Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
SK-2020-05758-999 Schopný letu 2022.06.30 Keresztényi István Nedostupné Nedostupné
HU-2022-M-177357 Zranený 2022.06.30 István Burda Nedostupné Nedostupné
HU-2020-14-52645 Schopný letu 2022.06.30 Vigh Tibor Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-16-70251 Vyčerpaný 2022.06.30 Iflinger Károly Kóczián Dávid Esztergom Versenykerület
RO-2021-986842 Schopný letu 2022.06.30 Bagaméri László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-M-173151 Schopný letu 2022.06.30 Horváth György Gulyás József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-10-51183 Vyčerpaný 2022.06.30 Sajó Dominik Pántya Imre Hajdú Versenykerület
CRO-2021-3001 Schopný letu 2022.06.30 Marosi Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-156042 Schopný letu 2022.06.30 Attila Brumár Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-589089 Vyčerpaný 2022.06.30 Seres Kálmán Kósa Győző Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-P-36979 Schopný letu 2022.06.30 Antal Pádár Sólyom Ágnes Hajdú Versenykerület
HU-2022-14-71187 Schopný letu 2022.06.30 Mazzag József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-11-86867 Schopný letu 2022.06.29 Hanich Mihály Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-10-48920 Vyčerpaný 2022.06.29 József Komócsin Rocskó Aladár HPSE (G-23)
RO-2021-528809 Vyčerpaný 2022.06.29 József Komócsin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-109102 Schopný letu 2022.06.29 Árpád Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-11-94483 Schopný letu 2022.06.29 László Bedő Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-488737 Schopný letu 2022.06.29 Andik jános Nedostupné Nedostupné
HU-2016-26-64365 Schopný letu 2022.06.29 Mihalik József Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-16-68085 Schopný letu 2022.06.29 gabriel Vitéz Gyula Esztergom Versenykerület
HU-2021-11-64965 Schopný letu 2022.06.29 Tibor Takács Lenzsér Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2020-1148024 Schopný letu 2022.06.29 Prèm Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-12-85952 Schopný letu 2022.06.29 László Pintér Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-11-73665 Mŕtvy 2022.06.29 Laci Frey András Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-11-88148 Schopný letu 2022.06.29 Árpád Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-21-46495 Vyčerpaný 2022.06.29 Szűcs Anita Seres Kálmán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-08-2074 Schopný letu 2022.06.29 Ff Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2021-01-99891 Vyčerpaný 2022.06.29 Jenő Budaházi Róbert B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-05-89082 Mŕtvy 2022.06.29 M. Hajnalka Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-04-11930 Schopný letu 2022.06.29 János Strobli Richter Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-19-86365 Vyčerpaný 2022.06.29 Szabo Balázs Tóth Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2012-378349 Schopný letu 2022.06.29 Szirácsik Ervin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-N-24527 Schopný letu 2022.06.29 Papp László Halász András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-01-4085 Mŕtvy 2022.06.29 S. Tibor. Daróczi Csaba B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-D-491762 Schopný letu 2022.06.28 Ulacs János Bagi Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-D-700440 Schopný letu 2022.06.28 Pászti László Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2022-327-503 Schopný letu 2022.06.28 Merész Pál Nedostupné Nedostupné
RO-2020-196472 Schopný letu 2022.06.28 Fekete István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-766424 Schopný letu 2022.06.28 Fekete István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-10-58864 Schopný letu 2022.06.28 László Balogh Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2021-17-19227 Schopný letu 2022.06.28 Gábor Kocsis Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2017-D-290233 Schopný letu 2022.06.28 Györgyné Hegyi Berényi László Fertőparti Versenykerület
RO-2020-709974 Zranený 2022.06.28 Tóth Rihárd Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-M-165865 Schopný letu 2022.06.28 Csontos Szabolcs Koczman József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-625868 Schopný letu 2022.06.28 Füredi Péter Lovas Antal Esztergom Versenykerület
HU-2020-02-78286 Schopný letu 2022.06.28 Horvath Jeno es fia Széphegyi Gábor Villám Klub
HU-2021-D-606570 Schopný letu 2022.06.28 Krisztina Csepi Marton Péter Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2021-1018668 Vyčerpaný 2022.06.28 Bodnár Krisztián Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-P-38487 Schopný letu 2022.06.28 Lovász Sándor Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-04-28116 Mŕtvy 2022.06.28 Hadar Dezső Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
RO-2020-345571 Schopný letu 2022.06.28 Ágoston Orosz Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-P-37406 Schopný letu 2022.06.28 Simon Chris Milován Nedostupné Nedostupné
HU-2022-43-19939 Schopný letu 2022.06.28 Gábor Kiss Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2021-D-629286 Zranený 2022.06.28 Gábor Mihály Szántai István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-43-14083 Schopný letu 2022.06.28 László Balogh Töviskes Imre HPSE (G-23)
HU-2021-16-66613 Schopný letu 2022.06.28 gyula vitez vitez Tüzes Ádám Esztergom Versenykerület
HU-2020-08-2189 Vyčerpaný 2022.06.28 Fazakaszoltan Fazakas Kovács László Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-23-40772 Schopný letu 2022.06.28 Laci Nedostupné Karancs Tagszövetség
PR-2000-6738 Schopný letu 2022.06.28 Makai Béla Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-548377 Mŕtvy 2022.06.28 Szélig Zsolt Musztács Károly Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-R-182748 Schopný letu 2022.06.28 Mátyás Tüzes Liszi József Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-577112 Zranený 2022.06.28 Koczkás László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-561216 Zranený 2022.06.27 Jedlicsek Gábor Lőrinc Ervin Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-11-49019 Schopný letu 2022.06.27 Wagner Csaba Kókai Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-23-34472 Vyčerpaný 2022.06.27 PÉTER Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2021-N-25123 Vyčerpaný 2022.06.27 Tóth József Szentesi Endre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-N-26123 Schopný letu 2022.06.27 Tóth József Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-674310 Vyčerpaný 2022.06.27 Edl Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-682474 Mŕtvy 2022.06.27 Pének András Nedostupné Nedostupné
RO-2021-5751 Mŕtvy 2022.06.27 Gyurcsek Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-750833 Schopný letu 2022.06.27 Csalavári Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-54011 Schopný letu 2022.06.27 Hajdú Jóska Györfi István Hajdú Versenykerület
HU-2019-14-49853 Vyčerpaný 2022.06.27 Szollár Máté Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-29-92135 Schopný letu 2022.06.27 GÁBOR LIPTAI Csorna Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-27-62034 Mŕtvy 2022.06.27 Sanyi Kozák Viktor SPGSE (Z-24)
HU-2021-D-655882 Schopný letu 2022.06.27 Robi Tűri Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-480270 Schopný letu 2022.06.27 Karoly Kalmár Vígh János Békés Tagszövetség
HU-2021-28-66939 Mŕtvy 2022.06.27 Erik Vágó Szabó Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-20-12768 Schopný letu 2022.06.27 Rácz Árpád Fábián Tamás Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-80-42 Schopný letu 2022.06.27 Magyar Judit Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-657159 Vyčerpaný 2022.06.27 Csordás Istvánván Posztobányi Gábor Villám Klub
HU-2018-O8-816 Zranený 2022.06.27 CINBI Nedostupné Nedostupné
RO-2021-1336166 Zranený 2022.06.27 Kalcsó István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-R-244128 Schopný letu 2022.06.27 Feri Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2021-N-24 Schopný letu 2022.06.27 Fekete Lajos ifj. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-11795 Vyčerpaný 2022.06.27 Ľuboš za Vidiščák Varga József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-04-8263 Schopný letu 2022.06.27 Bodor Csaba Szűcs Attila Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-628951 Vyčerpaný 2022.06.27 Varga Tibor Botlik István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-14-56501 Mŕtvy 2022.06.27 Burkon Dániel Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-06-49329 Schopný letu 2022.06.27 Mária Kardos Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-D-701708 Schopný letu 2022.06.27 Sándor Bodzán Nedostupné Nedostupné
HU-2021-17-39971 Vyčerpaný 2022.06.27 Politzer József Vancskó János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-644018 Vyčerpaný 2022.06.27 Nagy Sándor Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-16-64740 Schopný letu 2022.06.27 Tüzes Mátyás Szabó János Esztergom Versenykerület
HU-2021-16-64 Schopný letu 2022.06.27 Tüzes Mátyás Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-13-48978 Mŕtvy 2022.06.26 František Marko Reinhardt Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-688408 Schopný letu 2022.06.26 Márton Csaba Nedostupné Nedostupné
RO-2021-170180 Vyčerpaný 2022.06.26 Edu Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-631546 Vyčerpaný 2022.06.26 László Győri Máté Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-636750 Vyčerpaný 2022.06.26 Zeke Vizi-Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-19-85532 Vyčerpaný 2022.06.26 R.P. Király Tibor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-604446 Mŕtvy 2022.06.26 Ványi Péter Ságodi Richárd Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-637915 Vyčerpaný 2022.06.26 oooo Sinka József Törökszentmiklós Tagszövetség
BELG-2021-1131868 Vyčerpaný 2022.06.26 Hegedűs József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-75429 Schopný letu 2022.06.26 Martinsich Ferenc Halász Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-27-82769 Schopný letu 2022.06.26 István Pusoma Feczu Attila SPGSE (Z-24)
HU-2019-08-89382 Schopný letu 2022.06.26 Neon Szabó Sándor SPGSE (Z-24)
SI-2021-107-8767 Schopný letu 2022.06.26 Zsolt Böde Nedostupné Nedostupné
HU-2021-16-66671 Schopný letu 2022.06.26 Bakon János Tüzes Ádám Esztergom Versenykerület
HU-2019-26-97473 Schopný letu 2022.06.26 Nyiri Gergely Tóth Zoltán id. Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-16-59713 Vyčerpaný 2022.06.26 Szabolcs Bedő Csömör Ferenc Esztergom Versenykerület
HU-2021-14-62424 Schopný letu 2022.06.26 Gyenes Péter Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-N-25323 Schopný letu 2022.06.26 Sanyi Petromárko Zsigmond Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-720737 Schopný letu 2022.06.26 Kóródi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-726715 Schopný letu 2022.06.26 attila herrczeg Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-618689 Schopný letu 2022.06.26 Jozsef Szarvas Szalai Gábor Villám Klub
HU-2021-19-91259 Vyčerpaný 2022.06.26 Japport Zoltán Márkus István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-645431 Vyčerpaný 2022.06.26 Gábor Mihály Gál Mihály Aranyhomok Tagszövetség
RO-2022-378637 Vyčerpaný 2022.06.26 Lénárt Boglárka Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-57197 Schopný letu 2022.06.26 Gregorics Lászlo Horváth Szilárd Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-20-5820 Vyčerpaný 2022.06.26 Kollár Károly Dobondi Endre Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-14-61694 Schopný letu 2022.06.26 Zsohar Sandor Imre Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2022-084-74 Vyčerpaný 2022.06.26 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2021-02-79192 Vyčerpaný 2022.06.26 Lantai Géza Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2021-15-43938 Schopný letu 2022.06.26 Megyeri Sándor Szántó István Békés Tagszövetség
HU-2021-16-60129 Schopný letu 2022.06.26 Balogh imre Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-D-626748 Vyčerpaný 2022.06.26 Kovács Szilveszter Farkas József Esztergom Versenykerület
RO-2019-254285 Vyčerpaný 2022.06.26 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-616634 Schopný letu 2022.06.26 Gábor Rum MD Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-358049 Schopný letu 2022.06.26 Németh Zoltán Bodor Dániel Villám Klub
HU-2019-D-481100 Schopný letu 2022.06.26 Balázs attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-16-66942 Schopný letu 2022.06.26 Szépvölgyi Tamás Karádi István Esztergom Versenykerület
RO-2021-286609 Vyčerpaný 2022.06.26 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-51836 Schopný letu 2022.06.26 Bedő László Bujdosó Antal Hajdú Versenykerület
HU-2021-M-171028 Schopný letu 2022.06.26 Füredi Péter Földing Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-381088 Zranený 2022.06.26 Bánkfi Edina Subota Emil Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-11-67858 Schopný letu 2022.06.26 Füredi Péter Vulcz János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-10-34122 Schopný letu 2022.06.26 Lisztes Imre Szabó András Hajdú Versenykerület
RO-2021-85940 Vyčerpaný 2022.06.26 Seres Nikoletta Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-9074-39 Schopný letu 2022.06.26 Mészáros László Nedostupné Nedostupné
HU-2021-17-35649 Schopný letu 2022.06.26 Tóth János Kiss János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
RO-2017-4086142 Zranený 2022.06.26 János Oláh Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-13-41529 Schopný letu 2022.06.26 Attila Kiss Dinnyés József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-13-54381 Schopný letu 2022.06.26 Politzer József Leyer István Bakony és Környéke Sport Klub
RO-2020-1189599 Zranený 2022.06.26 mede józsef Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-13-54421 Schopný letu 2022.06.26 Politzer József Leyer István Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2019-16-9812 Vyčerpaný 2022.06.26 Sandra Engelmann Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2021-29-2841 Vyčerpaný 2022.06.26 Kemenczei János Horváth Rebeka Kolumbia Sport Klub Versenykerület
PL-2022-A-73184 Schopný letu 2022.06.26 Bodor Brigitta Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-627870 Schopný letu 2022.06.26 Vilfinger István Bencze János B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-05-96717 Schopný letu 2022.06.26 Zsolt Laczkó Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-23-30332 Vyčerpaný 2022.06.26 Kiss András Veres Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-640655 Schopný letu 2022.06.26 Lilla Czikora Gonda Ferenc ifj. Galamb Derby Klub
RO-2019-680329 Schopný letu 2022.06.26 Babos László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-R-218648 Schopný letu 2022.06.26 Péter Kancsár Holló László Galamb Derby Klub
HU-2019-26-89334 Vyčerpaný 2022.06.26 xy Rátai Zoltán Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-19-89206 Vyčerpaný 2022.06.26 zoltán szabó Lelik András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-651334 Schopný letu 2022.06.26 Póta Tibor Soós Lehel HPSE (G-23)
HU-2021-D-651400 Schopný letu 2022.06.25 Csaba Fejős Nagy Levente Hajdú Versenykerület
HU-2020-08-7453 Vyčerpaný 2022.06.25 Erdélyi Milán Krompák Sándor Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-408565 Schopný letu 2022.06.25 Schwarcz Ferenc Nedostupné Nedostupné
[HUNG-2022-D-2021612048 Zranený 2022.06.25 Tóth Inre Nedostupné Nedostupné
RO-2021-481164 Schopný letu 2022.06.25 migléczi attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-17-32615 Vyčerpaný 2022.06.25 Zoltán Páva Takács Pál Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-D-547357 Schopný letu 2022.06.25 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-57244 Schopný letu 2022.06.25 Gálfi Dominik Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
RO-2018-163610 Schopný letu 2022.06.25 Kis Géza Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-443307 Schopný letu 2022.06.25 Kis Géza Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-19-87726 Mŕtvy 2022.06.25 Várbíró Zoltán Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-08-19439 Schopný letu 2022.06.25 Jacsó Zoltán Vitányi Gyula Észak II. Tagszövetség
HU-2021-23-31501 Schopný letu 2022.06.25 Jenő Katona Ködmön Ferenc Karancs Tagszövetség
SK-2022-0374-2107 Vyčerpaný 2022.06.25 Csiki Attila Nedostupné Nedostupné
RO-2021-485812 Schopný letu 2022.06.25 Barkó László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-534848 Zranený 2022.06.25 Bányai Annamária Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-287028 Schopný letu 2022.06.25 Csáki Bence Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-502387 Vyčerpaný 2022.06.25 Kenéz István Varényi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-602346 Zranený 2022.06.25 Kálmán Károly Szalai Benedek Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-R-250817 Vyčerpaný 2022.06.25 Gábor Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2021-N-25204 Zranený 2022.06.25 Radovan Klačanský Szabó János Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2021-529751 Schopný letu 2022.06.25 Adrián Arnold Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-606204 Schopný letu 2022.06.25 Tóth Kata Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-16-60806 Vyčerpaný 2022.06.25 Iflinger Károly Bodó Gyula Esztergom Versenykerület
HU-2021-D-611438 Schopný letu 2022.06.25 Horkay János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-32615 Vyčerpaný 2022.06.25 Zoltán Páva Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
PL-2022-0486-3558 Mŕtvy 2022.06.25 Gál Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-613276 Schopný letu 2022.06.25 Ujvári József Nedostupné Nedostupné
HU-2021-11-57433 Vyčerpaný 2022.06.25 István Pusoma Balog Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-11-86826 Schopný letu 2022.06.24 Szabó Ernő Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-28-62433 Schopný letu 2022.06.24 IfjFerge Miklós Szecskó Csaba Galamb Derby Klub
HU-2019-ROYÁL-167033 Vyčerpaný 2022.06.24 Ditelyán László Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-167033 Vyčerpaný 2022.06.24 Ditelyán László Korsós Albert Galamb Derby Klub
HU-2022-13-62795 Schopný letu 2022.06.24 Burian György Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-04-21560 Schopný letu 2022.06.24 Burian György Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-23-28894 Schopný letu 2022.06.24 Kövesi Csaba Szabó Kálmán Karancs Tagszövetség
HU-2021-D-614556 Schopný letu 2022.06.24 Dobra László Cséfalvay László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2021-152215 Mŕtvy 2022.06.24 Csongor Czabai Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-30-32309 Zranený 2022.06.24 Székely Csabáné Garaczi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-02-69110 Vyčerpaný 2022.06.24 Ujvári Jánosné Nedostupné Villám Klub
RO-2021-523864 Schopný letu 2022.06.24 Kecskés Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
DV-2019-05515-33 Vyčerpaný 2022.06.24 Milan Pazúr Fekete Gábor Villám Klub
HU-2021-13-50539 Schopný letu 2022.06.24 Gregorics Lászlo Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
SK-2022-02408-707 Schopný letu 2022.06.24 Martin Toronya Nedostupné Nedostupné
MAGYAR-2022-17-48298 Schopný letu 2022.06.24 Ulacs jános Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
MAGYAR-2022-19-91732 Schopný letu 2022.06.24 Ulacs János Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
CRO-2020-31000 Zranený 2022.06.24 Jakubovics Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2011-D-369850 Schopný letu 2022.06.24 zihlay Làszló Nedostupné Nedostupné
CRO-2021-20984 Schopný letu 2022.06.23 Keresztényi István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-143294 Vyčerpaný 2022.06.23 Barkó László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-63240 Vyčerpaný 2022.06.23 LUDOVIT Szattlmayer Sándor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-R-111422 Mŕtvy 2022.06.23 Kovácsné Takács Viktória Nedostupné Nedostupné
HU-2021-16-69410 Vyčerpaný 2022.06.23 Ferenc Sárközi Egri Zoltán Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-716172 Mŕtvy 2022.06.23 Ildikó Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-081-535 Vyčerpaný 2022.06.23 Nagy Zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2021-10-51975 Zranený 2022.06.23 Fehér Zsolt Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2021-29-68 Mŕtvy 2022.06.23 Bozsoky Erika Nagy Krisztián Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-395412 Schopný letu 2022.06.23 Surman Mihály Gáspár József Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-01-7352 Schopný letu 2022.06.23 györgy szlovik Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-30-38524 Vyčerpaný 2022.06.23 Burik István Szegediné Kuti Judit Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-P-39208 Vyčerpaný 2022.06.23 Kiss Gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-196916 Schopný letu 2022.06.23 Nagy Lajos Váradi János Észak II. Tagszövetség
HU-2019-10-32162 Schopný letu 2022.06.23 Nagy Lajos Molnár Antal HPSE (G-23)
HU-2022-26-16777 Schopný letu 2022.06.23 katona jános Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2005-2022-26 Schopný letu 2022.06.23 katona jános Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-717029 Schopný letu 2022.06.23 Tóti Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-259732 Mŕtvy 2022.06.23 Bátori Béla Nedostupné Nedostupné
RO-2016-606048 Schopný letu 2022.06.23 Kiss Emőke Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-19-76868 Schopný letu 2022.06.23 X Finta Zoltán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-16-64469 Schopný letu 2022.06.23 Tomi Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2020-N-21631 Schopný letu 2022.06.22 Jana Ludvigová Borostyán József Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-R-220958 Zranený 2022.06.22 Farkas Tímea Dobi János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-13-34102 Vyčerpaný 2022.06.22 Mácsai Ádám Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-970869 Schopný letu 2022.06.22 Giczi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-8791 Schopný letu 2022.06.22 Zsolt Pásztor Vajda Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-723058 Schopný letu 2022.06.22 Márkus Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2021-28-70018 Schopný letu 2022.06.22 Faragó Dániel Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-15-47582 Schopný letu 2022.06.22 Hagymási János Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2023-2021-21342 Schopný letu 2022.06.22 Gabriella Bada Nedostupné Nedostupné
HU-2023-2021-33321 Vyčerpaný 2022.06.22 Gabriella Bada Nedostupné Nedostupné
HU-2023-2021-32 Zranený 2022.06.22 Gabriella Bada Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-199459 Schopný letu 2022.06.22 Gabriella Bada Nedostupné Nedostupné
HU-2022-08-37152 Vyčerpaný 2022.06.22 Láda Gabriella Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2019-R-170585 Vyčerpaný 2022.06.22 Gábor Reinhardt Fejős Csaba Galamb Derby Klub
HU-2021-43-15273 Schopný letu 2022.06.22 László Leleszi Nedostupné HPSE (G-23)
HU-2020-D-562367 Vyčerpaný 2022.06.22 Birizdó-Ferenczi Ivett Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
CZ-2018-01326-122 Schopný letu 2022.06.22 Csaba Rákos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-62044 Schopný letu 2022.06.22 tibor krastenics Mizser Zoltán Észak II. Tagszövetség
HU-2019-N-15968 Vyčerpaný 2022.06.22 Thegame Kucsera János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-08-4336 Zranený 2022.06.22 Tomis Zoltán. Kovács Lajos Észak II. Tagszövetség
HU-2019-31-8876 Mŕtvy 2022.06.22 B Sz Nedostupné Fertőparti Versenykerület
CRO-2020-1493 Schopný letu 2022.06.22 Fehér Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-608839 Schopný letu 2022.06.22 Gregorics Lászlo Pásztor Istvánné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-11-65639 Schopný letu 2022.06.22 Miloslav Prediger Takács Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-R-140725 Schopný letu 2022.06.22 Kovács Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-636779 Mŕtvy 2022.06.22 Csóka János Vizi-Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-P-32799 Vyčerpaný 2022.06.22 Csathó Richárd Gellérffy Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2021-287028 Vyčerpaný 2022.06.22 Nagy-Peti Levente Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-617114 Schopný letu 2022.06.21 Politzer József Tapuska Márk Tatabánya Tagszövetség
PL-2022-0350-7563 Schopný letu 2022.06.21 Martin Toronya Nedostupné Nedostupné
HU-2022-20-25276 Mŕtvy 2022.06.21 László Bárdos Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-264526 Schopný letu 2022.06.21 sándor papp Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-606686 Vyčerpaný 2022.06.21 Pozsa Imre Baricsa János Békés Tagszövetség
HU-2021-R-231341 Schopný letu 2022.06.21 Baucsek péter Kávási Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-28-66643 Zranený 2022.06.21 Szilágyi Angéla Török Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-640862 Vyčerpaný 2022.06.21 Nagy László Varga Tibor Galamb Derby Klub
HU-2021-D-624263 Zranený 2022.06.21 Tomis Zoltán. Forgó István Békés Tagszövetség
HU-2021-30-51987 Schopný letu 2022.06.21 István Lakatos Varga Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-16-69882 Schopný letu 2022.06.21 Alica Siklósi László Esztergom Versenykerület
HU-2021-R-217328 Schopný letu 2022.06.21 Csögör József Kapuvári Miklós SPGSE (Z-24)
HU-2018-06-36663 Zranený 2022.06.21 Roland Somogyi Vósner József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-517137 Schopný letu 2022.06.21 János Kovács Laczkó Tibor HPSE (G-23)
HU-2021-20-22444 Schopný letu 2022.06.21 Laci Tarsoly Péter Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-544046 Mŕtvy 2022.06.21 Molnár Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-617852 Schopný letu 2022.06.21 Halász Ferenc Nagy László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-04-2646 Schopný letu 2022.06.21 Halász Ferenc Richter Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-04-10959 Vyčerpaný 2022.06.21 Horváth Pál Czakó István Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-M-170678 Schopný letu 2022.06.21 Gyula Bodó Endrei Szabolcs Fertőparti Versenykerület
HU-2020-02-77725 Schopný letu 2022.06.21 Stolmàr Tibor Komáromi Betti Villám Klub
HU-2022-R-252159 Schopný letu 2022.06.20 Kotlár Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2021-0706-194 Vyčerpaný 2022.06.20 Madármentők Alapìtvàny Soproni Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0504-681 Schopný letu 2022.06.20 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
RO-2020-679737 Schopný letu 2022.06.20 Kis Samuel Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-29-12126 Schopný letu 2022.06.20 Tuza Tibor Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-29-1212 Schopný letu 2022.06.20 Tuza TIbor Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-29-12126 Schopný letu 2022.06.20 Tuza TIbor Nedostupné Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2018-17-9945 Vyčerpaný 2022.06.20 xy Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-11-61268 Vyčerpaný 2022.06.20 saša Varga István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2019-511344 Vyčerpaný 2022.06.20 Beata Vargová Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-43-6180 Mŕtvy 2022.06.20 Beata Vargová Pikóné Szabó Tünde HPSE (G-23)
HU-2019-17-22346 Vyčerpaný 2022.06.20 Meszes Lajos Ács Ferenc Villám Klub
HU-2020-N-18810 Schopný letu 2022.06.20 Varga László Kaldenekker Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-23-88121 Schopný letu 2022.06.20 József Dér Szirácsik Ervin Karancs Tagszövetség
HU-2018-29-85010 Schopný letu 2022.06.20 József Dér Izer László Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2015-16-39161 Schopný letu 2022.06.20 József Dér Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2017-12-54727 Schopný letu 2022.06.20 József Dér Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-D-649629 Vyčerpaný 2022.06.20 Hernyes Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-39655 Schopný letu 2022.06.20 József Dér Varga Zoltán Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-650554 Vyčerpaný 2022.06.20 Galcsik Szabolcs Tóth Attila Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2022-D-674559 Zranený 2022.06.20 Stupek Dezsőné Nedostupné Nedostupné
HU-2022-01-3871 Zranený 2022.06.20 dr. Berta Krisztián Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-M-171432 Vyčerpaný 2022.06.20 Attila Kovács Balázs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
DV-2021-05802-395 Schopný letu 2022.06.20 Roland Somogyi Schmidt Sarolta Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-N-15449 Schopný letu 2022.06.20 Roland Somogyi Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-R-213421 Schopný letu 2022.06.20 Dagmar Görnerová Pap István Galamb Derby Klub
HU-2014-11-90638 Schopný letu 2022.06.20 Peter Galschneider Fehér Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-20-18730 Schopný letu 2022.06.20 CSŐGÖR JÓZSEF Takács Gábor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-05-95679 Schopný letu 2022.06.20 Baricsa János Papdi Imre Békés Tagszövetség
HU-2021-19-86740 Schopný letu 2022.06.20 Sándor Ajtai Norbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-488737 Zranený 2022.06.20 xy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-368435 Schopný letu 2022.06.20 Bela Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-209410 Vyčerpaný 2022.06.20 Fonyódi László Kádár Tibor Galamb Derby Klub
HU-2022-02-91085 Schopný letu 2022.06.20 Orlai Márton Nedostupné Villám Klub
HU-2022-12-82833 Zranený 2022.06.20 Christián István Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-10-53413 Schopný letu 2022.06.20 Xy Lévai Ferenc id. Hajdú Versenykerület
HU-2022-17-50802 Vyčerpaný 2022.06.19 Zlatko Nedostupné Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-632083 Schopný letu 2022.06.19 madar gábor Losánszki József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-10-46542 Schopný letu 2022.06.19 László Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2021-04-12723 Zranený 2022.06.19 Lakatos Imre Domak Balázs Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-708439 Schopný letu 2022.06.19 K Nedostupné Nedostupné
HU-2021-P-36507 Schopný letu 2022.06.19 Baksa Tibor Csehi Miklós Békés Tagszövetség
HU-2020-D-559611 Schopný letu 2022.06.19 Merész Pál Szomora Attila ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-R-185880 Vyčerpaný 2022.06.19 Serfel Attila Gábor Mihály Galamb Derby Klub
HU-2021-M-167752 Schopný letu 2022.06.19 Štefan Nochta Szabó Tamás Fertőparti Versenykerület
HU-2019-04-95426 Schopný letu 2022.06.19 Kiss András Kotmájer József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-23-22326 Schopný letu 2022.06.19 János Schwartz Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2021-P-39630 Vyčerpaný 2022.06.19 Kollár Károly Kollár Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-10-52413 Schopný letu 2022.06.19 Pajkos L Kecskés Gyula Hajdú Versenykerület
HU-2020-15-36847 Vyčerpaný 2022.06.19 Gabriella Bada Makrai Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2019-D-508158 Vyčerpaný 2022.06.19 Mátyus Krisztián Czégény Antal HPSE (G-23)
HU-2021-D-650270 Schopný letu 2022.06.19 laci Lőrinc Ervin Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-590994 Vyčerpaný 2022.06.19 7 Szomora Attila ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-23-27274 Vyčerpaný 2022.06.19 éá Balogh András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-R-191551 Vyčerpaný 2022.06.19 Mátyus Krisztián Doka Lajos Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-20-700 Schopný letu 2022.06.19 Toth Ferenc Lukács László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-907439 Zranený 2022.06.19 Szerémy Szilvia Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-598927 Vyčerpaný 2022.06.19 Bartoli Rudolf Nedostupné Nedostupné
HU-2021-10-51542 Schopný letu 2022.06.19 Sándor Szabó Szűcs László Hajdú Versenykerület
HU-2021-11-67637 Vyčerpaný 2022.06.19 jozsef spanberger Szórádi Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-N-19330 Vyčerpaný 2022.06.19 Bagi Bence Faragó Dániel Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2021-734444 Schopný letu 2022.06.19 Zoltán Miheller Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-625578 Schopný letu 2022.06.19 Putz László Dombai Gábor Esztergom Versenykerület
HU-2021-04-15166 Schopný letu 2022.06.19 Lajos Szabó Kovács Dávid István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-P-39725 Schopný letu 2022.06.19 Lajos Szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-673177 Schopný letu 2022.06.19 Nagy S. Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-56287 Schopný letu 2022.06.19 ATTILA Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-649706 Mŕtvy 2022.06.19 Máté Győri Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-649706 Mŕtvy 2022.06.19 Máté Győri Nedostupné Nedostupné
HU-2021-06-55855 Schopný letu 2022.06.19 Bódi Tibor Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-10-46489 Schopný letu 2022.06.19 Ferenc Lévai Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2021-10-46420 Schopný letu 2022.06.19 Ferenc Lévai Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2019-17-20950 Vyčerpaný 2022.06.19 László Pesti Kucsera János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-21-46677 Schopný letu 2022.06.19 Bársony Mihály Székely László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-R-220750 Vyčerpaný 2022.06.19 Éva Bendiák Sándor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-R-213981 Zranený 2022.06.19 Robinszkiy Malomsoki Tibor Villám Klub
HU-2021-13-45651 Zranený 2022.06.19 Csongor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-609125 Mŕtvy 2022.06.19 Ferenc Patkó László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-23-36091 Schopný letu 2022.06.18 Baksa David Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2022-45-1610 Vyčerpaný 2022.06.18 csongor Nedostupné Nyírség összevont
HU-2022-11-82673 Schopný letu 2022.06.18 Hanich Mihály Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-26-98841 Schopný letu 2022.06.18 István Dienes Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-10-63566 Schopný letu 2022.06.18 Sándor Szabó Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2020-28-61179 Zranený 2022.06.18 Kereszti Attila Varga István Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2020-120435 Schopný letu 2022.06.18 Sándor Szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-121435 Schopný letu 2022.06.18 Sándor Szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-23-38356 Schopný letu 2022.06.18 Hegedűs Péter Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2021-D-637212 Schopný letu 2022.06.18 Károly Musztács Mezei András Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-13-43981 Schopný letu 2022.06.18 Tibor Trungel Tungel Tibor Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-14-66118 Schopný letu 2022.06.18 Eszti Bakon János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2020-0249-2280 Schopný letu 2022.06.18 Štefan Nochta Nedostupné Nedostupné
HU-2021-11-61221 Schopný letu 2022.06.18 Bátor Antal Kiss Barnabás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-R-204246 Schopný letu 2022.06.18 Fördős Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2021-23-28359 Schopný letu 2022.06.18 túró Katona Barnabás Karancs Tagszövetség
RO-2020-503535 Schopný letu 2022.06.18 M.Anett Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-72864 Schopný letu 2022.06.18 Buksi Csordás Károly Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-R-196334 Schopný letu 2022.06.18 Jozef Demők János Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-388965 Schopný letu 2022.06.18 Kis lászló Ferge Miklós Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-11-66904 Schopný letu 2022.06.18 Vasenszki Győző Vámosi István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-13-46172 Vyčerpaný 2022.06.18 Khaut Antal Mohácsi László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-649614 Schopný letu 2022.06.18 németh gàbor Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
HU-2010-21-821233 Schopný letu 2022.06.18 Kávásiné Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2020-11-46227 Schopný letu 2022.06.18 Baucsek péter Kiss Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
CZ-2021-055-161 Vyčerpaný 2022.06.18 Dénes Ferenc Nedostupné Nedostupné
GOLD-2021-RO-2003770 Schopný letu 2022.06.18 Miklós Lakatos Nedostupné Nedostupné
HU-2021-02-84216 Schopný letu 2022.06.18 Domonkos Miklós Komáromi Betti Villám Klub
HU-2020-D-594381 Schopný letu 2022.06.18 János Nyitrai Bolyhos László Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-D-618409 Schopný letu 2022.06.18 Péter Varga Novák László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-621694 Schopný letu 2022.06.18 Péter Varga Tóth Sándor Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-10-34847 Schopný letu 2022.06.18 TÓTH Bujdosó Antal Hajdú Versenykerület
Ró-2021-FCI-728013 Schopný letu 2022.06.18 Dénes Ferenc Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-01015-127 Vyčerpaný 2022.06.18 Dénes Ferenc Nedostupné Nedostupné
Ró-2019-UCP-153550 Schopný letu 2022.06.18 Dénes Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2021-14-60953 Zranený 2022.06.18 deleted_at_2022_04_18_12_52_35 deleted_at_2022_04_ Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-M-174604 Schopný letu 2022.06.18 Tibor Pálos Nedostupné Nedostupné
RO-2020-336881 Schopný letu 2022.06.18 Tibor Pálos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-673521 Schopný letu 2022.06.17 Borza Sándor Komáromi Betti Villám Klub
HU-2022-R-258547 Schopný letu 2022.06.17 József Rőth Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-699105 Schopný letu 2022.06.17 Mihály Surman Nedostupné Nedostupné
CZ-2020-0125-463 Vyčerpaný 2022.06.17 Tóth József Nedostupné Nedostupné
HU-2022-P-40927 Schopný letu 2022.06.17 Gallus Dúc Nedostupné Nedostupné
HU-2022-26-20305 Schopný letu 2022.06.17 Gallus Dúc Nedostupné Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-10-58541 Schopný letu 2022.06.17 Gallus Dúc Nedostupné Hajdú Versenykerület