Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2022-D-693816 Mŕtvy 2023.06.09 jozsef kokai Ádok János Békés Tagszövetség
HU-2021-P-38359 Schopný letu 2023.06.09 Bege Lóránt Kaldenekker Norbert Dél-Duna Tagszövetség
RO-2021-756860 Vyčerpaný 2023.06.09 Ferge István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-30-59791 Vyčerpaný 2023.06.09 Mazzag József Török Gyula Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-P-42293 Vyčerpaný 2023.06.09 Böszörményi Sándor Berkes Sándor Észak II. Tagszövetség
HU-2023-D-739981 Schopný letu 2023.06.09 Katona Miklós Nagy László B-I. Szilasmenti Versenykerület
L-2013-7553-9 Schopný letu 2023.06.09 Nagy Éva Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-682076 Zranený 2023.06.09 Szedlàr Bálint Dulai László Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2022-60838 Schopný letu 2023.06.08 Bodor Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-20-37359 Schopný letu 2023.06.08 Bodor Csaba Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2022-263100 Vyčerpaný 2023.06.08 Dani László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-146689 Zranený 2023.06.08 Nagy Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-303039 Schopný letu 2023.06.08 Márk Tóth Bodor Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-28-65983 Schopný letu 2023.06.08 Bekk Gyula Várdai András Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-P-35501 Schopný letu 2023.06.08 Laci Koncz Dezső Békés Tagszövetség
HU-2022-20-31523 Vyčerpaný 2023.06.08 Iflinger Károly Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-16-66970 Schopný letu 2023.06.08 Iflinger Károly Karádi István Esztergom Versenykerület
HU-2021-01-98060 Schopný letu 2023.06.08 István Lakatos Ujvári József B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-29-7442 Mŕtvy 2023.06.08 Vidra Ferenc Nahaj János Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-29-18761 Mŕtvy 2023.06.08 József Birnbauer Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-D-673897 Vyčerpaný 2023.06.08 Imre Bors Dubeczné Dobra Karolina Aranyhomok Tagszövetség
HU-2023-02-94013 Schopný letu 2023.06.08 Csabi Nedostupné Villám Klub
HU-2002-2023-94013 Schopný letu 2023.06.08 Csabi Nedostupné Nedostupné
HU-2022-M-179519 Vyčerpaný 2023.06.08 Tóth Attila Lévai Ferenc id. Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-361529 Schopný letu 2023.06.08 Michaela Kollárová Szalai László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-703772 Schopný letu 2023.06.08 Zsohár Sándor Szalai József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-701129 Vyčerpaný 2023.06.08 X y Nagy Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-563007 Vyčerpaný 2023.06.08 Lantai Géza Kaszanyi László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-13-57595 Vyčerpaný 2023.06.08 Szeglet Éva Zergi Dezső Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-14-67274 Schopný letu 2023.06.07 Pavel Jankovský Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-303458 Schopný letu 2023.06.07 Nagy Szabolcs Surmann József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2023-02-97280 Schopný letu 2023.06.07 György Zoltán Nedostupné Villám Klub
HU-2022-D-717892 Schopný letu 2023.06.07 Magyar László Ozsváth Attila Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-17-59601 Schopný letu 2023.06.07 Serfőző Flórián Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-D-723201 Schopný letu 2023.06.07 bela Pintér Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2019-618742 Schopný letu 2023.06.07 Serfőző Flórián Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-08-36016 Schopný letu 2023.06.07 Korhut Ádám Kéri István Észak II. Tagszövetség
HU-2022-P-41399 Schopný letu 2023.06.07 Rumán László Ruzsity Piroska Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-D-751704 Schopný letu 2023.06.07 Ludasi László Nedostupné Nedostupné
HU-2021-43-13263 Zranený 2023.06.07 Péter Barabás János HPSE (G-23)
HU-2022-13-62728 Vyčerpaný 2023.06.07 Milan Burián György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-08-310054 Zranený 2023.06.07 Petra Oravcová Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-04-12847 Schopný letu 2023.06.07 Huber Zoltán Nagy Sándor Dél-Duna Tagszövetség
RO-2022-510297 Zranený 2023.06.07 Varga Amanda Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-20-29830 Schopný letu 2023.06.07 Nagy S. Miklós Jókai Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-R-222676 Schopný letu 2023.06.07 Mészáros Zsolt Hegedűs Zoltán B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-HUNG-222676 Schopný letu 2023.06.07 f Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-58895 Mŕtvy 2023.06.07 VIDRA FERENC Váradi Csaba Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-10-61468 Schopný letu 2023.06.07 Jakab József Attila Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2021-12-79518 Schopný letu 2023.06.07 Puskás Szilvia Králl Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-R-215845 Vyčerpaný 2023.06.07 Peter Nedostupné Nedostupné
HU-2020-23-17965 Schopný letu 2023.06.07 János Strobli Vanicsek Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-13-12301 Schopný letu 2023.06.07 Csík István Ádám Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-31-11745 Schopný letu 2023.06.07 Pavel Mik Schubert Heinz Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-779578 Schopný letu 2023.06.07 Mazzag József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-13-17965 Schopný letu 2023.06.07 János Strobli Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
Hú-2022-R-243127 Schopný letu 2023.06.07 Halászi István Érsek Gyula Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-24-114 Schopný letu 2023.06.07 Juhász Maximilián Nedostupné Zemplén Tagszövetség
HU-2022-15-45411 Vyčerpaný 2023.06.07 Gocz zoltan Nedostupné Békés Tagszövetség
RO-2022-379962 Schopný letu 2023.06.07 Riegler Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-721415 Vyčerpaný 2023.06.07 Szabó László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
CZ-2022-05-159 Schopný letu 2023.06.07 tibor krastenics Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-43-4394 Vyčerpaný 2023.06.07 Burik István Tóth Imre HPSE (G-23)
BG-2020-37808 Mŕtvy 2023.06.06 Székely Balázs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-794049 Mŕtvy 2023.06.06 Székely Balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2023-11-1012 Schopný letu 2023.06.06 Fehér Gábor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2022-60838 Schopný letu 2023.06.06 Bodor Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-11-91716 Schopný letu 2023.06.06 Keresztényi István Domonkos Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2022-01002-612 Vyčerpaný 2023.06.06 Dr.Licskay Tímea Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-636814 Schopný letu 2023.06.06 bela Tompa Zsolt Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-21-47817 Vyčerpaný 2023.06.06 VIDRA FERENC Csernák János Hírös Tagszövetség
HU-2019-D-509437 Schopný letu 2023.06.06 Losánszki József Nedostupné Nedostupné
HU-2022-20-29161 Vyčerpaný 2023.06.06 Dzg Fábián Tamás Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-N-30427 Schopný letu 2023.06.06 Doki Farkas Richárd B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-43-17310 Schopný letu 2023.06.06 Gábor Szabó Sándor HPSE (G-23)
HU-2022-10-54825 Schopný letu 2023.06.06 Suhajda László Szabó József Hajdú Versenykerület
RO-2022-1183495 Schopný letu 2023.06.06 Török Gyula Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
Hú-2022-13-62478 Schopný letu 2023.06.06 Török Gyula Veres Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-10-60391 Vyčerpaný 2023.06.06 Erdélyi Milán Arnódi Béla Hajdú Versenykerület
HU-2022-20-31312 Schopný letu 2023.06.06 Szita Gyuri Bárdos László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2022-535325 Schopný letu 2023.06.06 Kiss Réka Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-02-95568 Schopný letu 2023.06.06 Józsi Nedostupné Villám Klub
UKR-2023-3530659 Schopný letu 2023.06.06 Csontos Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-723799 Vyčerpaný 2023.06.06 Michael Kiss Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-R-247140 Mŕtvy 2023.06.06 VIDRA FERENC Billinger Tibor Karancs Versenykerület
HU-2022-12-85871 Schopný letu 2023.06.06 Kecskés Péter Pfendert Antal Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-R-228031 Schopný letu 2023.06.06 Ákos Boda Nedostupné Nedostupné
BELG-2016-6020688 Schopný letu 2023.06.06 László Pintér Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2022-0458-2104 Schopný letu 2023.06.06 Tibor Bosnyák Nedostupné Nedostupné
HU-2022-19-1104 Schopný letu 2023.06.06 Csík Balázs Gúth Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
CZ-2020-015-180 Vyčerpaný 2023.06.06 Ján Nedostupné Nedostupné
RO-2022-258942 Vyčerpaný 2023.06.06 Mate Peter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-673028 Vyčerpaný 2023.06.06 Fajmon Ondřej Kovács Attila Villám Klub
HU-2021-D-630653 Schopný letu 2023.06.06 Szabó Boglárka Karsai Sándor Kolumbia Sport Klub Versenykerület
CHN-2020-220036 Vyčerpaný 2023.06.06 Tar Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-08-13667 Schopný letu 2023.06.06 Závojszki László Váradi Zoltán Észak II. Tagszövetség
HU-2007-23-24002 Zranený 2023.06.06 Tóth Zsolt Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2022-23-39993 Schopný letu 2023.06.06 Attila Kiss Benkocs Bence Zsolt Karancs Versenykerület
HU-2022-29-7105 Schopný letu 2023.06.06 Németh Kristóf Hajós Árpád Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-23-3902 Vyčerpaný 2023.06.06 János István Varga Szabolcs Karancs Versenykerület
HU-2021-11-68100 Schopný letu 2023.06.06 Janes Gyula Szarvas József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2022-386641 Schopný letu 2023.06.06 Patkós Miklós Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-02-83335 Vyčerpaný 2023.06.06 Zsolt Magyari Sidó János Villám Klub
HU-2022-17-49087 Schopný letu 2023.06.06 Csuta Veronika Ádám Ervin Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-D-154667 Schopný letu 2023.06.06 László Gál Nedostupné Nedostupné
RO-2021-430819 Vyčerpaný 2023.06.06 Bankus István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
CZ-2020-01-883 Schopný letu 2023.06.06 Füredi Péter Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-M-175967 Schopný letu 2023.06.06 András Sukola Szentgyörgyi Lajos Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-01-15402 Schopný letu 2023.06.06 Zsolt Magyari Gonda Tibor B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-10-42920 Vyčerpaný 2023.06.06 Barkó László Bujdosó Antal Hajdú Versenykerület
HU-2020-11-47456 Schopný letu 2023.06.06 József Széles Kovács Balázs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2022-1083929 Schopný letu 2023.06.05 Imre Papdi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2022-390708 Schopný letu 2023.06.05 Imre Papdi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-15-47903 Vyčerpaný 2023.06.05 Pèkò tibor Mihalik Csaba Békés Tagszövetség
HU-2022-D-685137 Schopný letu 2023.06.05 Szakony László Kovács József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-15-15092 Schopný letu 2023.06.05 Bodo Gyula Kiss Bence Békés Tagszövetség
HU-2022-N-27840 Schopný letu 2023.06.05 Gallus Dúc +36306282592 Ferge István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-30-48894 Schopný letu 2023.06.05 Kovács Csaba Krivik Gábor Dr. Aranyhomok Tagszövetség
RO-2022-379658 Vyčerpaný 2023.06.05 Kiss András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-707971 Schopný letu 2023.06.05 Zoltán Gál Juhász Ferenc Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2022-N-30345 Schopný letu 2023.06.05 Jozef Géhry Farkas Richárd B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-D-673708 Schopný letu 2023.06.05 Tolnay László Páli Lukács Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-688173 Schopný letu 2023.06.05 Tomas Borján Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2022-520309 Schopný letu 2023.06.05 László Orosz Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-672860 Schopný letu 2023.06.05 László Orosz Kocsis József ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-11-82471 Vyčerpaný 2023.06.05 Füredi Péter J.Varga Attila Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-13-31336 Vyčerpaný 2023.06.05 Molnár Ádám Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-26-12006 Schopný letu 2023.06.05 Zoli Ludasi László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-28-74115 Schopný letu 2023.06.05 Csík Balázs Pardi Albert Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-M-181666 Schopný letu 2023.06.05 Ferenc Szanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2022-28-70914 Vyčerpaný 2023.06.05 Ifj Gyurcsek Tibor Grizner Sándor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2007-2022-28 Schopný letu 2023.06.05 Ifj Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-641343 Schopný letu 2023.06.05 Xy Cseh Lajos Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-11-85007 Vyčerpaný 2023.06.05 Dömötör Tamás Kiss Károly Kisalföld Postagalamb Versenykerület
CRO-2022-9343 Schopný letu 2023.06.05 Selyem Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-676387 Schopný letu 2023.06.05 Nyeste János Pesti László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-19-99330 Schopný letu 2023.06.05 Kocsis Gábor Szabó János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-24-2427 Schopný letu 2023.06.05 Laszlo Németh Gusztáv Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2022-D-725223 Schopný letu 2023.06.05 Péter Szegedi József Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-06-57891 Schopný letu 2023.06.05 Szabó Ernő Teremy László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-06-59683 Vyčerpaný 2023.06.05 tibor krastenics Bera Ferenc Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-D-703239 Schopný letu 2023.06.05 István Forgács Bálint János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-D-687276 Schopný letu 2023.06.05 László Cséfalvay Lendvai József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-06-49036 Zranený 2023.06.05 Kecskés Péter Rácz Károly Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-24-2112 Vyčerpaný 2023.06.05 Sztankovics Mátyás Korhut Ádám SPGSE (Z-24)
HU-2022-01-1502 Schopný letu 2023.06.05 Péter Osztrovszky Czeglédi Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-29-5768 Schopný letu 2023.06.05 Varga István Bátor Antal Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-19-87111 Schopný letu 2023.06.05 Hangácsi jozsef Kovács Illés Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-20-29841 Zranený 2023.06.05 Jurij Dutčuk Jókai Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-P-41843 Schopný letu 2023.06.05 Csaba Markus Nedostupné Nedostupné
HU-2023-43-24946 Zranený 2023.06.05 Kajla László Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2023-30-67930 Zranený 2023.06.05 Kajla László Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-19-99187 Vyčerpaný 2023.06.05 jan Törőcsik László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-13-64035 Schopný letu 2023.06.05 János Strobli Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-N-28965 Schopný letu 2023.06.05 Igor Barbirik Borján Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-R-194853 Schopný letu 2023.06.05 Szabó Máté Miló Csaba Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2022-16-75677 Mŕtvy 2023.06.05 vlado jančovič Siklósi László Esztergom Versenykerület
HU-2022-23-37823 Vyčerpaný 2023.06.05 Zoli Bagdal Gábor Karancs Versenykerület
HU-2021-D-610997 Schopný letu 2023.06.05 János Strobli Tóth Attila Hatvan és Környéke Tagszövetség
HI-2021-D-610997 Schopný letu 2023.06.05 János Strobli Nedostupné Nedostupné
HU-2019-31-6292 Schopný letu 2023.06.05 Gábor Bajnóczi Alföldi Tamás Békés Tagszövetség
SLO-2021-102-133 Schopný letu 2023.06.05 Szabó László Nedostupné Régiós hosszútáv
HU-2022-D-725920 Schopný letu 2023.06.05 Fejős Zsolt Szabó Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-11-63444 Schopný letu 2023.06.04 Gulyás Csilla Lády Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-01-3049 Schopný letu 2023.06.04 Andik jános Jilly Bertalan dr. Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-29-1341 Schopný letu 2023.06.04 Szabó ernő Füzessy István Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-D-670469 Schopný letu 2023.06.04 Andik jános Bencze János B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-R-236856 Schopný letu 2023.06.04 Dravecky Lubomir Tóth Ernő Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2021-D-600877 Schopný letu 2023.06.04 Gábor Szalavics Nedostupné Nedostupné
HU-2022-M-177115 Schopný letu 2023.06.04 Mazzag József Kozmáné Papp Zsuzsanna Dr. Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-23-40786 Schopný letu 2023.06.04 István Tóth Rostás Gyula Karancs Versenykerület
HU-2023-30-66257 Schopný letu 2023.06.04 Róbert Paulovics Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-R-199361 Vyčerpaný 2023.06.04 Prokop János Kovács Ferenc Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2022-21-48118 Schopný letu 2023.06.04 Balogh sándor Molnár Barnabás Hírös Tagszövetség
SK-2022-0607-21 Schopný letu 2023.06.04 andrás váczi Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0607-21110 Schopný letu 2023.06.04 andrás váczi Nedostupné Nedostupné
HU-2000-R-199361 Vyčerpaný 2023.06.04 Prokop János-Z-26 Nedostupné Nedostupné
HU-2022-29-5114 Vyčerpaný 2023.06.04 Hegedűs József Romsics László Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-D-712940 Zranený 2023.06.04 Lojzo Édl Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-05-96175 Vyčerpaný 2023.06.04 Hegedűs József Tóth Ferenc Dávid Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-15-43653 Vyčerpaný 2023.06.04 Csaba Nagy Nagy Mihály Békés Tagszövetség
HU-2021-26-8325 Schopný letu 2023.06.04 Dávid Zsiros Somogyi András Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2022-128769 Vyčerpaný 2023.06.04 Lole Gabor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-R-128769 Schopný letu 2023.06.04 Lole Gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2022-13-58878 Vyčerpaný 2023.06.04 László Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-26-16711 Schopný letu 2023.06.04 VÍRÁG BARNA Katona István Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-04-21014 Schopný letu 2023.06.04 Ozsvár József Székely István Dél-Duna Tagszövetség
RO-2022-541391 Schopný letu 2023.06.04 László Knapp Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-16-74740 Schopný letu 2023.06.04 Kertész Gábor Csanda László Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-712652 Vyčerpaný 2023.06.04 Négele Norbert Balázs István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-19-97977 Schopný letu 2023.06.04 Béla Béla Rózant István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-19-990023 Schopný letu 2023.06.04 GÁBOR LIPTAI Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
DV-2022-08067-503 Schopný letu 2023.06.04 Daniel Krajčík Kiss Gyula Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-08067-503 Schopný letu 2023.06.04 Daniel Krajčík Nedostupné Nedostupné
RO-2022-520274 Schopný letu 2023.06.04 Imre Papdi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-13-64333 Schopný letu 2023.06.04 Varga István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-D-838826 Schopný letu 2023.06.04 Gyula Erdőháti Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-678817 Vyčerpaný 2023.06.04 Varga Tibor Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-26-19530 Schopný letu 2023.06.04 Józsi Fekete István Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-D-703193 Vyčerpaný 2023.06.04 Erik Vágó Szilágyi Martin Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-11-60479 Schopný letu 2023.06.04 Ströh Silke Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2023-0707-174 Vyčerpaný 2023.06.04 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-46172 Schopný letu 2023.06.04 Bózsik Arnold Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-11-91329 Vyčerpaný 2023.06.04 Ferenc Batha Markó Dezső Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-28-68784 Schopný letu 2023.06.04 Nagy Imre Kolozsvári József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-04-20537 Mŕtvy 2023.06.04 zoltán szabó Király Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2023-11-1012 Schopný letu 2023.06.04 Fehér Gábor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2019-655800 Schopný letu 2023.06.04 Klagyivik Róbert Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-45227 Vyčerpaný 2023.06.04 Nagy György Bartha Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2022-N-29232 Schopný letu 2023.06.04 Molnár Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2022-11-83181 Schopný letu 2023.06.04 Sandra Engelmann Sziládi Dezső Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-D-726520 Vyčerpaný 2023.06.04 István Gál Veres Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-23-31035 Schopný letu 2023.06.04 István Pusoma Tóth István Karancs Versenykerület
HU-2023-28-77519 Schopný letu 2023.06.04 Miklós Lakatos Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2022-936112 Vyčerpaný 2023.06.04 Csóka Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-11-24958 Schopný letu 2023.06.04 Robi Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-12-62299 Schopný letu 2023.06.04 Martina Emberová Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-R-229863 Zranený 2023.06.04 Alexander Paulovics Róbert B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-02-90855 Schopný letu 2023.06.04 Eric Szakácsi Zoltán Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-01-13171 Schopný letu 2023.06.04 Szabó Hornos János Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-D-553645 Schopný letu 2023.06.04 Szollár Máté Dér József HPSE (G-23)
HU-2022-N-26850 Schopný letu 2023.06.04 Ildikó Németh Vancskó János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-D-684265 Schopný letu 2023.06.04 János Strobli Adrián Arnold Kisalföld Postagalamb Versenykerület
ITALIA-2020-15412 Mŕtvy 2023.06.04 Kutka zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-29-11775 Schopný letu 2023.06.04 Leleszi László Péninger István Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2023-13-69019 Schopný letu 2023.06.04 Marcell Gondi Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-723326 Schopný letu 2023.06.04 Leleszi László Ferge Miklós Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-N-27508 Vyčerpaný 2023.06.04 Gyarmati András Antal András Villám Klub
HU-2022-26-24009 Vyčerpaný 2023.06.04 Kókai Csaba Patkós Miklós Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-R-252507 Vyčerpaný 2023.06.04 Kókai Csaba Pálos Tibor Villám Klub
HU-2022-D-726038 Schopný letu 2023.06.04 József Liszi Lovas Dávid HPSE (G-23)
HU-2023-43-21395 Schopný letu 2023.06.04 Iván Kurilco Nedostupné HPSE (G-23)
SLO-2022-102-768 Schopný letu 2023.06.04 Czödör Tamás Nedostupné Régiós hosszútáv
HU-2020-D-553654 Schopný letu 2023.06.03 Andik jános Szollár Máté Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-14-71890 Schopný letu 2023.06.03 Imre Bors Rosta Géza Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-717869 Vyčerpaný 2023.06.03 Serfőző Flórián Ozsváth Attila Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-01-91450 Schopný letu 2023.06.03 Dékai Norbert Lázár Zsolt József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-13-66113 Schopný letu 2023.06.03 Zsolt Böde Jambrich Ernő Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-10-56523 Schopný letu 2023.06.03 Rácz Roland Kerecseny György Hajdú Versenykerület
HU-2020-02-73127 Schopný letu 2023.06.03 Szabó Ernő Balázs H. Imre Villám Klub
HU-2019-R-179205 Schopný letu 2023.06.03 Jozef Elsik Béla Esztergom Versenykerület
HU-2022-27-8384 Mŕtvy 2023.06.03 nagy Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2021-261829 Vyčerpaný 2023.06.03 Darab Károly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-690639 Vyčerpaný 2023.06.03 Mazzag József Szíjártó András Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-17-45183 Schopný letu 2023.06.03 Leleszi László Kocsis József ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-16-64385 Vyčerpaný 2023.06.03 Fehér Ferenc Horváth István Esztergom Versenykerület
PL-2022-0236-1337 Schopný letu 2023.06.03 Sándor Kovacs Nedostupné Nedostupné
RO-2022-315849 Vyčerpaný 2023.06.03 Németh Réka Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-766443 Schopný letu 2023.06.03 László Talmácsi Nedostupné Nedostupné
HU-2022-17-46626 Schopný letu 2023.06.03 Gábor Fábus Szabó Szilárd Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-08-32918 Zranený 2023.06.03 István Kovács Orosz Miklós Észak II. Tagszövetség
HU-2022-02-86441 Schopný letu 2023.06.03 Kutka Zoltán Kreisz Antal Villám Klub
HU-2023-11-10631 Schopný letu 2023.06.03 Adrián Arnold Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2023-D-680376 Schopný letu 2023.06.03 tuza tibor Nedostupné Nedostupné
RO-2019-962506 Vyčerpaný 2023.06.03 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-969406 Vyčerpaný 2023.06.03 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-D-742030 Vyčerpaný 2023.06.03 T. József Kóczián Kármen B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-23-27699 Schopný letu 2023.06.03 Kutka zoltán Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-D-698776 Schopný letu 2023.06.03 Kocsis Gábor Venczel Gábor Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-720024 Schopný letu 2023.06.02 Dékai Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-250203 Schopný letu 2023.06.02 MISI Szabó Péter Aranyhomok Tagszövetség
RO-2022-314063 Mŕtvy 2023.06.02 Barczi Roland Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
CZ-2022-0124-604 Schopný letu 2023.06.02 Selyem Tibor Nedostupné Nedostupné
RO-2022-1393729 Vyčerpaný 2023.06.02 Szélig Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2022-316788 Zranený 2023.06.02 Béres Norbert Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2022-0797-504 Vyčerpaný 2023.06.02 Szélig Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-671998 Mŕtvy 2023.06.02 nagy Lakatos András Nyírség összevont (T-16 - T-14)
SK-2023-0512-514 Schopný letu 2023.06.02 Nagy Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2022-01-7099 Schopný letu 2023.06.02 Takár Jenő Takár Jenő B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2023-D-790022 Schopný letu 2023.06.02 Daniel Krajčík Jakab Sándor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-R-250574 Schopný letu 2023.06.02 Huszár Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2021-26-9780 Vyčerpaný 2023.06.02 József Banka Füle András Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2022-868352 Vyčerpaný 2023.06.02 Szabó Alex Ciprián Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-21-215845 Schopný letu 2023.06.02 Péter Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2022-10-55626 Vyčerpaný 2023.06.02 zoltán szabó Szőcs András Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-17-29410 Mŕtvy 2023.06.02 Tamás Áron Busznyák Göttl Kálmán Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2023-11-98741 Schopný letu 2023.06.02 Jozsi Szanyi Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-02-80978 Schopný letu 2023.06.02 richard jurgowski Kálazi László Villám Klub
RO-2021-119186 Schopný letu 2023.06.02 Fekete István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-23-32313 Schopný letu 2023.06.02 Fekete István Elek Krisztián Karancs Versenykerület
HU-2021-28-68895 Schopný letu 2023.06.02 Fekete István Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-D-700779 Schopný letu 2023.06.02 Hohl József Hegedűs József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-29-15394 Schopný letu 2023.06.02 Füredi Péter Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-08-34872 Schopný letu 2023.06.02 Sándor Félegyházi Kiss Félegyházi Kiss Sándor HPSE (G-23)
HU-2022-43-17426 Schopný letu 2023.06.02 Iván Lambert Szűcs Imre HPSE (G-23)
HU-2021-21-65283 Schopný letu 2023.06.02 Hohl József Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2022-D-700729 Schopný letu 2023.06.02 Hohl József Bagi Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-04-21233 Schopný letu 2023.06.02 Sándor Bóbis Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2020-R-206586 Vyčerpaný 2023.06.01 Lubos vidiscak Bilik Ferenc Villám Klub
HU-2021-FCI-41484 Zranený 2023.06.01 Csaba Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2023-M-182976 Schopný letu 2023.06.01 Mátyus Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2023-M-182960 Schopný letu 2023.06.01 Mátyus Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-604443 Schopný letu 2023.06.01 Gábor Madarász Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-60443 Schopný letu 2023.06.01 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2023-19-93550 Schopný letu 2023.06.01 István Gonda Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-14-44580 Mŕtvy 2023.06.01 Xy Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2022-480124 Vyčerpaný 2023.06.01 Irházi Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2022-8008 Vyčerpaný 2023.06.01 Krepsz Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-05-99106 Schopný letu 2023.06.01 Zsuzsa Irge Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-D-747704 Schopný letu 2023.06.01 Marcell Gondi Kovács László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-D-693695 Schopný letu 2023.06.01 Czigány József Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-27-84780 Schopný letu 2023.06.01 Vizi Ferenc Tóth László Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2022-04-27831 Schopný letu 2023.06.01 csikós izidor Bangó Dániel Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2022-1020154 Vyčerpaný 2023.06.01 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-09-10374 Vyčerpaný 2023.06.01 Györgyi Csonka Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
RO-2022-322533 Vyčerpaný 2023.06.01 Varga Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2022-101517 Schopný letu 2023.06.01 Rábai Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-717751 Vyčerpaný 2023.06.01 Török Árpád Kenéz István Aranyhomok Tagszövetség
RO-2022-322740 Vyčerpaný 2023.06.01 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-02-88314 Mŕtvy 2023.06.01 Frigyer István Martini Róbert József Villám Klub
HU-2022-R-256187 Schopný letu 2023.06.01 Rézműves Tibor László Zoltán HPSE (G-23)
GOLD-2021-RO-2003516 Schopný letu 2023.06.01 Rézműves Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2023-16-79970 Schopný letu 2023.06.01 Lovas Antal Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-696914 Schopný letu 2023.06.01 László Kis Kondics Csaba Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2006-05-21 Schopný letu 2023.05.31 Hegyesi Erzsébet Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-12-68574 Vyčerpaný 2023.05.31 Xy Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2022-D-675460 Schopný letu 2023.05.31 Katona Miklós Schmidt Sarolta Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-17-39448 Vyčerpaný 2023.05.31 Burik István Surman Mihály Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2018-D-403235 Schopný letu 2023.05.31 Zoltán Gál Mirjánu Claudien Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-633657 Schopný letu 2023.05.31 Ferge MiklósGergo Tóth Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-10-54722 Schopný letu 2023.05.31 Áfra Lajos Bartha Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2022-20-27181 Vyčerpaný 2023.05.31 Hajnáczki Ákos Patócs Tibor Ifj. Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-21-43093 Schopný letu 2023.05.31 Hosse Magyar László Hírös Tagszövetség
HU-2021-26-8140 Zranený 2023.05.31 Simlis Ollári József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-19-825 Vyčerpaný 2023.05.31 Račický Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-N-36666 Schopný letu 2023.05.31 Leleszi László Nedostupné Nedostupné
HU-2022-10-55241 Schopný letu 2023.05.31 Ferenc Halász Szathmári Gábor Hajdú Versenykerület
HU-2022-04-25696 Vyčerpaný 2023.05.31 Politzer József Lakatos László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-R-230706 Schopný letu 2023.05.31 Lendvai Zsolt Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-165-162 Schopný letu 2023.05.31 Atila Korosi Nedostupné Nedostupné
RO-2022-536823 Vyčerpaný 2023.05.31 Szabó Dávid Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2022-511624 Mŕtvy 2023.05.31 Szabó Gyula Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-26-20177 Vyčerpaný 2023.05.31 Vertetics Szabolcs Szutor Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-30-57754 Schopný letu 2023.05.31 Kovács János Kalmár Pál Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-04-28989 Schopný letu 2023.05.31 Csögör József Fenyvesi Mihály Dél-Duna Tagszövetség
HU-2023-16-76795 Schopný letu 2023.05.31 Laszlo Putz Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-30-44320 Schopný letu 2023.05.31 Takotibor Tűri Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-16-60234 Schopný letu 2023.05.31 Gánt (Fejér) Adelmann Péter Esztergom Versenykerület
RO-2022-542510 Zranený 2023.05.31 Pifkó Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-N-35347 Zranený 2023.05.31 Szabolcs Gyarmati Nedostupné Nedostupné
HU-2022-08-32030 Vyčerpaný 2023.05.31 Ferge István Demők János Észak II. Tagszövetség
HU-2022-20-25266 Schopný letu 2023.05.31 Tüzes Mátyás Csajkás Géza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-678499 Schopný letu 2023.05.31 Tüzes Mátyás Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-17-36155 Schopný letu 2023.05.31 Tüzes Mátyás Kovács István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-N-23219 Schopný letu 2023.05.31 Sándor Nagy József HPSE (G-23)
HU-2022-D-692338 Vyčerpaný 2023.05.31 Koch Olivér Varga Lajos Békés Tagszövetség
HU-2021-D-605511 Schopný letu 2023.05.31 Zeke Zsolt Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2022-541270 Vyčerpaný 2023.05.31 Uhrin Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2023-16-76039 Zranený 2023.05.31 Tàlos Katalin Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-674601 Schopný letu 2023.05.31 Tamás Czödör Tóth Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2023-23-52681 Schopný letu 2023.05.31 Gyárfás Gábor Nedostupné Karancs Versenykerület
HU-2023-07-71209 Schopný letu 2023.05.30 Huszár Péter Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-D-396293 Schopný letu 2023.05.30 Várbíró Zoltán Nedostupné Nedostupné
RO-2021-656423 Vyčerpaný 2023.05.30 Dombos József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-163488 Schopný letu 2023.05.30 Miló tesvérek Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
GOLD-2022-RO-3005957 Schopný letu 2023.05.30 Szkibák István Nedostupné Nedostupné
RO-2022-3005957 Schopný letu 2023.05.30 Szkibák István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-M-167454 Vyčerpaný 2023.05.30 Boros-Greksza Balázs Bálint F. Pál Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2023-D-739989 Schopný letu 2023.05.30 Lovas antal Nagy László B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-19-87629 Vyčerpaný 2023.05.30 Viliemsz Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2023-43-23732 Vyčerpaný 2023.05.30 Vágó István Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2022-D-690855 Schopný letu 2023.05.30 István Szigeti Szakony László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-R-249128 Schopný letu 2023.05.30 Fejős Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2022-11-85513 Schopný letu 2023.05.30 Viera Unger László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-12-81730 Schopný letu 2023.05.30 Senográczki Ádám Farkas Csaba Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-R-209019 Mŕtvy 2023.05.30 Kólya Norbert Gyurcsek Tibor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2023-26-26430 Schopný letu 2023.05.30 Kiss Angéla Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-R-245934 Vyčerpaný 2023.05.30 Volecz István Huszár Péter Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2023-28-74553 Vyčerpaný 2023.05.30 Molnár Sándor Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-17-44641 Mŕtvy 2023.05.30 Burkon Dániel Zsigus György Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-26-20557 Schopný letu 2023.05.30 Tamás Juhász Vincze Sándor Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-D-674762 Schopný letu 2023.05.30 Baranyai Imre Kenyér Tibor Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-01-4506 Vyčerpaný 2023.05.30 BOROS ISTVÁN Várbíró Zoltán B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-M-171073 Schopný letu 2023.05.30 Galambász Jankó József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-D-702650 Schopný letu 2023.05.30 Galambász2 Törőcsik László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-14-72209 Mŕtvy 2023.05.30 Salamon Márió Salamon József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-719922 Vyčerpaný 2023.05.30 Borbas Jozsef Kerschner Ferenc Villám Klub
HU-2020-N-19338 Mŕtvy 2023.05.30 zoltán szabó Bácsi Béla Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-567532 Schopný letu 2023.05.30 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2022-23-43697 Schopný letu 2023.05.30 Csáki Béla Balázs Károly Karancs Versenykerület
HU-2020-D-563128 Schopný letu 2023.05.30 SVÁB CSABA Kovács József Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2022-1141003 Vyčerpaný 2023.05.30 Fülöp Klaudia Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-640541 Schopný letu 2023.05.30 Sas Fejős Zsolt Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-P-36745 Schopný letu 2023.05.30 Pádár Antal Gergely László Hajdú Versenykerület
CRO-2022-23159 Schopný letu 2023.05.30 Horváth Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-04-29218 Schopný letu 2023.05.30 Füredi Péter Obonyai Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-15-41784 Schopný letu 2023.05.30 Bodor Csaba Szikora János Békés Tagszövetség
HU-2022-M-176032 Schopný letu 2023.05.30 István Gábor Czakò Gut Benke Attila Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-D-551418 Vyčerpaný 2023.05.30 Xy Scheily József Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-R-243154 Schopný letu 2023.05.30 József Széles Érsek Gyula Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
RO-2022-2006171 Vyčerpaný 2023.05.30 attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-688362 Schopný letu 2023.05.30 Géza Vincze Dinnyés József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-281148 Mŕtvy 2023.05.30 László Pusztai Kovács Ferenc Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2022-02-90210 Schopný letu 2023.05.30 duriga Kálazi László Villám Klub
HU-2022-10-60889 Schopný letu 2023.05.30 Nagy Imre Déri Sándor Salamon Észak II. Tagszövetség
HU-2022-16-71509 Schopný letu 2023.05.30 Piller zoltán Linkes Csaba Esztergom Versenykerület
RO-2022-70048 Schopný letu 2023.05.29 Kovács Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-678222 Schopný letu 2023.05.29 Fejős Zsolt Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2023-N-37072 Schopný letu 2023.05.29 Czemmel Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2022-11-83256 Schopný letu 2023.05.29 R Rácz Róbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület