Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2024-08-52126 Zranený 2024.05.18 Viski Bálint Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2023-R-106532 Schopný letu 2024.05.18 Kovacs pista Nedostupné Nedostupné
HU-2023-02-97246 Schopný letu 2024.05.18 Oleksandr Storoščuk Szakácsi Zoltán Villám Klub
SK-2024-0999-2368 Schopný letu 2024.05.18 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2023-12-88324 Schopný letu 2024.05.18 Nedermann László Pintér Szabolcs Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-P-45633 Schopný letu 2024.05.18 Földing Norbert Zatykó József Aranyhomok Tagszövetség
BIH-2022-3991 Schopný letu 2024.05.18 Tóth Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-23-41986 Vyčerpaný 2024.05.18 Erdélyi Milán Bak József HPSE (G-23)
HU-2023-08-43920 Schopný letu 2024.05.18 Dávid Radócz Tamás Márk HPSE (G-23)
HU-2023-D794-190 Schopný letu 2024.05.18 János Schwartz Nedostupné Nedostupné
HU-2023-17-55372 Schopný letu 2024.05.18 Imre Botos Kossuth László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-13-74281 Vyčerpaný 2024.05.18 Madár Judit Szabó Mihály Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-10-69835 Vyčerpaný 2024.05.18 László Erdei Rácz Gyula Hajdú Versenykerület
HU-2024-04-33225 Schopný letu 2024.05.18 Nemeth Istvan Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-24-1800 Vyčerpaný 2024.05.18 Horváth Sándor Horváth István Észak II. Tagszövetség
HU-2023-24-5893 Schopný letu 2024.05.18 František Zachensky Suhajda Krisztián Észak II. Tagszövetség
HU-2024-43-29226 Zranený 2024.05.17 Galkó József Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-D-606098 Schopný letu 2024.05.17 István Látos András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2024-M-188031 Schopný letu 2024.05.17 Is Nedostupné Nedostupné
HU-2024-02-1987 Schopný letu 2024.05.17 István Nedostupné Villám Klub
HU-2024-D-873234 Mŕtvy 2024.05.17 Vámos János Nedostupné Nedostupné
HU-2010-27-25013 Schopný letu 2024.05.17 Kiss József Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-M-142555 Vyčerpaný 2024.05.17 Papp Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-21519 Schopný letu 2024.05.17 Huszár ferenc Varga Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2024-43-29222 Zranený 2024.05.17 Peter Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2023-N-37987 Schopný letu 2024.05.17 Rácz Gyula Erdős László HPSE (G-23)
SRB-2023-410359 Schopný letu 2024.05.17 Barócsi Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-15-51886 Schopný letu 2024.05.17 Simlis Smányi János Békés Tagszövetség
HU-2023-10-67543 Vyčerpaný 2024.05.16 Rácz Gyula Szántó Imre HPSE (G-23)
HU-2023-24-4019 Vyčerpaný 2024.05.16 János Tóth Bihari Antal Szabolcs Tagszövetség
HU-2022-R-3 Vyčerpaný 2024.05.16 Szegfi Csongor Nedostupné Nedostupné
HU-2023-26-39278 Vyčerpaný 2024.05.16 Gyenes Péter Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-D-751761 Vyčerpaný 2024.05.16 Péter Kancsár Boda Ákos Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2024-43-29219 Vyčerpaný 2024.05.16 Erdélyi Milán Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2023-01-13000 Schopný letu 2024.05.16 sinka zoltán Szász Sándor Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-695824 Schopný letu 2024.05.16 Pavel Jankovský Merész Pál Esztergom Versenykerület
RO-2023-380338 Vyčerpaný 2024.05.16 Kiss Róbert Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-05-1641 Mŕtvy 2024.05.16 Viktor Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-17-56744 Schopný letu 2024.05.16 Huszár ferenc Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
RO-2005-75559 Zranený 2024.05.16 Kosán Panna Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-D-601264 Vyčerpaný 2024.05.16 Joni Nedostupné Nedostupné
HU-2023-23-48877 Schopný letu 2024.05.16 Mihály Gábor Csordás Árpád Karancs Versenykerület
HUñ-2023-31-27659 Schopný letu 2024.05.16 György Kaszás Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2023-P-46371 Schopný letu 2024.05.16 Attila Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2023-01-13013 Schopný letu 2024.05.16 Ádám Csiha László Villám Klub
HU-2023-28-78227 Schopný letu 2024.05.16 Kūrthy Erika Kovács Kornél Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-D-786894 Schopný letu 2024.05.16 marodilaci Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-754406 Schopný letu 2024.05.16 Patkós Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-19035 Vyčerpaný 2024.05.16 Gábor Venczel Kucsera János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-N-22834 Mŕtvy 2024.05.15 Csonka Tibor Kocsis Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-D-775863 Schopný letu 2024.05.15 Attila Halász Csaba Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-N-38017 Schopný letu 2024.05.15 Attila Kerni Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-143547 Schopný letu 2024.05.15 Attila Tóth Barnabás Észak II. Tagszövetség
HU-2022-10-57838 Vyčerpaný 2024.05.15 Kálmán Károly Rőth József Hajdú Versenykerület
HU-2023-29-19351 Schopný letu 2024.05.15 Szijártó András Kovács Zoltán Pannónia Postagalambsport Tagszövetség
HU-2023-07-74310 Schopný letu 2024.05.15 Tamás Juhász Hartman István Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-N-38412 Schopný letu 2024.05.15 Tóth Lajos dr. Nedostupné Nedostupné
HU-2024-10-76666 Schopný letu 2024.05.15 Szabolcs Ferencz Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2010-20-30 Zranený 2024.05.15 Mile Beatrix Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-08-48073 Schopný letu 2024.05.15 Tóth Méhész László Észak II. Tagszövetség
HU-2023-D-794300 Schopný letu 2024.05.15 Tóth Jäger József Észak II. Tagszövetség
HU-2024-29-30176 Schopný letu 2024.05.15 Politzer József Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-20-37126 Schopný letu 2024.05.15 Lukács Gyula Kelemen Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-26-81905 Schopný letu 2024.05.15 Lakatos Ferenc Krizsai József Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-16-80520 Schopný letu 2024.05.15 Ferenc Ködmön Kincses István Esztergom Versenykerület
HU-2023-15-55214 Schopný letu 2024.05.15 Bodor Csaba Benedek József Békés Tagszövetség
HU-2024-11-22459 Schopný letu 2024.05.15 Füredi Péter Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2023-583019 Vyčerpaný 2024.05.15 jános Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-23-44587 Schopný letu 2024.05.15 Dékai NORBERT Billinger Tibor Karancs Versenykerület
SK-2023-0297-3502 Schopný letu 2024.05.15 Prèm Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-756782 Schopný letu 2024.05.14 András Jakab Vámosi István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2024-P-55032 Mŕtvy 2024.05.14 Gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2023-43-24940 Schopný letu 2024.05.14 Kližan Marian Juhos Árpád HPSE (G-23)
HU-2023-04-32654 Mŕtvy 2024.05.14 Pákozdi Tamás Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
RO-2023-371939 Schopný letu 2024.05.14 Fejes Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2024-D-874106 Schopný letu 2024.05.14 Politzer József Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-778227 Schopný letu 2024.05.14 Takács Tibor Bege Lóránt Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-P-39912 Vyčerpaný 2024.05.14 Fodor László Tóth Ferenc Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-D-777785 Vyčerpaný 2024.05.14 Jozsi Tóth Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2023-583826 Zranený 2024.05.14 Brumar Sandor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-768743 Schopný letu 2024.05.14 Pesti Imre Szegedi József Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-17-58377 Vyčerpaný 2024.05.14 Molnár Szilveszter Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-D-774188 Zranený 2024.05.14 Gábor Kovács Varró János R33 Kunsági Postagalambsport Egyesület
HU-2023-D-767956 Vyčerpaný 2024.05.14 Bisztrán Attila Szántai István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-29-16755 Schopný letu 2024.05.14 Sándor Bóbis Timmer János Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-20-37546 Vyčerpaný 2024.05.14 Blanka Poštulková Hunyadi János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-13-70185 Vyčerpaný 2024.05.14 szalai László Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-17-55659 Schopný letu 2024.05.14 Béla Geiling Tóth Lajos Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-05-925 Schopný letu 2024.05.14 DR. Nagy Lehel Kovács Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-19-1652 Vyčerpaný 2024.05.14 xy Jeviczky Pál Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-11-1491 Schopný letu 2024.05.14 János Strobli Takács Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-P-42229 Vyčerpaný 2024.05.14 Radovan Klačanský Vitányi Gyula Észak II. Tagszövetség
HU-2023-26-31904 Schopný letu 2024.05.14 sinka zoltán Bodzán Sándor Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-D-769932 Schopný letu 2024.05.14 ÁLMOS Szárók Csaba Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-M-186326 Schopný letu 2024.05.14 Fehér Ferenc Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-D-769604 Schopný letu 2024.05.14 lo Misák Attila Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-D-773931 Schopný letu 2024.05.14 l Németh István R33 Kunsági Postagalambsport Egyesület
HU-2023-17-55399 Schopný letu 2024.05.14 Antal Fruzsina Kossuth László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-08-43479 Schopný letu 2024.05.14 Korhut Ádám Horváth Sándor Észak II. Tagszövetség
HU-2023-P-48015 Schopný letu 2024.05.14 Üveges Tamás Ferge Miklós Gergő Törökszentmiklós Tagszövetség
Hú-2023-13-55088 Schopný letu 2024.05.14 Dénes Ferenc Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
SK-2023-0201-2666 Schopný letu 2024.05.13 Tomi Nedostupné Nedostupné
HU-2023-26-30944 Vyčerpaný 2024.05.13 Karolina Procházková Hindulák András Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2019-20-2474 Schopný letu 2024.05.13 sztankovics mátyás Kovács Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-627561 Vyčerpaný 2024.05.13 Pidem Zsuzsanna Karsai István Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-627561 Vyčerpaný 2024.05.13 Pidem Zsuzsanna Nedostupné Nedostupné
HU-2022-02-87790 Schopný letu 2024.05.13 Ferenc Batha Tarczi József Villám Klub
HU-2022-08-36188 Zranený 2024.05.13 Katarina Šuranská Kiss László Észak II. Tagszövetség
HU-2022-08-32169 Vyčerpaný 2024.05.13 Kálmán Károly Négyesi László Észak II. Tagszövetség
HU-2023-23-47015 Zranený 2024.05.13 Tóth Sándor Zsidai Tamás Karancs Versenykerület
HU-2023-D-763433 Schopný letu 2024.05.13 Sándor Megyeri Krizsán László Békés Tagszövetség
HU-2022-26-22459 Schopný letu 2024.05.13 Kovács Géza Kádár Tibor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-D-745583 Vyčerpaný 2024.05.13 Kovács János Schmidt Balázs Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-D-774351 Schopný letu 2024.05.13 Kóczián TEAM Dér József HPSE (G-23)
CRO-2023-25275 Schopný letu 2024.05.13 Selyem Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-782788 Mŕtvy 2024.05.13 Laci Varga Tibor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-20-31031 Schopný letu 2024.05.13 Szita Gyuri Szita György Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-13-62324 Schopný letu 2024.05.13 Toth Ferenc Kukkel József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2024-D-837931 Zranený 2024.05.13 Mórocz Lajosné Nedostupné Nedostupné
HU-2023-17-59369 Schopný letu 2024.05.13 S Kafka Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
DV-2021-01868-142 Vyčerpaný 2024.05.13 VIRÁG BARNA Dr. Kovács László ifj. Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-29-16541 Schopný letu 2024.05.13 Jani Pacher József Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-N-32867 Mŕtvy 2024.05.13 Baráth László Esztergom Versenykerület
HU-2022-20-30064 Schopný letu 2024.05.13 Tamás Czödör Marosi János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-30-70216 Vyčerpaný 2024.05.13 László Rugovics Puskás László Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-D-707091 Mŕtvy 2024.05.13 Lupu Cosmin Nagy II Zoltán Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-D-741089 Schopný letu 2024.05.13 Zsohár Sándor Rozgonyi Attila Esztergom Versenykerület
HU-2023-26-31860 Schopný letu 2024.05.13 Gábor Takács Pusoma István Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-D-603490 Schopný letu 2024.05.13 sinka zoltán Takács Zoltán Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-700576 Schopný letu 2024.05.13 sinka zoltán Vizi-Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-D-745432 Schopný letu 2024.05.13 Pákozdi Tamás Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-27-72317 Zranený 2024.05.13 István Pusoma Apjok János Észak II. Tagszövetség
HU-2023-19-10984 Vyčerpaný 2024.05.13 Zoli Orbán Boglárka Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-D-744687 Schopný letu 2024.05.13 Jankovics László Jankovics László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2024-10-79295 Mŕtvy 2024.05.13 Zsadányi Márk Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2023-D-773244 Zranený 2024.05.13 IfjFerge Miklós Nagy Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-M-187696 Schopný letu 2024.05.13 Csaba Kókai Pusztai László Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-26-30321 Schopný letu 2024.05.13 Tóth Csóka János Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-D-740298 Vyčerpaný 2024.05.13 Balázs Faragó Gruden Dezső B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-11-48194 Schopný letu 2024.05.13 Rákhely Mónika Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-D-795462 Schopný letu 2024.05.13 Mk Nedostupné Nedostupné
HU-2023-14-74614 Schopný letu 2024.05.12 Salamon józsef Marcz Tibor Alpokalja Postagalamb Sportegyesület
HU-2022-D-684773 Schopný letu 2024.05.12 Adrián Arnold Gulyás Csilla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
CRO-2023-12598 Vyčerpaný 2024.05.12 Ernő Jambrich Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-769401 Schopný letu 2024.05.12 Ernő Jambrich Kovács Sándor Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-15-46732 Vyčerpaný 2024.05.12 Ferenc Urbaniczki Váradi Ferenc Békés Tagszövetség
HU-2023-45-3413 Schopný letu 2024.05.12 Laci Fidler István Nyírség összevont (T-16 - T-14)
SK-2023-02403-1595 Schopný letu 2024.05.12 Kovács Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2023-45-4271 Schopný letu 2024.05.12 Kendrei Kálmán Morgós János Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2023-D-771233 Vyčerpaný 2024.05.12 Kelemen Imre Jeviczky Pál Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-N-28778 Vyčerpaný 2024.05.12 martin Nagy Imre Alpokalja Postagalamb Sportegyesület
HU-2023-M-181942 Vyčerpaný 2024.05.12 Ujvári Ferenc Márkus István Esztergom Versenykerület
HU-2022-19-94958 Schopný letu 2024.05.12 Kóczián TEAM Szőke Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-D-702963 Schopný letu 2024.05.12 Kóczián TEAM Almási Gyula Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-11-10783 Schopný letu 2024.05.12 Kocsis Gábor Tóth József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-N-36720 Schopný letu 2024.05.12 Kóczián TEAM Tasi Árpád B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2023-43-24197 Schopný letu 2024.05.12 B Kalydi Tamás HPSE (G-23)
HU-2022-26-23658 Vyčerpaný 2024.05.12 Hh Hajdú László Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-08-25890 Schopný letu 2024.05.12 Jj Kajati József Szabolcs Tagszövetség
HU-2022-15-46688 Schopný letu 2024.05.12 Kis benjámin Vastag Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2023-19-5575 Schopný letu 2024.05.12 Radács András Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-29-17643 Schopný letu 2024.05.12 Tóth Csaba Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-29-176 Schopný letu 2024.05.12 Tóth Csaba Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-DERBI-790938 Vyčerpaný 2024.05.12 cimbi Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-748385 Schopný letu 2024.05.12 Barna Ákos Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-D-676828 Schopný letu 2024.05.12 Barna Ákos Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-HUNG-23 Vyčerpaný 2024.05.12 cimbi Nedostupné Nedostupné
HU-2023-14-79364 Schopný letu 2024.05.12 Szijártó András Péter József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-15-57059 Vyčerpaný 2024.05.12 Gál Gábor Szikora János Békés Tagszövetség
HU-2023-20-35331 Vyčerpaný 2024.05.12 Csögör József Patócs Tibor Ifj. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-17-55900 Vyčerpaný 2024.05.12 Kovács balázs Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-P-46770 Zranený 2024.05.12 Kovács Attila Lévai Ferenc id. Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-01-13372 Schopný letu 2024.05.12 Kalász István Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2023-N-33971 Schopný letu 2024.05.12 Mészáros Zsolt Fazekas József Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-45-2814 Schopný letu 2024.05.12 Kiss Mátyás Linzenbold Róbert Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2023-19-11172 Schopný letu 2024.05.12 Károly Musztács Tóvizi István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-14-69872 Schopný letu 2024.05.12 Sinka Tibor Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-23-98640 Schopný letu 2024.05.12 Sinka Tibor Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2023-07-71033 Schopný letu 2024.05.12 Fejős Zsolt Horváth Ferenc Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-17-61899 Schopný letu 2024.05.12 Kutka zoltán Nagy Gábor Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2019-D-491858 Schopný letu 2024.05.12 István Forgács Forgács István Karancs Versenykerület
HU-2021-14-59619 Schopný letu 2024.05.12 József Péter Bödey László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-M-182448 Schopný letu 2024.05.12 Lengyel József Pákozdi Tamás Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-D-786080 Schopný letu 2024.05.12 Arpad Sudicki Takács Jenő Pannónia Postagalambsport Tagszövetség
HU-2023-19-2491 Vyčerpaný 2024.05.12 Hoppál József Seres Kálmán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-17-61426 Vyčerpaný 2024.05.12 Ferenc Batha Méder Kálmán Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-D-761305 Schopný letu 2024.05.12 Zsohar Sandor Anek József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-19-92417 Vyčerpaný 2024.05.12 zoltán szabó Losánszki József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-11-5507 Schopný letu 2024.05.12 Füredi Péter Rigó Mihály Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-D-761705 Schopný letu 2024.05.12 Mazzag József Andik János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-11-6609 Schopný letu 2024.05.12 Füredi Péter Földing Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-11-7104 Schopný letu 2024.05.12 balog norbert Dénes Ádám Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-R-250183 Schopný letu 2024.05.12 Szabolcs Gyarmati Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-757983 Schopný letu 2024.05.12 Ferenc Bodonyi Vertetics Szabolcs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-12-92636 Schopný letu 2024.05.12 Csizmazia Dezső Wéber József Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-10-69924 Vyčerpaný 2024.05.12 Fejes Imre Gellérffy Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-04-31750 Schopný letu 2024.05.12 Szabolcs Pleck Farkas László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-717227 Schopný letu 2024.05.12 Volecz Imre Petró Sándor HPSE (G-23)
HU-2023-07-73414 Schopný letu 2024.05.12 Jenő András Horvath Kalocsai András Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-01-13969 Schopný letu 2024.05.12 Roland Raffer Szabó Benjámin B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-D-696940 Schopný letu 2024.05.12 Roland Raffer Kondics Csaba Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-619572 Schopný letu 2024.05.12 Roland Raffer Kukkel József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-D-689321 Schopný letu 2024.05.12 Kiss László Nedostupné Nedostupné
HU-2023-01-9391 Schopný letu 2024.05.12 Daniel Varga Berencsi Csaba B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2023-19-11171 Schopný letu 2024.05.12 Z Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-24-4616 Schopný letu 2024.05.12 Gyula Erdőháti Tóth Csaba Szabolcs Tagszövetség
HU-2023-10-68134 Zranený 2024.05.12 Mészáros Gyula Kovács Tamás Hajdú Versenykerület
HU-2023-D-741270 Schopný letu 2024.05.12 Mészáros Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2023-N-27255 Schopný letu 2024.05.12 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2023-28-81753 Schopný letu 2024.05.12 Laci Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-11-6298 Schopný letu 2024.05.12 t Burda István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-02-94154 Schopný letu 2024.05.12 Fehèr Zoltán Simon Mihály Villám Klub
HU-2023-43-20136 Schopný letu 2024.05.12 Fehèr Zoltán Pikóné Szabó Tünde HPSE (G-23)
HU-2023-05-1845 Schopný letu 2024.05.11 Silke Stockhusen Borka Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-43-20175 Schopný letu 2024.05.11 Csonka Tibor Pikóné Szabó Tünde HPSE (G-23)
HU-2023-19-5781 Zranený 2024.05.11 Zsolt Szederkényi Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2023-532013 Schopný letu 2024.05.11 László Knapp Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-26-25346 Schopný letu 2024.05.11 Bársony Mihály Katona István R33 Kunsági Postagalambsport Egyesület
HU-2023-30-62737 Vyčerpaný 2024.05.11 Volecz István Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2023-29-13632 Schopný letu 2024.05.11 Bodnár Krisztián Bogó Mihály Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2013-19-35084 Schopný letu 2024.05.11 Edit Szarka Károly Békés Tagszövetség
HU-2022-N-27959 Schopný letu 2024.05.11 Zoltán Varga Erdős László HPSE (G-23)
HU-2023-30-55969 Schopný letu 2024.05.11 Molnárné Wild Gabriella Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
MAGYAR-2021-10-48446 Schopný letu 2024.05.11 Szabados attila Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2023-19-9969 Schopný letu 2024.05.11 András Szőcs Ollári József R33 Kunsági Postagalambsport Egyesület
HU-2023-19-69660 Schopný letu 2024.05.11 András Szőcs Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-M-183912 Schopný letu 2024.05.11 Zoltán Páva Mihály Balázs Mátyás B-I. Szilasmenti Versenykerület
RO-2022-1161766 Schopný letu 2024.05.11 Bélteki László Szilárd Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-179947 Schopný letu 2024.05.11 Gyula Bodó Nedostupné Nedostupné
HU-2023-P-47506 Schopný letu 2024.05.11 Horvath Jeno es fia Kozma Imre HPSE (G-23)
HU-2022-D-692728 Vyčerpaný 2024.05.11 Apoka Nedostupné Nedostupné
HU-2023-43-21029 Schopný letu 2024.05.11 Zoli Koszorús László HPSE (G-23)
HU-2024-02-3475 Schopný letu 2024.05.11 Szili Péter Nedostupné Villám Klub
HU-2023-23-44587 Schopný letu 2024.05.11 Kanalas Billinger Tibor Karancs Versenykerület
HU-2021-27-81435 Vyčerpaný 2024.05.11 Lakatos Juhos Árpád HPSE (G-23)
HU-2023-D-753746 Schopný letu 2024.05.11 Tichony István Galkó József Észak II. Tagszövetség
HU-2023-D-792245 Vyčerpaný 2024.05.10 Szakali Richárd Erdős László HPSE (G-23)
HU-2023-D-791357 Schopný letu 2024.05.10 Csajági Jácint Kléner Attila HPSE (G-23)
HU-2022-06-59335 Schopný letu 2024.05.10 Horváth György Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-D-761578 Vyčerpaný 2024.05.10 Sinka Tibor Nyakas Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-12-91536 Schopný letu 2024.05.10 Kiss Bèla Pálfy József Tatabánya Tagszövetség
HU-2022-17-46980 Schopný letu 2024.05.10 Kiss Bèla Bátkai Károly ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-M-169279 Schopný letu 2024.05.10 Kiss Bèla László Lajos Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-D-766168 Schopný letu 2024.05.10 Feri Árpád Tüzes Ádám Esztergom Versenykerület
HU-2023-HUNG-766168 Schopný letu 2024.05.10 Kutka zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-50949 Schopný letu 2024.05.10 Igor Barbirik Rab László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-D-684428 Schopný letu 2024.05.10 Nagy Imre Baucsek Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-19-10314 Vyčerpaný 2024.05.10 zoltán szabó Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-20-13270 Schopný letu 2024.05.10 X Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-M-186326 Vyčerpaný 2024.05.10 bukfenc Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-M-180934 Schopný letu 2024.05.09 Adrián Arnold Élő Szilveszter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2024-26-32726 Schopný letu 2024.05.09 Somogyi Zsolt Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-M-182743 Schopný letu 2024.05.09 Werner Hartmann Králl Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2024-30-76717 Mŕtvy 2024.05.09 Horváth Tamás Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2023-01-13788 Vyčerpaný 2024.05.09 Tóth László Tóth Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-01-17875 Vyčerpaný 2024.05.09 Tóth László Jilly Bertalan dr. Dunakanyar Tagszövetség
HU-2024-19-16104 Vyčerpaný 2024.05.09 zoltán szabó Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-D-756960 Schopný letu 2024.05.09 Németh Kristóf Szabó László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-756960 Schopný letu 2024.05.09 Németh Kristóf Nedostupné Nedostupné
HU-2022-20-35910 Schopný letu 2024.05.09 HORVÁTH ZOLTÁN Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-15-27320 Schopný letu 2024.05.09 Sipos Tibor Gergely Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2023-D-752663 Schopný letu 2024.05.09 Náto duc Pálinkás Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
[HU-2023-29-18174 Vyčerpaný 2024.05.09 Marián Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-31-24562 Schopný letu 2024.05.09 Gabriella Molnárné Wild Nedostupné Fertőparti Versenykerület
HU-2024-19-12208 Schopný letu 2024.05.09 Nagy Lajos Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-01-17713 Schopný letu 2024.05.09 Kadlicsek Ádám Kurucz Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-05-2453 Schopný letu 2024.05.09 Roland Somogyi Lapusnyik Péter ifj. Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-31-28796 Schopný letu 2024.05.09 Jakub Horváth Lajos Fertőparti Versenykerület
HU-2023-05-1 Schopný letu 2024.05.09 Zákány Attila Látos András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-45-5543 Vyčerpaný 2024.05.09 Péter Pajkos Tóth Tibor Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-07-71498 Schopný letu 2024.05.09 Mihály Róbert Furák Kaló Imre Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-D-782083 Zranený 2024.05.09 Csóka János Ország János István Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-43-27133 Mŕtvy 2024.05.09 Gergo Baranyi Sándor HPSE (G-23)
HU-2022-R-249267 Schopný letu 2024.05.09 József Nedostupné Nedostupné
HUG-2023-D-782083 Zranený 2024.05.09 Csóka János Nedostupné Nedostupné
HU-2023-16-80520 Vyčerpaný 2024.05.09 András Hardonyi Kincses István Esztergom Versenykerület
HU-2022-20-31896 Schopný letu 2024.05.08 HANICH MIHÁLY Kőhalmi András Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2024-15-62900 Schopný letu 2024.05.08 Sipos Tibor Gergely Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2023-13-74561 Schopný letu 2024.05.08 HORVÁTH ZOLTÁN Csorna Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2023-1297677 Schopný letu 2024.05.08 Sipos Tibor Gergely Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2023-84666 Schopný letu 2024.05.08 Sipos Tibor Gergely Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-04-26108 Schopný letu 2024.05.08 Sipos Tibor Gergely Varga János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-15-56269 Schopný letu 2024.05.08 Sipos Tibor Gergely Takács Gergő Békés Tagszövetség
HU-2023-29-16956 Schopný letu 2024.05.08 Csalavári István Kánya Sándor Szabolcs Tagszövetség
HU-2023-12-88769 Schopný letu 2024.05.08 Mészáros Zsolt Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-17-41393 Vyčerpaný 2024.05.08 Mátyás Czemmel Szegedi József Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-28-79860 Schopný letu 2024.05.08 Bogádi Gyuri Bendiák Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
CRO-2023-32109 Schopný letu 2024.05.08 Kelemen Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
AUSZTRIA-2023-65-425 Schopný letu 2024.05.08 Péter Lukács Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2023-05-1854 Schopný letu 2024.05.08 Selyem Tibor Borka Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-20-37355 Schopný letu 2024.05.08 László Jókai Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-07-70853 Schopný letu 2024.05.08 Takács Gábor Hegyi László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-05-624 Schopný letu 2024.05.08 Patrik Tóth István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-12-81527 Vyčerpaný 2024.05.08 Adrián Arnold Szerencse Imre Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-11-2234 Zranený 2024.05.08 Suhajda László Jurik Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-D-777599 Schopný letu 2024.05.08 Gyula Bodó Grampsch István Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-D-787085 Vyčerpaný 2024.05.08 Mazzag József Balázs István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-M-147022 Schopný letu 2024.05.08 József Nedostupné Nedostupné
HU-2021-R-233488 Schopný letu 2024.05.08 József Nedostupné Nedostupné
HU-2022-P-39714 Schopný letu 2024.05.08 József Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-20941 Schopný letu 2024.05.08 József Nedostupné Nedostupné
HU-2023-P-50063 Schopný letu 2024.05.08 József Nedostupné Nedostupné
HU-2023-11-3980 Vyčerpaný 2024.05.08 Jan Viglidán Gellért Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-P-50279 Schopný letu 2024.05.08 Laci Csompora János Békés Tagszövetség
HU-2023-M-187133 Schopný letu 2024.05.08 Laci Huszti Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2022-R-244492 Schopný letu 2024.05.08 Martin Švec Furák Mihály Róbert Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-P-48687 Schopný letu 2024.05.07 József Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-12349 Schopný letu 2024.05.07 József Rendes József Szabolcs Tagszövetség
HU-2016-P-16437 Schopný letu 2024.05.07 József Hideg Árpád Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-N-17417 Schopný letu 2024.05.07 József Gyarmati Szabolcs Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-17-58793 Schopný letu 2024.05.07 József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2013-O-17535 Schopný letu 2024.05.07 József Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-755766 Schopný letu 2024.05.07 Veronika Rusňáková Hajdú Lajos Pannónia Postagalambsport Tagszövetség
RO-2021-487889 Vyčerpaný 2024.05.07 Gavrilete Zsolt Harsányi Árpád Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-12-87998 Zranený 2024.05.07 Kissnè Pintér Renáta Szalai Csaba Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-20-38070 Schopný letu 2024.05.07 Jónás Roland Hegedűs József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-08-32410 Vyčerpaný 2024.05.07 Kovács József Bozsó János Észak II. Tagszövetség
HU-2023-11-4732 Vyčerpaný 2024.05.07 Vizi istván Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-01-1138 Zranený 2024.05.07 Csilla Gulyás Vajda Ferenc Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-16-78225 Schopný letu 2024.05.07 Kóczián TEAM Bodó Gyula Esztergom Versenykerület
SRB-2023-435317 Schopný letu 2024.05.07 Krisztián Jonás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-769331 Schopný letu 2024.05.07 Attila Maszlag Veszteg Pál Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-D-723752 Zranený 2024.05.07 Halász Ferenc Tősér Béla Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-23-19566 Schopný letu 2024.05.07 Gyula Varga Gyula Karancs Versenykerület
HU-2023-17-54121 Schopný letu 2024.05.07 Gyula Király Attila Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-04-33468 Schopný letu 2024.05.07 Majer Gyula Majer Gyula id. Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-04-17936 Schopný letu 2024.05.07 Feri Árpád Halupka László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-28-73877 Schopný letu 2024.05.07 Laci Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-R-216675 Vyčerpaný 2024.05.07 VÍRÁG BARNA Nedostupné Nedostupné
HU-2023-45-4709 Schopný letu 2024.05.07 Gerhes Árpád Horváth László Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2020-D-545055 Vyčerpaný 2024.05.07 Kiss András Papp Attila Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-20-34306 Schopný letu 2024.05.07 HORVÁTH ZOLTÁN Maul József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-14-78050 Vyčerpaný 2024.05.07 Czinder János Batha Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-11-80240 Schopný letu 2024.05.07 Rákos Csaba Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
Hú-2023-23-48886 Vyčerpaný 2024.05.07 Kocsik. Kalman Csordás Árpád Karancs Versenykerület
HU-2023-N-34090 Schopný letu 2024.05.07 Takács Tibor Sárközi Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-D-758298 Schopný letu 2024.05.07 Tamas Nemeth Takács Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-D-673583 Schopný letu 2024.05.07 CsordásFerenc Komáromi Betti Villám Klub
HU-2022-673583-2 Schopný letu 2024.05.07 CsordásFerenc Nedostupné Nedostupné
HU-2023-16-76768 Vyčerpaný 2024.05.07 László Id Ellenbach Spanberger József Esztergom Versenykerület
HU-2018-20-93485 Schopný letu 2024.05.07 Lantai Géza Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-D-779393 Vyčerpaný 2024.05.07 Nagy Imre Kordé Károly Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-17-44993 Schopný letu 2024.05.07 Győző Tankó Szabó János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-10-69835 Schopný letu 2024.05.07 Zoltán Gál Rácz Gyula Hajdú Versenykerület
HU-2023-M-186803 Schopný letu 2024.05.07 István Gonda Elsik Béla Esztergom Versenykerület
HU-2023-19-186803 Schopný letu 2024.05.07 István Gonda Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-D-757195 Vyčerpaný 2024.05.07 Burkon Dàniel Gulyás Csilla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-29-19154 Schopný letu 2024.05.06 G Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
RO-2023-631338 Vyčerpaný 2024.05.06 Vègh Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-19-74248 Schopný letu 2024.05.06 István Gonda Pető Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-16-79743 Schopný letu 2024.05.06 Sándor Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2023-23-52708 Schopný letu 2024.05.06 Ferenc Ködmön Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2023-D-761328 Schopný letu 2024.05.06 Ferenc Batha Anek József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2024-07-75744 Vyčerpaný 2024.05.06 Péter Kancsár Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2024-D-848322 Schopný letu 2024.05.06 Ádám Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-254021 Zranený 2024.05.06 Makai Gabriella Kovács István Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-P-45802 Vyčerpaný 2024.05.06 László Csaba Réti Attila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-23-51134 Schopný letu 2024.05.06 Kóczián TEAM Varga Zsolt Karancs Versenykerület
HU-2022-D-258197 Vyčerpaný 2024.05.06 Orsolya Baranyi Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-748802 Vyčerpaný 2024.05.06 Laci Kócsó János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-D-765181 Zranený 2024.05.06 Dodi Antal Fruzsina Karancs Versenykerület
HU-2023-D-753540 Schopný letu 2024.05.06 Ferenc Ködmön Simon Miklós Észak II. Tagszövetség
HU-2023-D-787485 Zranený 2024.05.06 Mikus János Gábor Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-28-72868 Schopný letu 2024.05.06 Merész Pál Kolozsvári József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-01-13359 Vyčerpaný 2024.05.06 Heinz Schubert Szabó Róbert Dunakanyar Tagszövetség
MAGYARORSZ-2024-D-681837 Schopný letu 2024.05.06 Marosi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2022-19-96015 Vyčerpaný 2024.05.06 Politzer József Juhász Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2023-1040124 Schopný letu 2024.05.06 Kocsis Kornél Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2024-11-14560 Schopný letu 2024.05.06 Pusztai László Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-19-2653 Vyčerpaný 2024.05.06 Szűcs Zoltán Csernus Mihály Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-14-62065 Vyčerpaný 2024.05.06 Csaba Kókai Katona Ferenc Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-20-32906 Schopný letu 2024.05.06 Füredi Péter Ferenczi Igor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-08-40619 Schopný letu 2024.05.06 István Gyüjtő Szőcs András R33 Kunsági Postagalambsport Egyesület
HU-2023-01-8530 Vyčerpaný 2024.05.06 László Rugovics Lőrinczi Mihály Esztergom Versenykerület
HU-2023-17-55549 Schopný letu 2024.05.06 Csóka János Mészáros János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-D-779341 Vyčerpaný 2024.05.06 Zsolt Szederkényi Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-379386 Schopný letu 2024.05.06 Földing Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2019-15-27667 Vyčerpaný 2024.05.06 Szűcs Zoltán Volenszki Péter Békés Tagszövetség
HU-2023-05-2115 Schopný letu 2024.05.06 Szajkó Miklós Szalkai Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-26-28990 Vyčerpaný 2024.05.06 Varga István Ötvös Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2023-30-66852 Vyčerpaný 2024.05.06 Ozsvár József Török Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-10-69361 Schopný letu 2024.05.06 Krisztián Jonás Papp István Hajdú Versenykerület
HU-2023-28-81590 Schopný letu 2024.05.06 attila Gonda Ferenc id. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-R-239990 Vyčerpaný 2024.05.06 Csögör József Péter Szabolcs dr. Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2024-14-64002 Zranený 2024.05.06 Mária Katalin Bartók Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-20-30310 Schopný letu 2024.05.06 Ujvári Ferenc Dobondi Endre Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
SK-2022-02604-503 Schopný letu 2024.05.06 Iveta Chalachanová Nedostupné Nedostupné
HU-2022-08-28778 Schopný letu 2024.05.06 Török Károly Simon Miklós Észak II. Tagszövetség
CRO-2023-12649 Schopný letu 2024.05.06 Rákos Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-04-34260 Schopný letu 2024.05.05 István Gábor Czakó Klein Lajos Dél-Duna Tagszövetség
HU-2007-17-985 Schopný letu 2024.05.05 Zombori Zsolt Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-13-55302 Schopný letu 2024.05.05 Nagy Virág Bacsák Ferenc Pannónia Postagalambsport Tagszövetség
HU-2023-D-741158 Schopný letu 2024.05.05 Kószás Csaba Bencze János Villám Klub
HU-2022-P-40565 Vyčerpaný 2024.05.05 Csaba Nagy Fábián Attila Békés Tagszövetség
HU-2023-N-36278 Vyčerpaný 2024.05.05 Jónás Roland Gyöngyösi Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-13-61406 Vyčerpaný 2024.05.05 Bubu Bublina Bodri Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-29-17051 Vyčerpaný 2024.05.05 József Dobai Izer László Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-08-48225 Schopný letu 2024.05.05 Lászlò Tóth Károlyi László Észak II. Tagszövetség
HU-2023-D-753904 Schopný letu 2024.05.05 Lászlò Tóth Pálinkás Gábor Észak II. Tagszövetség
HU-2023-29-21209 Vyčerpaný 2024.05.05 Christine Bertolasi Szabó Zoltán Pannónia Postagalambsport Tagszövetség