Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2018-D-385293 Schopný letu 2019.02.22 Somogyi Imre Veréb István Békés Tagszövetség
HU-2018-30-23068 Schopný letu 2019.02.22 Somogyi Imre Kovács Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-29-83629 Schopný letu 2019.02.22 Somogyi Imre Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-13-25460 Schopný letu 2019.02.22 Somogyi Imre Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-04-89098 Schopný letu 2019.02.22 Somogyi Imre Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-15-20044 Schopný letu 2019.02.22 Somogyi Imre Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-D-424441 Vyčerpaný 2019.02.21 Laczkó Zsoltné Nedostupné Nedostupné
HU-2013-06-11561 Zranený 2019.02.21 Rammer Gábor Henzel József Dunakanyar Tagszövetség
RO-2017-2011955 Schopný letu 2019.02.20 Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-628785 Zranený 2019.02.20 Toronya Diána Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-P-20862 Schopný letu 2019.02.20 Hv Tárnai József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-154031 Schopný letu 2019.02.20 Tichony István Szabó József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-17-3738 Schopný letu 2019.02.19 Papp attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-28-52447 Schopný letu 2019.02.19 laci Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-26-83559 Schopný letu 2019.02.19 Budaházi Róbert Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-274124 Schopný letu 2019.02.19 Varga László Novák László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-14-30958 Schopný letu 2019.02.19 Varga László Kovács Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-10-23707 Mŕtvy 2019.02.19 Kaltenecker Endre Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-12-60227 Schopný letu 2019.02.18 Ozsvárt Zoltán Végh Mihály Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-29-78054 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Bányász István Klubok Tagszövetsége
HU-2017-29-74200 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2017-29-74054 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2008-20-23911 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-04-81325 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Tóth János Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-20-99525 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-29-72764 Schopný letu 2019.02.18 szabo jános Kovács Bence Klubok Tagszövetsége
HU-2016-M-143040 Mŕtvy 2019.02.18 Galambász Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-303456 Schopný letu 2019.02.17 Lukács Gyula Surmann József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
RO-2018-114826 Schopný letu 2019.02.17 Juhász Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-360164 Schopný letu 2019.02.17 Gazdag Béla Gál Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-19-58396 Schopný letu 2019.02.17 surmam M Szegedi Barnabás Nincs forgalomban
HU-2017-D-246896 Schopný letu 2019.02.16 Váczi András Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-18689 Schopný letu 2019.02.16 Varga István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-132475 Mŕtvy 2019.02.16 Kis-Szölgyémi Balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-132475 Mŕtvy 2019.02.16 Kis-Szölgyémi Balázs Nedostupné Nedostupné
DV-2018-01205-277 Schopný letu 2019.02.16 Orbázi Imre Göttl Martin Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-R-111119 Schopný letu 2019.02.15 Vámosi István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-11119 Schopný letu 2019.02.15 Vámosi István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-357336 Zranený 2019.02.15 sáközi ferenc Pintér Ferenc Villám Klub
HU-2013-D-614599 Schopný letu 2019.02.15 Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-25997 Schopný letu 2019.02.15 Lády Tibor Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-424446 Schopný letu 2019.02.14 varga jános Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-846212 Schopný letu 2019.02.14 varga jános Csaba Magdolna Dr. Villám Klub
HU-2018-D-405507 Schopný letu 2019.02.14 Boda János Csoknyai Mihály Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2019.02.14 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-246896 Schopný letu 2019.02.13 Váczi András Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-45264 Zranený 2019.02.13 Németh Mihály Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-28-47182 Zranený 2019.02.12 Fodor Zoltán Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2018-3041031 Schopný letu 2019.02.12 Kovács Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2011-26-35535 Schopný letu 2019.02.12 zoltán szabó Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
DERBY-2015-D-880703 Schopný letu 2019.02.12 Csepi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-147240 Mŕtvy 2019.02.12 Kovács Bence Kovács József Klubok Tagszövetsége
HU-2015-D-880783 Schopný letu 2019.02.12 Csepi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-312458 Schopný letu 2019.02.11 Ozsvár József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-16-49174 Schopný letu 2019.02.11 Nochta István Nedostupné Esztergom Tagszövetség
RO-2016-309275 Zranený 2019.02.10 Le Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-405126 Schopný letu 2019.02.10 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2012-O-11347 Schopný letu 2019.02.10 Varga István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-122288 Schopný letu 2019.02.10 Lovász Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-53157 Schopný letu 2019.02.10 surmam M Simon Mihály Villám Klub
HU-2017-07-54769 Schopný letu 2019.02.10 surmam M Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-414782 Schopný letu 2019.02.10 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2015-N-46338 Schopný letu 2019.02.10 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-M-126152 Schopný letu 2019.02.09 Majo Vorcák Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-18715 Zranený 2019.02.09 Le Szalai Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-D-593018 Zranený 2019.02.09 Le Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-85484 Schopný letu 2019.02.08 Tóth József Szűcs István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2011-M126-152 Schopný letu 2019.02.08 Majo Vorčák Nedostupné Nedostupné
Hű-2018-M-153851 Schopný letu 2019.02.08 Takács Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-968611 Schopný letu 2019.02.07 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2018-20-99642 Schopný letu 2019.02.07 Szanyi Ferenc Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-142688 Schopný letu 2019.02.06 barta sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2009-02-85857 Mŕtvy 2019.02.06 Bagi Ferenc Nedostupné Villám Klub
HU-2016-D-165618 Schopný letu 2019.02.06 ružić žarko Jakubik Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-13-22883 Mŕtvy 2019.02.06 Adrián Arnold Elekes József Klubok Tagszövetsége
HU-2018-P-25428 Schopný letu 2019.02.05 barta sándor Czétényi László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-20-81628 Schopný letu 2019.02.05 Lukács Gyula Hohmann Károly Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-04-90676 Schopný letu 2019.02.05 Zsolt Nagy Attila Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-04-906 Mŕtvy 2019.02.05 Zsolt Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-19-68611 Schopný letu 2019.02.05 barta sándor Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
DV-2018-07814-232 Schopný letu 2019.02.04 Józsi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-78305 Schopný letu 2019.02.04 mkjh Domokos Tibor Hajdú Versenykerület
RO-2018-378078 Schopný letu 2019.02.04 Arpi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-17-83288 Schopný letu 2019.02.04 Dóczy Ferenc Zsikai Attila Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-17-12182 Schopný letu 2019.02.04 Fábián István Budai Gusztáv Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2011-19-12356 Mŕtvy 2019.02.04 Hideg Árpád Borbély Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2011-16-20192 Mŕtvy 2019.02.04 Hideg Árpád Borbély Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-P-22595 Vyčerpaný 2019.02.03 S Tóth Kata Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-M-156676 Schopný letu 2019.02.03 Ákos Willinger Nedostupné Nedostupné
RO-2018-534187 Schopný letu 2019.02.03 Juhász László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-145648 Schopný letu 2019.02.03 Pónus Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-273484 Schopný letu 2019.02.03 Pónus Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-66246 Schopný letu 2019.02.03 gyenes péter Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2008-D-190186 Schopný letu 2019.02.01 Csenki Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-48869 Schopný letu 2019.02.01 surmam M Ozsváth Attila Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-02-61182 Schopný letu 2019.02.01 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Villám Klub
HU-2017-N-6668 Schopný letu 2019.02.01 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-282749 Schopný letu 2019.01.31 satya Nedostupné Nedostupné
HU-2014-28-33089 Schopný letu 2019.01.31 Nagy-Varga Viktor Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-14-41835 Schopný letu 2019.01.30 Szalavics Gábor Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-15-24874 Schopný letu 2019.01.30 Szalavics Gábor Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-M-151251 Schopný letu 2019.01.30 Szalavics Gábor Jámbor Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-M-149505 Schopný letu 2019.01.30 K Pusztai László Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-374117 Schopný letu 2019.01.29 Holyko István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-26085 Schopný letu 2019.01.29 Holyko István Nedostupné Békés Tagszövetség
CZ-2018-0205-2418 Schopný letu 2019.01.29 Holyko István Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0439-1186 Schopný letu 2019.01.29 Holyko István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-83068 Mŕtvy 2019.01.29 Jászberényi Zs Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2010-21-5382 Schopný letu 2019.01.28 boros zoltan Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2016-P-16904 Zranený 2019.01.28 Dér József Pintér György Békés Tagszövetség
HU-2017-15-17907 Schopný letu 2019.01.28 Dr Kassai Péter Zahorán Pálné Békés Tagszövetség
HU-2018-R-137956 Schopný letu 2019.01.27 Merész Pál Nedostupné Nedostupné
ROMáNIA-2017-UCP-17724 Zranený 2019.01.27 Szécsi László Nedostupné Nedostupné
ROMáNIA-2017-UPC-17724 Zranený 2019.01.27 Szécsi László Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-709309 Schopný letu 2019.01.27 Kovács Ferenc Rakóczi József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-16-50350 Schopný letu 2019.01.26 Alex Cerney Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2016-26-62869 Schopný letu 2019.01.26 csaba Lévai Ferenc id. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2014-R-709309 Schopný letu 2019.01.26 Kovács Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-287616 Schopný letu 2019.01.26 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-98075 Schopný letu 2019.01.26 surmam M Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-16-49174 Schopný letu 2019.01.26 Nochta István Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-07-50951 Schopný letu 2019.01.25 Anton Filipeje Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HUNGAR-2007-09004-7 Schopný letu 2019.01.25 moravec františek Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-777842 Vyčerpaný 2019.01.25 Szabó norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-202577 Schopný letu 2019.01.25 Lorincz Zoltán Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0145-8032 Schopný letu 2019.01.25 Michal Majdák Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-148912 Schopný letu 2019.01.24 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-25761 Schopný letu 2019.01.24 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-13-20849 Schopný letu 2019.01.24 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-376966 Schopný letu 2019.01.24 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-423845 Schopný letu 2019.01.24 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-22148 Schopný letu 2019.01.24 TAKÁCS GÁBOR Jámbor Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-14-35453 Schopný letu 2019.01.24 Baksa Balázs Kránicz Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-14-35031 Schopný letu 2019.01.24 Baksa Balázs Kránicz Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-356622 Schopný letu 2019.01.24 Tibor Szutyanyi Madarász Tamás Klubok Tagszövetsége
HU-2018-01-82267 Schopný letu 2019.01.23 Kovács ferenc006 Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-D-282627 Schopný letu 2019.01.23 Kovács Ferenc06 Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-248947 Schopný letu 2019.01.23 Némedi József Halász András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-01-84795 Schopný letu 2019.01.23 Ványi Gábor Varga László B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-02-56258 Schopný letu 2019.01.22 Éliás István Nedostupné Villám Klub
HU-2013-D-655684 Schopný letu 2019.01.21 Nochta István Lajtos Antal Karancs Tagszövetség
HU-2017-17-99476 Zranený 2019.01.21 Maugli Állatvédő Egyesület Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2014-19-49490 Schopný letu 2019.01.20 TAKÁCS GÁBOR Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2010-D-266060 Mŕtvy 2019.01.20 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-260506 Mŕtvy 2019.01.20 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-60743 Mŕtvy 2019.01.20 Sámson Béla Kocsis József Villám Klub
HU-2017-D-241901 Schopný letu 2019.01.20 Juhász István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-10163 Schopný letu 2019.01.20 Juhász István Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-296 Schopný letu 2019.01.20 Takács Jenő Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-183424 Schopný letu 2019.01.20 surmam M Szpiszár Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-392865 Schopný letu 2019.01.20 Stupek Dezsőné Nedostupné Nedostupné
HU-2017-22-43296 Schopný letu 2019.01.20 Stupek Dezsőné Mezei Vilmos Szabolcs Tagszövetség
HU-2017-D-304120 Schopný letu 2019.01.20 Stupek Dezsőné Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-24493 Schopný letu 2019.01.19 0421918084958 Mozsolicz Vilmos Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-415108 Schopný letu 2019.01.19 0421918084958 Nedostupné Nedostupné
HU-2017-20-90941 Schopný letu 2019.01.19 0421918084958 Kozári Larissza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-369659 Schopný letu 2019.01.19 milan Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-454963 Schopný letu 2019.01.19 Forgó István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-143987 Zranený 2019.01.18 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-131236 Schopný letu 2019.01.18 Jozef Pilek Nedostupné Nedostupné
HU-2018-12-59704 Schopný letu 2019.01.18 Jozef Pilek Ötvösi László Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-386769 Schopný letu 2019.01.18 Ben Petromárko Zsigmond Esztergom Tagszövetség
HU-2017-04-76145 Schopný letu 2019.01.17 Jani Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
CZ-2018-024-176 Schopný letu 2019.01.17 Turóczi Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-83619 Schopný letu 2019.01.17 Turóczi Antal Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-24-64167 Schopný letu 2019.01.17 Turóczi Antal Nedostupné Zemplén Tagszövetség
HU-2018-26-83165 Schopný letu 2019.01.17 Perti Zoltán Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2014-M-135371 Schopný letu 2019.01.16 Bacso Laszlo Török József Fertőparti Versenykerület
HU-2018-11-22281 Schopný letu 2019.01.16 Bacso Laszlo Széles József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-362800 Zranený 2019.01.16 Golubovics imréné Nedostupné Nedostupné
HU-2013-11-81879 Vyčerpaný 2019.01.16 Balog Norbert Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2014-D-737262 Zranený 2019.01.16 Zsolnai Ödön Horváth Imre Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2019.01.15 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-6788 Schopný letu 2019.01.15 Sütő krisztiàn Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-88458 Schopný letu 2019.01.15 Laci Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-17-76101 Schopný letu 2019.01.14 Dóczy Ferenc Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2012-D-501472 Schopný letu 2019.01.14 Dóra zoli Tóth Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-29-80709 Schopný letu 2019.01.13 Hanich-Mihály Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-14-41591 Schopný letu 2019.01.13 Hanich-Mihály Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-23-63395 Schopný letu 2019.01.13 Nyeste János Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-287616 Schopný letu 2019.01.13 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2017-05-76670 Schopný letu 2019.01.13 Bagi Ferenc Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-05-76683 Schopný letu 2019.01.13 Bagi Ferenc Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-966254 Schopný letu 2019.01.12 Tóth Pászti Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-17-94664 Mŕtvy 2019.01.12 surmam M Kiss János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-385179 Schopný letu 2019.01.12 onozo istvan Gyenge Kristóf Békés Tagszövetség
HU-2013-D-606342 Zranený 2019.01.12 Szabó András Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-405126 Vyčerpaný 2019.01.12 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
RO-2018-231134 Schopný letu 2019.01.11 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-338182 Schopný letu 2019.01.11 Kéri István Rostás Gyula Karancs Tagszövetség
HU-2017-R-109897 Schopný letu 2019.01.11 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-264764 Schopný letu 2019.01.11 Jozef Pilek Tóth István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2010-11467 Vyčerpaný 2019.01.10 Kapinya István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-411308 Schopný letu 2019.01.10 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2006-50-53223 Zranený 2019.01.10 Madár Judit Nedostupné Nedostupné
RO-2018-332543 Schopný letu 2019.01.10 Orlai Márton Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-241984 Mŕtvy 2019.01.09 Schwartz János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-11-13344 Schopný letu 2019.01.08 Jan Procinger jun. Kántor Ferenc Fertőparti Versenykerület
HU-2016-14-28738 Schopný letu 2019.01.08 Jan Procinger jun. Szabó László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-23-80019 Schopný letu 2019.01.08 Jan Procinger jun. Veres Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-401780 Schopný letu 2019.01.08 Takács Gábor Tóth Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-02-51100 Vyčerpaný 2019.01.07 Gàbor Nedostupné Villám Klub
HU-2018-10-25609 Schopný letu 2019.01.07 Köblös Dezsö Iván László Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-560506 Mŕtvy 2019.01.07 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D9-19575 Mŕtvy 2019.01.07 KONRÁD FERENC Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-26150 Mŕtvy 2019.01.07 Erdős György Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
RO-2018-3043638 Schopný letu 2019.01.07 Villás András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-153440 Schopný letu 2019.01.07 Villás András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2004-12-50197 Schopný letu 2019.01.07 Pintér László Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-08-80887 Mŕtvy 2019.01.07 Botos Edit Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-R-134857 Schopný letu 2019.01.06 František Ištvánek Nedostupné Nedostupné
HU-2007-13-93131 Schopný letu 2019.01.05 Bere Károly Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-N-583 Mŕtvy 2019.01.05 Hangonyi Krisztián Somogyi Imre Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-N-11204 Schopný letu 2019.01.05 Ványi Gábor Józsa János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-384174 Schopný letu 2019.01.04 ružić žarko Nagy Mihály Békés Tagszövetség
HU-2010-20-38630 Schopný letu 2019.01.04 Csikós izidor Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
PL-2018-0432-17105 Schopný letu 2019.01.03 Kádár Tibor Nedostupné Nedostupné
RO-2017-3057965 Schopný letu 2019.01.03 Horváth Károly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
AUSTRIA-2016-104-132 Schopný letu 2019.01.03 Nemeth Laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-376382 Schopný letu 2019.01.03 Balog Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-26075 Schopný letu 2019.01.03 Kiss Attila Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-17-87619 Schopný letu 2019.01.03 Štefan Lovas Gér Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-N-11050 Schopný letu 2019.01.03 Pavol Kutiš Földing Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
MPHU-2018-13-21113 Schopný letu 2019.01.03 Pavol Kutiš Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-N-10742 Schopný letu 2019.01.03 Szigethi Jenő Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-491688 Zranený 2019.01.02 NAGY KRISZTIAN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-83103 Schopný letu 2019.01.02 gyenes péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-15-24252 Schopný letu 2019.01.02 Somogyi András Mogyorós Dominik Békés Tagszövetség
HU-2017-D-335434 Schopný letu 2019.01.02 Adrián Arnold Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-9372 Schopný letu 2019.01.02 Schulz Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-51701 Schopný letu 2019.01.02 balázs h Imre Nedostupné Villám Klub
HU-2017-HU-2 Schopný letu 2019.01.02 balázs h Imre Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0701-737 Schopný letu 2019.01.01 Hanich-Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-21-39664 Schopný letu 2019.01.01 Kaldenekker Sándor Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2004-17-43944 Schopný letu 2019.01.01 Blahó Ferenc Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
PL-2018-0119-1335 Schopný letu 2019.01.01 Nándori Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-193366 Schopný letu 2019.01.01 Zeke Zsolt Czunyi Roland Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-D-843940 Schopný letu 2018.12.31 Loksai ferenc Tichony István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-04-85320 Schopný letu 2018.12.31 Fehér Bettina Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-48993 Zranený 2018.12.31 Ványi Gábor Varga Tibor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-360749 Schopný letu 2018.12.31 Alex Csóri Antal Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-R-3103 Schopný letu 2018.12.30 JOZEF Baráth József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-365330 Schopný letu 2018.12.30 Salgo Laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-356136 Schopný letu 2018.12.30 Salgo Laszlo Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2018-0205-2418 Schopný letu 2018.12.30 Holyko István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-374117 Schopný letu 2018.12.30 Holyko István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-26085 Schopný letu 2018.12.30 Holyko István Nedostupné Békés Tagszövetség
RO-2017-3060802 Schopný letu 2018.12.30 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-292371 Schopný letu 2018.12.30 zoltán szabó Mező István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-04-90043 Schopný letu 2018.12.30 Kovács József Jurászik Sándor László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-52186 Schopný letu 2018.12.30 Kovács József Csipkés Viktor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-405126 Vyčerpaný 2018.12.30 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-285883 Mŕtvy 2018.12.30 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2000-11-31479 Mŕtvy 2018.12.29 Bodor Ádám Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-13-25943 Schopný letu 2018.12.29 Kottyán Károly Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2009-M-121630 Schopný letu 2018.12.29 Kottyán Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-51100 Schopný letu 2018.12.29 Vera Szollár Nedostupné Villám Klub
HU-2017-06-32871 Schopný letu 2018.12.29 surmam M Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-356622 Schopný letu 2018.12.29 Szutyanyi Tibor Madarász Tamás Klubok Tagszövetsége
HU-2017-D-323556 Schopný letu 2018.12.29 Kádár Tibor Máté György Békés Tagszövetség
HU-2018-43-1925 Schopný letu 2018.12.29 Kádár Tibor Nedostupné HPSE
HU-2018-10-23413 Schopný letu 2018.12.29 Kádár Tibor Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-19-65652 Schopný letu 2018.12.29 Kádár Tibor Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
DV-2010-05206-855 Schopný letu 2018.12.29 KERESZTIATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-26506 Schopný letu 2018.12.28 vlado vilcko Csernák József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-244925 Schopný letu 2018.12.28 vlado vilcko Ráthgéber Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
RO-2018-415845 Schopný letu 2018.12.28 vlado vilcko Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-115835 Schopný letu 2018.12.28 vlado vilcko Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-6026721 Schopný letu 2018.12.28 vlado vilcko Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-262218 Schopný letu 2018.12.28 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-137729 Zranený 2018.12.28 Sztrehárszki Lili Nedostupné Nedostupné
HU-2017-16-47076 Schopný letu 2018.12.28 Jakab István Hajdu István Esztergom Tagszövetség
HU-2018-R-135702 Schopný letu 2018.12.28 Laci Leleszi György Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-R-141412 Schopný letu 2018.12.28 SZAKÁLLAS ÁRPÁD Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-20128 Schopný letu 2018.12.27 Kollár Gábor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-08-83007 Schopný letu 2018.12.27 Péter lászló Nedostupné Észak II. Tagszövetség
SK-2017-07-1 Schopný letu 2018.12.26 Hanich-Mihály Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-14-41591 Schopný letu 2018.12.26 Hanich-Mihály Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-152512 Schopný letu 2018.12.26 Hanich-Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-130036 Schopný letu 2018.12.26 Wagner Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-23-71288 Schopný letu 2018.12.26 Csikós izidor Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2013-D-646516 Schopný letu 2018.12.26 KOVÁCS ATTILA Gulyás István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-155750 Schopný letu 2018.12.26 KOVÁCS ATTILA Mikolai József Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-297024 Schopný letu 2018.12.26 KOVÁCS ATTILA Székely László Klubok Tagszövetsége
HU-2018-04-87752 Schopný letu 2018.12.26 KOVÁCS ATTILA Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-D-361558 Schopný letu 2018.12.26 KOVÁCS ATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-412865 Schopný letu 2018.12.26 KOVÁCS ATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-594376 Mŕtvy 2018.12.25 Kondráth Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2015-08-58668 Mŕtvy 2018.12.25 Kiss Ferenc Kovács István Észak II. Tagszövetség
HU-2017-13-15869 Schopný letu 2018.12.25 Lévai Máté Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-138123 Schopný letu 2018.12.25 Bugyi Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-87115 Schopný letu 2018.12.25 VIERA Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-27-64659 Schopný letu 2018.12.25 kolozsi gyula Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-08-81350 Schopný letu 2018.12.25 zoli Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-23-90514 Schopný letu 2018.12.25 zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-91944 Schopný letu 2018.12.25 zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-94732 Schopný letu 2018.12.25 zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
RO-2017-6026494 Schopný letu 2018.12.25 Antal Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-26-67818 Schopný letu 2018.12.25 Antal Csaba Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
NL-2012-1935099 Zranený 2018.12.25 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D9-372 Schopný letu 2018.12.24 Schulz Nedostupné Nedostupné
HU-2017-372-9 Schopný letu 2018.12.24 Schulz Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-942943 Zranený 2018.12.24 Sebestyén lászló Miczinger Zoltán B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-14-42184 Schopný letu 2018.12.24 Dobra László Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-16-51052 Mŕtvy 2018.12.24 Peschák Gábor Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2013-D-580029 Schopný letu 2018.12.24 Csaba Nedostupné Nedostupné
RO-2018-568380 Schopný letu 2018.12.24 BORS IMRE Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-140719 Schopný letu 2018.12.24 Bodor Csaba Pónya Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-13-22973 Schopný letu 2018.12.24 Katona Ferenc Nagy Sándor Klubok Tagszövetsége
HU-2016-D-185760 Schopný letu 2018.12.24 Gábor Kovács Imre Karancs Tagszövetség
BELG-2012-1519953 Schopný letu 2018.12.23 Vicsai András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-398474 Schopný letu 2018.12.23 Kapinya István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-43-1042 Schopný letu 2018.12.23 surmam M Czégény Antal HPSE
HU-2016-D-111958 Schopný letu 2018.12.23 Gábor Ferge Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-111952 Schopný letu 2018.12.23 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-11-94521 Schopný letu 2018.12.23 Jakab István Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-866545 Schopný letu 2018.12.23 Tóth Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-370827 Schopný letu 2018.12.22 Nagy Béla Bődi József Hajdú Versenykerület
HU-2016-D-167028 Schopný letu 2018.12.22 Bodor Csaba Illés Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2018.12.22 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-29-83439 Schopný letu 2018.12.22 Polauf József Nedostupné Klubok Tagszövetsége
RO-2015-73535 Schopný letu 2018.12.21 Xy Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-27-59233 Schopný letu 2018.12.21 Xy Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-D-33471 Schopný letu 2018.12.21 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-923262 Schopný letu 2018.12.21 Köblös Dezsö Zatykó József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-14-40090 Schopný letu 2018.12.21 Galschneider Peter Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-40090-14 Schopný letu 2018.12.21 CZECH Republík Nedostupné Nedostupné
HU-2013-HU-580029 Schopný letu 2018.12.20 ép Nedostupné Nedostupné
RO-2018-4010703 Schopný letu 2018.12.20 Bodó Gyula Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-07-53869 Zranený 2018.12.20 Huber Ivett Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2018-3051570 Schopný letu 2018.12.20 Radács András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-249921 Schopný letu 2018.12.19 ruzic zarko Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2006-D-145550 Schopný letu 2018.12.19 ruzic zarko Nedostupné Nedostupné
HU-2013-14-98068 Schopný letu 2018.12.19 Burkon Dániel Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-DERBI-249921 Schopný letu 2018.12.19 ružić žarko Nedostupné Nedostupné
HU-2009-05-71435 Schopný letu 2018.12.19 ružić žarko Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2006-DERBI-145550 Schopný letu 2018.12.19 ružić žarko Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-79327 Schopný letu 2018.12.19 ružić žarko Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-366075 Schopný letu 2018.12.19 Szőllősi Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-366060 Schopný letu 2018.12.19 Szőllősi Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-87017 Schopný letu 2018.12.19 Szőllősi Zoltán Méhész László Észak II. Tagszövetség
HU-2018-04-84134 Schopný letu 2018.12.18 Kapinya István Dezső Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-R-16932 Schopný letu 2018.12.18 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
BIH-2018-29918 Schopný letu 2018.12.18 szabó lászló Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-15-25642 Schopný letu 2018.12.18 Jakab Tamás Vígh János Békés Tagszövetség
HU-2017-23-83947 Schopný letu 2018.12.17 Slavomir Kres Skerlec René Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-28-52195 Schopný letu 2018.12.17 Slavomir Kres Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-N-10727 Schopný letu 2018.12.17 Nagy Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-11868 Schopný letu 2018.12.17 Hanuszka János Papdi László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-M-153239 Schopný letu 2018.12.17 Hanuszka János Fonyódi László Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-M-153198 Schopný letu 2018.12.17 Hanuszka János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-25667 Schopný letu 2018.12.17 Marian Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-07-37748 Schopný letu 2018.12.17 Marian Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-06-39888 Schopný letu 2018.12.17 Marian Nándori Gergő Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-308840 Schopný letu 2018.12.17 Marian Szabó György Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2017-0704-9 Schopný letu 2018.12.16 Lenzsér Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-377766 Schopný letu 2018.12.16 Ifj.Nagy Gergely Fenyvesi Béla Tatabánya Tagszövetség
RO-2017-61562 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-3010573 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-300016 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-30018 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2014-20-73426 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-331680 Schopný letu 2018.12.16 Varga Rácz Emilia Klubok Tagszövetsége
HU-2017-13-18300 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-20-99903 Schopný letu 2018.12.16 Varga Ősz János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-20-94504 Schopný letu 2018.12.16 Varga Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-11-16424 Schopný letu 2018.12.15 BUZALKA lajos Hanich Mihály Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HUNGÁRIA-2016-N-3453 Schopný letu 2018.12.15 BUZALKA lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-22094 Schopný letu 2018.12.15 surmam M Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-140719 Schopný letu 2018.12.15 Vicsai András Pónya Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-312444 Schopný letu 2018.12.13 Szijártó János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-241663 Schopný letu 2018.12.13 Szijártó János Nedostupné Nedostupné
SK-2015-01007-1033 Schopný letu 2018.12.13 balázs h Imre Nedostupné Nedostupné
RO-2017-22504 Schopný letu 2018.12.13 balázs h Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2015-362207 Schopný letu 2018.12.13 balázs h Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-420081 Schopný letu 2018.12.12 SERFEL ATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2018-14-39347 Schopný letu 2018.12.12 Ian Svendor Dénes Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-ROLYáL-126539 Schopný letu 2018.12.12 Túri Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2013-11-82494 Schopný letu 2018.12.12 Jano Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2015-D-953658 Schopný letu 2018.12.12 balázs h ihre Kancsár Ferenc Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-R-149827 Zranený 2018.12.11 Oroszi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-271855 Schopný letu 2018.12.11 SZántó József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-709-2604 Zranený 2018.12.10 Takács Ágnes Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420081 Zranený 2018.12.10 Krizsanne Nagy Éva Nedostupné Nedostupné
HU-2010-21-3613 Schopný letu 2018.12.09 Dominik Gálfi Kalmár Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-301501 Mŕtvy 2018.12.09 Vidra Ferenc Mészáros Fábián Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-420 Vyčerpaný 2018.12.09 Bujtás Csaba Nedostupné Nedostupné
RO-2016-955336 Schopný letu 2018.12.09 Janos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-FCI-955336 Schopný letu 2018.12.09 Janos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-DERBI-337764 Zranený 2018.12.09 žarko Ružić Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420089 Zranený 2018.12.09 Tóth S Nedostupné Nedostupné
RO-2015-366222 Schopný letu 2018.12.08 Tomcsányi Ernő Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-423728 Schopný letu 2018.12.08 Gaga Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-70603 Schopný letu 2018.12.08 Csaba Ábrahám László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-365662 Schopný letu 2018.12.08 zoli Major László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-419164 Schopný letu 2018.12.08 zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-79252 Schopný letu 2018.12.08 zoli Ollári Róbert Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-R-146001 Schopný letu 2018.12.08 zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2012-10-74039 Schopný letu 2018.12.08 Kiss László Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-450615 Schopný letu 2018.12.08 Boldizsár Attila Nedostupné Nedostupné