Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
PL-2021-02461-419 Schopný letu 2021.10.19 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-235822 Schopný letu 2021.10.19 Ernő Jambrich László Zoltán Galamb Derby Klub
HU-2019-02-65863 Mŕtvy 2021.10.19 PálfyJózsef Nedostupné Villám Klub
HU-2021-43-12479 Schopný letu 2021.10.19 Viktor Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2019-D-515478 Schopný letu 2021.10.19 Xm Nedostupné Nedostupné
HU-2021-14-61114 Schopný letu 2021.10.19 Mazzag József Musztács Károly Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-604173 Schopný letu 2021.10.19 Kovács András Nedostupné Nedostupné
HU-2021-16-66753 Schopný letu 2021.10.19 Kozek Norbert Schuck Gábor Esztergom Versenykerület
HU-2021-28-66845 Schopný letu 2021.10.19 Lánczos Norbert Szabó János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-R-233276 Schopný letu 2021.10.19 Kunics Ferenc Dömötör Tamás Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-N-22381 Vyčerpaný 2021.10.19 Laci Papp László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-17-41081 Schopný letu 2021.10.18 Róbert Szabó Molnár Tibor István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-D-593589 Schopný letu 2021.10.18 Mihály Surman Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-202765 Schopný letu 2021.10.18 Mihály Surman Nedostupné Nedostupné
HU-2021-07-67630 Schopný letu 2021.10.18 Tóth László Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2021-D-609501 Mŕtvy 2021.10.18 Milán Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-647968 Schopný letu 2021.10.18 Prescher Ferenc Kléner Attila HPSE (G-23)
HU-2021-R-237044 Schopný letu 2021.10.18 Prescher Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2021-M-169621 Schopný letu 2021.10.18 Stolmàr Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-P-35321 Schopný letu 2021.10.18 Viola János Harmat Gábor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-15-40641 Schopný letu 2021.10.18 Szilágyi Ernő Dankó Pál Áron Békés Tagszövetség
HU-2017-08-76265 Schopný letu 2021.10.18 Kalina Attila Gavrilete István Észak II. Tagszövetség
HU-2018-08-79862 Schopný letu 2021.10.18 Kalina Attila Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2015-08-58688 Schopný letu 2021.10.18 Kalina Attila Kovács István Észak II. Tagszövetség
HU-2013-08-40461 Schopný letu 2021.10.18 Kalina Attila Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-30-47309 Schopný letu 2021.10.18 Ozsvár József Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-10-49233 Schopný letu 2021.10.18 Ozsvár József Oláh János HPSE (G-23)
AU-2020-82-77 Vyčerpaný 2021.10.18 Schvarcz Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-238856 Schopný letu 2021.10.18 SzK. Nedostupné Nedostupné
HU-2021-04-16493 Schopný letu 2021.10.18 Xy Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-D-789136 Schopný letu 2021.10.18 Xy Kovács Illés Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-29-1111 Schopný letu 2021.10.18 Lajos Horváth Szilárd Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-04-19800 Vyčerpaný 2021.10.18 Frey Andràs Gál László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-04-19733 Schopný letu 2021.10.18 Barkó László Ferenc Madarász Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2007-50-24455 Schopný letu 2021.10.18 Nagy Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-218890 Schopný letu 2021.10.17 Kovács Rudolf Takács Zoltán Dél-Duna Tagszövetség
RO-2021-483113 Schopný letu 2021.10.17 Loj Roland Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-17-44290 Schopný letu 2021.10.17 Zsigó László Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-N-24290 Schopný letu 2021.10.17 Rácz Gyula Szabó Sándor Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-10-53313 Schopný letu 2021.10.17 Balázs Lévai Ferenc id. Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-30-47561 Schopný letu 2021.10.17 toth lászló Gondi Marcell Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-11-73079 Schopný letu 2021.10.17 Kadlicsek Ádám Osztrovszky Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-M-170725 Schopný letu 2021.10.17 jh Trimmel Csaba János Fertőparti Versenykerület
HU-2021-15-40609 Schopný letu 2021.10.17 Zsolt Laczkó Dankó Pál Áron Békés Tagszövetség
HU-2021-30-46531 Schopný letu 2021.10.17 László Ongai Gombár Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-599162 Schopný letu 2021.10.17 László Ongai Nyitrai Gabriella Dr. Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-04-20381 Schopný letu 2021.10.17 Polyák T Szalai Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-HU-30 Schopný letu 2021.10.17 László Ongai Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-50272 Schopný letu 2021.10.17 Polyák T Nagy Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-356194 Mŕtvy 2021.10.17 krepsz imre Geyerhosz Antal Villám Klub
HU-2019-14-46877 Schopný letu 2021.10.17 Zsohar Sandor Kunics Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-28-69309 Schopný letu 2021.10.17 Zsohar Sandor Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-08-21284 Schopný letu 2021.10.17 Mihálszi zsolt Migléczi Attila Észak II. Tagszövetség
HU-2018-08-83066 Schopný letu 2021.10.17 Mihálszi zsolt Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-17-43559 Schopný letu 2021.10.17 Bak István Várbíró Zoltán B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-D-653307 Schopný letu 2021.10.17 Dorner György Tóth Mihály Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-631953 Schopný letu 2021.10.17 Halászi István Süveges Gergő Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-599981 Schopný letu 2021.10.17 Ádám Kocsis József Villám Klub
SK-2021-0243-2101 Schopný letu 2021.10.17 Tamas Márkus Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-602838 Schopný letu 2021.10.17 Gábor Horváth János József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-N-23509 Vyčerpaný 2021.10.17 Pieczka Zoltán Bedőcs Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-397111 Schopný letu 2021.10.17 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-639124 Schopný letu 2021.10.16 Nagy L Tóth Lajos dr. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2021-15-44663 Schopný letu 2021.10.16 Horváth János Vastag József Elek Békés Tagszövetség
HU-2021-30-48116 Schopný letu 2021.10.16 Gocz Zoltán Török Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-162874 Schopný letu 2021.10.16 István Szépfalusi Károly János Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2017-R-117446 Mŕtvy 2021.10.16 Kadlicsek Ádám Csaba Magdolna Dr. Villám Klub
HU-2021-08-26230 Schopný letu 2021.10.16 Sinka zoltán Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-13-52579 Schopný letu 2021.10.16 Kocsis Gábor Csenki Sándor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-26-6437 Zranený 2021.10.16 Tóthné Kis Marianna Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-15-44707 Schopný letu 2021.10.16 Antal Illés Veréb István Békés Tagszövetség
HU-2021-D-235657 Schopný letu 2021.10.16 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-236936 Schopný letu 2021.10.16 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
RO-2021-65662 Schopný letu 2021.10.16 Kovács Béla Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-08-99149 Zranený 2021.10.16 Török Gábor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-D-617666 Schopný letu 2021.10.16 György Kaszás Kundakker György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-635030 Vyčerpaný 2021.10.15 ksziu Adorjáni Mózes István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-615426 Schopný letu 2021.10.15 Jenő Takács Péntek József Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-02-80553 Schopný letu 2021.10.15 Balogh F. Csaba Grampsch István Villám Klub
HU-2021-23-29333 Schopný letu 2021.10.15 Szabó Gergő Gulyás Gábor Karancs Tagszövetség
HU-2021-D-626854 Schopný letu 2021.10.15 Krisztiàn Schuck Gábor Esztergom Versenykerület
HU-2021-D-626 Schopný letu 2021.10.15 Krisztiàn Nedostupné Nedostupné
HU-2021-16-69308 Schopný letu 2021.10.15 Alapi lászlo Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-30-49357 Schopný letu 2021.10.15 marodilaci Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-30-49950 Schopný letu 2021.10.15 Meglécz Bettina Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-15-43976 Schopný letu 2021.10.15 Dr Kassai Péter Erdőháti Gyula Békés Tagszövetség
HU-2021-10-49255 Schopný letu 2021.10.14 Csorbai Kornél Oláh János HPSE (G-23)
HU-2021-D-648262 Vyčerpaný 2021.10.14 Bence Kiss Lévai Sándor HPSE (G-23)
HU-2021-D-598999 Schopný letu 2021.10.14 Tibor Komáromi Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01801-18 Schopný letu 2021.10.14 Tibor Komáromi Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-236780 Schopný letu 2021.10.14 Tibor Komáromi Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-584090 Schopný letu 2021.10.14 Bekk Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-558542 Schopný letu 2021.10.14 Tóth Márk Kalmár Zoltán Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-26-9032 Schopný letu 2021.10.14 Faragó Dániel Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-43-14901 Schopný letu 2021.10.14 Csizmás Jenő Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-06-36136 Vyčerpaný 2021.10.14 Milan Lenarth Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-N-23616 Vyčerpaný 2021.10.14 Dániel Varga Zatykó József Aranyhomok Tagszövetség
RO-2021-432016 Schopný letu 2021.10.14 Fekete István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-70251 Schopný letu 2021.10.14 Fekete István Gősi Gergely Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-17-37984 Mŕtvy 2021.10.14 Gyovai István Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-43-14566 Vyčerpaný 2021.10.13 Sárvári Attila Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-05-92278 Schopný letu 2021.10.13 Bodor Csaba Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-D-635638 Mŕtvy 2021.10.13 Sanyi Laufer Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-11-60808 Schopný letu 2021.10.13 Pungor Levente Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-26-8458 Schopný letu 2021.10.13 Viktor Dienes Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-D-639817 Schopný letu 2021.10.13 Viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-GOLD-201982 Schopný letu 2021.10.13 Attila Kiss Nedostupné Nedostupné
HU-2021-43-14567 Vyčerpaný 2021.10.13 Sárvári Attila Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-43-1456 Vyčerpaný 2021.10.13 Sárvári Attila Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2020-D-577648 Schopný letu 2021.10.13 Halászi István Petró Sándor HPSE (G-23)
HU-2021-R-219345 Schopný letu 2021.10.13 HALÁSZI ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-45241 Schopný letu 2021.10.13 Halászi István Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-M-169644 Schopný letu 2021.10.13 Fejős Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-572037 Schopný letu 2021.10.13 Károly Józsa János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-15-20308 Schopný letu 2021.10.12 Varga Ádám Huszti Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2021-19-89193 Schopný letu 2021.10.12 Urbán Norbert Herbály János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-P-38244 Schopný letu 2021.10.12 Bodor Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-213935 Mŕtvy 2021.10.12 somogyi imre Malomsoki Tibor Villám Klub
HU-2019-31-4324 Schopný letu 2021.10.12 Storoscuk Oleksandr Gigler Roland Fertőparti Versenykerület
HU-2021-04-15807 Schopný letu 2021.10.12 Lábodi László Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-612343 Schopný letu 2021.10.12 Lisztes Imre Gregorics László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-651529 Schopný letu 2021.10.12 Krisztián Jonás Nedostupné Nedostupné
HU-2021-11-62402 Vyčerpaný 2021.10.12 Gábor Kiss Papp Tamás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-13-48412 Schopný letu 2021.10.12 Balogh imre Csenki Sándor Közép-Dunántúl Tagszövetség
NL-2008-2102422 Schopný letu 2021.10.12 Fischinger Margit Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-74282 Schopný letu 2021.10.12 Selyem Tibor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-14-65546 Schopný letu 2021.10.12 Kovács József Bekk Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-613928 Schopný letu 2021.10.12 Erik Vágó Baucsek Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-07-65902 Vyčerpaný 2021.10.12 Szántó jozsef Jánosi Pál Galamb Derby Klub
HU-2021-11-72294 Vyčerpaný 2021.10.12 Szántó jozsef Bakos László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-613399 Schopný letu 2021.10.12 Bodonyi Ferenc Szórádi Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2021-413419 Schopný letu 2021.10.12 Politzer József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-R-225799 Schopný letu 2021.10.12 Gulácsi Team Nedostupné Nedostupné
HUNS-2021-08-12288 Vyčerpaný 2021.10.11 Lipták Gabriella Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-D-619543 Schopný letu 2021.10.11 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2015-17-79767 Zranený 2021.10.11 TIBI Revuczki Attila Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2017-10-20979 Schopný letu 2021.10.11 Balkó Sándor Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2021-04-10515 Schopný letu 2021.10.11 Nemcsok András Balázs István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-43-12688 Schopný letu 2021.10.11 Nemcsok András Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2003-18-54678 Vyčerpaný 2021.10.11 Rk Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2011-11-60443 Schopný letu 2021.10.11 Potyondi István Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2021-91721 Schopný letu 2021.10.11 Csaba Csóri Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-13-26955 Schopný letu 2021.10.11 Rácz Gyula Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-244752 Vyčerpaný 2021.10.11 Krisztin István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-P-38571 Schopný letu 2021.10.11 Vatai Gyula Gál László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-610053 Schopný letu 2021.10.11 Pista Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-205930 Schopný letu 2021.10.11 Katona jános Nedostupné Nedostupné
HU-2021-28-67080 Schopný letu 2021.10.11 Nagy-Varga Viktor Kis László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-04-94414 Schopný letu 2021.10.11 Tóth Imre Zsákovics András Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-43-149015 Schopný letu 2021.10.11 Cm Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2017-05-70219 Schopný letu 2021.10.10 Nyeste János Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-16-70522 Schopný letu 2021.10.10 Szabó Ernő Mihály Balázs Mátyás Galamb Derby Klub
HU-2019-26-98024 Zranený 2021.10.10 András Burai Hegedűs Csaba Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2016-26-68820 Vyčerpaný 2021.10.10 András Burai Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2014-D-808949 Zranený 2021.10.10 András Burai Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-72179 Zranený 2021.10.10 András Burai Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2017-26-72964 Zranený 2021.10.10 András Burai Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2018-HU-11 Zranený 2021.10.10 András Burai Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-594758 Zranený 2021.10.10 András Burai Nedostupné Nedostupné
HU-2021-26-15951 Mŕtvy 2021.10.10 András Burai Hegedűs Csaba Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-26-15926 Mŕtvy 2021.10.10 András Burai Hegedűs Csaba Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-26-15922 Zranený 2021.10.10 András Burai Hegedűs Csaba Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2018-19-69042 Zranený 2021.10.10 András Burai Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-337041 Schopný letu 2021.10.10 András Burai Nedostupné Nedostupné
HU-2021-04-12073 Vyčerpaný 2021.10.10 Rakóczi András Csóri Lilla Patricia Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-29-1629 Schopný letu 2021.10.10 Zsolt Kecskeméti Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2020-15-34832 Schopný letu 2021.10.10 Bodor Csaba Szöllősi Károly Békés Tagszövetség
HU-2021-M-171691 Vyčerpaný 2021.10.10 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-11-73029 Schopný letu 2021.10.10 Krisztin István Széles Lakner Éva Viktória Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-619999 Schopný letu 2021.10.10 Kurucová Františka Miskolczi Csaba Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-M-149596 Schopný letu 2021.10.10 Károly Nedostupné Nedostupné
RO-2021-188097 Vyčerpaný 2021.10.10 Tóbiás Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-93585 Schopný letu 2021.10.10 Alapi lászlo Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-13-48358 Schopný letu 2021.10.10 Bekk Gyula Balázs Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-883176 Schopný letu 2021.10.10 Papp Levente Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-598317 Schopný letu 2021.10.10 Sanyi Fehér Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-11-73211 Schopný letu 2021.10.10 Prèm Zoltán Tóth László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-33667 Schopný letu 2021.10.10 Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-08-22239 Schopný letu 2021.10.10 Péter Tarsoly Steckl István Észak II. Tagszövetség
HU-2021-D-610378 Schopný letu 2021.10.10 Lados David Nedostupné Nedostupné
GOLD-2021-FCI-2003209 Vyčerpaný 2021.10.10 Bodo Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2021-GOLD-200320 Vyčerpaný 2021.10.10 József Bodó Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-645423 Schopný letu 2021.10.10 Baráth Béla Gál Mihály Aranyhomok Tagszövetség
RO-2021-100469 Schopný letu 2021.10.10 Berencsy István: Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-R-218 Schopný letu 2021.10.10 Endre Kapus Nedostupné Nedostupné
HU-2021-19-87323 Schopný letu 2021.10.10 Reichardt balazs Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
SK-2021-0236-1803 Schopný letu 2021.10.10 Dénes Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2021-01-97782 Mŕtvy 2021.10.09 Gál Adrienn Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-15-41403 Schopný letu 2021.10.09 Kornél Csorbai Szabó János Békés Tagszövetség
HU-2021-D-652718 Schopný letu 2021.10.09 Komáromi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-09-13461 Mŕtvy 2021.10.09 Janos Strobli Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2019-23-99627 Schopný letu 2021.10.09 Péter Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2021-D-643084 Schopný letu 2021.10.09 Fejős Zsolt Hohl József Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-23-28375 Schopný letu 2021.10.09 Csonka Tibor Katona Barnabás Karancs Tagszövetség
HU-2021-10-49952 Schopný letu 2021.10.09 Csonka Tibor Gergely László Hajdú Versenykerület
HU-2021-D-601545 Schopný letu 2021.10.09 Orbán Zoltán. Pleck Szabolcs Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-261751 Mŕtvy 2021.10.09 Laci Horváth János József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-43-11877 Schopný letu 2021.10.09 Szollár Máté Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-R-224000 Schopný letu 2021.10.09 Feri Brudás Gábor Galamb Derby Klub
HU-2021-43-11272 Schopný letu 2021.10.09 Sinka Zoltán Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-N-24033 Vyčerpaný 2021.10.09 Attila Kozek Norbert Esztergom Versenykerület
HU-2021-P-38056 Schopný letu 2021.10.09 Lengyel József Horváth János József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-631489 Schopný letu 2021.10.09 Péter ifj. Bácsi Béla Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-644031 Schopný letu 2021.10.09 Viktor Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-612394 Schopný letu 2021.10.09 Füredi Péter Rikovics Gergő Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-11-74970 Schopný letu 2021.10.09 Füredi Péter Halász Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-16-65371 Vyčerpaný 2021.10.09 Bedő László Egri István Esztergom Versenykerület
HU-2021-16-65306 Schopný letu 2021.10.09 Ágoston Viglidán Egri István Esztergom Versenykerület
HU-2021-11-73161 Schopný letu 2021.10.09 Ágoston Viglidán Tóth László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-R-183113 Schopný letu 2021.10.09 Bársony Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2012-21-78346 Schopný letu 2021.10.09 Koczmann József Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2021-P-37474 Schopný letu 2021.10.09 Laci Mucsi Mária Terézia Békés Tagszövetség
HU-2017-08-76208 Schopný letu 2021.10.09 Juhász István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-08-12 Schopný letu 2021.10.09 Juhász István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-N-18094 Mŕtvy 2021.10.09 József Balázs Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-13-57497 Schopný letu 2021.10.09 Forgács István Zergi Dezső Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-603210 Vyčerpaný 2021.10.08 József Bak Tóth Kata Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-637229 Schopný letu 2021.10.08 sütő zoltán Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01701-54 Schopný letu 2021.10.08 Kunics Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2021-04-19075 Schopný letu 2021.10.08 Gabor Horváth László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-639184 Schopný letu 2021.10.08 Tankó Győző Tóth Lajos dr. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2021-P-37105 Schopný letu 2021.10.08 Laci Barna Ákos Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-P-39359 Zranený 2021.10.08 Albert Tóth Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-R-203360 Mŕtvy 2021.10.08 Kis Janesz Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-203369 Mŕtvy 2021.10.08 Kis Janesz Nedostupné Nedostupné
HU-2021-16-70557 Mŕtvy 2021.10.08 Kis Janesz Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-08-20005 Schopný letu 2021.10.08 István Pusoma Nedostupné Észak II. Tagszövetség
RO-2021-968448 Schopný letu 2021.10.08 Tar Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-75401 Schopný letu 2021.10.08 Füredi Péter Lenzsér Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2020-1092766 Schopný letu 2021.10.08 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
DV-2021-09580-673 Schopný letu 2021.10.08 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02106-912 Schopný letu 2021.10.08 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0234-940 Schopný letu 2021.10.08 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0163-2863 Schopný letu 2021.10.08 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2021-04-20075 Schopný letu 2021.10.08 Berencsy István Tomó Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-43-13884 Schopný letu 2021.10.08 Xm Erdős László HPSE (G-23)
HU-2021-30-45627 Vyčerpaný 2021.10.08 sinka tibor Molnár Balázs Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-N-24778 Schopný letu 2021.10.08 Ratatics Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2021-12-78035 Vyčerpaný 2021.10.08 Maugli Állatvedő Egyesület Reichnach György Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-01701-54 Schopný letu 2021.10.08 Kunics Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2021-M-171470 Vyčerpaný 2021.10.08 Attila Bedő Szabolcs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2021-93211 Schopný letu 2021.10.08 Béla Juni Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-53597 Schopný letu 2021.10.08 Béla Juni Demők János Észak II. Tagszövetség
HU-2021-14-62904 Schopný letu 2021.10.08 Béla Juni Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-13-54560 Schopný letu 2021.10.08 Béla Juni Kizmus Zoltán Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2019-14-46877 Schopný letu 2021.10.07 Zsohar Sandor Kunics Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-11-68157 Schopný letu 2021.10.07 László Kispál Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-R-216614 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Tóth Barnabás ifj. Észak II. Tagszövetség
HU-2021-17-44278 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
Hú-2018-D-406148 Schopný letu 2021.10.07 Repka Róbert Megyeri Sándor Békés Tagszövetség
HU-2021-02-85276 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Nedostupné Villám Klub
HU-2021-01-97779 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-D-628190 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Szabó János B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-D-645449 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Gál Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-17-36430 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Csizmadia Tamás Kolumbia Sport Klub Versenykerület
AU-2021-318-860 Schopný letu 2021.10.07 Tasi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-P-35746 Schopný letu 2021.10.07 Szabó Ernő Dora Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-629652 Schopný letu 2021.10.07 Szabó Ernő Csányi Tibor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-28-66405 Schopný letu 2021.10.07 Antal Illés Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-R-240000 Schopný letu 2021.10.07 Ladislav Nedostupné Nedostupné
HU-2021-27-82015 Schopný letu 2021.10.07 Viniczai Attila Pethe Sándor SPGSE (Z-24)
HU-2021-16-66220 Vyčerpaný 2021.10.07 Politzer József Bodó Gyula Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-D-645648 Schopný letu 2021.10.07 Takács Gábor Török Gyula Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-637983 Schopný letu 2021.10.07 Zoltán Morvai Gyárfás Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-04-19039 Schopný letu 2021.10.07 Szöllősi Károly Horváth László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-11-61065 Schopný letu 2021.10.07 Werner Kiss Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-01-95960 Schopný letu 2021.10.07 Tamás Busznyák Gonda Tibor B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-23-30784 Schopný letu 2021.10.07 P L Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-202198 Zranený 2021.10.07 Juhász péter Szecskó Erik Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-20-15922 Schopný letu 2021.10.07 Rácz Árpád Takács József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-P-38527 Schopný letu 2021.10.07 Rácz Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-635275 Schopný letu 2021.10.07 Rácz Árpád Csík Zoltán Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-635791 Schopný letu 2021.10.07 Rácz Árpád Kordé Károly Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-08-1869 Schopný letu 2021.10.07 Kuris Gergő Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-10-50162 Schopný letu 2021.10.07 Béla Simon Bődi József Hajdú Versenykerület
HU-2021-D-653007 Schopný letu 2021.10.07 Forgács István Kovács József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-04-18088 Schopný letu 2021.10.07 Forgács István Békefi József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-28-69309 Schopný letu 2021.10.06 Zsohar Sandor Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-05-80630 Schopný letu 2021.10.06 Zsolt Böde Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-M-154963 Zranený 2021.10.06 Zoltán Páva Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01083-701 Schopný letu 2021.10.06 András Nedostupné Nedostupné
RO-2021-180893 Schopný letu 2021.10.06 András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-604637 Schopný letu 2021.10.06 Dani László Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2021-437479 Vyčerpaný 2021.10.06 Dani László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-603493 Schopný letu 2021.10.06 Dani László Nedostupné Nedostupné
HU-2021-07-65314 Schopný letu 2021.10.06 Bajcsai Károly Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2021-D-610507 Schopný letu 2021.10.06 Ferenc Halász Nedostupné Nedostupné
HU-2021-04-17330 Schopný letu 2021.10.06 Alex Billinger Tibor Karancs Tagszövetség
HU-2021-08-16129 Schopný letu 2021.10.06 Rácz Roland Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-43-12126 Schopný letu 2021.10.06 Rácz Roland Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-P-35546 Schopný letu 2021.10.06 Tóth János Deim Zoltán dr. Békés Tagszövetség
HU-2021-31-14063 Schopný letu 2021.10.06 Horváth-György Kalmár Patrik Fertőparti Versenykerület
HU-2021-237-537 Schopný letu 2021.10.06 András Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-50009 Schopný letu 2021.10.06 Sàndor Karsai Kalmár Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-43-14762 Schopný letu 2021.10.06 Sàndor Karsai Kiss Imre HPSE (G-23)
HU-2021-04-15766 Schopný letu 2021.10.06 Kovács Gábor Ficzere Miklós Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-M-167625 Schopný letu 2021.10.06 Faragó Jòzsef Novák László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-13-57414 Schopný letu 2021.10.06 Károly János Zergi Dezső Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-08-94279 Schopný letu 2021.10.06 Zoltán Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-14-61410 Schopný letu 2021.10.06 Miro Gáspár Gábor Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-04-19621 Vyčerpaný 2021.10.06 Gajdos Ádám Nagy Attila Dél-Duna Tagszövetség
HU-2004-21-19621 Vyčerpaný 2021.10.06 Gajdos Ádám Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2021-10-48686 Schopný letu 2021.10.06 Jozsi Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-R-200259 Schopný letu 2021.10.06 Jozsi Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-904081 Schopný letu 2021.10.06 Fejős Zsolt Sarapka József Galamb Derby Klub
HU-2021-D-633437 Schopný letu 2021.10.06 Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-605604 Schopný letu 2021.10.06 Bagaméri László Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2021-138388 Schopný letu 2021.10.06 Alapi László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-605049 Schopný letu 2021.10.06 Kóczián TEAM Harmat Gábor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-N-22383 Schopný letu 2021.10.06 Varga Péter Papp László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-15-42327 Schopný letu 2021.10.06 Rácz Árpád Rotár István Békés Tagszövetség
HU-2021-27-82538 Zranený 2021.10.06 Lipták Ferenc Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2021-D-609910 Schopný letu 2021.10.06 Politzer József Nedostupné Nedostupné
HU-2021-14-59500 Schopný letu 2021.10.06 L.K. Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-31-18662 Schopný letu 2021.10.06 Jakab Sándor Tóth József Fertőparti Versenykerület
HU-2021-D-606503 Vyčerpaný 2021.10.06 Lelik András Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-04-10974 Schopný letu 2021.10.05 Nemcsok András Mészáros Róbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-643348 Vyčerpaný 2021.10.05 Lucia Dudášová Némedi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-30-50222 Schopný letu 2021.10.05 Szita Gyuri Veszelovszki Annamária Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-04-12930 Vyčerpaný 2021.10.05 Rum Gabor MD Horváth László Dél-Duna Tagszövetség
NL-2021-1320630 Vyčerpaný 2021.10.05 Kelemen Kálmán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-14-60831 Schopný letu 2021.10.05 Bekk Gyula Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-19-86828 Vyčerpaný 2021.10.05 Csaba Csóri Horváth Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-568045 Schopný letu 2021.10.05 joci Nedostupné Nedostupné
HU-2021-10-49673 Schopný letu 2021.10.05 Vámosi István Csizmadia Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2019-26-96785 Schopný letu 2021.10.05 Kerekes Tibor Árvai János Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-04-18510 Vyčerpaný 2021.10.05 Laci Tegzes József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-644078 Schopný letu 2021.10.05 Bekk Gyula Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-26-9236 Schopný letu 2021.10.05 Ottó Dabis Borók János Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-D-602550 Schopný letu 2021.10.05 Baksa Péter Molnár József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-619184 Schopný letu 2021.10.05 Bakos László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-79722 Schopný letu 2021.10.05 István Lakatos Csontos Szabolcs SPGSE (Z-24)
HU-2021-D-598554 Schopný letu 2021.10.05 Kovács Zoltán Kóczián József B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-43-11443 Schopný letu 2021.10.05 Szépfalusi Istvàn Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2017-02-52324 Schopný letu 2021.10.05 Kövesi Csaba Juhász Sándor Villám Klub
HU-2021-P-39359 Schopný letu 2021.10.05 Bc.Milan Pazúr Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-R-223838 Schopný letu 2021.10.05 Tóth László Nagy Róbert dr. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-10-50050 Schopný letu 2021.10.05 Barócsi Péter Bődi József Hajdú Versenykerület
HU-2021-23-23203 Schopný letu 2021.10.05 Kovács Attila Pálmány Boldizsár Karancs Tagszövetség
HU-2021-N-24599 Schopný letu 2021.10.05 Károly Krupa Tibor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-HUNG14-42676 Mŕtvy 2021.10.05 Simon Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-N-22969 Schopný letu 2021.10.04 Laci Balázs Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-20-20955 Schopný letu 2021.10.04 Tóth János Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-582692 Schopný letu 2021.10.04 LÁDY Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-08-3996 Schopný letu 2021.10.04 LÁDY Tibor Molnár Dániel Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-15-43450 Schopný letu 2021.10.04 Vn Mogyorós Ferenc Békés Tagszövetség
HU-2021-P-36286 Schopný letu 2021.10.04 Surman Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-31-18056 Schopný letu 2021.10.04 József Tóth Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2021-P-36277 Vyčerpaný 2021.10.04 Szederkényi Zsolt Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-10-49103 Schopný letu 2021.10.04 Bor József Buglyó Tamás HPSE (G-23)
HU-2021-08-12059 Zranený 2021.10.04 Nándori Károly Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-27-79607 Vyčerpaný 2021.10.04 Toth Andras Berki Róbert Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2021-D-598119 Schopný letu 2021.10.04 Kovács Ferenc Leopold József B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-D-639170 Schopný letu 2021.10.04 Forgács István Tóth Lajos dr. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2021-D-626006 Vyčerpaný 2021.10.04 németh gàbor Komáromi Tibor Esztergom Versenykerület
HU-2021-30-47801 Schopný letu 2021.10.04 Komáromi Tibor Czakó István Gábor Aranyhomok Tagszövetség
SK-2021-01801-18 Schopný letu 2021.10.04 Komáromi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-M-159377 Vyčerpaný 2021.10.04 Turcsán Sándor Maráczi József Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-N-22810 Schopný letu 2021.10.04 Mészáros Zsolt Pintér Zsolt Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2019-M-159148 Schopný letu 2021.10.04 Zsigó László Nedostupné Nedostupné
RO-2021-548268 Vyčerpaný 2021.10.04 László Zudor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-26-80862 Vyčerpaný 2021.10.04 PAPP LÁSZLÓ Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-15-402209 Schopný letu 2021.10.04 Endre Kapus Nedostupné Békés Tagszövetség
Hú-2021-04-16430 Zranený 2021.10.04 Zsolt Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-23-22655 Schopný letu 2021.10.04 Kóczián TEAM Fodor Tamás ifj. Fertőparti Versenykerület
HU-2021-11-72562 Mŕtvy 2021.10.04 Vertetics Szabolcs Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-613037 Vyčerpaný 2021.10.04 Emilia Sándor Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-10-48267 Vyčerpaný 2021.10.04 Kovács Attila Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2021-N-23725 Schopný letu 2021.10.04 KhautAntal Török Gyula Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-N-25612 Schopný letu 2021.10.04 Kovács András Nedostupné Nedostupné
RO-2021-1120208 Schopný letu 2021.10.04 Tóth Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-213966 Vyčerpaný 2021.10.04 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-43-11611 Vyčerpaný 2021.10.04 Cseh Attila Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-D-638080 Schopný letu 2021.10.04 Koczmann József Szabó Sándor Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-11-59693 Schopný letu 2021.10.04 Vámosi István Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-04-19661 Vyčerpaný 2021.10.04 Július Krško Nagy Attila Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-04-20086 Schopný letu 2021.10.04 József Lipcsei Tomó Károly Dél-Duna Tagszövetség
RO-2021-141088 Schopný letu 2021.10.04 Gyuri Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-23-31975 Schopný letu 2021.10.04 Gyuri Bátka József Karancs Tagszövetség
HU-2021-P-36648 Schopný letu 2021.10.03 Fejős Zsolt Eszterhai Miklós Dr. Hajdú Versenykerület
HU-2021-27-81903 Schopný letu 2021.10.03 Pusztai László Feczu Attila SPGSE (Z-24)
HU-2021-D-650626 Schopný letu 2021.10.03 Pusztai László Kállai Ákos Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2021-D-600535 Schopný letu 2021.10.03 Pusztai Laszlo Székely István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-04-20381 Schopný letu 2021.10.03 PTJ Szalai Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-D-395671 Zranený 2021.10.03 Gajdos Ádám Mező István SPGSE (Z-24)
HU-2021-O4-20086 Schopný letu 2021.10.03 József Lipcsei Nedostupné Nedostupné
HU-2021-14-62125 Schopný letu 2021.10.03 Varga Péter Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-29-2542 Schopný letu 2021.10.03 Nándori Károly Nagy Tamás Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-31-16702 Schopný letu 2021.10.03 Szabó László Gritsch Ervin Fertőparti Versenykerület
SK-2021-M-55-1235 Schopný letu 2021.10.03 Tomcsányi Ernő Nedostupné Nedostupné
HU-2021-05-94321 Mŕtvy 2021.10.03 Tomcsányi Ernő Kocsi István Békés Tagszövetség
HU-2021-M-55 Vyčerpaný 2021.10.03 Tomcsányi Ernő Nedostupné Nedostupné
HU-2021-19-85414 Vyčerpaný 2021.10.03 Sk FERI Molnár István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-639145 Schopný letu 2021.10.03 Jonatán Tóth Lajos dr. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2021-R-231687 Schopný letu 2021.10.03 Oláh József Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-599311 Schopný letu 2021.10.03 Gábor Kovács Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-634266 Vyčerpaný 2021.10.03 Viniczai Attila Pászti László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-43-12118 Schopný letu 2021.10.03 Vizi János Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-R-218214 Schopný letu 2021.10.03 Vizi János Nedostupné Nedostupné
HU-2021-15-39024 Schopný letu 2021.10.03 Vizi János Nedostupné Békés Tagszövetség