Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2020-17-30901 Schopný letu 2020.09.21 Füredi Péter Győri László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-D-593338 Schopný letu 2020.09.21 Giczi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2020-15-34391 Schopný letu 2020.09.21 Baksa Tibor Mogyorós Ferenc Békés Tagszövetség
HU-2020-D-552516 Schopný letu 2020.09.21 Vámosi István Nedostupné Nedostupné
RO-2014-1324925 Schopný letu 2020.09.21 Kovács István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-569051 Zranený 2020.09.21 Matyi Tóth Lajos dr. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-20-14202 Zranený 2020.09.21 Matyi Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2020-510551 Schopný letu 2020.09.21 Burai Zsuzsanna Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-584441 Vyčerpaný 2020.09.21 Július Krško Barna Miklós Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-D-580315 Zranený 2020.09.21 Kertész Gabriella Nedostupné Nedostupné
HU-2020-12-71105 Vyčerpaný 2020.09.21 Laszlo Bernhardt Ötvösi László Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-0703-208 Zranený 2020.09.21 Anton Puss Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-581636 Mŕtvy 2020.09.21 Takács István Liszi József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-15-36308 Schopný letu 2020.09.21 Szántó István Kádár László Békés Tagszövetség
HU-2020-26-3800 Schopný letu 2020.09.21 SZÉLES JÓZSEF Vámos István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-D-542098 Schopný letu 2020.09.21 Ádám Harkai Nedostupné Nedostupné
HU-2020-20-15064 Schopný letu 2020.09.21 B László Perák József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-15-37376 Schopný letu 2020.09.21 Norbi Pádár Antal Békés Tagszövetség
HU-2020-43-7323 Schopný letu 2020.09.21 Kispál László Biri Zsolt HPSE
HU-2020-11-54840 Schopný letu 2020.09.21 Nemeth Laszlo Harkai Ádám Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-20-15611 Vyčerpaný 2020.09.21 Gábor Perák József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-02-77002 Schopný letu 2020.09.21 Tamás Kóródi Nedostupné Villám Klub
HU-2020-20-9618 Schopný letu 2020.09.21 Teke László Nagy József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-549423 Vyčerpaný 2020.09.21 Ladislav Balázs Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-26-98548 Schopný letu 2020.09.21 Faragó Dániel Hamar Béla Ifj. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-05-91061 Schopný letu 2020.09.21 Xy Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-D-563876 Vyčerpaný 2020.09.21 JUDr Križanovič Jozef Adorjáni Mózes István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-20-8419 Schopný letu 2020.09.21 Mészáros Róbert Kőhalmi András Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-202777 Schopný letu 2020.09.21 Alasz Lászlóné Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-578845 Vyčerpaný 2020.09.21 Šuhaj Ján Török Károly Észak II. Tagszövetség
HU-2020-D-551702 Schopný letu 2020.09.21 Szabó Ernő Tóth Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-29-85630 Vyčerpaný 2020.09.21 Zoli Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2020-30-41094 Schopný letu 2020.09.21 Széles József Fehér Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-129778 Mŕtvy 2020.09.21 Judit Papp Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-207838 Vyčerpaný 2020.09.21 Sándor Szabó Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2020-N-20033 Schopný letu 2020.09.21 Széles József Zatykó József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-N-19735 Zranený 2020.09.21 Juraj Mikloš Kiss Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-D-530653 Mŕtvy 2020.09.21 Dalos Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-539126 Zranený 2020.09.21 Kántor Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-17-26648 Mŕtvy 2020.09.21 Sándor Farkas Steijszkál Martin Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-29-95334 Schopný letu 2020.09.21 Jani Kiss András Péter Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-08-3530 Vyčerpaný 2020.09.21 Molnár István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2020-D-539980 Schopný letu 2020.09.21 Suba Andor Gönczöl Ferenc Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-D-531486 Schopný letu 2020.09.21 Ondřej Fajmon Kóczián Dávid Esztergom Versenykerület
HU-2020-D-595930 Schopný letu 2020.09.21 Zsolt Laczkó Nedostupné Nedostupné
HU-2020-10-39071 Vyčerpaný 2020.09.21 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-22-47809 Schopný letu 2020.09.21 Csóka jános Kovács Attila Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-22-47715 Schopný letu 2020.09.21 SARKA BÉLA Kovács Ferenc Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-27-76279 Schopný letu 2020.09.21 SARKA BÉLA Kulcsár József Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-27-74848 Schopný letu 2020.09.21 SARKA BÉLA Leleszi György Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-27-75193 Schopný letu 2020.09.21 SARKA BÉLA Kurilcó Iván Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-D-539612 Schopný letu 2020.09.21 Politzer József Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-21-45400 Schopný letu 2020.09.21 Toth lászló Tanács János Hírös Tagszövetség
HU-2020-19-81948 Vyčerpaný 2020.09.21 kreis Karkus István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-31-9275 Schopný letu 2020.09.20 Bors Imre Kalmár Patrik Fertőparti Versenykerület
HU-2020-D-567904 Vyčerpaný 2020.09.20 Fábián István Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-D-592437 Vyčerpaný 2020.09.20 Fábián István Győri László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-R-60 Schopný letu 2020.09.20 Halász jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-540617 Schopný letu 2020.09.20 Pintér Gyuláné Hugyecz József Karancs Tagszövetség
HU-2020-D-540 Schopný letu 2020.09.20 Pintér Gyuláné Nedostupné Nedostupné
HU-2020-ROJÁL-198780 Schopný letu 2020.09.20 Rákos Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2020-P-33012 Schopný letu 2020.09.20 Vámosi István Ruzsity Piroska Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2020-41741 Schopný letu 2020.09.20 Vámosi István J.Varga Attila Kisalföld Postagalamb Versenykerület
PANNON-2020-PM-31407 Schopný letu 2020.09.20 József Zsótér Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-581054 Schopný letu 2020.09.20 Fejős Zsolt Szatmári Sándor Békés Tagszövetség
HU-2020-01-94157 Schopný letu 2020.09.20 Böde Zsolt Bácskai István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-10-40682 Schopný letu 2020.09.20 sós sándor Sajó Dominik Imre Hajdú Versenykerület
HU-2020-M-166510 Schopný letu 2020.09.20 Sibal Alois Udvardi János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-04-93342 Mŕtvy 2020.09.20 Mayer Tamásné Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-12-71987 Schopný letu 2020.09.20 Sibal Alois Molnár László Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-D-585692 Mŕtvy 2020.09.20 Peter Lenkei Bibók József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-M-166415 Schopný letu 2020.09.20 Szili Péter Szili Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-10-42230 Schopný letu 2020.09.20 Július Krško Hajzer János Hajdú Versenykerület
HU-2020-D-537174 Vyčerpaný 2020.09.20 sós sándor Kovács András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-15-38000 Schopný letu 2020.09.20 Komócsin József Felek Árpád Békés Tagszövetség
HU-2020-D-580463 Vyčerpaný 2020.09.20 sós sándor Tintér Kálmán ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-D-569704 Vyčerpaný 2020.09.20 sós sándor Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-D-569861 Vyčerpaný 2020.09.20 sós sándor Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-D-569839 Vyčerpaný 2020.09.20 sós sándor Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-D-570660 Schopný letu 2020.09.20 Rèti Attila Zsibrita Csaba Klubok Tagszövetsége
HU-2020-10-43642 Schopný letu 2020.09.20 Borsos László Ménes Attila Hajdú Versenykerület
CRO-2020-14759 Vyčerpaný 2020.09.20 Rácz Árpád Gregoric Nada Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2020-164625 Vyčerpaný 2020.09.20 Rácz Árpád Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-23-15480 Schopný letu 2020.09.20 NAGY SÁNDOR Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-P-32627 Schopný letu 2020.09.20 NAGY SÁNDOR Böde Zsolt Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-11-54802 Schopný letu 2020.09.20 NAGY SÁNDOR Bakos László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-R-202636 Schopný letu 2020.09.20 NAGY SÁNDOR Nedostupné Nedostupné
HU-2020-ROYáL-189061 Vyčerpaný 2020.09.20 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2020-13-43132 Schopný letu 2020.09.20 NAGY SÁNDOR Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-13-41947 Schopný letu 2020.09.20 NAGY SÁNDOR Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-29-96639 Vyčerpaný 2020.09.20 Kovács József Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2020-29-96634 Vyčerpaný 2020.09.20 Kovács József Nedostupné Klubok Tagszövetsége
PL-2020-0111-3055 Zranený 2020.09.20 FEHÈR ZSOLT Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-10378 Schopný letu 2020.09.20 Schekk Attila Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-14-54805 Vyčerpaný 2020.09.20 sárközi ferenc Páli Béla Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-06-19896 Vyčerpaný 2020.09.20 Szijártó András Zérczi József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-13-37149 Schopný letu 2020.09.20 Bekk Gyula Szalai György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-208454 Vyčerpaný 2020.09.20 Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-38476 Schopný letu 2020.09.20 Faragó Dániel Szegedi Pál Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-P-27186 Vyčerpaný 2020.09.20 JUHÁSZ KÁROLY Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91537 Schopný letu 2020.09.20 Gábor Bauer Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-20-11640 Schopný letu 2020.09.20 Bauer Gábor Kozári Larissza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-25-55316 Vyčerpaný 2020.09.20 Tamás Neményi János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HING-2020-25-55136 Vyčerpaný 2020.09.20 Tamás Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2020-D-546875 Schopný letu 2020.09.20 Júlia Zsíros István ifj. Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-R-193884 Schopný letu 2020.09.20 Fejős Csaba Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01004-513 Schopný letu 2020.09.20 Dobrosi Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2020-06-51431 Schopný letu 2020.09.20 Putnoki Ágnes Vezsenyi Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-10-40269 Schopný letu 2020.09.20 Antal József Török Zoltán Hajdú Versenykerület
HU-2020-M-163091 Vyčerpaný 2020.09.20 Vig Attila Csaba Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-P-33459 Vyčerpaný 2020.09.20 Rácz Árpád Adorjáni Mózes István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-507194 Schopný letu 2020.09.20 Ján Nedostupné Nedostupné
HU-2020-15-35431 Vyčerpaný 2020.09.20 József Tóth Szikora János Békés Tagszövetség
HU-2020-29-97901 Vyčerpaný 2020.09.20 Csabi Winkler Andor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-13-40217 Schopný letu 2020.09.20 Rácz Róbert Csorna Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-06-51648 Vyčerpaný 2020.09.20 Rajna Noémi Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-R-203829 Schopný letu 2020.09.20 Szanto jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2020-01-93797 Schopný letu 2020.09.20 Riegler Zsolt Nagy László B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-D-410510 Vyčerpaný 2020.09.20 Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2020-13-43055 Schopný letu 2020.09.20 Weiland Tibor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-07-64535 Schopný letu 2020.09.20 Surman Kenéz István Közép-Tisza Tagszövetség
CRO-2020-29722 Vyčerpaný 2020.09.20 Köszönöm Rácz Árpád Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-331836 Vyčerpaný 2020.09.20 Rácz Árpád Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-594992 Vyčerpaný 2020.09.20 Tüskés Zsófi Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-534983 Schopný letu 2020.09.20 Csaba Kókai Nedostupné Nedostupné
HU-2020-19-80071 Schopný letu 2020.09.20 Fejős Zsolt Ajtai Norbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2007-10-25226 Schopný letu 2020.09.20 Szücs andrás Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-12-70985 Schopný letu 2020.09.20 Zoltán Krosztics Angeli István Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-P-32931 Schopný letu 2020.09.20 Simon Chris Milován Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-502219 Zranený 2020.09.20 Ani Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-582326 Schopný letu 2020.09.20 Simon Béla Eszterhai Miklós Dr. Hajdú Versenykerület
HU-2020-14-55404 Vyčerpaný 2020.09.20 Feri Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-30-37096 Schopný letu 2020.09.20 györgy szlovik Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-468698 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Nedostupné Nedostupné
HU-2020-20-10256 Schopný letu 2020.09.20 Szita Gyuri Kovács Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-570410 Schopný letu 2020.09.20 Váradi Csaba Borbás József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-D-582077 Zranený 2020.09.20 Arni Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-132280 Schopný letu 2020.09.20 Politzer József Egri István Esztergom Versenykerület
HU-2018-23-93692 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Buzás Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2020-D-531376 Vyčerpaný 2020.09.20 Politzer József Kóczián Dávid Esztergom Versenykerület
HU-2011-16-24523 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Hegedűs József Esztergom Versenykerület
HU-2020-N-19232 Schopný letu 2020.09.20 zoltán szabó Nagy Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-568809 Schopný letu 2020.09.20 Karcsi Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-191167 Vyčerpaný 2020.09.20 Turan kreci Nedostupné Nedostupné
HU-2020-20-14405 Schopný letu 2020.09.20 Kun Károlí Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-23-9474 Schopný letu 2020.09.20 Szőllősi Zoltán Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-26-6875 Schopný letu 2020.09.20 Takacs Gabor Tóth Zoltán id. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-10-39879 Schopný letu 2020.09.20 Antal József Bagdány László Hajdú Versenykerület
HU-2020-D-595461 Schopný letu 2020.09.20 Pintér imre Nedostupné Nedostupné
HU-2015-24-54062 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Sajgó István SPGSE
HU-2020-43-8172 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Nedostupné HPSE
HU-2020-05-88614 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-20-13860 Vyčerpaný 2020.09.20 Bedő Szabolcs Marosi János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-23-13964 Schopný letu 2020.09.20 Vörös józsef Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-17-15514 Schopný letu 2020.09.20 Szanto Jozsef Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-43-7463 Mŕtvy 2020.09.20 Dr. Markó-Guba Tímea Nedostupné HPSE
HU-2020-20-9739 Mŕtvy 2020.09.20 Balog Norbert Szederkényi Zsolt Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-544706 Schopný letu 2020.09.20 Balog Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-580520 Schopný letu 2020.09.20 Salamon József Mátyók György B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-10-37764 Schopný letu 2020.09.20 Salamon József Zudor László Hajdú Versenykerület
HU-2019-R-160850 Schopný letu 2020.09.20 Salamon József Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-563902 Vyčerpaný 2020.09.20 Bedő Szabolcs Kelemen László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-560196 Schopný letu 2020.09.20 Baucsek Péter Szirácsik Ervin Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-103673 Schopný letu 2020.09.20 Sinka zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-40731 Vyčerpaný 2020.09.20 Lados David Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-30-39478 Schopný letu 2020.09.20 Tuza TIbor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-21-45768 Vyčerpaný 2020.09.20 sárközi ferenc Ottenberger Tamás Hírös Tagszövetség
HU-2020-43-8157 Schopný letu 2020.09.20 Füredi Péter Kiss Imre HPSE
HU-2012-27-41356 Schopný letu 2020.09.20 Bak István Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-04-91850 Mŕtvy 2020.09.20 ujvári józsef Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-D-580515 Mŕtvy 2020.09.20 Papp Lászó Mátyók György B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-20-8192 Schopný letu 2020.09.20 Hajnáczki Ákos Páli Béla Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-11-51774 Vyčerpaný 2020.09.20 Vertetics Szabolcs Polauf József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-R-213420 Schopný letu 2020.09.20 Takács Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-12-70510 Schopný letu 2020.09.20 Takács Gábor Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-N-21331 Schopný letu 2020.09.20 Takács Gábor Baucsek Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-14-56063 Schopný letu 2020.09.20 Szanto Jozsef Tóth Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-N-16734 Schopný letu 2020.09.20 Joni Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-159071 Mŕtvy 2020.09.19 Kiss László Richter Ferenc Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-D-531058 Schopný letu 2020.09.19 Kiss László Kóczián József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-M-165986 Schopný letu 2020.09.19 Lády Tibor Hujber Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-04-7637 Schopný letu 2020.09.19 Kondics Csaba Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-28-60845 Schopný letu 2020.09.19 Tóth Zoltán Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-08-905 Schopný letu 2020.09.19 Tóth Zoltán Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-10-23275 Schopný letu 2020.09.19 Tóth Zoltán Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-D-550868 Schopný letu 2020.09.19 Szijártó András Szántó József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-M-116510 Schopný letu 2020.09.19 Storoscuk Oleksandr Nedostupné Nedostupné
HU-2020-M-165945 Schopný letu 2020.09.19 Storoscuk Oleksandr Szabó Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-D-555827 Schopný letu 2020.09.19 Murányi László Szikora János Békés Tagszövetség
HU-2020-D-530498 Vyčerpaný 2020.09.19 Vámos Dénes Hegedűs Zoltán B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-14-58595 Schopný letu 2020.09.19 Kovács János Tóth Zoltán Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-04-1029 Schopný letu 2020.09.19 B László Liptai Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-D-488732 Schopný letu 2020.09.19 Kovács János Nedostupné Nedostupné
HU-2020-14-58985 Schopný letu 2020.09.19 Kovács János Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-P-31747 Schopný letu 2020.09.19 Kiss Tibor Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2020-17-27000 Schopný letu 2020.09.19 Balog Norbert Márkus Miklós Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-29-96677 Schopný letu 2020.09.19 Hanich Mihály Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2020-13-44604 Schopný letu 2020.09.19 Gábor Szalavics Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-D-666099 Zranený 2020.09.19 Bencze Luca Nedostupné Nedostupné
HU-2020-29-97882 Schopný letu 2020.09.19 sárközi ferenc Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2020-ROYáL-202516 Schopný letu 2020.09.19 Joni Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-368097 Schopný letu 2020.09.19 Jony Huszár Péter Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-ROYáL-213164 Schopný letu 2020.09.19 Joni Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-213164 Schopný letu 2020.09.19 Jony Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-40993 Schopný letu 2020.09.19 Jony Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-30-43397 Schopný letu 2020.09.19 Joni Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-30-39120 Schopný letu 2020.09.19 Árpád Tóth Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-11-47737 Zranený 2020.09.19 Ferge MiklósGergo Földi István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-541890 Schopný letu 2020.09.19 Jakab Zsombor Annus József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-08-8173 Schopný letu 2020.09.19 Burik István Károlyi László Észak II. Tagszövetség
HU-2020-23-18026 Schopný letu 2020.09.19 Gergő Szendrei András Karancs Tagszövetség
PL-2020-0199-819 Schopný letu 2020.09.19 Ködmön Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-211649 Mŕtvy 2020.09.19 Vadász Mária Nedostupné Nedostupné
HU-2020-06-48102 Schopný letu 2020.09.19 Bekk Gyula Zérczi József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-10-43265 Schopný letu 2020.09.19 D-43265 Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-26-5105 Schopný letu 2020.09.19 Nagy Gyula Molnár Péter Észak II. Tagszövetség
HU-2020-R-195556 Schopný letu 2020.09.19 Tóth Kata Nedostupné Nedostupné
HU-2020-23-16274 Schopný letu 2020.09.19 Kovács Attila Márkus Tamás Karancs Tagszövetség
HU-2020-D-554033 Schopný letu 2020.09.19 István Szépfalusi Tóth Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-11-48959 Zranený 2020.09.19 Flatsker Krisztina Soós István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-08-3077 Schopný letu 2020.09.19 Orosz Miklós Bencze István Észak II. Tagszövetség
HU-2020-08-1661 Schopný letu 2020.09.19 Orosz Miklós Fogarassy László Észak II. Tagszövetség
HU-2020-R-198706 Schopný letu 2020.09.19 Kecskeméti Molnár Péter Észak II. Tagszövetség
HU-2020-D-543716 Schopný letu 2020.09.19 Kecskeméti Nedostupné Nedostupné
HU-2020-08-2192 Schopný letu 2020.09.19 gyárfás gábor Bogádi György Észak II. Tagszövetség
HU-2020-17-27989 Zranený 2020.09.19 Bíró Zsófia Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-08-1076 Schopný letu 2020.09.19 Kecskeméti Róbert Bata Tamás Tisza-tó Tagszövetség
Hú-2020-11-48537 Schopný letu 2020.09.19 Szalai R Levente Major Márk Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-07-64408 Mŕtvy 2020.09.19 Prém Zoltán Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2020-06-49902 Schopný letu 2020.09.19 Mazzag József Szabó Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-10-40190 Schopný letu 2020.09.19 Krizsán László Oláh János Hajdú Versenykerület
RO-2020-91647 Vyčerpaný 2020.09.19 Gyula Csontos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-554082 Schopný letu 2020.09.19 Mazzag József Tóth Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-04-2751 Zranený 2020.09.19 J.Varga Attila Terdik György Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-D-556163 Schopný letu 2020.09.19 Tóth Péter Lukács Bakai Imre Békés Tagszövetség
HU-2020-M-161074 Schopný letu 2020.09.19 Ifj Patócs Tibor Rimóczi Róbert Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-R-194031 Vyčerpaný 2020.09.19 Fülöp Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-43342 Schopný letu 2020.09.19 Nagy Anita Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-D-552998 Schopný letu 2020.09.19 Farkas János Kovács József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-195191 Schopný letu 2020.09.19 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2020-26-99162 Zranený 2020.09.19 Toth lászló Kocsmár Gyula Tisza-tó Tagszövetség
AUSTRIA-2020-323-851 Zranený 2020.09.19 sárközi ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-359435 Schopný letu 2020.09.19 Pintér Imre Nedostupné Nedostupné
RO-2020-183169 Schopný letu 2020.09.19 Faragó Dániel Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
PL-2020-0196-790 Schopný letu 2020.09.19 Faragó Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2020-12-70046 Schopný letu 2020.09.19 Komáromi Tibor Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-R-180409 Schopný letu 2020.09.19 Szanto jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-18040 Schopný letu 2020.09.19 Szanto jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-556237 Schopný letu 2020.09.19 Illés Antal Dabis Ottó Békés Tagszövetség
HU-2020-D-570002 Mŕtvy 2020.09.19 Kovacs Gábor Gonda Ferenc ifj. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-16-62414 Schopný letu 2020.09.19 Kecskés Péter Leleszi László B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-R-192079 Vyčerpaný 2020.09.18 madar gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-20-8419 Zranený 2020.09.18 Kaufmann Janó Kőhalmi András Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-583192 Schopný letu 2020.09.18 Szántó István Vatai Gyula id. Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-05-87423 Schopný letu 2020.09.18 Kovács Ferenc Kovács László ifj. Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-19-81124 Vyčerpaný 2020.09.18 Kemény Gábor Haraszti Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-13-36782 Schopný letu 2020.09.18 Gábor Csernák József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-12-71920 Schopný letu 2020.09.18 Pajkos Péter Reichnach György Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-15-33483 Schopný letu 2020.09.18 Birkás Géza Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2020-D-584405 Schopný letu 2020.09.18 Ádám Harkai Barna Miklós Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-R-191119 Schopný letu 2020.09.18 Ladislav Salgo Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-542773 Schopný letu 2020.09.18 Ladislav Salgo Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-594688 Schopný letu 2020.09.18 Ladislav Salgo Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-212725 Zranený 2020.09.18 Bédi Csaba Kossuth László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-D-592586 Schopný letu 2020.09.18 Koczmann József Siklósi László Esztergom Versenykerület
HU-2020-R-207823 Schopný letu 2020.09.18 Szita Gyuri Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2020-R-205301 Schopný letu 2020.09.18 Alapi Lászlő Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-185781 Schopný letu 2020.09.18 Alapi Lászlő Nedostupné Nedostupné
HU-2020-08-6290 Schopný letu 2020.09.18 Alapi Lászlő Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2020-30-40728 Mŕtvy 2020.09.18 Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-02-76967 Vyčerpaný 2020.09.18 Kuczik Irén Klíment György József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-580447 Schopný letu 2020.09.18 GÁBOR GÁBOR Tintér Kálmán Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-R-194513 Schopný letu 2020.09.18 Tar Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-542842 Schopný letu 2020.09.18 Kozek Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-532504 Schopný letu 2020.09.18 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-GOLD-100786 Schopný letu 2020.09.18 attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-17860 Schopný letu 2020.09.18 Kovács József Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-N-19099 Schopný letu 2020.09.18 Urbán Norbert Paulovicz Szabolcs Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2011-2020-49964 Schopný letu 2020.09.18 Baucsek Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-544621 Schopný letu 2020.09.18 Szmöre Gregorics László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
AUSZTRIA-2020-602-1530 Schopný letu 2020.09.18 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
AU-2020-602-1530 Schopný letu 2020.09.18 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2020-29-97866 Schopný letu 2020.09.18 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2020-20-14721 Schopný letu 2020.09.18 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-11-41877 Schopný letu 2020.09.18 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-23-10047 Schopný letu 2020.09.18 bali ludovit Klagyvik Róbert Karancs Tagszövetség
HUNGDERBY-2020-D-592260 Vyčerpaný 2020.09.18 Káčer Nedostupné Nedostupné
HU-2020-20-8472 Schopný letu 2020.09.17 Ferenc Bocsányi Dominik Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-01-90275 Schopný letu 2020.09.17 Ferenc Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HUNGDERBY-2020-D-581724 Zranený 2020.09.17 Ludmila Pisecna Nedostupné Nedostupné
HU-2020-26-2875 Schopný letu 2020.09.17 Ferenc Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-07-64522 Zranený 2020.09.17 Iveta Lüleiová Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2020-D-594525 Schopný letu 2020.09.17 Tankó győző Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-18660 Schopný letu 2020.09.17 Tankó győző Schill György Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-R-201804 Schopný letu 2020.09.17 Kiss Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-01-92684 Schopný letu 2020.09.17 Vigh Tibor Sztruhár Imre B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-R-211254 Schopný letu 2020.09.17 Vigh Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-169068 Schopný letu 2020.09.17 Szijártó András Nedostupné Nedostupné
HU-2020-26-6835 Vyčerpaný 2020.09.17 Nagy Robert Cseh Bálint Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-04-99769 Schopný letu 2020.09.17 Rácz Róbert Mezei János Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-P-35469 Schopný letu 2020.09.17 bali Horváth János József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-17-31368 Vyčerpaný 2020.09.17 Viktor Teplán Papp László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-01-91183 Schopný letu 2020.09.17 Bartha Károly Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-P-32276 Vyčerpaný 2020.09.17 Orbán Imre Kaldenekker Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-04-3180 Schopný letu 2020.09.17 Lády Tibor Kenyér Tibor Dr. Dél-Duna Tagszövetség
SRB-2020-138898 Zranený 2020.09.17 László Ildikó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-02-78783 Schopný letu 2020.09.17 Burik István Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2020-D-564086 Schopný letu 2020.09.17 Ádám Harkai Rácz Árpád Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-560200 Schopný letu 2020.09.17 Sándor Zoltán Szirácsik Ervin Karancs Tagszövetség
HU-2020-D-582926 Schopný letu 2020.09.17 Kapus Endre Szabó András Hajdú Versenykerület
HU-2020-19-79212 Schopný letu 2020.09.17 Farkas Antal Földi István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-570037 Schopný letu 2020.09.17 Pusztai Tímea Gonda Ferenc ifj. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-11-47246 Schopný letu 2020.09.17 Szabó Attila Nagy Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-13-35556 Schopný letu 2020.09.17 Csajàgi jàcint Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-191536 Schopný letu 2020.09.17 Klagyivik Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-4539 Vyčerpaný 2020.09.17 Sándor Zoltán Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
RO-2018-148004 Schopný letu 2020.09.17 Mari Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-P-35394 Schopný letu 2020.09.17 Papp Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-559207 Vyčerpaný 2020.09.17 Kürti Adrienn Nedostupné Nedostupné
HU-2020-28-60495 Schopný letu 2020.09.17 Papa Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-17-27210 Schopný letu 2020.09.17 Petra Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-10-37371 Vyčerpaný 2020.09.17 Kiss Zoltán Bartha Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2020-02-77435 Schopný letu 2020.09.17 SZÉLES JÓZSEF Semsegi József Villám Klub
HU-2020-06-48353 Schopný letu 2020.09.17 SZÉLES JÓZSEF Mókus Antal Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-31-12758 Schopný letu 2020.09.17 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2020-23-9725 Mŕtvy 2020.09.17 anonymus Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-23-9503 Schopný letu 2020.09.17 Ozsvárt Zsiga Zsolt Karancs Tagszövetség
HU-2020-23-13380 Schopný letu 2020.09.17 Ozsvárt Dinka Lajos Karancs Tagszövetség
HU-2020-N-19209 Schopný letu 2020.09.17 Nyeste János Bagi Róbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-08-8357 Schopný letu 2020.09.17 Ozsvárt Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2020-D-534237 Schopný letu 2020.09.17 Márkus Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-209943 Vyčerpaný 2020.09.17 Szalai Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-535315 Schopný letu 2020.09.17 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-M-166136 Vyčerpaný 2020.09.17 Balaskó tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-06-49576 Zranený 2020.09.17 Békési Zsuzsa Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-P-33106 Zranený 2020.09.17 L. Khil Szabó Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2020-86067 Schopný letu 2020.09.17 Rákos Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2005-03-60824 Vyčerpaný 2020.09.17 Ballyák Tamás Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2020-04-3720 Schopný letu 2020.09.17 Alexandra Kenyér Tibor Dr. Dél-Duna Tagszövetség
CRO-2020-25705 Schopný letu 2020.09.17 Bárdos László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-590538 Schopný letu 2020.09.17 Kiss László Sztankovics Mátyás ifj. Klubok Tagszövetsége
HU-2020-D-553319 Schopný letu 2020.09.17 Miki Balázs István Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-20-12689 Schopný letu 2020.09.17 Miki Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-13-38011 Schopný letu 2020.09.17 Miki Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-569053 Schopný letu 2020.09.17 Alex Tóth Lajos dr. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-11-48646 Schopný letu 2020.09.17 Takács Gábor Marics István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-17-32823 Schopný letu 2020.09.16 Salamon József Pintye Lajos Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-17-30667 Schopný letu 2020.09.16 František Visolajský Surman Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
RO-2020-296805 Schopný letu 2020.09.16 Salamon József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-20-15447 Schopný letu 2020.09.16 Salamon József Kozári Péter Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-31-12444 Schopný letu 2020.09.16 Salamon József Peszlen Krisztofer Fertőparti Versenykerület
HU-2020-D-552427 Schopný letu 2020.09.16 Salamon József Nedostupné Nedostupné
HU-2020-27-75886 Schopný letu 2020.09.16 Tóth csaba Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-R-211386 Schopný letu 2020.09.16 Bors Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-577480 Vyčerpaný 2020.09.16 Bártfai László Nedostupné Nedostupné
HU-2020-16-60334 Schopný letu 2020.09.16 Hanich Mihály Nedostupné Esztergom Versenykerület
RO-2020-424014 Vyčerpaný 2020.09.16 Suhajda László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-29-98186 Schopný letu 2020.09.16 Rácz Róbert Timmer János Klubok Tagszövetsége
HU-2020-17-33293 Schopný letu 2020.09.16 Viktor Holub Berger László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-20-9843 Schopný letu 2020.09.16 Kalmár Károly Büki Balázs Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-122224 Schopný letu 2020.09.16 Tóth L. Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-118749 Schopný letu 2020.09.16 Tóth L. Nedostupné Nedostupné
HU-2020-02-77160 Schopný letu 2020.09.16 Böszörményi István Komáromi Erzsébet Villám Klub
HU-2017-17-2884 Schopný letu 2020.09.16 Tóth L. Kucsera György Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-P-35194 Schopný letu 2020.09.16 Tóth L. Nedostupné Nedostupné
HU-2020-17-27078 Schopný letu 2020.09.16 Tóth L. Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-30-43422 Vyčerpaný 2020.09.16 Venczel Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-02-71804 Schopný letu 2020.09.16 Balog Norbert Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2020-17-25417 Vyčerpaný 2020.09.16 Lados David Oláh József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-R-190721 Zranený 2020.09.16 Aneta Nedostupné Nedostupné
HU-2020-17-30320 Vyčerpaný 2020.09.16 Hajós Gábor Kondics Csaba Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
RO-2020-244002 Schopný letu 2020.09.16 Csontos Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-P-32295 Schopný letu 2020.09.16 Károly Musztács Kaldenekker Norbert Dél-Duna Tagszövetség
RO-2020-904002 Schopný letu 2020.09.16 Csontos Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-23-11489 Schopný letu 2020.09.16 Erdélyi Milán Simon Miklós Észak II. Tagszövetség
HU-2020-23-15663 Zranený 2020.09.16 KERESZTIATTILA Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-D-558603 Schopný letu 2020.09.16 Gábor Volecz István ifj. Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-11-47481 Vyčerpaný 2020.09.16 Giczi Péter Kovács Balázs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-43-7927 Schopný letu 2020.09.16 Dékai Norbert Áfra Lajos Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-R-186038 Schopný letu 2020.09.16 Dékai Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2020-01-93862 Schopný letu 2020.09.16 Dékai Norbert Ujvári József B-I. Szilasmenti Versenykerület
RO-2020-1046462 Schopný letu 2020.09.16 Simon Chris Milován Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-23-15 Zranený 2020.09.16 . Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-CFI-31 Mŕtvy 2020.09.16 György Bence Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-573162 Schopný letu 2020.09.16 fekete istván Sándor László Gyula Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-D-558704 Schopný letu 2020.09.16 Tóth István Volecz Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-04-3004 Schopný letu 2020.09.16 Schwartz János Csóri Csaba Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-19-81665 Schopný letu 2020.09.16 Zsolt Mészáros Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-548078 Schopný letu 2020.09.16 miklós domonkos Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-21529 Schopný letu 2020.09.16 szücs imre Erdősné Lázár Ilona HPSE
HU-2020-D-572095 Schopný letu 2020.09.16 Sinka zoltán Józsa János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-27-74662 Schopný letu 2020.09.16 Dobrosi Lajos Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-D-572529 Schopný letu 2020.09.16 Pintér László Nedostupné Nedostupné
HU-2020-20-11234 Schopný letu 2020.09.16 Riegler Zsolt Várda Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-N-10036 Schopný letu 2020.09.16 Laci Balázs Attila Tatabánya Tagszövetség
RO-2020-413984 Schopný letu 2020.09.16 Laci Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-R-197190 Schopný letu 2020.09.16 Laci Tóth János Észak II. Tagszövetség
HU-2020-26-4820 Schopný letu 2020.09.16 Laci Brumár Sándor ifj. Észak II. Tagszövetség
HU-2020-10-40938 Schopný letu 2020.09.16 Laci Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-12-71309 Schopný letu 2020.09.16 Takács Gábor Kovács Rudolf Tatabánya Tagszövetség