Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2018-R-149827 Zranený 2018.12.11 Oroszi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-271855 Schopný letu 2018.12.11 SZántó József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-709-2604 Zranený 2018.12.10 Takács Ágnes Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420081 Zranený 2018.12.10 Krizsanne Nagy Éva Nedostupné Nedostupné
HU-2010-21-3613 Schopný letu 2018.12.09 Dominik Gálfi Kalmár Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-301501 Mŕtvy 2018.12.09 Vidra Ferenc Mészáros Fábián Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-420 Vyčerpaný 2018.12.09 Bujtás Csaba Nedostupné Nedostupné
RO-2016-955336 Schopný letu 2018.12.09 Janos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-FCI-955336 Schopný letu 2018.12.09 Janos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-DERBI-337764 Zranený 2018.12.09 žarko Ružić Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420089 Zranený 2018.12.09 Tóth S Nedostupné Nedostupné
RO-2015-366222 Schopný letu 2018.12.08 Tomcsányi Ernő Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-423728 Schopný letu 2018.12.08 Gaga Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-70603 Schopný letu 2018.12.08 Csaba Ábrahám László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-365662 Schopný letu 2018.12.08 zoli Major László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-419164 Schopný letu 2018.12.08 zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-79252 Schopný letu 2018.12.08 zoli Ollári Róbert Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-R-146001 Schopný letu 2018.12.08 zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2012-10-74039 Schopný letu 2018.12.08 Kiss László Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-450615 Schopný letu 2018.12.08 Boldizsár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420081 Schopný letu 2018.12.08 Péter lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-26078 Schopný letu 2018.12.07 Szabó zoltán Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2016-26-64515 Schopný letu 2018.12.07 Horváth Varga Alajos Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-423548 Vyčerpaný 2018.12.07 Neska Nedostupné Nedostupné
HU-2016-07-48922 Schopný letu 2018.12.06 Milan Tóth Mihály Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-406685 Mŕtvy 2018.12.06 Szalai Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-306300 Schopný letu 2018.12.05 Károly Szabó Szilárd Villám Klub
HU-2018-R-151897 Schopný letu 2018.12.05 Dušan Nedvědický Nedostupné Nedostupné
HUNGARY-2017-D-306300 Vyčerpaný 2018.12.05 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-74580 Schopný letu 2018.12.05 Szemző Péter Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2008-03-82232 Vyčerpaný 2018.12.03 Fekete Roland Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2016-D-100603 Vyčerpaný 2018.12.03 Palotai Péter Munkhart Károly B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-11-1358 Zranený 2018.12.03 MARTON IMRE Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2010-21-5382 Schopný letu 2018.12.03 Bugyi Istvan Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2017-02-52211 Schopný letu 2018.12.03 Jindřich Šídlo Nedostupné Villám Klub
HU-2018-11-22823 Schopný letu 2018.12.03 Rokob László Soós István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-N-10742 Schopný letu 2018.12.03 Rokob László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-26171 Schopný letu 2018.12.02 Andorka Csaba Varga Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-0704-956 Mŕtvy 2018.12.02 Szabó Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-136392 Vyčerpaný 2018.12.02 roland Kurilcó Iván Észak-Kelet Tagszövetség
HUNGARY-2018-ROYAL-136392 Vyčerpaný 2018.12.02 roland Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-356771 Schopný letu 2018.12.02 korec jozef . st. Stupek Dezső Villám Klub
HU-2017-D-283276 Schopný letu 2018.12.02 surmam M Nedostupné Nedostupné
DV-2018-03432-355 Schopný letu 2018.12.01 Horkay János Nedostupné Nedostupné
HU-2015-23-71307 Schopný letu 2018.12.01 KERESZTIATTILA Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-26-85877 Schopný letu 2018.11.30 Zoltán Vas Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2010-D-294745 Zranený 2018.11.30 Farkas Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2012-16-27723 Mŕtvy 2018.11.30 Hangonyi krisztián Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-08-81465 Schopný letu 2018.11.30 Jana Gyárfás Gábor Észak II. Tagszövetség
HU-2018-20-94849 Schopný letu 2018.11.30 SZ Maul József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-N-2824 Schopný letu 2018.11.29 Bartucz Nedostupné Nedostupné
RO-2018-1157041 Schopný letu 2018.11.29 csalavári istván Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-309766 Schopný letu 2018.11.28 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-411807 Schopný letu 2018.11.28 Berencsy Istvan Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0510-704 Schopný letu 2018.11.28 Berencsy Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2005-19-29900 Mŕtvy 2018.11.27 Czékmán Zsolt Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-25-43102 Schopný letu 2018.11.27 Dohňanský František Gosztonyi Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-HU-25 Schopný letu 2018.11.27 Dohňanský František Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-90150 Schopný letu 2018.11.27 Kiss János Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
NL-2009-1493865 Schopný letu 2018.11.27 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-16-50792 Schopný letu 2018.11.26 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-22-45170 Mŕtvy 2018.11.26 Bojtár Ferenc Barabás János HPSE
RO-2018-9006704 Schopný letu 2018.11.26 Csizmadia Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-141412 Schopný letu 2018.11.26 SZAKÁLLAS ÁRPÁD Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-366651 Schopný letu 2018.11.26 SZAKÁLLAS ÁRPÁD Pásztor István Dunakanyar Tagszövetség
HU-2010-21-5382 Schopný letu 2018.11.25 Bugyi Istvan Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2017-M-147747 Schopný letu 2018.11.25 laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-405126 Vyčerpaný 2018.11.25 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-4950 Schopný letu 2018.11.25 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-46687 Schopný letu 2018.11.25 Laci Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-17-90361 Schopný letu 2018.11.24 Kispál László Surman Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-P-23831 Schopný letu 2018.11.24 Brumár Attila Patai József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-20-97620 Schopný letu 2018.11.24 Mihálszki Zsolt Kozári Péter Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-27-63787 Schopný letu 2018.11.24 XY Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-10-16951 Schopný letu 2018.11.24 XY Buzalka Lajos Hajdú Versenykerület
HU-2016-D-100154 Schopný letu 2018.11.24 Ladislav Salgo Kis Pál B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-D-419642 Schopný letu 2018.11.24 Bp Erdős László HPSE
RO-2018-3043638 Schopný letu 2018.11.23 Villás András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-153440 Schopný letu 2018.11.23 Villás András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-274599 Schopný letu 2018.11.22 Timmer janos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-01-81417 Schopný letu 2018.11.22 KERESEM ! Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-23-90302 Schopný letu 2018.11.22 JOZEF Mlinarik János Karancs Tagszövetség
HU-2018-14-39347 Schopný letu 2018.11.22 Ian Svendor Dénes Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-122703 Schopný letu 2018.11.22 Váczi András Zelovics Péter Klubok Tagszövetsége
RO-2018-231134 Schopný letu 2018.11.21 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-22330 Schopný letu 2018.11.21 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-58912 Schopný letu 2018.11.21 Kéri István Nedostupné Villám Klub
PL-2018-019-2767 Schopný letu 2018.11.21 Kéri István Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0232-7300 Schopný letu 2018.11.21 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-296896 Schopný letu 2018.11.21 Váczi András Kovács Bence Klubok Tagszövetsége
HU-2016-H9-12558 Schopný letu 2018.11.21 Molnár Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-39844 Schopný letu 2018.11.21 L.K Nándori Gergő Karancs Tagszövetség
HU-2018-02-59312 Schopný letu 2018.11.21 Frantisek Kreml Grampsch István Villám Klub
HU-2018-D-399764 Schopný letu 2018.11.21 Laci Suri Csaba Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-333068 Schopný letu 2018.11.20 Timmer janos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-22281 Schopný letu 2018.11.20 Aleš Gerspitzer Széles József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2014-23-59221 Schopný letu 2018.11.20 Bodonyi Ferenc Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-26-72682 Schopný letu 2018.11.20 Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-R-150535 Schopný letu 2018.11.20 Zászlós Christopher Nedostupné Nedostupné
HU-2018-16-51101 Mŕtvy 2018.11.19 Túri Zoltán Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-26-72862 Schopný letu 2018.11.19 Gyüjtö Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-R-130782 Vyčerpaný 2018.11.19 Vidra Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-36715 Schopný letu 2018.11.18 Erdős László Nedostupné Nedostupné
HU-2010-D-280124 Vyčerpaný 2018.11.18 Josip Dizz Nedostupné Nedostupné
DV-2018-02634-185 Zranený 2018.11.18 Tompa Gábor Zsolt Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-28-51996 Zranený 2018.11.18 Tompa Fuder Imre Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-R-128165 Zranený 2018.11.18 Tompa Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-369449 Schopný letu 2018.11.18 Szabó Károly Oláh János Észak II. Tagszövetség
HU-2018-R-136352 Schopný letu 2018.11.18 Seres Atilla Kurilcó Iván Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-D-377615 Schopný letu 2018.11.18 Kovács Vilmos Herold Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-01-84622 Schopný letu 2018.11.18 János Tóth Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-08-82714 Schopný letu 2018.11.18 Csikós izidor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-08-83479 Schopný letu 2018.11.18 Csikós izidor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2013-D-955255 Schopný letu 2018.11.18 Csikós izidor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-27802 Schopný letu 2018.11.18 Csikós izidor Ménes Attila Hajdú Versenykerület
RO-2018-3041023 Schopný letu 2018.11.18 Dékány János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-62760 Schopný letu 2018.11.18 Zsikai attila Nedostupné Villám Klub
HU-2018-15-21523 Schopný letu 2018.11.18 Dékány János Knyihár János Békés Tagszövetség
HU-2018-08-81350 Schopný letu 2018.11.18 Ozsvárt Zoltán Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-417747 Schopný letu 2018.11.18 Tököly Ján Zomborka Balázs Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-404890 Schopný letu 2018.11.18 Tököly Ján Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-90302 Schopný letu 2018.11.18 JOZEF Mlinarik János Karancs Tagszövetség
RO-2018-900670 Schopný letu 2018.11.18 Csizmadia Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2014-D-802320 Schopný letu 2018.11.18 Bartucz Nedostupné Nedostupné
HU-2018-P-25430 Schopný letu 2018.11.18 Bodnár Krisztián Czétényi László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-30-23400 Schopný letu 2018.11.18 Bartucz Sipos Pál Aranyhomok Tagszövetség
JUNG-2017-07-51339 Schopný letu 2018.11.18 Bartucz Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-14-42181 Schopný letu 2018.11.17 Szántó Lajos Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-10-362282 Schopný letu 2018.11.17 Dékány János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-05-78116 Schopný letu 2018.11.17 Dékány János Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-15-24537 Schopný letu 2018.11.17 Dékány János Erdőháti Gyula Békés Tagszövetség
HU-2018-D-375388 Mŕtvy 2018.11.16 Vidra Ferenc Rongits Tivadar Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-28-51639 Schopný letu 2018.11.16 Miki Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-28-51684 Schopný letu 2018.11.16 Miki Gavrilete István Észak II. Tagszövetség
HU-2018-M-151856 Schopný letu 2018.11.16 Miki Pongrácz Imre Fertőparti Versenykerület
HU-2004-50-61686 Mŕtvy 2018.11.16 Tóth Zoltánné Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-18081 Schopný letu 2018.11.15 Pothurszki Attila Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-27-65961 Schopný letu 2018.11.15 Csizmadia Lajos Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
PL-2018-0439-828 Schopný letu 2018.11.15 Csizmadia Lajos Nedostupné Nedostupné
AU-2018-602-310 Schopný letu 2018.11.15 Horváth László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-24146 Schopný letu 2018.11.14 Alföldi Tamás Juhász Zsolt Békés Tagszövetség
HU-2017-R-116590 Schopný letu 2018.11.14 Varga József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-64976 Vyčerpaný 2018.11.14 István Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-402945 Schopný letu 2018.11.14 Geza Cuso Nedostupné Nedostupné
HU-2018-20-97316 Schopný letu 2018.11.14 Zámbo János Zsolnai Sándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-886909 Schopný letu 2018.11.14 Kóczán Imi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-136538 Schopný letu 2018.11.13 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-169808 Schopný letu 2018.11.13 Kupai Béla Rauf Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-08-83103 Schopný letu 2018.11.13 Gyenes Péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-R-140758 Zranený 2018.11.13 Cserki Anett Nedostupné Nedostupné
HU-2018-P-23277 Schopný letu 2018.11.13 Varga József Réti Attila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-P-26127 Schopný letu 2018.11.13 Varga József Kovács József Hajdú Versenykerület
HU-2018-13-19978 Schopný letu 2018.11.13 Varga József Szűcs István Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2012-01189-565 Schopný letu 2018.11.13 Szócsin Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-12834 Schopný letu 2018.11.13 Ozsvár József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-14385 Mŕtvy 2018.11.13 Vér Krisztián Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2018.11.13 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-22-46671 Schopný letu 2018.11.12 Balázs Jozsef Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2018-04-85535 Schopný letu 2018.11.12 Vidra Ferenc Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-27-62919 Schopný letu 2018.11.12 Mészáros József Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-D-959643 Schopný letu 2018.11.12 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2012-19-32352 Schopný letu 2018.11.12 Kovács Béla Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-13-21834 Mŕtvy 2018.11.12 Burkon Dàniel Kukkel József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-961814 Schopný letu 2018.11.11 Gábor Dombovári Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2012-03-2708 Schopný letu 2018.11.11 surmam M Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2015-M-142626 Schopný letu 2018.11.11 Gábris Zoltán Nedostupné Nedostupné
HUNGARY-2018-11-27383 Schopný letu 2018.11.11 Schickbauer Paul Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-R-106537 Zranený 2018.11.11 Mark Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-87012 Schopný letu 2018.11.11 Gábor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-22-45361 Vyčerpaný 2018.11.10 zoltán szabó Dobó László HPSE
HU-2018-M-156618 Schopný letu 2018.11.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-138123 Schopný letu 2018.11.10 Peter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-857033 Schopný letu 2018.11.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-108865 Schopný letu 2018.11.10 Tóth László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-MARATO-156618 Schopný letu 2018.11.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-151604 Schopný letu 2018.11.10 Kovács Rudolf Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-713111 Schopný letu 2018.11.10 Borsos László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-141261 Schopný letu 2018.11.09 Furák Mihály Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-25-48744 Schopný letu 2018.11.09 Fazakas zoltan Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-R-134389 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-293202 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-484021 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Nedostupné
HU-2017-22-43745 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2017-22-43495 Schopný letu 2018.11.08 Vágó Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2009-26-9655 Schopný letu 2018.11.08 Juhász István Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
SRB-2018-954903 Mŕtvy 2018.11.08 Juhász István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-259513 Mŕtvy 2018.11.08 Juhász István Iván László Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-369449 Schopný letu 2018.11.08 Laci Oláh János Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-152505 Schopný letu 2018.11.07 Jakab András Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-12236 Schopný letu 2018.11.07 Gáspár Gábor Juni Béla Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-329966 Schopný letu 2018.11.06 Szentesi Endre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-131629 Zranený 2018.11.06 Bacsi Aliz Beata Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-143163 Schopný letu 2018.11.06 János Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-403217 Schopný letu 2018.11.06 gábor Bozori István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-(?)-26 Schopný letu 2018.11.06 KOZMA ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
RO-2018-141895 Schopný letu 2018.11.06 Kiraly _andrea Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-06-30725 Schopný letu 2018.11.05 Pap jános Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-02-55823 Schopný letu 2018.11.05 Attila Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-402862 Mŕtvy 2018.11.05 surmam M Bera Márton Aranyhomok Tagszövetség
AUSTRIA-2016-K-99 Schopný letu 2018.11.05 Nagy István Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-401979 Schopný letu 2018.11.05 Takács Gábor Kemény István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2011-D-400282 Schopný letu 2018.11.05 Kovács istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-306897 Vyčerpaný 2018.11.04 Zubor Valeria Szabó Izabella Anna Villám Klub
HU-2017-D-30689 Vyčerpaný 2018.11.04 Zubor Valeria Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-13154 Schopný letu 2018.11.04 Kovács Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-82214 Schopný letu 2018.11.04 Csikós izidor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-19-66246 Schopný letu 2018.11.04 Gyenes Péter Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-413415 Schopný letu 2018.11.04 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-151679 Schopný letu 2018.11.04 Csontos Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-135723 Schopný letu 2018.11.04 Ozsvár József Leleszi György Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-16-42334 Schopný letu 2018.11.04 Szili Hampl Béla Esztergom Tagszövetség
HU-2018-10-29049 Schopný letu 2018.11.04 Nagy Gyuéa Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2016-D-110842 Schopný letu 2018.11.04 surmam M Miklós Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-P-22603 Schopný letu 2018.11.03 Martini KárolyGábor Ványi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-22952 Schopný letu 2018.11.03 ivan antalic Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-391734 Schopný letu 2018.11.03 ivan antalic Adorjáni Mózes István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-66029 Schopný letu 2018.11.03 Lipták Ferenc Hoppál József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-43-2994 Schopný letu 2018.11.03 Kocsis László Nedostupné HPSE
HU-2015-D-926214 Zranený 2018.11.03 Kóródi Péter Siklósi László Esztergom Tagszövetség
HU-2013-23-58217 Schopný letu 2018.11.03 Molnár Gergő Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2015-D-865464 Schopný letu 2018.11.03 Kis jános Huszár Péter Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-08-63862 Schopný letu 2018.11.03 Zoli Iván János Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-202431 Schopný letu 2018.11.03 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-143805 Schopný letu 2018.11.02 Lády Tibor Kata Sándor Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-323205 Schopný letu 2018.11.02 Lády Tibor Lády Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2015-D-943441 Schopný letu 2018.11.02 Konrád János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-23699 Schopný letu 2018.11.02 Tóth József Zalai Attila Békés Tagszövetség
RO-2017-4075056 Mŕtvy 2018.11.02 Pánti Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-62155 Schopný letu 2018.11.02 Imre Pákozdi László Villám Klub
HU-2018-01-84235 Schopný letu 2018.11.02 Imre Gruden Dezső B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-17-2673 Schopný letu 2018.11.02 Imre Cseresznye István Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-27-61656 Schopný letu 2018.11.02 Imre Czakó Ferenc Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-05-74428 Zranený 2018.11.02 Horváth Gábor Deák Zoltán Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-O-46261 Schopný letu 2018.11.01 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-22637 Vyčerpaný 2018.11.01 JÓZSEF Szakács Miklós Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-13-21726 Schopný letu 2018.11.01 Pintér Imre Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
PL-2015-0348-4980 Schopný letu 2018.11.01 Takács Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420201 Schopný letu 2018.11.01 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2013-02-25694 Schopný letu 2018.11.01 Ozsvár József Baricza József Villám Klub
HU-2015-01-70702 Vyčerpaný 2018.11.01 Csajàgi Jàcint Képes József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-D-359032 Schopný letu 2018.11.01 CSŐGÖR JÓZSEF Dezső Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-30-27084 Mŕtvy 2018.11.01 Horváth Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-R-107349 Mŕtvy 2018.11.01 Tóth Máté Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-91575 Schopný letu 2018.11.01 Laci Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2012-P-6197 Schopný letu 2018.10.31 Móra Imre Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-05-58416 Schopný letu 2018.10.31 Móra Imre Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-R-5843 Schopný letu 2018.10.31 Mrtin Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-84945 Schopný letu 2018.10.31 pusoma istván Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-10-26901 Schopný letu 2018.10.31 Német János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-420871 Schopný letu 2018.10.31 Boros Zoltán Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-02-60299 Schopný letu 2018.10.31 Győrik László Nedostupné Villám Klub
HU-2018-13-21516 Schopný letu 2018.10.31 Éliás István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2014-0264-2454 Schopný letu 2018.10.30 GY Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-146882 Schopný letu 2018.10.30 Koczmann József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-405909 Mŕtvy 2018.10.30 Bakro-Nagy Anita Molnár József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-405909 Mŕtvy 2018.10.29 Bakró-Nagy Anita Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-423456 Vyčerpaný 2018.10.29 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-385071 Zranený 2018.10.29 BORÓK JÁNOS Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2009-11-43193 Schopný letu 2018.10.29 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2018-256641 Schopný letu 2018.10.29 Molnár Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HUNGDERBY-2016-D-22577 Schopný letu 2018.10.29 Lorincz Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-396687 Schopný letu 2018.10.29 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-22577 Schopný letu 2018.10.29 lorincz zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-370933 Schopný letu 2018.10.29 Kiss Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-53475 Zranený 2018.10.29 I BALKÓ ALEXANDER Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-GOLD-900670 Schopný letu 2018.10.29 Csizmadia Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2018-123183 Schopný letu 2018.10.29 Nagy Károly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-27-59425 Schopný letu 2018.10.29 Laszlo Istvan Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
SK-2018-02304-599 Vyčerpaný 2018.10.28 jerzy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-27311 Mŕtvy 2018.10.28 Benedek Máté Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2017-02-51401 Schopný letu 2018.10.28 Balogh Imre Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-306 Schopný letu 2018.10.28 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2006-2018-6 Schopný letu 2018.10.28 Miroslav Flimel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-35832 Schopný letu 2018.10.28 šutinský Pavol Bera Ferenc Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-36023 Schopný letu 2018.10.28 šutinský Pavol Zomborka Balázs Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-20-97793 Schopný letu 2018.10.28 Hegyi Norbert Réti Attila id. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-115084 Schopný letu 2018.10.28 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-356475 Schopný letu 2018.10.28 Nagy Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-363062 Schopný letu 2018.10.28 surmam M Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-N-115084 Schopný letu 2018.10.28 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-838284 Schopný letu 2018.10.28 Murányi László Varga János Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2018-2045019 Schopný letu 2018.10.28 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-712386 Schopný letu 2018.10.28 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-20-98224 Schopný letu 2018.10.28 Ujvári József Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-367643 Schopný letu 2018.10.28 Csányí Sándor Nedostupné Nedostupné
SK-2018-01254-509 Schopný letu 2018.10.28 sütő krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-07-51533 Schopný letu 2018.10.28 Bartucz Jánosi Pál Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-19-70830 Schopný letu 2018.10.27 Varga László Tóth József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-D-903363 Zranený 2018.10.27 Miklós Gyula Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-04-79014 Schopný letu 2018.10.27 Hanich Mihály Kotmájer József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-29-78093 Schopný letu 2018.10.27 Hanich Mihály Bányász István Klubok Tagszövetsége
HU-2017-D-309766 Schopný letu 2018.10.27 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
DV-2018-0284-2440 Mŕtvy 2018.10.27 Bencze Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-279029 Schopný letu 2018.10.27 pusztai laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-19269 Schopný letu 2018.10.27 Molnár Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2012-O-11347 Schopný letu 2018.10.27 Varga István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-27-64538 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-27-65867 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-D-369930 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-369319 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-81489 Schopný letu 2018.10.27 Toth Jozsef Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
DV-2018-02454-1735 Schopný letu 2018.10.27 Csizmás Jenő Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-11411 Schopný letu 2018.10.27 Sándor Balog István Békés Tagszövetség
HU-2016-15-11141 Mŕtvy 2018.10.27 Sándor Ailer József Békés Tagszövetség
HU-2013-08-44891 Schopný letu 2018.10.26 Lex Mátyás Harkály Orbán Észak II. Tagszövetség
HU-2014-D-833352 Schopný letu 2018.10.25 G H Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153811 Schopný letu 2018.10.25 geza Kovács József Klubok Tagszövetsége
HU-2018-13-21671 Schopný letu 2018.10.24 Reinhardt Gábor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-08-86715 Zranený 2018.10.24 Ján Jacsó Zoltán Észak II. Tagszövetség
HU-2018-M-154367 Zranený 2018.10.24 Pintér Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4950 Schopný letu 2018.10.24 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153294 Schopný letu 2018.10.24 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-43102 Schopný letu 2018.10.24 Dohňanský František Gosztonyi Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-134659 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2018-501121 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-D-700881 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-304000 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-282787 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-48331 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Gonda Ferenc id. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-19-68456 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Bagi Attila Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-26-84562 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Vámos István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-12-58130 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Sándor Zoltán Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-397031 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Kenéz István Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-366862 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-389908 Schopný letu 2018.10.24 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-486812 Schopný letu 2018.10.23 Guzsik Kevin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-28-52183 Schopný letu 2018.10.23 Néveri Péter Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-13-21557 Schopný letu 2018.10.23 Raffer Roland Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2018-02618-858 Schopný letu 2018.10.23 Pothurszki Attila Nedostupné Nedostupné
RO-2016-47030 Vyčerpaný 2018.10.23 Görög Dóra Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-15-21079 Schopný letu 2018.10.23 bodor csaba Tóth László Békés Tagszövetség
HU-2010-10-64510 Schopný letu 2018.10.23 Csóka János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-379143 Schopný letu 2018.10.23 Vas Mihaly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-154690 Schopný letu 2018.10.23 tolnay laszlo Török József Fertőparti Versenykerület
HU-2018-29-83504 Schopný letu 2018.10.23 Szentesi Endre Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-10-23782 Schopný letu 2018.10.23 szabó szilárd Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-28-53590 Schopný letu 2018.10.22 Kovács Péter Kovács Péter Aranyhomok Tagszövetség
RO-2018-22330 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-58912 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Villám Klub
PL-2018-02767-19 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0232-7300 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-379763 Schopný letu 2018.10.22 Rokob László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-94731 Schopný letu 2018.10.22 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-92352 Schopný letu 2018.10.22 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
RO-2018-5083518 Schopný letu 2018.10.21 Bak istvan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-425054 Schopný letu 2018.10.21 Laszlo Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-944549 Schopný letu 2018.10.21 Burai Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-85877 Schopný letu 2018.10.21 Zoltán Vas Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-23846 Vyčerpaný 2018.10.21 Móra Imre Szitás Csaba Békés Tagszövetség
HU-2016-N-1869 Schopný letu 2018.10.21 sütő krisztián Magyari Zsolt Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2012-D-560851 Schopný letu 2018.10.21 Serfőző Lajosné Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153271 Schopný letu 2018.10.21 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-12992 Schopný letu 2018.10.21 Laci Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-160664 Schopný letu 2018.10.21 Suhaj János Tóth László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-19-62941 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Pető Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-172004 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-34976 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Czeglédi Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-308025 Vyčerpaný 2018.10.21 Laszlo Istvan Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2018.10.21 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-22268 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-367624 Schopný letu 2018.10.20 József Nedostupné Nedostupné
RO-2017-70081 Schopný letu 2018.10.20 Molnár Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2017-0778-2102 Schopný letu 2018.10.20 Tóth jános Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-194709 Schopný letu 2018.10.20 Molnár Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-72552 Schopný letu 2018.10.20 zoltán szabó Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-19-69205 Schopný letu 2018.10.20 Bársony Mihály Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-ROYÁL-144284 Schopný letu 2018.10.20 Wilms László Nedostupné Nedostupné
RO-2018-86112 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-23-95888 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Klagyvik Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2018-R-153350 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-130448 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-145626 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-154514 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-402724 Schopný letu 2018.10.20 sáközi ferenc Szabó János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-17-8340 Schopný letu 2018.10.19 Horváth István Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-363277 Schopný letu 2018.10.19 Horváth István Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-M-146882 Schopný letu 2018.10.19 Kálmán Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02709-126 Schopný letu 2018.10.19 Vancza Jenő Nedostupné Nedostupné
RO-2018-598426 Schopný letu 2018.10.19 Gyüjtö István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-D-858396 Schopný letu 2018.10.19 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
RO-2018-41362 Schopný letu 2018.10.19 Alföldi Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-422937 Schopný letu 2018.10.19 Duka oliver Nedostupné Nedostupné
HU-2016-19-57324 Schopný letu 2018.10.19 Laci Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-05-71975 Schopný letu 2018.10.18 Daniel Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU(-2017-08-72558 Schopný letu 2018.10.18 Dr Hardonyi András0 Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-28-49747 Schopný letu 2018.10.18 Tibor Pálos Vas Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
RO-2015-21006 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-131884 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-3048854 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-971155 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1022324 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1128466 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-39275 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-39515 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-3001003 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-1048667 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-304117 Schopný letu 2018.10.17 xy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-156124 Mŕtvy 2018.10.17 Kiss Bela Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-394620 Schopný letu 2018.10.17 Arpi Losánszki József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-24907 Schopný letu 2018.10.17 varga jános Nedostupné Békés Tagszövetség