Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2017-10-18081 Schopný letu 2018.11.15 Pothurszki Attila Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-27-65961 Schopný letu 2018.11.15 Csizmadia Lajos Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
PL-2018-0439-828 Schopný letu 2018.11.15 Csizmadia Lajos Nedostupné Nedostupné
AU-2018-602-310 Schopný letu 2018.11.15 Horváth László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-24146 Schopný letu 2018.11.14 Alföldi Tamás Juhász Zsolt Békés Tagszövetség
HU-2017-R-116590 Schopný letu 2018.11.14 Varga József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-64976 Vyčerpaný 2018.11.14 István Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-402945 Schopný letu 2018.11.14 Geza Cuso Nedostupné Nedostupné
HU-2018-20-97316 Schopný letu 2018.11.14 Zámbo János Zsolnai Sándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-886909 Schopný letu 2018.11.14 Kóczán Imi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-136538 Schopný letu 2018.11.13 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-169808 Schopný letu 2018.11.13 Kupai Béla Rauf Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-08-83103 Schopný letu 2018.11.13 Gyenes Péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-R-140758 Zranený 2018.11.13 Cserki Anett Nedostupné Nedostupné
HU-2018-P-23277 Schopný letu 2018.11.13 Varga József Réti Attila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-P-26127 Schopný letu 2018.11.13 Varga József Kovács József Hajdú Versenykerület
HU-2018-13-19978 Schopný letu 2018.11.13 Varga József Szűcs István Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2012-01189-565 Schopný letu 2018.11.13 Szócsin Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-12834 Schopný letu 2018.11.13 Ozsvár József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-14385 Mŕtvy 2018.11.13 Vér Krisztián Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2018.11.13 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-22-46671 Schopný letu 2018.11.12 Balázs Jozsef Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2018-04-85535 Schopný letu 2018.11.12 Vidra Ferenc Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-27-62919 Schopný letu 2018.11.12 Mészáros József Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-D-959643 Schopný letu 2018.11.12 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2012-19-32352 Schopný letu 2018.11.12 Kovács Béla Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-13-21834 Mŕtvy 2018.11.12 Burkon Dàniel Kukkel József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-961814 Schopný letu 2018.11.11 Gábor Dombovári Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2012-03-2708 Schopný letu 2018.11.11 surmam M Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2015-M-142626 Schopný letu 2018.11.11 Gábris Zoltán Nedostupné Nedostupné
HUNGARY-2018-11-27383 Schopný letu 2018.11.11 Schickbauer Paul Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-R-106537 Zranený 2018.11.11 Mark Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-87012 Schopný letu 2018.11.11 Gábor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-22-45361 Vyčerpaný 2018.11.10 zoltán szabó Dobó László HPSE
HU-2018-M-156618 Schopný letu 2018.11.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-138123 Schopný letu 2018.11.10 Peter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-857033 Schopný letu 2018.11.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-108865 Schopný letu 2018.11.10 Tóth László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-MARATO-156618 Schopný letu 2018.11.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-151604 Schopný letu 2018.11.10 Kovács Rudolf Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-713111 Schopný letu 2018.11.10 Borsos László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-141261 Schopný letu 2018.11.09 Furák Mihály Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-25-48744 Schopný letu 2018.11.09 Fazakas zoltan Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-R-134389 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-293202 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-484021 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Nedostupné
HU-2017-22-43745 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2017-22-43495 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2009-26-9655 Schopný letu 2018.11.08 Juhász István Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
SRB-2018-954903 Mŕtvy 2018.11.08 Juhász István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-259513 Mŕtvy 2018.11.08 Juhász István Iván László Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-369449 Schopný letu 2018.11.08 Laci Oláh János Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-152505 Schopný letu 2018.11.07 Jakab András Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-12236 Schopný letu 2018.11.07 Gáspár Gábor Juni Béla Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-329966 Schopný letu 2018.11.06 Szentesi Endre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-131629 Zranený 2018.11.06 Bacsi Aliz Beata Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-143163 Schopný letu 2018.11.06 János Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-403217 Schopný letu 2018.11.06 gábor Bozori István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-(?)-26 Schopný letu 2018.11.06 KOZMA ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
RO-2018-141895 Schopný letu 2018.11.06 Kiraly _andrea Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-06-30725 Schopný letu 2018.11.05 Pap jános Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-02-55823 Schopný letu 2018.11.05 Attila Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-402862 Mŕtvy 2018.11.05 surmam M Bera Márton Aranyhomok Tagszövetség
AUSTRIA-2016-K-99 Schopný letu 2018.11.05 Nagy István Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-401979 Schopný letu 2018.11.05 Takács Gábor Kemény István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2011-D-400282 Schopný letu 2018.11.05 Kovács istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-306897 Vyčerpaný 2018.11.04 Zubor Valeria Szabó Izabella Anna Villám Klub
HU-2017-D-30689 Vyčerpaný 2018.11.04 Zubor Valeria Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-13154 Schopný letu 2018.11.04 Kovács Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-82214 Schopný letu 2018.11.04 Csikós izidor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-19-66246 Schopný letu 2018.11.04 Gyenes Péter Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-413415 Schopný letu 2018.11.04 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-151679 Schopný letu 2018.11.04 Csontos Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-135723 Schopný letu 2018.11.04 Ozsvár József Leleszi György Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-16-42334 Schopný letu 2018.11.04 Szili Hampl Béla Esztergom Tagszövetség
HU-2018-10-29049 Schopný letu 2018.11.04 Nagy Gyuéa Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2016-D-110842 Schopný letu 2018.11.04 surmam M Miklós Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-P-22603 Schopný letu 2018.11.03 Martini KárolyGábor Ványi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-22952 Schopný letu 2018.11.03 ivan antalic Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-391734 Schopný letu 2018.11.03 ivan antalic Adorjáni Mózes István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-66029 Schopný letu 2018.11.03 Lipták Ferenc Hoppál József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-43-2994 Schopný letu 2018.11.03 Kocsis László Nedostupné HPSE
HU-2015-D-926214 Zranený 2018.11.03 Kóródi Péter Siklósi László Esztergom Tagszövetség
HU-2013-23-58217 Schopný letu 2018.11.03 Molnár Gergő Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2015-D-865464 Schopný letu 2018.11.03 Kis jános Huszár Péter Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-08-63862 Schopný letu 2018.11.03 Zoli Iván János Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-202431 Schopný letu 2018.11.03 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-143805 Schopný letu 2018.11.02 Lády Tibor Kata Sándor Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-323205 Schopný letu 2018.11.02 Lády Tibor Lády Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2015-D-943441 Schopný letu 2018.11.02 Konrád János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-23699 Schopný letu 2018.11.02 Tóth József Zalai Attila Békés Tagszövetség
RO-2017-4075056 Mŕtvy 2018.11.02 Pánti Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-62155 Schopný letu 2018.11.02 Imre Pákozdi László Villám Klub
HU-2018-01-84235 Schopný letu 2018.11.02 Imre Gruden Dezső B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-17-2673 Schopný letu 2018.11.02 Imre Cseresznye István Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-27-61656 Schopný letu 2018.11.02 Imre Czakó Ferenc Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-05-74428 Zranený 2018.11.02 Horváth Gábor Deák Zoltán Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-O-46261 Schopný letu 2018.11.01 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-22637 Vyčerpaný 2018.11.01 JÓZSEF Szakács Miklós Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-13-21726 Schopný letu 2018.11.01 Pintér Imre Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
PL-2015-0348-4980 Schopný letu 2018.11.01 Takács Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420201 Schopný letu 2018.11.01 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2013-02-25694 Schopný letu 2018.11.01 Ozsvár József Baricza József Villám Klub
HU-2015-01-70702 Vyčerpaný 2018.11.01 Csajàgi Jàcint Képes József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-D-359032 Schopný letu 2018.11.01 CSŐGÖR JÓZSEF Dezső Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-30-27084 Mŕtvy 2018.11.01 Horváth Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-R-107349 Mŕtvy 2018.11.01 Tóth Máté Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-91575 Schopný letu 2018.11.01 Laci Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2012-P-6197 Schopný letu 2018.10.31 Móra Imre Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-05-58416 Schopný letu 2018.10.31 Móra Imre Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-R-5843 Schopný letu 2018.10.31 Mrtin Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-84945 Schopný letu 2018.10.31 pusoma istván Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-10-26901 Schopný letu 2018.10.31 Német János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-420871 Schopný letu 2018.10.31 Boros Zoltán Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-02-60299 Schopný letu 2018.10.31 Győrik László Nedostupné Villám Klub
HU-2018-13-21516 Schopný letu 2018.10.31 Éliás István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2014-0264-2454 Schopný letu 2018.10.30 GY Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-146882 Schopný letu 2018.10.30 Koczmann József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-405909 Mŕtvy 2018.10.30 Bakro-Nagy Anita Molnár József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-405909 Mŕtvy 2018.10.29 Bakró-Nagy Anita Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-423456 Vyčerpaný 2018.10.29 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-385071 Zranený 2018.10.29 BORÓK JÁNOS Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2009-11-43193 Schopný letu 2018.10.29 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2018-256641 Schopný letu 2018.10.29 Molnár Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HUNGDERBY-2016-D-22577 Schopný letu 2018.10.29 Lorincz Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-396687 Schopný letu 2018.10.29 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-22577 Schopný letu 2018.10.29 lorincz zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-370933 Schopný letu 2018.10.29 Kiss Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-53475 Zranený 2018.10.29 I BALKÓ ALEXANDER Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-GOLD-900670 Schopný letu 2018.10.29 Csizmadia Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2018-123183 Schopný letu 2018.10.29 Nagy Károly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-27-59425 Schopný letu 2018.10.29 Laszlo Istvan Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
SK-2018-02304-599 Vyčerpaný 2018.10.28 jerzy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-27311 Mŕtvy 2018.10.28 Benedek Máté Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2017-02-51401 Schopný letu 2018.10.28 Balogh Imre Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-306 Schopný letu 2018.10.28 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2006-2018-6 Schopný letu 2018.10.28 Miroslav Flimel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-35832 Schopný letu 2018.10.28 šutinský Pavol Bera Ferenc Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-36023 Schopný letu 2018.10.28 šutinský Pavol Zomborka Balázs Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-20-97793 Schopný letu 2018.10.28 Hegyi Norbert Réti Attila id. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-115084 Schopný letu 2018.10.28 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-356475 Schopný letu 2018.10.28 Nagy Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-363062 Schopný letu 2018.10.28 surmam M Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-N-115084 Schopný letu 2018.10.28 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-838284 Schopný letu 2018.10.28 Murányi László Varga János Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2018-2045019 Schopný letu 2018.10.28 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-712386 Schopný letu 2018.10.28 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-20-98224 Schopný letu 2018.10.28 Ujvári József Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-367643 Schopný letu 2018.10.28 Csányí Sándor Nedostupné Nedostupné
SK-2018-01254-509 Schopný letu 2018.10.28 sütő krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-07-51533 Schopný letu 2018.10.28 Bartucz Jánosi Pál Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-19-70830 Schopný letu 2018.10.27 Varga László Tóth József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-D-903363 Zranený 2018.10.27 Miklós Gyula Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-04-79014 Schopný letu 2018.10.27 Hanich Mihály Kotmájer József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-29-78093 Schopný letu 2018.10.27 Hanich Mihály Bányász István Klubok Tagszövetsége
HU-2017-D-309766 Schopný letu 2018.10.27 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
DV-2018-0284-2440 Mŕtvy 2018.10.27 Bencze Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-279029 Schopný letu 2018.10.27 pusztai laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-19269 Schopný letu 2018.10.27 Molnár Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2012-O-11347 Schopný letu 2018.10.27 Varga István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-27-64538 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-27-65867 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-D-369930 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-369319 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-81489 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
DV-2018-02454-1735 Schopný letu 2018.10.27 Csizmás Jenő Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-11411 Schopný letu 2018.10.27 Sándor Balog István Békés Tagszövetség
HU-2016-15-11141 Mŕtvy 2018.10.27 Sándor Ailer József Békés Tagszövetség
HU-2013-08-44891 Schopný letu 2018.10.26 Lex Mátyás Harkály Orbán Észak II. Tagszövetség
HU-2014-D-833352 Schopný letu 2018.10.25 G H Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153811 Schopný letu 2018.10.25 geza Kovács József Klubok Tagszövetsége
HU-2018-13-21671 Schopný letu 2018.10.24 Reinhardt Gábor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-08-86715 Zranený 2018.10.24 Ján Jacsó Zoltán Észak II. Tagszövetség
HU-2018-M-154367 Zranený 2018.10.24 Pintér Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4950 Schopný letu 2018.10.24 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153294 Schopný letu 2018.10.24 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-43102 Schopný letu 2018.10.24 Dohňanský František Gosztonyi Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-134659 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2018-501121 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-D-700881 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-304000 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-282787 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-48331 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Gonda Ferenc id. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-19-68456 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Bagi Attila Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-26-84562 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Vámos István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-12-58130 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Sándor Zoltán Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-397031 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Kenéz István Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-366862 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-389908 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-486812 Schopný letu 2018.10.23 Guzsik Kevin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-28-52183 Schopný letu 2018.10.23 Néveri Péter Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-13-21557 Schopný letu 2018.10.23 Raffer Roland Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2018-02618-858 Schopný letu 2018.10.23 Pothurszki Attila Nedostupné Nedostupné
RO-2016-47030 Vyčerpaný 2018.10.23 Görög Dóra Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-15-21079 Schopný letu 2018.10.23 bodor csaba Tóth László Békés Tagszövetség
HU-2010-10-64510 Schopný letu 2018.10.23 Csóka János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-379143 Schopný letu 2018.10.23 Vas Mihaly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-154690 Schopný letu 2018.10.23 tolnay laszlo Török József Fertőparti Versenykerület
HU-2018-29-83504 Schopný letu 2018.10.23 Szentesi Endre Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-10-23782 Schopný letu 2018.10.23 szabó szilárd Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-28-53590 Schopný letu 2018.10.22 Kovács Péter Kovács Péter Aranyhomok Tagszövetség
RO-2018-22330 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-58912 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Villám Klub
PL-2018-02767-19 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0232-7300 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-379763 Schopný letu 2018.10.22 Rokob László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-94731 Schopný letu 2018.10.22 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-92352 Schopný letu 2018.10.22 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
RO-2018-5083518 Schopný letu 2018.10.21 Bak istvan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-425054 Schopný letu 2018.10.21 Laszlo Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-944549 Schopný letu 2018.10.21 Burai Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-85877 Schopný letu 2018.10.21 Zoltán Vas Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-23846 Vyčerpaný 2018.10.21 Móra Imre Szitás Csaba Békés Tagszövetség
HU-2016-N-1869 Schopný letu 2018.10.21 sütő krisztián Magyari Zsolt Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2012-D-560851 Schopný letu 2018.10.21 Serfőző Lajosné Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153271 Schopný letu 2018.10.21 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-12992 Schopný letu 2018.10.21 Laci Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-160664 Schopný letu 2018.10.21 Suhaj János Tóth László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-19-62941 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Pető Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-172004 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-34976 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Czeglédi Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-308025 Vyčerpaný 2018.10.21 Laszlo Istvan Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2018.10.21 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-22268 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-367624 Schopný letu 2018.10.20 József Nedostupné Nedostupné
RO-2017-70081 Schopný letu 2018.10.20 Molnár Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2017-0778-2102 Schopný letu 2018.10.20 Tóth jános Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-194709 Schopný letu 2018.10.20 Molnár Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-72552 Schopný letu 2018.10.20 zoltán szabó Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-19-69205 Schopný letu 2018.10.20 Bársony Mihály Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-ROYÁL-144284 Schopný letu 2018.10.20 Wilms László Nedostupné Nedostupné
RO-2018-86112 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-23-95888 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Klagyvik Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2018-R-153350 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-130448 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-145626 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-154514 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-402724 Schopný letu 2018.10.20 sáközi ferenc Szabó János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-17-8340 Schopný letu 2018.10.19 Horváth István Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-363277 Schopný letu 2018.10.19 Horváth István Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-M-146882 Schopný letu 2018.10.19 Kálmán Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02709-126 Schopný letu 2018.10.19 Vancza Jenő Nedostupné Nedostupné
RO-2018-598426 Schopný letu 2018.10.19 Gyüjtö István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-D-858396 Schopný letu 2018.10.19 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
RO-2018-41362 Schopný letu 2018.10.19 Alföldi Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-422937 Schopný letu 2018.10.19 Duka oliver Nedostupné Nedostupné
HU-2016-19-57324 Schopný letu 2018.10.19 Laci Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-05-71975 Schopný letu 2018.10.18 Daniel Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU(-2017-08-72558 Schopný letu 2018.10.18 Dr Hardonyi András0 Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-28-49747 Schopný letu 2018.10.18 Tibor Pálos Vas Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
RO-2015-21006 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-131884 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-3048854 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-971155 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1022324 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1128466 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-39275 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-39515 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-3001003 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-1048667 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-304117 Schopný letu 2018.10.17 xy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-156124 Mŕtvy 2018.10.17 Kiss Bela Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-394620 Schopný letu 2018.10.17 Arpi Losánszki József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-24907 Schopný letu 2018.10.17 varga jános Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-D-357015 Schopný letu 2018.10.16 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2010-09-4553 Mŕtvy 2018.10.16 Boros Balázs Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2018-08-80550 Zranený 2018.10.16 Gelencsér Sándor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-383577 Schopný letu 2018.10.16 gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-26670 Schopný letu 2018.10.16 Reinhardt Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-282822 Schopný letu 2018.10.16 Benke István Nedostupné Nedostupné
HU-2006-21-59565 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2012-16-27723 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2015-D-967002 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-293813 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Gál József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2012-05-36678 Mŕtvy 2018.10.16 bodor csaba Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2012-D-456549 Mŕtvy 2018.10.16 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2014-21-31826 Vyčerpaný 2018.10.16 Gulyás László Farkas Sándor Hírös Tagszövetség
HU-2017-D-299227 Schopný letu 2018.10.16 Gulyás László Vizi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-925633 Vyčerpaný 2018.10.16 Tóth László Tekes Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2011-O-8794 Vyčerpaný 2018.10.16 Tóth László Szabó Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-N-6172 Vyčerpaný 2018.10.16 varga Ferenc Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-M-147084 Vyčerpaný 2018.10.16 varga Ferenc Kovács Péter Aranyhomok Tagszövetség
RO-2017-9002131 Vyčerpaný 2018.10.16 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-M-151061 Vyčerpaný 2018.10.15 Attila Szabó Raffer Roland Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-15161 Vyčerpaný 2018.10.15 Attila Szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-24475 Schopný letu 2018.10.15 Hanich Mihály Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-04-86786 Schopný letu 2018.10.15 jó zsi Mancsi István Dél-Duna Tagszövetség
RO-2018-515862 Schopný letu 2018.10.15 toth lászló Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-131236 Schopný letu 2018.10.15 Pilek Jozef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-21-42414 Schopný letu 2018.10.15 Pilek Jozef Tompa Zsolt Hírös Tagszövetség
HU-2018-12-59704 Schopný letu 2018.10.15 Pilek Jozef Ötvösi László Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-08-54955 Schopný letu 2018.10.15 Csikós izidor Berencsi István Észak II. Tagszövetség
HU-2015-D-955255 Schopný letu 2018.10.15 Csikós izidor Dorogi Ferenc Villám Klub
HU-2011-23-43052 Schopný letu 2018.10.15 Jónás Krisztián Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2016-08-66682 Schopný letu 2018.10.15 Csikós izidor Kovács István Észak II. Tagszövetség
HU-2018-29-86590 Schopný letu 2018.10.15 Gelencsér S. Szalai Ferenc Klubok Tagszövetsége
PL-2018-0523-451 Schopný letu 2018.10.15 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-22040 Schopný letu 2018.10.15 Kovács József Bognár Gyula ifj. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-12-59013 Schopný letu 2018.10.15 Kovács József Horváth János Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-425057 Schopný letu 2018.10.15 Sós Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-425983 Mŕtvy 2018.10.15 Feri Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-416992 Schopný letu 2018.10.15 Schwarcz Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-27708 Schopný letu 2018.10.14 jani Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-37949 Schopný letu 2018.10.14 Julia Pásztor István Dunakanyar Tagszövetség
HU-2006-2018-37949 Schopný letu 2018.10.14 j Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-43987 Schopný letu 2018.10.14 jani Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-23-85863 Schopný letu 2018.10.14 Zoli Bátka József Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-309843 Schopný letu 2018.10.14 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2018-12-59968 Schopný letu 2018.10.14 KOVÁCS MIKLÓS Tankó Győző Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-11-26547 Schopný letu 2018.10.14 Kotricd Zoltán Fülöp Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-ROYáL-123403 Schopný letu 2018.10.14 Merényi Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-405126 Schopný letu 2018.10.14 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-50721 Vyčerpaný 2018.10.14 LAJOS Farkas Béla Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-121187 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Viglidán Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-N-11948 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Petromárko Zsigmond Esztergom Tagszövetség
HU-2017-N-7966 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Richter Ferenc Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-17-15123 Schopný letu 2018.10.14 Dr. Cziger Zsolt Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-R-121689 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Kállai Ákos Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-N-5384 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Csóri Lilla Patricia Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-02-59024 Mŕtvy 2018.10.14 Krizan Péter Nedostupné Villám Klub
HU-2018-P-22351 Schopný letu 2018.10.14 János Vén Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-25-49060 Schopný letu 2018.10.14 Szentesi Endre Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-D-357015 Schopný letu 2018.10.14 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2010-13-51283 Schopný letu 2018.10.14 Zálai István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-17-71508 Schopný letu 2018.10.14 Papp attila Szénási László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-164963 Schopný letu 2018.10.14 Zálai István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-13-835 Schopný letu 2018.10.14 Stolmàr Tibor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-66640 Schopný letu 2018.10.14 Duka Oliver Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2018-381087 Schopný letu 2018.10.13 Jakab István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-11-27657 Schopný letu 2018.10.13 Jakab István Németh László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-12-60227 Schopný letu 2018.10.13 Ozsvárt Zoltán Végh Mihály Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-04-86192 Schopný letu 2018.10.13 Gábor Szalavics Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-R-150863 Schopný letu 2018.10.13 Csajàgi Jàcint Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-123020 Schopný letu 2018.10.13 boros istvan Szigethi Sándor Fertőparti Versenykerület
HU-2018-20-95887 Schopný letu 2018.10.13 i Kovács Vilmos Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-101743 Schopný letu 2018.10.13 Tomas Nagy Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-115954 Schopný letu 2018.10.13 Tomas Nagy Kapás Dávid Hírös Tagszövetség
HU-2018-19-66265 Schopný letu 2018.10.13 Szutyanyi Tibor Pintér Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
FR-2017-5001874 Zranený 2018.10.13 toth lászló Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-20-91017 Schopný letu 2018.10.13 Laci Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-70845 Schopný letu 2018.10.13 Csobánczi László Tóth József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-248311 Mŕtvy 2018.10.13 Csobánczi László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-4232 Schopný letu 2018.10.12 Kocsis Stefan Ördög Béla Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-R-14095 Zranený 2018.10.12 Pintér László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-67758 Schopný letu 2018.10.12 Gazdag Béla Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-418633 Schopný letu 2018.10.12 Lajos Schindler Gábor Dr. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-06-34415 Schopný letu 2018.10.12 Gyenes Péter Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-364915 Schopný letu 2018.10.12 Dr Kassai Péter Lázár Zoltán Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-367934 Schopný letu 2018.10.12 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-389184 Schopný letu 2018.10.12 zoltán szabó Nagy Mihály Békés Tagszövetség
HU-2018-15-26078 Schopný letu 2018.10.12 zoltán szabó Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-D-394833 Schopný letu 2018.10.12 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-24356 Schopný letu 2018.10.12 Kiraly _andrea Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-D-301138 Zranený 2018.10.12 Balog Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-425054 Mŕtvy 2018.10.12 Laszlo Istvan Nedostupné Nedostupné
RO-2018-4021605 Schopný letu 2018.10.11 Baksa Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-62201 Schopný letu 2018.10.11 Wilms László Nedostupné Villám Klub
CRO-2017-30981 Mŕtvy 2018.10.11 Gombási Árpád Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-N-5472 Schopný letu 2018.10.11 Tomi Tóth Kárász László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-17-13011 Schopný letu 2018.10.11 Attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-420201 Schopný letu 2018.10.11 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-370570 Mŕtvy 2018.10.11 Lex Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-235 Zranený 2018.10.11 Ivana Henke Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2007-M-115211 Schopný letu 2018.10.11 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-54279 Mŕtvy 2018.10.11 László Attila Nedostupné Villám Klub
HU-2015-D-904438 Mŕtvy 2018.10.11 józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-199591 Schopný letu 2018.10.11 Lády Tibor J.Varga Attila Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-176220 Schopný letu 2018.10.11 Lády Tibor Nagy László Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-397263 Schopný letu 2018.10.11 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-14-43380 Schopný letu 2018.10.11 Lajos Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-392274 Schopný letu 2018.10.10 Kleizer István Nagy József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-363219 Schopný letu 2018.10.10 Lády Tibor Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-11-20956 Schopný letu 2018.10.10 Pintér László Rédecsi Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2008-13-9577 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-28-52186 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Csipkés Viktor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-27-64500 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-04-90043 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Jurászik Sándor László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-04-86212 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-25-50346 Schopný letu 2018.10.10 Vámosi István Hofbauer Zsolt Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-D-379692 Schopný letu 2018.10.10 Janes Gyula Scheily József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-28-53376 Schopný letu 2018.10.10 kiss attila Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-P-23276 Schopný letu 2018.10.10 Czödör Tamás Kecskeméti István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-01-82635 Schopný letu 2018.10.10 Lüdtke Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2014-D-799816 Schopný letu 2018.10.10 Branislav Barcin Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-17739 Schopný letu 2018.10.10 Csizmás Jenő Baja Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2018-R-151432 Vyčerpaný 2018.10.10 Kadlicsek Ádám Nedostupné Nedostupné
DV-2018-0232-7814 Schopný letu 2018.10.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-86669 Schopný letu 2018.10.10 Špaňúr Jozef Kiss Gyula Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-D-393393 Vyčerpaný 2018.10.10 Morvai Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-05-61042 Schopný letu 2018.10.09 Laci Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-GOD-900293 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-147176 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Schill György Dél-Duna Tagszövetség
RO-2017-577933 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-981076 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-14-40903 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-16-51701 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Balogh Ferenc Esztergom Tagszövetség
HU-2018-30-26378 Schopný letu 2018.10.09 Viniczai Attila Bera Márton Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-402367 Schopný letu 2018.10.09 Viniczai Attila Nagy Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2008-09-87372 Schopný letu 2018.10.09 Juhász István Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
RO-2017-270888 Schopný letu 2018.10.09 Hernyes Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség