Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2020-23-18891 Schopný letu 2022.11.26 köves jozsef Kovács Attila Nikolász Karancs Versenykerület
HU-2022-02-91567 Schopný letu 2022.11.26 Flórián Gábor Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2012-02-11468 Schopný letu 2022.11.26 Kereső Vona József Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2010-03-91467 Schopný letu 2022.11.25 Szijártó András Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
AUSTRIA-2022-317-97 Schopný letu 2022.11.25 Szili - Méder Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-62838 Zranený 2022.11.25 József Sztupa Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-26-18889 Schopný letu 2022.11.25 Jani Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-P-42760 Schopný letu 2022.11.25 Kósa Győző Eszterhai Miklós Dr. HPSE (G-23)
HU-2022-43-17766 Zranený 2022.11.24 Novák Dávid Sándor Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2018-26-82600 Schopný letu 2022.11.24 Zsolt Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2018-D-406037 Zranený 2022.11.24 zoli Varjú Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2018-26-82611 Schopný letu 2022.11.24 Kiss pláne Jászberényi Zsolt Karancs Versenykerület
HU-2022-08-29287 Vyčerpaný 2022.11.23 Csaba Nagy Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2020-08-29287 Vyčerpaný 2022.11.23 Csaba Nagy Nedostupné Észak II. Tagszövetség
BELG-2021-4012715 Vyčerpaný 2022.11.23 Anton Gukov Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-6082030 Vyčerpaný 2022.11.23 Anton Gukov Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-08-35221 Schopný letu 2022.11.23 Feri Árpád Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2022-D-718 Zranený 2022.11.22 TOTH TEAM Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-718492 Zranený 2022.11.22 TOTH TEAM Nedostupné Nedostupné
HU-2018-HFTC-463 Schopný letu 2022.11.22 Kalalas lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2021-19-91240 Schopný letu 2022.11.22 Nagy Gábor Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-10-59251 Schopný letu 2022.11.21 Oláh Mihály Gergely László Hajdú Versenykerület
HU-2022-26-20891 Schopný letu 2022.11.21 Oláh Mihály Sárai István Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-29-6885 Schopný letu 2022.11.21 János Schwartz Forsthoffer András Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2020-17-28388 Schopný letu 2022.11.20 Pap János Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
RO-2017-285325 Vyčerpaný 2022.11.20 Vajda N Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-17-50064 Mŕtvy 2022.11.20 Tomcsányi Ernő Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-13-57318 Schopný letu 2022.11.20 Ifj Szanyi Ferenc Hegedűs Miklós Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-R-242347 Schopný letu 2022.11.20 orosz tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-82611 Schopný letu 2022.11.20 Péter Jászberényi Zsolt Karancs Versenykerület
HU-2020-M-163262 Vyčerpaný 2022.11.20 balog norbert Fejes Imre ifj. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-23-9014 Vyčerpaný 2022.11.20 Kalalas lajos Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2022-D-689154 Schopný letu 2022.11.19 jozef Novák László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-153835 Schopný letu 2022.11.18 Kovács Imre Rácz Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-714836 Vyčerpaný 2022.11.18 Marton Zoltánné Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-797987 Schopný letu 2022.11.18 Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-600349 Schopný letu 2022.11.17 Szabolcs András Nedostupné Nedostupné
HU-2022-P-40207 Schopný letu 2022.11.17 Páncélos Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-716590 Schopný letu 2022.11.17 Anton Svitek Kertész Gábor Fertőparti Versenykerület
HU-2022-26-16931 Schopný letu 2022.11.17 Dombos József Hamar Béla Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-13-64077 Mŕtvy 2022.11.17 József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-256774 Vyčerpaný 2022.11.17 József Fenyves Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-61659 Schopný letu 2022.11.16 Nochta István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-43-15911 Zranený 2022.11.15 Fölföldi Noémi Balogh Mihály HPSE (G-23)
HU-2015-17-86184 Vyčerpaný 2022.11.15 Csaba Nagy Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-D-677566 Schopný letu 2022.11.15 István Forgó Nedostupné Nedostupné
HU-2022-04-26118 Schopný letu 2022.11.15 István Forgó Varga János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-11-78345 Schopný letu 2022.11.15 Boda László Nagy Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-30-51929 Schopný letu 2022.11.15 Tar Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
GOLD-2021-RO-2025572 Schopný letu 2022.11.14 Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-15-36811 Zranený 2022.11.14 Xy Komócsin József Békés Tagszövetség
HU-2022-D-702622 Schopný letu 2022.11.14 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-713807 Schopný letu 2022.11.14 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2008-CZ-21 Schopný letu 2022.11.14 Márkus Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-241776 Schopný letu 2022.11.14 Zoltán Deák Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-670952 Schopný letu 2022.11.14 Győző József Nedostupné Nedostupné
HU-2022-23-42277 Schopný letu 2022.11.14 Győző József Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2022-43-19209 Schopný letu 2022.11.14 József Banka Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-07-68162 Schopný letu 2022.11.14 Mihály Gábor Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2022-D-699749 Schopný letu 2022.11.14 Dragon Nedostupné Nedostupné
HU-2020-23-18821 Schopný letu 2022.11.14 Marian Bocsi István Karancs Versenykerület
HU-2022-R-252174 Schopný letu 2022.11.13 MS Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-721024 Schopný letu 2022.11.13 józsef kriston Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2022-317-97 Schopný letu 2022.11.13 Szili - Méder Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-65408 Schopný letu 2022.11.13 Timmer János Tóth János Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-31-24337 Schopný letu 2022.11.13 Tamás Czödör Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2019-13-35228 Vyčerpaný 2022.11.13 X Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-711944 Schopný letu 2022.11.13 Jozsi Józsa János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-D-711994 Schopný letu 2022.11.13 Jozsi Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-54301 Schopný letu 2022.11.12 Géza Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-N-16234 Schopný letu 2022.11.12 Bíró József Attila Morgós János Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2019-N-15875 Schopný letu 2022.11.12 Bíró József Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-08-19345 Schopný letu 2022.11.12 Nivó-Flex kft. Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-D-601876 Schopný letu 2022.11.12 Zsolnai Sándor Schmidt Sarolta Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-707285 Schopný letu 2022.11.12 Tankó Győző Radványi István Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-30-59062 Schopný letu 2022.11.12 Kovács Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-04-19941 Schopný letu 2022.11.12 Vajda N Szabó József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2010-29-33022 Zranený 2022.11.11 attila Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-M-173792 Schopný letu 2022.11.11 Surányi László Komáromi Tibor Esztergom Versenykerület
HU-2016-11-8499 Schopný letu 2022.11.10 Tóth László Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-15-31614 Mŕtvy 2022.11.10 Janos Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2021-R-218108 Mŕtvy 2022.11.10 IFLINGER KÁROLY Kaizer Tamás Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2022-201781 Schopný letu 2022.11.10 Ujvári Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2022-201761 Schopný letu 2022.11.10 Ujvári Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-75505 Mŕtvy 2022.11.10 Tóth László Szabó László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-13-59656 Schopný letu 2022.11.10 Forsthoffer András Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-R-46427 Schopný letu 2022.11.10 Tompa Zsolt Nedostupné Nedostupné
NL-2020-1035777 Mŕtvy 2022.11.10 Tóth Béla Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-2025572 Schopný letu 2022.11.09 Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-640268 Schopný letu 2022.11.09 Július Krško Nedostupné Nedostupné
HU-2022-16-71144 Schopný letu 2022.11.09 Dubi Barbara Hoglmayer Ferenc Esztergom Versenykerület
HU-2022-29-9590 Schopný letu 2022.11.09 Dubi Barbara Varga Roland Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2016-25-41184 Schopný letu 2022.11.09 Dubi Barbara Dubi Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2019-178300 Mŕtvy 2022.11.09 Mészáros Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-640268 Schopný letu 2022.11.08 Ferge István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-308905 Schopný letu 2022.11.08 Lovas Gábor Erdei János Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2021-1333035 Schopný letu 2022.11.08 Lovas Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-257911 Schopný letu 2022.11.08 Lovas Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-17-65862 Zranený 2022.11.08 Tasi Tibor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-26-22554 Schopný letu 2022.11.08 Bodzan Sandor Kiss János Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2018-05-73780 Schopný letu 2022.11.08 gábor Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-05-63190 Schopný letu 2022.11.08 Gábor Kovács Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-15-55879 Schopný letu 2022.11.08 Gábor Kovács Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2016-15-13925 Schopný letu 2022.11.08 Gábor Kovács Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-D-283800 Schopný letu 2022.11.08 Gábor Kovács Püski Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-16-64840 Schopný letu 2022.11.07 Tamas Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-HUNG-16 Schopný letu 2022.11.07 Tamas Nedostupné Nedostupné
HU-2021-N-24692 Schopný letu 2022.11.07 Tamas Nedostupné Nedostupné
HU-2021-29-99964 Schopný letu 2022.11.07 Tamas Wimmer Márk Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-11-75609 Schopný letu 2022.11.07 Tamas Kocsis Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-30-53695 Mŕtvy 2022.11.07 Kovács Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-16-72928 Schopný letu 2022.11.07 Formanek Farkas József Esztergom Versenykerület
NL-2022-8638299 Schopný letu 2022.11.07 Tóth János Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-M-171594 Schopný letu 2022.11.07 Bakon János Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-38552 Schopný letu 2022.11.06 Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-38552 Schopný letu 2022.11.06 Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2022-27-82930 Schopný letu 2022.11.06 Sándor Sós Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2022-M-178234 Schopný letu 2022.11.06 Atilla Nedostupné Nedostupné
HU-2022-N-27337 Schopný letu 2022.11.06 Laci Donkó Emil Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-10-42094 Schopný letu 2022.11.06 Rácz Gyula Vastag Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2020-13-43813 Mŕtvy 2022.11.06 Szabolcs Bedő Varga Roland Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-08-28929 Schopný letu 2022.11.06 Forgács István Bogádi György Észak II. Tagszövetség
HU-2022-20-29133 Schopný letu 2022.11.06 Ványi Gábor Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
AUSTRIA-2022-315-425 Schopný letu 2022.11.06 György Horvàth Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-63576 Schopný letu 2022.11.06 Nagy Lajos Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-R-249545 Mŕtvy 2022.11.05 Bakos Bence Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-243941 Schopný letu 2022.11.05 Miroslav Adamkovič Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-676110 Schopný letu 2022.11.05 Merész Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2022-29-4523 Schopný letu 2022.11.05 Fetter István Kővári József Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-M-174265 Vyčerpaný 2022.11.05 Orbán Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2020-19-82602 Schopný letu 2022.11.05 Horváth Dúc Kovács Tibor Ifj. Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-29-90751 Schopný letu 2022.11.05 Ludovit Fogas Pintér László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-684580 Mŕtvy 2022.11.05 K Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-64457 Schopný letu 2022.11.05 Bodo Gyula Csernák József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-711033 Schopný letu 2022.11.04 Salamon Mário Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-670036 Schopný letu 2022.11.04 Horváth Ákos Mátyók Gábor Mihály Dunakanyar Tagszövetség
HU-2012-28-23199 Schopný letu 2022.11.04 Kl Érsek Gyula Közép-Tisza Tagszövetség
AUSTRIA-2022-301-2084 Vyčerpaný 2022.11.04 Vilfinger István Nedostupné Nedostupné
HU-2019-20-6138 Schopný letu 2022.11.04 Vilfinger István Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-20-31032 Vyčerpaný 2022.11.04 Orbán Imre Szita György Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-M-163255 Vyčerpaný 2022.11.04 Süle Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-718376 Schopný letu 2022.11.04 Szili Károly Brudás Gábor Galamb Derby Klub
HU-2022-04-28762 Schopný letu 2022.11.04 Szűcs Antal Jurászik Sándor László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2012-D-46822 Mŕtvy 2022.11.04 Kaponics Imre Nedostupné Nedostupné
SRB-2022-336905 Mŕtvy 2022.11.04 Oliver Bakonyi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
PL-2021-0290-2376 Schopný letu 2022.11.03 Kertész Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-28-73006 Schopný letu 2022.11.03 Igor Barbirik Szabó János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-11-78642 Zranený 2022.11.03 Orbán Imre Dobai József Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-08-31854 Schopný letu 2022.11.03 Daniel Varga Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2022-26-16944 Zranený 2022.11.03 Farkas Sándor Hamar Béla Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-43-18087 Zranený 2022.11.03 Farkas Sándor Siró János HPSE (G-23)
HU-2022-P-174979 Schopný letu 2022.11.03 Zsolt Veszelovszki Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153835 Schopný letu 2022.11.03 Kovács Imre Rácz Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-04-16377 Vyčerpaný 2022.11.03 Kollár Károly Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2007-05-32275 Vyčerpaný 2022.11.02 Kiss csaba Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-10-62615 Schopný letu 2022.11.02 Bakos Bence Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2022-D-717921 Schopný letu 2022.11.02 Bakos Bence Barna András Galamb Derby Klub
HU-2022-D-699276 Schopný letu 2022.11.02 Tuza Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-N-27772 Vyčerpaný 2022.11.02 X Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-632641 Schopný letu 2022.11.02 Lendvai Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-583001 Schopný letu 2022.11.02 Kiss attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-17-82085 Mŕtvy 2022.11.02 attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-P-40026 Schopný letu 2022.11.01 Vas Károly Nagy Tibor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-P-20197 Schopný letu 2022.11.01 Bakos Bence Kapus Endre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-11-78775 Schopný letu 2022.11.01 T Jakab Tamás Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-15-45523 Vyčerpaný 2022.11.01 VIRÁG BARNA Püspöki István Békés Tagszövetség
RO-2021-751733 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-118679 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
PL-2019-0177-4048 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-722987 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-254662 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Kóczián József B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-R-244751 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-238096 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Iflinger Károly Tatabánya Tagszövetség
HU-2022-29-6298 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-23-41118 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2022-19-98163 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Máté László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-P-38268 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-642431 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Károly János Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-28-65574 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-30-52105 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Mirjánu Claudien Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-26-4448 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Vámos József Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2018-01-87425 Schopný letu 2022.11.01 Pálinkás Sándor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-23-26760 Schopný letu 2022.11.01 Kalmár Imre Balogh István Karancs Versenykerület
HU-2022-26-22435 Vyčerpaný 2022.11.01 Oláh Mihály Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-D-702728 Schopný letu 2022.11.01 Szalai Péter 063308456286 Török Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-480915 Schopný letu 2022.11.01 Milan Lenarth Mihály Balázs Mátyás Galamb Derby Klub
HU-2021-D-636136 Schopný letu 2022.11.01 Milan Lenarth Nedostupné Nedostupné
HU-2022-31-20629 Schopný letu 2022.11.01 Jozsi Szalma Sándor Fertőparti Versenykerület
HU-2021-D-600538 Schopný letu 2022.11.01 Jozsi Székely István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-257746 Schopný letu 2022.11.01 Kovács Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-383558 Schopný letu 2022.11.01 P.István Vincze Ferenc László Békés Tagszövetség
HU-2020-P-35234 Schopný letu 2022.11.01 P.István Miklós József Békés Tagszövetség
HU-2022-08-28216 Schopný letu 2022.11.01 gyárfás gábor Homai Arnold Észak II. Tagszövetség
HU-2022-08-34242 Schopný letu 2022.10.31 István Lakatos Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2022-17-47573 Schopný letu 2022.10.31 Pap János Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-17-45996 Schopný letu 2022.10.31 Pap János Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
SRB-2019-34733 Schopný letu 2022.10.31 Pèkò Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-17-40594 Schopný letu 2022.10.31 Kovács Gábor Zsigó László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-D-569448 Schopný letu 2022.10.31 Pista Nedostupné Nedostupné
HU-2021-43-12437 Schopný letu 2022.10.31 Mészáros Zsolt Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-R-245950 Schopný letu 2022.10.31 X Palkó László Galamb Derby Klub
HU-2022-11-82212 Vyčerpaný 2022.10.31 László Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2012-16-29090 Schopný letu 2022.10.31 Erdős Márk Hegedűs József Esztergom Versenykerület
HU-2022-30-55357 Schopný letu 2022.10.31 sebestyén gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-19-91915 Schopný letu 2022.10.31 Máté Győri Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
JUNG-2017-15-19042 Mŕtvy 2022.10.31 Tóth Róbert Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2020-26-4179 Schopný letu 2022.10.30 Katona jános Pusoma István ifj. Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-D-670006 Schopný letu 2022.10.30 Luboš Nedostupné Nedostupné
HU-2022-23-41222 Schopný letu 2022.10.30 Csorba Janos Nedostupné Karancs Versenykerület
BELG-2018-1584507 Zranený 2022.10.30 István Szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-15-45427 Schopný letu 2022.10.30 Károly Erdős Richárd Békés Tagszövetség
HU-2022-12-83396 Schopný letu 2022.10.30 Pista Juhász Márton Tatabánya Tagszövetség
HU-2022-D-692541 Schopný letu 2022.10.30 Pista Irge Zsuzsanna Békés Tagszövetség
HU-2022-30-61239 Schopný letu 2022.10.30 Zoltán Szőllősi Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
RO-2022-317535 Schopný letu 2022.10.29 Nagy Gergő Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-01-2752 Schopný letu 2022.10.29 Ròbert Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-27-85709 Schopný letu 2022.10.29 Sándor piko Kóródi Tamás HPSE (G-23)
HU-2022-11-78585 Schopný letu 2022.10.29 Ludovit Fogas Dénes Ádám Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2014-D-789276 Schopný letu 2022.10.29 Jani Bártfai István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-11-78 Schopný letu 2022.10.29 Ludovit Fogas Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-D-683569 Zranený 2022.10.29 Kassai Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-04-24411 Zranený 2022.10.29 Kassai Sándor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-17-48261 Zranený 2022.10.29 Kassai Sándor Földi István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-20-26266 Schopný letu 2022.10.29 Antal Farkas Maul József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-11-83515 Schopný letu 2022.10.28 Katona Miklos Rugovics László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-603759 Schopný letu 2022.10.28 Katona Miklos Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-711629 Schopný letu 2022.10.28 Katona Miklos Nagy István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-01-99535 Schopný letu 2022.10.28 Katona Miklos Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
SRB-2022-355845 Schopný letu 2022.10.28 Flórián Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-30-56390 Schopný letu 2022.10.28 Bakos Bence Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-29-9702 Schopný letu 2022.10.28 Politzer József Szabó Zoltán Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-04-28753 Schopný letu 2022.10.27 Kiss Pál Jurászik Sándor László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-M-169749 Schopný letu 2022.10.27 Pogrányi Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2021-M-168228 Schopný letu 2022.10.27 Pogrányi Pál Hegedűs Kornél B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-11-90363 Schopný letu 2022.10.27 János Vertetics Szabolcs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-10-626 Mŕtvy 2022.10.27 Kiss László Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2022-43-19909 Zranený 2022.10.27 Magyarné Nagy Erzsébet Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-D-688022 Schopný letu 2022.10.27 Forsthoffer András Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-N-30132 Schopný letu 2022.10.27 Margl Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2021-26-13798 Schopný letu 2022.10.26 Róbert Szabó Vámos Gáspár Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-14-70054 Schopný letu 2022.10.26 Laci Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-17-18939 Schopný letu 2022.10.26 Balogh József Hadar Dezső Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-13-48738 Schopný letu 2022.10.26 Balogh József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-02-88573 Schopný letu 2022.10.26 Dragon, Janos Nedostupné Villám Klub
HU-2022-11-79668 Vyčerpaný 2022.10.26 Ivan Kiss Barnabás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-D-721126 Schopný letu 2022.10.26 Július Krško Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-699690 Schopný letu 2022.10.26 Járnovics Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-245014 Vyčerpaný 2022.10.25 Jakab Miklós Jánosi Pál Galamb Derby Klub
HU-2022-11-80914 Schopný letu 2022.10.25 Kamil Slíž Helyes Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-28-68143 Schopný letu 2022.10.25 Ludovit Fogas Nagy Róbert dr. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2012-17-48066 Schopný letu 2022.10.25 Ludovit Fogas Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-43-18321 Schopný letu 2022.10.25 Pálinkás István Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-D-701941 Schopný letu 2022.10.25 Pádár Antal Németh István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-D-701935 Schopný letu 2022.10.25 Pádár Antal Németh István Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2022-304161 Schopný letu 2022.10.24 Varga Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-28-55008 Schopný letu 2022.10.24 István Andrási István Galamb Derby Klub
HU-2021-D-613377 Schopný letu 2022.10.24 Štefan Nochta Szórádi Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-14-67298 Schopný letu 2022.10.24 Horváth István Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2022-316761 Schopný letu 2022.10.24 Szántó Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SRB-2022-334732 Schopný letu 2022.10.24 Szántó Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-692523 Schopný letu 2022.10.24 Tóth József Irge Zsuzsanna Békés Tagszövetség
HU-2022-23-37948 Schopný letu 2022.10.24 Leoš Vild Bagdal József Karancs Versenykerület
HU-2022-17-50065 Schopný letu 2022.10.24 Baksa David Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2016-M-147566 Schopný letu 2022.10.24 Csömör Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2022-04-28353 Schopný letu 2022.10.24 Máté Győri Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-P-40018 Mŕtvy 2022.10.24 Bakos Bence Nagy Tibor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-R-162802 Schopný letu 2022.10.24 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-293688 Schopný letu 2022.10.24 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-293688 Schopný letu 2022.10.24 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2022-29-8439 Schopný letu 2022.10.24 Ludovit Fogas Horváth Róbert Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-D-627638 Schopný letu 2022.10.24 Ludovit Fogas Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-31703 Zranený 2022.10.24 Ludovit Fogas Szarvas István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-05-18170 Schopný letu 2022.10.24 Zoli Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-17-50007 Schopný letu 2022.10.24 Rostás Gyula Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-R-231025 Schopný letu 2022.10.24 Zoli Gonda Ferenc ifj. Galamb Derby Klub
HU-2015-15-6201 Schopný letu 2022.10.23 Pálinkás István Faragó István Békés Tagszövetség
HU-2022-D-699590 Schopný letu 2022.10.23 Járnovics Mihály Szabó Szilárd Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-15-47015 Schopný letu 2022.10.23 Dósa Ferenc Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2022-D-715008 Schopný letu 2022.10.23 Dósa Ferenc Gábor Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-D-714878 Schopný letu 2022.10.23 Ferenc Dósa Nedostupné Nedostupné
HU-2021-15-42743 Schopný letu 2022.10.23 Pálinkás István Japport Mátyás Békés Tagszövetség
HU-2009-02-85897 Vyčerpaný 2022.10.23 Pálinkás István Komáromi Betti Villám Klub
HU-2022-43-19197 Schopný letu 2022.10.23 Fördős Lajos Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-R-245788 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné Nedostupné
HU-2022-M-174814 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Baráth Gyula B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-P-40322 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Szabó Attila Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-45-1776 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné Nyírség összevont
HU-2022-43-19152 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-13-63319 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nagy György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-13-60440 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-13-59758 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Schindler Gábor Dr. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-12-82888 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2022-11-90351 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Vertetics Szabolcs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-02-23889 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné Villám Klub
HU-2021-12-73472 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Papp Sándor Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-07-66009 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-D-924707 Schopný letu 2022.10.23 Csilla Gulyás Kovács Béla Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-23-82724 Schopný letu 2022.10.23 Hegedüs Péter Dinka Lajos Karancs Versenykerület
HU-2021-D-638191 Schopný letu 2022.10.23 Irházi Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2022-01-1791 Schopný letu 2022.10.23 István Lakatos Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-27-84704 Schopný letu 2022.10.23 Mihalik József Kalydi Tamás HPSE (G-23)
HU-2022-04-25702 Schopný letu 2022.10.23 zoltán ozsvárt Nagy István Dél-Duna Tagszövetség
SK-2022-023-23585 Mŕtvy 2022.10.23 stano Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-59045 Schopný letu 2022.10.23 Rakóczi András Gál Mihály Aranyhomok Tagszövetség
SK-2022-015-109 Schopný letu 2022.10.23 Rakóczi András Nedostupné Nedostupné
HU-2019-15-27584 Zranený 2022.10.23 Nagy Imre Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2022-D-704228 Schopný letu 2022.10.23 Ferenc Sárközi Keszthelyi Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-04-23720 Schopný letu 2022.10.23 Horváth Ferenc Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-10-58660 Schopný letu 2022.10.23 Laci Buglyó Tamás HPSE (G-23)
HU-2022-D-703729 Schopný letu 2022.10.23 Horváth Ferenc Tarsoly Péter Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-43-19406 Vyčerpaný 2022.10.23 Pintér Ferenc Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-43-19446 Vyčerpaný 2022.10.23 Szabolcs Bedő Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-08-31987 Schopný letu 2022.10.22 Antal Csep Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2022-D-688362 Schopný letu 2022.10.22 József Csernák Dinnyés József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-811876 Schopný letu 2022.10.22 Galambász Béres Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-151296 Schopný letu 2022.10.22 Galambász Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-98912 Schopný letu 2022.10.22 Galambász Kovács Ferenc Kolumbia Sport Klub Versenykerület
RO-2021-436304 Vyčerpaný 2022.10.22 Tóth Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-01-96364 Schopný letu 2022.10.22 Maria Mácsár Lajos B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-M-177635 Schopný letu 2022.10.22 József Lusták Nedostupné Nedostupné
HU-2022-43-19671 Schopný letu 2022.10.22 Attila Klauz Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-21-47867 Schopný letu 2022.10.22 GÁBOR LIPTAI Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2022-13-61988 Vyčerpaný 2022.10.22 Politzer József Lapos István Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-11-92206 Vyčerpaný 2022.10.21 Milán Sándor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-03-18087 Zranený 2022.10.21 Lajcsi Daru János Esztergom Versenykerület
HU-2021-30-48004 Zranený 2022.10.21 Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-13-63361 Schopný letu 2022.10.21 Kovács Attila Kiss András Péter Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-N-28816 Vyčerpaný 2022.10.21 bendes péter Nedostupné Nedostupné
HU-2021-07-67006 Schopný letu 2022.10.21 Szabolcs Bedő Szabó József B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-D-713676 Schopný letu 2022.10.21 Ivácson Attila Czakó István Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-01-3115 Schopný letu 2022.10.21 Horváth-György Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-D-724801 Schopný letu 2022.10.21 Molnár Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2022-02-89439 Schopný letu 2022.10.21 Molnár Tamás Fodor István Villám Klub
HU-2022-08-35807 Schopný letu 2022.10.21 Kovács László Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2022-08-33257 Schopný letu 2022.10.21 Kovács László Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2022-23-41725 Schopný letu 2022.10.21 Barta Éva Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2021-11-73370 Schopný letu 2022.10.20 Tibor Trungel Zámolyi Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2007-20-47604 Schopný letu 2022.10.20 Fasz Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-699560 Schopný letu 2022.10.20 Kovács Ferenc Szabó Szilárd Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-D-581184 Schopný letu 2022.10.20 Zsolt Kecskeméti Papp Judit Békés Tagszövetség
HU-2022-R-251915 Schopný letu 2022.10.20 Major Márk Nedostupné Nedostupné
HU-2019-N-175784 Schopný letu 2022.10.20 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2022-28-74865 Schopný letu 2022.10.20 Kovács János Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-10-33231 Schopný letu 2022.10.20 Szakállas Árpád Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2022-05-98561 Schopný letu 2022.10.19 Vámos Gáspár Arany László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-D-728288 Zranený 2022.10.19 Fekete Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-23-39424 Zranený 2022.10.19 Tarnóczi Zsolt Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2022-17-53062 Schopný letu 2022.10.19 Sándor Szász Szász Sándor B-I. Szilasmenti Versenykerület
DERBY-2022-D-670546 Mŕtvy 2022.10.19 František Míček Nedostupné Nedostupné
HU-2022-43-19041 Vyčerpaný 2022.10.19 Kanalas Lajos Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-23-42427 Mŕtvy 2022.10.19 xy Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2022-R-250575 Schopný letu 2022.10.19 Kovács Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-50572 Schopný letu 2022.10.19 András Bátor László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-P-42368 Schopný letu 2022.10.19 Várbíró Zoltán Szalai Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-717242 Vyčerpaný 2022.10.19 Csótiné Ámon Szilvia Czégény Antal ifj. HPSE (G-23)
HU-2022-06-57108 Vyčerpaný 2022.10.19 Milán Sándor Zérczi József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-11-65100 Schopný letu 2022.10.19 Tamas Hálám György Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-17-40388 Schopný letu 2022.10.19 Tichony István Papp László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
RO-2021-122381 Schopný letu 2022.10.19 Tichony István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
DV-2022-03801-118 Schopný letu 2022.10.18 Wagner Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-606735 Schopný letu 2022.10.18 Sándor Sós Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-554674 Schopný letu 2022.10.18 Kristóf Németh Boronyák András Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-04-46213 Vyčerpaný 2022.10.18 Dani László Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-26-15 Schopný letu 2022.10.18 Fekete István Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-D-723079 Schopný letu 2022.10.18 Ujvári Ferenc Bácsi Béla ifj. Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-CRO-12074 Schopný letu 2022.10.18 Jàcint Csajàgi Nedostupné Nedostupné
HU-2022-04-24923 Vyčerpaný 2022.10.18 Kovács Attila Robert Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-R-257418 Schopný letu 2022.10.18 Kovács Attila Robert Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2022-102-5522 Vyčerpaný 2022.10.18 Kovács Attila Robert Nedostupné Nedostupné
HU-2022-CRO-12074 Schopný letu 2022.10.18 Jàcint Csajàgi Nedostupné Nedostupné
HU-2019-12-65874 Schopný letu 2022.10.18 zoltán szabó Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
HU-2022-26-19384 Schopný letu 2022.10.18 zoltán szabó Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-26-1403 Schopný letu 2022.10.18 zoltán szabó Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-43-16710 Schopný letu 2022.10.18 Pesti Imre Kiss Gábor HPSE (G-23)
RO-2022-508310 Mŕtvy 2022.10.18 Lakatos Klaudia Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-20-9315 Schopný letu 2022.10.17 Lukács Gyula Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2022-153111 Schopný letu 2022.10.17 Medvegy György Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-10-58739 Schopný letu 2022.10.17 P.Géza Balogh László HPSE (G-23)
HU-2022-P-42511 Zranený 2022.10.17 Homai Arnold Nedostupné Nedostupné
HU-2022-11-83785 Schopný letu 2022.10.17 Frey Andràs Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-R-247127 Schopný letu 2022.10.17 Nochta István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-29-75667 Schopný letu 2022.10.17 Nochta István Tóth András Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-13-61659 Schopný letu 2022.10.17 Nochta István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-DERBI-676367 Schopný letu 2022.10.17 Polyák Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-11-78504 Schopný letu 2022.10.17 Krejčí Michal Kántor Ferenc Fertőparti Versenykerület
HU-2021-31-17649 Schopný letu 2022.10.17 szalai László Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2022-26-22554 Vyčerpaný 2022.10.17 Lipták Ferenc Kiss János Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-43-15811 Schopný letu 2022.10.17 Orbázi Imre Balogh Mihály HPSE (G-23)
HU-2022-HU-173 Schopný letu 2022.10.17 Kutka zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-62536 Schopný letu 2022.10.17 Takács Gábor Reinhardt Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-613333 Schopný letu 2022.10.17 Krejčí Michal Szűcs Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-11-83143 Vyčerpaný 2022.10.16 Zsolnai Sándor Magyari Zsolt Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-01-2752 Schopný letu 2022.10.16 ROBERT Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
SK-2020-0234-2106 Schopný letu 2022.10.16 Katus Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-38306 Schopný letu 2022.10.16 Katus Zoltán Bedő Gábor Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2016-D-198981 Schopný letu 2022.10.16 Katus Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2014-29-59503 Schopný letu 2022.10.16 Katus Zoltán Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2017-D-277636 Schopný letu 2022.10.16 Katus Zoltán Forgó István Békés Tagszövetség
HU-2022-31-23951 Schopný letu 2022.10.16 Burián György Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2022-D-716045 Schopný letu 2022.10.16 Burián György Nedostupné Nedostupné