Kovács József Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-R-183488 Schopný letu 2019.12.15 Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-158306 Schopný letu 2019.12.15 Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2015-12-46316 Schopný letu 2019.12.15 Surman László Lajos Tatabánya Tagszövetség
HU-2013-D-608784 Schopný letu 2019.12.15 Fürjesi Tamás Mészáros László Karancs Tagszövetség
HU-2019-R-168183 Schopný letu 2019.12.15 Dudás Ferenc Tóth Béla Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-11-32401 Schopný letu 2019.12.14 Tóth Tibor Gulyás Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-02-69671 Schopný letu 2019.12.14 Tóth Tibor Hoklics István Villám Klub
HU-2019-11-40249 Schopný letu 2019.12.14 Tóth Tibor Zámolyi Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-13-28963 Schopný letu 2019.12.14 Tóth Tibor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-11-9184 Schopný letu 2019.12.13 Bors Imre Glück István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-03-28620 Schopný letu 2019.12.13 Tóth Tibor Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2017-13-13674 Schopný letu 2019.12.13 Páncélos Marczer József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-30-25696 Schopný letu 2019.12.13 Páncélos Garaczi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-R-154738 Schopný letu 2019.12.13 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-481739 Schopný letu 2019.12.13 Thier Ferenc Nedostupné Nedostupné
MAGYARORSZ-2019-12-13 Schopný letu 2019.12.13 Pusztai József (Zselicszentpál) Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2012-O-12177 Schopný letu 2019.12.13 galamb Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-17110 Schopný letu 2019.12.13 galamb Kerni Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-05-81939 Schopný letu 2019.12.13 Tóth Tibor Kocsi István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-26-74214 Mŕtvy 2019.12.12 Bari Alex Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-19-34875 Schopný letu 2019.12.12 Xy Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-19-34876 Schopný letu 2019.12.12 Xy Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-502026 Zranený 2019.12.12 Erdélyi Milán Song Shuang Zhu Aranyhomok Tagszövetség
PL-2016-0237-4013 Schopný letu 2019.12.11 Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2009-27-19657 Schopný letu 2019.12.11 Palcso Zsolt Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-14-42644 Mŕtvy 2019.12.11 Szili Péter Lambert Iván Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-822727 Schopný letu 2019.12.11 toth lászló Kohajda Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2013-D-665823 Schopný letu 2019.12.10 Marián Vorčák Balogh Mihály HPSE
HU-2018-06-38749 Schopný letu 2019.12.09 Roman Takáč Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-17-14764 Schopný letu 2019.12.09 Roman Takáč Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-R-139950 Schopný letu 2019.12.09 Roman Takáč Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-114121 Schopný letu 2019.12.09 Roman Takáč Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-45695 Schopný letu 2019.12.09 Roman Takáč Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-3941 Schopný letu 2019.12.09 Roman Takáč Nagy Dezső Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-05-72351 Schopný letu 2019.12.09 Ezmiez Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-13-28341 Schopný letu 2019.12.09 Varga Péter Csenki Gergő Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-10-18201 Schopný letu 2019.12.09 Gabi Bordán Ferenc Hajdú Versenykerület
HU-2019-10-34875 Schopný letu 2019.12.09 Gabi Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-479072 Schopný letu 2019.12.09 Zarka Margit Nedostupné Nedostupné
HU-2013-27-45833 Schopný letu 2019.12.09 Gabi Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2010-D-248272 Schopný letu 2019.12.08 Komócsin József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-17-8085 Schopný letu 2019.12.08 Wagner Csaba Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-966785 Schopný letu 2019.12.08 Jakub Staník Nedostupné Nedostupné
HU-2019-08-27027 Schopný letu 2019.12.08 Béla Nedostupné Észak II. Tagszövetség
CRO-2017-28125 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-165195 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1135315 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
CRO-2017-20194 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-CRO-28125 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-165195 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Nedostupné
SRB-2019-27403 Schopný letu 2019.12.08 Kàlmàn Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-05-84372 Schopný letu 2019.12.07 Vicsai András Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-502284 Mŕtvy 2019.12.07 Kàlmàn Csaba Forczek János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-20-410 Schopný letu 2019.12.07 Kàlmàn Csaba Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-20-3876 Schopný letu 2019.12.07 Kàlmàn Csaba Kerni Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-04-91884 Schopný letu 2019.12.07 Lantai Géza Rauf Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-118116 Zranený 2019.12.07 Kojsza Norbi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-174285 Schopný letu 2019.12.07 Kojsza Norbi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-81635 Schopný letu 2019.12.07 zoltán szabó Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-30-34912 Schopný letu 2019.12.07 Gábor Mihály Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-08-86821 Zranený 2019.12.06 Bárány Norbert Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-16-43758 Mŕtvy 2019.12.06 Galambos péter Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2019-D-462747 Mŕtvy 2019.12.06 Galambos péter Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-17-18425 Mŕtvy 2019.12.06 Videa Ferenc Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2013-D-688528 Schopný letu 2019.12.05 Murányi László Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-13-33097 Mŕtvy 2019.12.05 Vidra Ferenc Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-154949 Schopný letu 2019.12.05 Méhész László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-80419 Schopný letu 2019.12.05 Tóth Bálint Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-17-21631 Schopný letu 2019.12.04 Johny Cseresznye István Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-23-6 Schopný letu 2019.12.04 Marian Budac Veres Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2009-13-23985 Mŕtvy 2019.12.04 Csaba Horváth Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-28-47809 Schopný letu 2019.12.02 surmam M Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-07-51510 Schopný letu 2019.12.02 surmam M Jánosi Pál Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-13-26611 Schopný letu 2019.12.02 Pavol& Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2008-16-285 Vyčerpaný 2019.12.02 Erika Papp Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2018-04-87077 Schopný letu 2019.12.01 feri Marosi Zsolt Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-27-48813 Schopný letu 2019.12.01 Feri Rák János SPGSE
HU-2018-31-4043 Schopný letu 2019.12.01 bela Németh Lászlóné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-467205 Schopný letu 2019.12.01 Kovács Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-119570 Schopný letu 2019.12.01 Katona Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-157991 Schopný letu 2019.12.01 István Nedostupné Nedostupné
RO-2019-145076 Schopný letu 2019.12.01 Ujvári József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-13-32434 Schopný letu 2019.12.01 Nochta Štefan Szabó Mihály Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-02-71033 Schopný letu 2019.12.01 Bársony Mihály Nedostupné Villám Klub
HU-2019-31-4302 Schopný letu 2019.12.01 Pavelka Josef Gigler Roland Fertőparti Versenykerület
HU-2019-D-491211 Schopný letu 2019.12.01 Juhász Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-389394 Schopný letu 2019.12.01 Gabor Orbán Zoltán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-823801 Schopný letu 2019.12.01 Nemeth Tamas Nedostupné Nedostupné
RO-2015-327061 Schopný letu 2019.12.01 Bogádi György Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-20-63812 Schopný letu 2019.11.30 TIBI Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-10-18325 Schopný letu 2019.11.30 misa Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-15-26825 Schopný letu 2019.11.30 klo Miklós József Békés Tagszövetség
HU-2018-04-90477 Schopný letu 2019.11.30 jozi Horváth János József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-19-27248 Schopný letu 2019.11.30 sebOK ISTVAN Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-10-26860 Schopný letu 2019.11.30 Galambos péter Nedostupné Hajdú Versenykerület
PL-2019-024014-53 Schopný letu 2019.11.30 B László Nedostupné Nedostupné
PL-2019-024014-52 Schopný letu 2019.11.30 B László Nedostupné Nedostupné
HU-2014-P-11589 Schopný letu 2019.11.30 Kiss János Nagy Bana Imér Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-M-154627 Schopný letu 2019.11.29 Füri Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-147767 Schopný letu 2019.11.29 Füri Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-HU-479072 Schopný letu 2019.11.29 vincze ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2019-ROJÁL-184452 Schopný letu 2019.11.29 MOLNÁR BALÁZS Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-36460 Schopný letu 2019.11.28 Jozsi Ványi Gábor Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-P-25777 Schopný letu 2019.11.28 Kispál László Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-459323 Schopný letu 2019.11.28 Pálfy József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-464199 Zranený 2019.11.28 Pálfy József Takács László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-17-22866 Schopný letu 2019.11.28 Pálfy József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-15-26924 Schopný letu 2019.11.28 Molnár Mihály Balázs Mátyás Békés Tagszövetség
RO-2019-369380 Schopný letu 2019.11.27 VÁGÓ ISTVÁN Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-3053164 Schopný letu 2019.11.27 VÁGÓ ISTVÁN Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-251535 Schopný letu 2019.11.27 Tóth L. Miklós Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2011-D-395470 Schopný letu 2019.11.27 Galambos péter Nedostupné Nedostupné
HU-2019-05-83302 Schopný letu 2019.11.26 Szlovák Tamás Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-482841 Schopný letu 2019.11.26 Jan Kouba Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2019-R-179432 Schopný letu 2019.11.26 Tönköl Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-741442 Schopný letu 2019.11.26 József Tóth Mészáros Károly Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-18-34723 Mŕtvy 2019.11.26 Üveges Tamás Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2019-M-157549 Schopný letu 2019.11.26 marodilaci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-29-91099 Zranený 2019.11.26 Kiss jános Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-M-155496 Schopný letu 2019.11.25 Hofbauer Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-516408 Schopný letu 2019.11.25 Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-154741 Zranený 2019.11.25 Szikiné Debreczeni Enikő Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-6352 Schopný letu 2019.11.25 +36202990417 Nedostupné HPSE
HU-2019-D-516895 Mŕtvy 2019.11.25 Putz László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-399144 Mŕtvy 2019.11.25 Szilárd Bernáth Nedostupné Nedostupné
RO-2019-488545 Schopný letu 2019.11.25 Lantai Géza Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-04-85370 Zranený 2019.11.25 Benjamin Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
BELG-2011-2074238 Schopný letu 2019.11.24 Hanich Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-10-30337 Schopný letu 2019.11.24 Hanich Mihály Bordán Ferenc Hajdú Versenykerület
HU-2014-D-732392 Zranený 2019.11.24 jakab miklós Dabis István Békés Tagszövetség
HU-2015-D-872792 Mŕtvy 2019.11.24 Bedő Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2013-19-39896 Mŕtvy 2019.11.24 Szabó Tamás Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
Hú-2019-M-157244 Schopný letu 2019.11.24 Varga Roland Szalai György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-31-4618 Schopný letu 2019.11.24 Jani Horváth János József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-26-72543 Schopný letu 2019.11.24 ALAPI LÁSZLÓ Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-43-6585 Schopný letu 2019.11.24 Török Ferenc Nedostupné HPSE
HU-2016-07-49709 Schopný letu 2019.11.24 Tóth Bálint Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-323227 Mŕtvy 2019.11.23 Kiss pista Varga Lajos Békés Tagszövetség
HU-2016-D-189459 Mŕtvy 2019.11.23 Tóth Bálint Baranyi Sándor HPSE
HU-2019-D-479004 Schopný letu 2019.11.23 zoltán szabó Forgó István Békés Tagszövetség
HU-2019-15-17248 Schopný letu 2019.11.23 istvan Nedostupné Békés Tagszövetség
HUNGMARATO-2016-M1-45695 Schopný letu 2019.11.22 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-14764 Schopný letu 2019.11.22 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-RYAL-139950 Schopný letu 2019.11.22 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Nedostupné
HU-2017-RYAL-114121 Schopný letu 2019.11.22 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Nedostupné
HU-2016-RYAL-3941 Schopný letu 2019.11.22 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-6819 Schopný letu 2019.11.22 Bak István Nedostupné HPSE
HU-2014-D-776743 Schopný letu 2019.11.22 lapusnyik péter Poljak János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-482390 Schopný letu 2019.11.22 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-181833 Mŕtvy 2019.11.21 Bihari Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-169673 Schopný letu 2019.11.21 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-83603 Schopný letu 2019.11.21 Tóth Aladár Molnár Dániel Észak II. Tagszövetség
HU-2013-10-85005 Schopný letu 2019.11.21 Xd Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2015-D-908314 Schopný letu 2019.11.20 Bak István János Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-170660 Schopný letu 2019.11.20 Kürti Adrienn Nedostupné Nedostupné