Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2020-D-588344 Schopný letu 2021.01.20 ..... Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-95941 Zranený 2021.01.20 Gugán Antal Csizmás Jenő Dél-Duna Tagszövetség
RO-2019-550481 Mŕtvy 2021.01.20 Pisti Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-112803 Schopný letu 2021.01.20 szüts andrás Gyöngyösi Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-R-197712 Schopný letu 2021.01.20 Xm Nedostupné Nedostupné
HU-2020-17-29487 Schopný letu 2021.01.20 Kovács József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2019-M-159964 Mŕtvy 2021.01.19 Csonka Tibor Steiner István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-12-70050 Schopný letu 2021.01.19 Ladányi Dániel Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
RO-2020-313723 Mŕtvy 2021.01.19 Tóth István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
PL-2012-0162-4396 Mŕtvy 2021.01.18 Zuzana Kubova Nedostupné Nedostupné
HU-2011-D-332886 Schopný letu 2021.01.18 Horváthné Jakab Renáta Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-314082 Schopný letu 2021.01.18 Fejős Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-17-77937 Schopný letu 2021.01.18 András Mochnács Hartmann Ferenc Villám Klub
HU-2016-D-206563 Schopný letu 2021.01.18 Busznyák Tamás Áron Kovács József Hatvan és Környéke Tagszövetség
BELG-2018-6009838 Schopný letu 2021.01.17 Bendiák Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-17-16021 Schopný letu 2021.01.17 Szépvölgyi Tamás Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-30-36793 Schopný letu 2021.01.17 Horváth imre Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-D-739714 Schopný letu 2021.01.17 Horváth imre Gulyás Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-08-73085 Schopný letu 2021.01.17 Jan Kozák Bencze István Észak II. Tagszövetség
HU-2020-02-75037 Schopný letu 2021.01.16 Mihály Surman Nedostupné Villám Klub
HU-2020-21-45735 Schopný letu 2021.01.16 Dorner György Tompa Zsolt Hírös Tagszövetség
HU-2017-R-123453 Schopný letu 2021.01.16 XY Nedostupné Nedostupné
HU-2014-02-60 Schopný letu 2021.01.16 szodrai levente Nedostupné Villám Klub
HU-2016-R-12179 Schopný letu 2021.01.16 JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-28728 Schopný letu 2021.01.16 Prém Tamás Prém Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2013-D-312885 Mŕtvy 2021.01.15 GÉZA Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-312885 Mŕtvy 2021.01.15 GÉZA Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-545056 Schopný letu 2021.01.15 Papp Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2019-N-18286 Schopný letu 2021.01.15 PETER Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-565026 Schopný letu 2021.01.15 Takács Gábor Németh Zoltán Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-17-52464 Schopný letu 2021.01.14 JÓZSEF Domján Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-198177 Schopný letu 2021.01.14 János Nyitrai Nedostupné Nedostupné
HU-2020-28-64893 Schopný letu 2021.01.14 Jani Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2007-16-49827 Schopný letu 2021.01.13 XY Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2011-1058-25 Schopný letu 2021.01.13 Jakubovics Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2008-D-180653 Schopný letu 2021.01.13 Bak István János Nedostupné Nedostupné
HU-2020-08-669 Schopný letu 2021.01.13 LUBOŠ Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-D-478541 Schopný letu 2021.01.13 LUBOŠ Kránicz Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-31-166160 Schopný letu 2021.01.13 LUBOŠ Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2017-11-13048 Schopný letu 2021.01.13 LUBOŠ Kontor Ferenc Fertőparti Versenykerület
HU-2018-D-410893 Schopný letu 2021.01.13 LUBOŠ Nedostupné Nedostupné
HU-2020-23-10260 Schopný letu 2021.01.13 Matúš Angleta Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-04-8304 Schopný letu 2021.01.13 györgy szlovik Beke Csaba Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-15-32691 Schopný letu 2021.01.13 györgy szlovik Surmann József Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-N-21531 Schopný letu 2021.01.13 Xm Erdős László HPSE
HU-2016-D-194784 Schopný letu 2021.01.13 Bak István János Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-551252 Schopný letu 2021.01.13 Xxx Malasics Péter Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2011-25-10581 Vyčerpaný 2021.01.13 Bereczkiné Lipóczi Alexandra Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2011-HUNG-25 Vyčerpaný 2021.01.13 Bereczkiné Lipóczi Alexandra Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-10818 Schopný letu 2021.01.13 Bak István Varga Lajos Békés Tagszövetség
HU-2020-5011-50149 Zranený 2021.01.12 Zug Virgínia Nedostupné Nedostupné
HU-2020-11-50149 Zranený 2021.01.12 Nyáriné Majoros Eszter Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-19-72568 Schopný letu 2021.01.12 Tamás Szlovák Somogyi Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-13-42090 Mŕtvy 2021.01.12 Vidra Ferenc Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-17-33896 Schopný letu 2021.01.12 László Kis Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2017-R-109580 Zranený 2021.01.12 Zsoldos Eszter Nedostupné Nedostupné
HU-2019-10-35498 Schopný letu 2021.01.11 Attila Migléczi Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-D-561645 Schopný letu 2021.01.11 Ifj Gyurcsek Tibor Nagy Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-556937 Schopný letu 2021.01.11 Tamas Korodi Széles István Békés Tagszövetség
HU-2020-02-75039 Schopný letu 2021.01.11 Csorba Janos Nedostupné Villám Klub
HU-2020-D-582112 Schopný letu 2021.01.11 Csorba Janos Lada József Hajdú Versenykerület
HU-2019-23-5961 Schopný letu 2021.01.11 Bak István János Pócs István Karancs Tagszövetség
BELG-2017-6021730 Schopný letu 2021.01.11 Félegyházi Kiss Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-279138 Mŕtvy 2021.01.11 Exner Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-150200 Schopný letu 2021.01.10 XY Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-155200 Schopný letu 2021.01.10 XY Nedostupné Nedostupné
HU-2019-16-53500 Schopný letu 2021.01.10 XY Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2020-D-590763 Schopný letu 2021.01.10 Katona Tibor Molnár Tibor István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-17-31333 Zranený 2021.01.10 Katona Tibor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2017-D-319209 Schopný letu 2021.01.10 László Balogh Balogh László Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2019-130098 Vyčerpaný 2021.01.10 CSABA NAGY Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-30-38087 Schopný letu 2021.01.10 Surman Mihály Zsíros Miklós Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-04-1450 Schopný letu 2021.01.10 Lévai Antal Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2011-19-8144 Zranený 2021.01.09 Vattai Bernadett Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-29-88533 Mŕtvy 2021.01.09 Goda Nóra Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
DV-2020-05956-949 Schopný letu 2021.01.09 Tibor DrKenyér Hammer Klaus Ervin Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2020-30209 Mŕtvy 2021.01.09 Nagy Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-572416 Schopný letu 2021.01.09 kovács lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2010-D-280652 Schopný letu 2021.01.09 Kollár Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-23400 Schopný letu 2021.01.09 Beňák Vladimír Hegedűs László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-11-49993 Schopný letu 2021.01.09 Huszár Pál Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-04-91791 Zranený 2021.01.09 Tamás Szépvölgyi Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-D-559240 Schopný letu 2021.01.08 Jőzer Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-193292 Schopný letu 2021.01.08 Jőzer Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-41464 Schopný letu 2021.01.08 Jőzer Ferenc Bedőcs Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-318597 Schopný letu 2021.01.08 Csontos Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2020-P-33799 Schopný letu 2021.01.08 Harmat Gábor László Krisztián Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2008-26-49 Zranený 2021.01.08 Radocz Tamás Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2017-28-45710 Vyčerpaný 2021.01.08 Radocz Tamás Lakatos István Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
SK-2018-0508-1404 Zranený 2021.01.08 Radocz Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2020-29-96038 Schopný letu 2021.01.08 Pobori László Horváth László Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2018-17-10433 Schopný letu 2021.01.07 Gábor Kovács Volenszki István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2014-05-50170 Zranený 2021.01.07 Krausz Andrea Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-05-66689 Schopný letu 2021.01.07 Fejős Zsolt Kovács László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-306 Schopný letu 2021.01.06 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D36-300 Schopný letu 2021.01.06 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2015-27-50717 Schopný letu 2021.01.06 Bak István János Kalydi Tamás Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2020-883422 Zranený 2021.01.06 Jan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2010-13-39086 Schopný letu 2021.01.05 Dobrosi Lajos Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-26-84696 Zranený 2021.01.05 Tóth Zoltán Bodzán Sándor Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-D-578092 Schopný letu 2021.01.05 LA Nedostupné Nedostupné
RO-2020-71818 Zranený 2021.01.05 Gábor Kovács Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-R-208648 Schopný letu 2021.01.04 Károlyi László Egri István Esztergom Versenykerület
HU-2020-D-584019 Schopný letu 2021.01.04 Károlyi László Demeter János Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-10-41323 Schopný letu 2021.01.04 Károlyi László Pásztor Zsolt Hajdú Versenykerület
HU-2020-04-4126 Schopný letu 2021.01.04 Károlyi László Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-08-9765 Schopný letu 2021.01.04 Bak István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2020-05-87715 Mŕtvy 2021.01.04 L Ferenc Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-R-201490 Zranený 2021.01.03 Soproni Madarmentők Alapítvény Brudás Gábor B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-R-152472 Schopný letu 2021.01.03 Csontos Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-319209 Schopný letu 2021.01.03 Csontos Szabolcs Balogh László Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-02-69198 Schopný letu 2021.01.03 Susányi Imre Susányi Imre Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-30-37165 Schopný letu 2021.01.03 Kordé Károly Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-30-37008 Schopný letu 2021.01.03 Kordé Károly Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-04-4929 Mŕtvy 2021.01.03 Hévíz Soós István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-10-24338 Schopný letu 2021.01.03 czizmás jenő Sós János Hajdú Versenykerület
HU-2020-D-552917 Schopný letu 2021.01.03 Gyozo Vasenszki Kovács József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-30-29481 Schopný letu 2021.01.03 Surman Mihály Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-02-62643 Zranený 2021.01.02 Károly László Nedostupné Villám Klub
HU-2018-R-150176 Zranený 2021.01.02 Bicska zoltán Gotthard László Dr. Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-150 Zranený 2021.01.02 Bicska zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-150-176 Zranený 2021.01.02 Bicska zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-193455 Schopný letu 2021.01.02 gabi Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0348-1756 Schopný letu 2021.01.02 gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-195896 Schopný letu 2021.01.02 Bak István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-152634 Schopný letu 2021.01.02 PETER Fekete Lajos Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-05-64193 Zranený 2021.01.02 Mari Kelemen Ernő Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-N-157115 Schopný letu 2021.01.01 Balogh F. Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2020-10-41023 Schopný letu 2021.01.01 Oláh Attila Nedostupné Hajdú Versenykerület
RO-2020-383295 Schopný letu 2020.12.31 Imre Papdi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-10-378 Vyčerpaný 2020.12.31 zoltán szabó Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-R-192732 Vyčerpaný 2020.12.31 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-156097 Mŕtvy 2020.12.31 Christian LEEB Nedostupné Nedostupné
HU-2019-10-34551 Schopný letu 2020.12.31 Bak István Lévai Sándor HPSE
HU-2020-02-75037 Schopný letu 2020.12.31 Surman Mihály Nedostupné Villám Klub
RO-2015-780053 Schopný letu 2020.12.30 Nagy Károlyné Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-O6-47760 Schopný letu 2020.12.30 R ing lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2019-25-53433 Schopný letu 2020.12.29 Gyozo Vasenszki Kiss Győző Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2000-01-975 Mŕtvy 2020.12.29 Miroslav Jergl Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-N-16826 Schopný letu 2020.12.29 Gábor Fábus Kádár József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2009-M-120459 Schopný letu 2020.12.29 Kalcsó Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-43668 Schopný letu 2020.12.29 06202990417 Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-314152 Schopný letu 2020.12.29 Fejős Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-583597 Schopný letu 2020.12.28 Kalmár Károly Vertetics Szabolcs Fertőparti Versenykerület
HU-2017-11-18880 Schopný letu 2020.12.28 Szentesi Endre Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-R-195946 Schopný letu 2020.12.28 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-197121 Schopný letu 2020.12.28 Xy Tóth János Észak II. Tagszövetség
HU-2019-D-477995 Schopný letu 2020.12.28 marodilaci Varga Péter Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2011-09155-25 Mŕtvy 2020.12.27 Miroslav Jergl Nedostupné Nedostupné
HU-2020-12-72205 Schopný letu 2020.12.27 András Bálint Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-R-205140 Schopný letu 2020.12.27 202990417 Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-11282 Schopný letu 2020.12.27 Surman Mihály Antal Zsolt Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-M-163726 Schopný letu 2020.12.27 Daniel Zima Trimmel Csaba János Fertőparti Versenykerület
HU-2020-M-165726 Schopný letu 2020.12.27 Daniel Zima Mihály Balázs Mátyás Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-20-11169 Schopný letu 2020.12.26 JOZEF Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-43-7539 Schopný letu 2020.12.26 JOZEF Nedostupné HPSE
HU-2019-R-160285 Zranený 2020.12.26 Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2020-11-44973 Schopný letu 2020.12.26 Ferenc Balogh Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-D-563982 Schopný letu 2020.12.25 Karel Šulák (CZ) Kelemen László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-592427 Schopný letu 2020.12.25 Bodor Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2020-02-75857 Schopný letu 2020.12.25 Sós Sándor Nedostupné Villám Klub
HU-2020-17-29487 Schopný letu 2020.12.25 Kovács József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2017-22-43512 Schopný letu 2020.12.25 Mari Pók Győző Gábor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-R-204283 Schopný letu 2020.12.25 Oláh Attila Váradi Csaba Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-08-8199 Schopný letu 2020.12.25 Oláh Attila Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-30-33821 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-N-16166 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-572672 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2019-07-60421 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-D-515173 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2019-P-28157 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Tűri Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-503227 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-457096 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-418229 Schopný letu 2020.12.25 Ősze Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-109538 Schopný letu 2020.12.25 Surman Mihály Iváncsik József ifj. Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-10-40472 Schopný letu 2020.12.25 HALÁSZ CSABA Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2015-D-966580 Schopný letu 2020.12.24 Andras Horvath Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-124446 Zranený 2020.12.24 Oszfolk Alexandra Kóczián József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-17-90191 Schopný letu 2020.12.24 Surman Mihály Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2018-R-131087 Schopný letu 2020.12.24 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-10609 Schopný letu 2020.12.24 Surman Mihály Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2018-R-127725 Schopný letu 2020.12.24 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-9260 Schopný letu 2020.12.24 Surman Mihály Jurászik Sándor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-48885 Schopný letu 2020.12.24 Surman Mihály Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2013-2630 Zranený 2020.12.24 migléczi attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2012-10-78067 Schopný letu 2020.12.24 Bak István Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-02-62533 Vyčerpaný 2020.12.23 Sándor Szabó Kovács Attila Villám Klub
HU-2019-D-501761 Schopný letu 2020.12.23 06202990417 Török Gyula Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-23-36 Schopný letu 2020.12.23 Bak István Veres Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2020-23-17946 Schopný letu 2020.12.22 Gyula Erdőháti Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-30-24563 Schopný letu 2020.12.22 Kispál László Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-M-165526 Schopný letu 2020.12.22 Attila TÓTH Nedostupné Nedostupné
DV-2014-0863-818 Schopný letu 2020.12.21 Domján csaba Nedostupné Nedostupné
DV-2001-0759-4341 Schopný letu 2020.12.21 Domján csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2019-16-57184 Schopný letu 2020.12.21 Dorner györgy Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2020-28-60584 Schopný letu 2020.12.21 Dorner györgy Paksi István Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-29-96740 Schopný letu 2020.12.21 Dorner györgy Lendvai József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-543431 Schopný letu 2020.12.21 Dorner györgy Orosz Miklós Észak II. Tagszövetség
HU-2020-M-164272 Vyčerpaný 2020.12.21 Bc.Milan Pazúr Nedostupné Nedostupné
HU-2020-26-7072 Schopný letu 2020.12.21 fekete istván Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-R-188376 Schopný letu 2020.12.21 Horváth István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-174288 Schopný letu 2020.12.21 Csabi Fekete Gábor Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-R-168376 Schopný letu 2020.12.21 Kerni Mihál Nedostupné Nedostupné
HU-2020-02-77660 Schopný letu 2020.12.20 Pavel Váchal Nedostupné Villám Klub
HU-2020-M-162537 Schopný letu 2020.12.20 Pavel Váchal Vincze Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-D-594407 Schopný letu 2020.12.20 GULYÁS GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-544729 Schopný letu 2020.12.20 0ulyás gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-565881 Schopný letu 2020.12.20 gulyá Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-142811 Zranený 2020.12.20 Istvén Rédli Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-142811 Zranený 2020.12.20 Istvén Rédli Nedostupné Nedostupné
RO-2020-98207 Schopný letu 2020.12.20 Arpi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-147773 Schopný letu 2020.12.20 Arpi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-241326 Schopný letu 2020.12.20 Mihály Surman Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-08-85202 Vyčerpaný 2020.12.20 Dorner györgy Vajas Márton Észak II. Tagszövetség
HU-2020-43-10969 Vyčerpaný 2020.12.20 Dorner györgy Dobó László HPSE
HU-2020-17-24805 Vyčerpaný 2020.12.20 Dorner györgy Kondics Csaba Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-31-13976 Zranený 2020.12.19 Radovan Snopek Heiner Gábor Fertőparti Versenykerület
HU-2020-06-51202 Schopný letu 2020.12.19 tuza tibor Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-06-51220 Schopný letu 2020.12.19 tuza tibor Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-17-28915 Schopný letu 2020.12.19 Paulovicz Szabolcs Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-26-1988 Schopný letu 2020.12.19 Ország István Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2018-R-144383 Zranený 2020.12.19 Filipkóné B. Barbara Huzlinger Imre Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-D-553319 Schopný letu 2020.12.19 Miki Balázs István Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-154399 Schopný letu 2020.12.18 Budahazi Robert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-371283 Schopný letu 2020.12.18 Kovacs Gábor Árkosi Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-383810 Schopný letu 2020.12.18 Kovacs Gábor Fábián Attila Békés Tagszövetség
HU-2020-M-164029 Schopný letu 2020.12.17 Rácz Edit Nagy-Varga Viktor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-103689 Schopný letu 2020.12.17 misi Pintér Ferenc Villám Klub
HU-2020-12-50070 Schopný letu 2020.12.17 Ladányi Dániel Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-12-67090 Schopný letu 2020.12.17 Poszpisek Lajos Fekete Gábor Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-15-30604 Schopný letu 2020.12.16 Hubai János Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2020-10-40098 Schopný letu 2020.12.16 Surman Mihály Juráskó István HPSE
HU-2020-23-9474 Schopný letu 2020.12.16 Zoltán Szőllősi Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2015-D-966580 Schopný letu 2020.12.16 Horvath Jeno es fia Nedostupné Nedostupné
HU-2018-31-3125 Schopný letu 2020.12.15 Peter Potyondi István Fertőparti Versenykerület
HU-2019-N-17724 Schopný letu 2020.12.15 Szalay István Halász Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2011-D-354262 Schopný letu 2020.12.15 Andik l Nedostupné Nedostupné
HU-2011-18-15965 Vyčerpaný 2020.12.15 Andik l Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2002-08-49522 Vyčerpaný 2020.12.15 Andik l Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2012-D-498643 Schopný letu 2020.12.15 Jakab zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2020-P-34299 Schopný letu 2020.12.14 Sasa Szalai Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-08-68591 Zranený 2020.12.14 Lengyel l Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-10-23363 Schopný letu 2020.12.14 Béla Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-502140 Schopný letu 2020.12.14 Kalmár Imre Kemény István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-364398 Schopný letu 2020.12.14 Tóth László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-20862 Schopný letu 2020.12.14 Bak István János Tárnai József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-209875 Schopný letu 2020.12.13 Ifj Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-59140 Schopný letu 2020.12.13 HorváthGyörgy Oroszi Sándor Villám Klub
HU-2020-D-209875 Schopný letu 2020.12.13 Ifj Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-M-161110 Zranený 2020.12.13 Sándor Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-575577 Schopný letu 2020.12.12 Hajnáczki Ákos Nedostupné Nedostupné
RO-2020-141021 Schopný letu 2020.12.12 K. János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-409816 Schopný letu 2020.12.12 K. János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-780759 Schopný letu 2020.12.12 K. János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-10-41118 Schopný letu 2020.12.12 Szabó Sándor Bődi József Hajdú Versenykerület
HU-2020-P-35194 Schopný letu 2020.12.12 LA Nedostupné Nedostupné
SK-2020-0216-1203 Schopný letu 2020.12.12 Imre Papdi Nedostupné Nedostupné
RO-2019-636554 Schopný letu 2020.12.12 Kovács Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-136225 Schopný letu 2020.12.11 Chwałowski Dariusz Balázs István Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-04-8886 Zranený 2020.12.10 Feicht János Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
CRO-2020-28701 Schopný letu 2020.12.10 Csajági Jácint Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-04-48314 Schopný letu 2020.12.10 Tóth Kata Tóth Kata Dél-Duna Tagszövetség
Hú-2020-M-161048 Schopný letu 2020.12.10 L Nedostupné Nedostupné
RO-2018-3009576 Vyčerpaný 2020.12.10 Soproni Madármentők Alapítvány Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-10-41086 Schopný letu 2020.12.09 Slavomir Kres Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-13-38073 Schopný letu 2020.12.09 Slavomir Kres Csenki Sándorné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-179946 Schopný letu 2020.12.09 Győrik László Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-2425 Schopný letu 2020.12.09 Győrik László Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-30-43733 Schopný letu 2020.12.09 Győrik László Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-04-5048 Schopný letu 2020.12.09 kiss attila Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-13-38081 Schopný letu 2020.12.09 kiss attila Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-1998-09-8384 Mŕtvy 2020.12.09 Szabó-Lóránth Barbara Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2014-11-87675 Schopný letu 2020.12.09 Kovács Dávid Kurcsics Sándor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-490862 Zranený 2020.12.08 Szederkényi Zsolt Kis Nándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-20-12471 Schopný letu 2020.12.08 Mari Ruzsity Piroska Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-471866 Schopný letu 2020.12.08 Laura Hlivová Papp Géza Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-12-72119 Schopný letu 2020.12.08 Sinka zoltán Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-17-26209 Schopný letu 2020.12.08 Szakácsi Zoltán Balogh Sándor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-BELG-316206 Zranený 2020.12.08 Jozi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-305 Zranený 2020.12.08 Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-198506 Vyčerpaný 2020.12.07 Ádám Harkai Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-154555 Schopný letu 2020.12.07 Bak István Nedostupné Nedostupné
HU-2020-43-7461 Mŕtvy 2020.12.06 Károly Tóth Szanku József HPSE
HU-2020-R-187504 Schopný letu 2020.12.06 Hadar Dezső Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-512740 Mŕtvy 2020.12.06 Szilágyi András Nedostupné Nedostupné
HU-2020-P-34306 Schopný letu 2020.12.06 Hadar Dezső Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-38075 Schopný letu 2020.12.06 Hadar Dezső Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
SK-2020-0109-2782 Schopný letu 2020.12.06 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-555337 Schopný letu 2020.12.06 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-05-63402 Schopný letu 2020.12.06 zoltán szabó Kocsi István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-N-18434 Schopný letu 2020.12.05 Gabi Hodászy Csaba Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-20-99983 Zranený 2020.12.05 Varga Péter Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-10-38187 Schopný letu 2020.12.05 Szabó Zoltán Erdei József Hajdú Versenykerület
HU-2013-D-661926 Schopný letu 2020.12.05 Piri Nedostupné Nedostupné
HU-2020-13-43716 Mŕtvy 2020.12.05 Politzer József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-10-40076 Schopný letu 2020.12.05 Váczi ANDRÁS Juráskó István HPSE
HU-2020-19-78821 Schopný letu 2020.12.04 Tóth János Zsákai Zsolt Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-506335 Schopný letu 2020.12.03 Joni Nedostupné Nedostupné
HU-2020-19-78510 Schopný letu 2020.12.03 Tamás Kovács Törőcsik László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-05-87266 Schopný letu 2020.12.03 Tamás Kovács Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
DV-2019-08897-5269 Schopný letu 2020.12.03 Papa Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-533351 Schopný letu 2020.12.02 Elsik Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-202890 Schopný letu 2020.12.01 Csabi Nedostupné Nedostupné
HU-2020-31-10435 Schopný letu 2020.12.01 Feri Bagócsi József Fertőparti Versenykerület
HU-2020-D-581393 Schopný letu 2020.12.01 Bódi Tibor Szikora János Békés Tagszövetség
SK-2020-0789-606 Schopný letu 2020.12.01 Kocsis Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-13-37413 Vyčerpaný 2020.12.01 Varga Roland Klupács Csaba Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2002-22-63061 Vyčerpaný 2020.12.01 Bères Beáta Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2020-D-578842 Schopný letu 2020.12.01 Elsik Béla Török Károly Észak II. Tagszövetség
HU-2020-D-548611 Schopný letu 2020.12.01 Elsik Béla Fenyvesi Béla Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-13-21982 Zranený 2020.11.30 Táborsky Stanislav Sztupa József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-07-60272 Schopný letu 2020.11.30 József Oláh Farkas Zsolt Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2020-R-197798 Zranený 2020.11.30 János Schwartz Kraj László Észak II. Tagszövetség
NL-2018-1160245 Schopný letu 2020.11.30 Marvin barry Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-11-18880 Schopný letu 2020.11.30 Czödör Tamás Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2019-033-472364 Schopný letu 2020.11.29 Adrián Černay Nedostupné Nedostupné
HU-2019-33-472364 Schopný letu 2020.11.29 Adrián Nedostupné Profi Klub
HU-2011-29-38827 Schopný letu 2020.11.29 Surman Mihály Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2020-R-186655 Schopný letu 2020.11.28 f.h. Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-198032 Schopný letu 2020.11.28 Iflinger Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2020-11-54147 Schopný letu 2020.11.28 Selyem Tibor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
AUSTRIA-2020-101-3202 Schopný letu 2020.11.28 Selyem Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2007-EE-17 Schopný letu 2020.11.28 Kiss Tímea Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-963167 Zranený 2020.11.27 Cser Zsófis Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-149283 Schopný letu 2020.11.27 bogo Pintye Lajos Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2007-01-16 Vyčerpaný 2020.11.26 Irházi Csaba Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2017-20-90379 Schopný letu 2020.11.26 ujvári józsef Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-17-16078 Vyčerpaný 2020.11.25 PETER Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-02-78764 Schopný letu 2020.11.25 Somogyi András Nedostupné Villám Klub
HU-2020-05-87632 Schopný letu 2020.11.25 Somogyi András Illés Antal Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-D-581938 Schopný letu 2020.11.25 Somogyi András Veres Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-08-772011 Zranený 2020.11.25 PETER Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2014-D-817073 Schopný letu 2020.11.24 Szili Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2019-28-57167 Schopný letu 2020.11.23 Pj Nagy Gellért Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-R-144098 Schopný letu 2020.11.23 Marvin Nagy-Varga Viktor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-08-82157 Schopný letu 2020.11.23 Balogh László Migléczi Attila Észak II. Tagszövetség
HU-2020-30-37127 Schopný letu 2020.11.23 ujvári józsef Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-R-198177 Schopný letu 2020.11.23 János Nyitrai Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-575340 Schopný letu 2020.11.23 Halász Ferenc Veszelovszki Zsolt Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-D-549216 Schopný letu 2020.11.23 Földing Norbert Takács Jenő Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-R-146324 Schopný letu 2020.11.22 Kiss László Horváth Miklós Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2017-22-46116 Schopný letu 2020.11.22 János Dobó László HPSE
HU-2020-11-49964 Schopný letu 2020.11.22 L Szattlmayer Sándor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-20-8470 Schopný letu 2020.11.22 Surman Mihály Bocsányi Dominik Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-460955 Schopný letu 2020.11.22 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-904511 Schopný letu 2020.11.22 Kovacs Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-904519 Schopný letu 2020.11.22 Kovacs Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-491978 Schopný letu 2020.11.22 Kovacs Gábor Szabó János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-17-25085 Schopný letu 2020.11.22 Fehér Mészáros János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2011-04-33255 Mŕtvy 2020.11.22 Gábor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-110761 Schopný letu 2020.11.22 Piri Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-555055 Schopný letu 2020.11.21 Daniel File Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-336693 Schopný letu 2020.11.21 Gyozo Vasenszki Nyitrai Gabriella Dr. Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-396693 Schopný letu 2020.11.21 Gyozo Vasenszki Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-11253 Vyčerpaný 2020.11.20 Hirjanu Claudiu Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2019-30-34701 Vyčerpaný 2020.11.20 Hirjanu Claudiu Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-10-17739 Schopný letu 2020.11.20 imre Bors Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2020-20-429 Schopný letu 2020.11.20 sztankovics mátyás Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-379178 Zranený 2020.11.20 Politzer József Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-532219 Schopný letu 2020.11.20 Hernyes József Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-19555 Schopný letu 2020.11.20 Hernyes József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-30-34136 Schopný letu 2020.11.20 Mészárosné Ivett Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-ROLYAL-162692 Schopný letu 2020.11.20 Zatykó László Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-29548 Vyčerpaný 2020.11.19 PETER Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-202028 Schopný letu 2020.11.19 SÜTŐ ZOLTÁN Nedostupné Nedostupné
RO-2020-802412 Schopný letu 2020.11.19 Bozsó Jani Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-08-8190 Schopný letu 2020.11.19 Nagy Tibor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2020-23-17946 Schopný letu 2020.11.19 Mogyorós Ferenc Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2012-D-559219 Schopný letu 2020.11.19 Tóth Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-916741 Schopný letu 2020.11.19 csiplés viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-12-69317 Mŕtvy 2020.11.18 g Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-30-7217 Vyčerpaný 2020.11.18 Varga István Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-11-28926 Schopný letu 2020.11.18 Laci Máger József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2014-23-60542 Schopný letu 2020.11.18 laci Nedostupné Karancs Tagszövetség
SK-2020-07-11437 Schopný letu 2020.11.17 Norbert Darocz Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2020-13-44303 Schopný letu 2020.11.17 Norbert Darocz Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-562984 Schopný letu 2020.11.17 Darocz Norbert Bácsi Béla Törökszentmiklós Tagszövetség
SRB-2020-101627 Schopný letu 2020.11.17 L.J. Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-457074 Schopný letu 2020.11.17 L.J. Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-85857 Schopný letu 2020.11.17 Jani Terdik György Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-01-31980 Zranený 2020.11.17 Bicsák Zoltán Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2014-14-15205 Zranený 2020.11.17 Bicsák Zoltán Gál Tihamér Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-19-59064 Schopný letu 2020.11.17 LA Haraszti Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-379514 Schopný letu 2020.11.17 Štefan Nochta Nedostupné Nedostupné
HU-2020-26-98657 Schopný letu 2020.11.17 Papa Balogh Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-D-541285 Schopný letu 2020.11.17 Zoltán Krosztics Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-169946 Schopný letu 2020.11.16 Rédli István Nedostupné Nedostupné
HU-2020-19-78752 Schopný letu 2020.11.16 Rédli István Somogyi Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-29-96381 Schopný letu 2020.11.16 Rédli István Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2020-D-531787 Schopný letu 2020.11.16 Rédli István Stupek Dezső Villám Klub
HU-2020-13-38190 Schopný letu 2020.11.16 Rédli István Lapos Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-577961 Schopný letu 2020.11.16 Ladislav Formánek Szirácsik Ervin Karancs Tagszövetség
HU-2020-25-55643 Schopný letu 2020.11.16 Ladislav Formánek Kiss Győző Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-01-81143 Zranený 2020.11.16 Rózsás Gábor Vér István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HíM-2018-01-81143 Zranený 2020.11.16 Rózsás Gábor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-D-478690 Zranený 2020.11.16 Rózsás Gábor Rosta Géza Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-O-29548 Zranený 2020.11.16 PETER Nedostupné Nedostupné
HU-2018-05-74570 Schopný letu 2020.11.16 LA Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-D-587348 Schopný letu 2020.11.16 Burkon Dániel Endrei Ottó Fertőparti Versenykerület
HU-2020-15-33926 Schopný letu 2020.11.16 Nyeste János Rozsnyai Endre Békés Tagszövetség