Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
RO-2019-375120 Schopný letu 2020.07.06 Jakubovics Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-M-155170 Schopný letu 2020.07.06 Kiss sandor Cséfalvay László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
DV-2019-09491-531 Schopný letu 2020.07.06 M Kriszrián Nedostupné Nedostupné
RO-2019-90596 Schopný letu 2020.07.06 Imre Dominik Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2019-0101-1229 Schopný letu 2020.07.05 Nemeth Tamas Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-560032 Mŕtvy 2020.07.05 Szabó-Czauner Döniz Nedostupné Nedostupné
RO-2019-469365 Zranený 2020.07.05 Pápai Luca Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-02-70325 Vyčerpaný 2020.07.05 Július Krško Paál István Villám Klub
HU-2018-43-1570 Schopný letu 2020.07.05 Komócsin József Áfra Lajos Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2020-R-204868 Zranený 2020.07.05 Galambos péter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-933514 Vyčerpaný 2020.07.05 Micsinai Mihály Törös János Törökszentmiklós Tagszövetség
NL-2018-100022 Vyčerpaný 2020.07.05 Lovász Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-06-46394 Schopný letu 2020.07.05 Schmidt Balázs Annus Róbert Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-D-536386 Schopný letu 2020.07.05 Nagy-Varga Viktor Kovács László ifj. Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-466204 Schopný letu 2020.07.05 Bazsi Fogarassy Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2018-322154 Vyčerpaný 2020.07.05 Nagy Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-04-9794 Schopný letu 2020.07.05 Ifj Patócs Tibor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2004-09794-2020 Schopný letu 2020.07.05 Ifj Patócs Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-43-1185 Schopný letu 2020.07.05 Radács András Kiss Gábor HPSE
HU-2020-R-202412 Vyčerpaný 2020.07.05 Erdélyi Milán Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-174755 Vyčerpaný 2020.07.05 Burai Pál Váradi János Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-07-59933 Schopný letu 2020.07.05 Mihaly Palkó László Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2013-14-97494 Schopný letu 2020.07.05 Zsolnai Sándor Nickl András Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-132559 Vyčerpaný 2020.07.05 Krisztián Kullai Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-381468 Vyčerpaný 2020.07.05 Krisztián Kullai Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-11-54601 Schopný letu 2020.07.05 Kovács Zoltán Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-22-2246 Schopný letu 2020.07.05 Mitró Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2020-13-39124 Schopný letu 2020.07.05 titi Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-M-140241 Vyčerpaný 2020.07.05 Storoscuk Oleksandr Raffer Roland Közép-Dunántúl Tagszövetség
CRO-2020-1312 Vyčerpaný 2020.07.05 Nagy Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-455939 Schopný letu 2020.07.05 Balogh Zoltán Kóczián József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-457953 Schopný letu 2020.07.05 Kis Béla Kapusi László Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-26-90711 Vyčerpaný 2020.07.05 József Kovács Fehérvári József Tisza-tó Tagszövetség
RO-2019-522862 Mŕtvy 2020.07.05 Gutiné Laki Ibolya Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-12-71845 Vyčerpaný 2020.07.05 Lajos Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
RO-2019-117513 Vyčerpaný 2020.07.05 Imre Krajnyák Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-818004 Vyčerpaný 2020.07.05 Németh József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-05-79270 Schopný letu 2020.07.05 Zsolt Mészáros Barna Miklós Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-12-58651 Schopný letu 2020.07.05 Milan Pazúr László Lajos Tatabánya Tagszövetség
RO-2019-642385 Schopný letu 2020.07.05 Kovács Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-468278 Schopný letu 2020.07.05 Venczel Gábor Prokop János Észak II. Tagszövetség
HU-2020-15-37338 Schopný letu 2020.07.05 Krizsán László Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2015-10-8118 Vyčerpaný 2020.07.05 Bodó gyula Szabó Zsolt HPSE
HU-2019-10-31870 Schopný letu 2020.07.05 Surman Arnódi Béla Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-359066 Schopný letu 2020.07.05 Schmidt Balázs Rauf Béla Dél-Duna Tagszövetség
RO-2019-469758 Schopný letu 2020.07.05 Andik jános Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-131601 Schopný letu 2020.07.05 Schmid József Palotai Gábor Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-07-60576 Schopný letu 2020.07.05 Andras Horvath Seres János Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-D-458775 Schopný letu 2020.07.05 Zoltán Krosztics Simon Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-23-85800 Schopný letu 2020.07.05 Milan Pócs István Karancs Tagszövetség
HU-2019-23-3292 Schopný letu 2020.07.05 gyurcsek tibor Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-D-501314 Vyčerpaný 2020.07.05 cseresznye istván Kádár József Aranyhomok Tagszövetség
JUNG-2019-14-47612 Zranený 2020.07.05 Kressalek Ágnes Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-M-161725 Schopný letu 2020.07.05 Eva Tomasurova Nedostupné Nedostupné
HU-2019-29-90719 Schopný letu 2020.07.05 TUZA TIBOR Pintér László Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-414261 Vyčerpaný 2020.07.05 fonyódi laszló Batta János Észak-Kelet Tagszövetség
CZ-2019-031-450 Schopný letu 2020.07.04 Fehér Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-412588 Schopný letu 2020.07.04 Zoltán Piller Takács Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-20-90908 Zranený 2020.07.04 Gabor Rum dr Kozári Larissza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2018-0236-1571 Mŕtvy 2020.07.04 Judit Nedostupné Nedostupné
HU-2019-01-88743 Mŕtvy 2020.07.04 Sándor Bogdányi István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HI-2019-01-88743 Mŕtvy 2020.07.04 Sándor Nedostupné B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-19-83534 Zranený 2020.07.04 Kovács Erzsébet Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-N-20918 Zranený 2020.07.04 Birkner József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-P-29284 Schopný letu 2020.07.04 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-169971 Zranený 2020.07.04 Anda Cecília Kutka Zoltán B-I. Szilasmenti Versenykerület
RO-2016-598192 Schopný letu 2020.07.04 Jan Tokoly Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-12-65103 Schopný letu 2020.07.04 József Birnbauer Busznyák Tamás Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-22-47737 Vyčerpaný 2020.07.04 Buda Bálint Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2018-29-81031 Schopný letu 2020.07.04 kiss attila Rakovics Tibor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-06-39935 Schopný letu 2020.07.04 Rácz Árpád Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-509321 Schopný letu 2020.07.04 toth lászló Burai András Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-R-120941 Schopný letu 2020.07.04 Jani Gyöngyösi Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-26-811 Zranený 2020.07.04 Ludasi László Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-N-12322 Mŕtvy 2020.07.04 Xy Hegyi Mihály Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-29-84160 Schopný letu 2020.07.04 Zsírosné Pető Éva Barbara Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-D-505754 Schopný letu 2020.07.04 Katarína Hamžíkova Varga Vencel Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-26-88529 Schopný letu 2020.07.04 Imre Dominik Dienes Imre Tisza-tó Tagszövetség
HU-2020-08-88774 Schopný letu 2020.07.04 Dr Hardonyi András Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-14-38104 Schopný letu 2020.07.03 cser balázs Axnix István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-11-56982 Schopný letu 2020.07.03 Horváth Géza Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-11-44138 Schopný letu 2020.07.03 Horváth Géza Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-D-570575 Schopný letu 2020.07.03 Nagy-Varga Viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-D-492762 Schopný letu 2020.07.03 Tóth János Süveges Gergő Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-20-32119 Zranený 2020.07.03 Harmath László Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-292114 Schopný letu 2020.07.03 Sándor Zoltán Hopka János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-P-24125 Mŕtvy 2020.07.03 Gubás Ferenc Gál László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-023-1399 Schopný letu 2020.07.03 Somogyi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-261635 Schopný letu 2020.07.03 Burkon Dániel Rábensteiner Zoltán Fertőparti Versenykerület
HU-2019-R-163542 Schopný letu 2020.07.03 Rastislav Diko Hegedűs Attila Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-13-32112 Schopný letu 2020.07.03 Csoka janos Pataki Dénes Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-83966 Vyčerpaný 2020.07.03 Horvàth Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-462422 Schopný letu 2020.07.03 Oláh József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-27-65745 Mŕtvy 2020.07.03 Galkó József Csabai Attila SPGSE
HU-2019-P-28215 Schopný letu 2020.07.03 toth lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2019-08-89382 Schopný letu 2020.07.03 Jonatán Szabó Sándor Észak II. Tagszövetség
HU-2020-04-7446 Vyčerpaný 2020.07.03 Kiscsě Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-23-7040 Vyčerpaný 2020.07.03 Štefan Nochta Érsek Gyula Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
ITÁLIA-2019-00-6252 Schopný letu 2020.07.03 gyárfás gábor Nedostupné Régiós rövidtáv
HU-2019-R-164439 Schopný letu 2020.07.03 Gründlinger Franz Nagy-Varga Viktor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-29-99072 Zranený 2020.07.02 Horváth Szilvia Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-30-26670 Vyčerpaný 2020.07.02 iflinger károly Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-R-179238 Vyčerpaný 2020.07.02 Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2019-15-27198 Schopný letu 2020.07.02 Rubányi Gábor Nagy Károly Békés Tagszövetség
HU-2019-D-467924 Schopný letu 2020.07.02 Zoli Benes Ferenc Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-43-4809 Schopný letu 2020.07.02 Boncz Zoltán Szántó Imre Hajdú Versenykerület
RO-2019-899545 Vyčerpaný 2020.07.02 Rácz Árpád Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-141058 Vyčerpaný 2020.07.02 Sipos Gabriella Kovács Imréné Karancs Tagszövetség
DV-2019-0979-5136 Schopný letu 2020.07.02 Lukács Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-154005 Schopný letu 2020.07.02 Kiss Barnabás Dorner György Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-24-54988 Schopný letu 2020.07.02 Kiss Tamás Nedostupné Zemplén Tagszövetség
HU-2019-ROYáL-164824 Schopný letu 2020.07.02 molnár lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2020-43-7305 Schopný letu 2020.07.02 széll imre Nedostupné HPSE
HU-2019-07-60285 Schopný letu 2020.07.02 Kovács Attila Farkas Zsolt Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-D-883867 Schopný letu 2020.07.02 Stefan Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
RO-2019-179488 Vyčerpaný 2020.07.02 Csáki Bence Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-180742 Zranený 2020.07.02 Juhász Tamás Csorba János Karancs Tagszövetség
SRB-2019-22775 Zranený 2020.07.02 Viktor Holub Fazekas István ifj. Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2017-01-78996 Zranený 2020.07.01 B Ferenc Greskó Tibor B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-04-84517 Mŕtvy 2020.07.01 B Ferenc Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-12-62409 Vyčerpaný 2020.07.01 Iflinger károly Szalai Csaba Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-26-93104 Schopný letu 2020.07.01 Gerzson Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-07-53110 Schopný letu 2020.07.01 Ladislav Tóth Mihály Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2019-341053 Schopný letu 2020.07.01 Boldizsár Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-461826 Mŕtvy 2020.07.01 jani Kovács András Dél-Tisza Tagszövetség
CRO-2019-19436 Zranený 2020.07.01 Bárdos László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-30-37702 Schopný letu 2020.07.01 Szijártó János Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-04-94630 Schopný letu 2020.07.01 Horváth János Timár József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-17-13756 Schopný letu 2020.07.01 Tibor Mihaleczkó László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-N-19325 Schopný letu 2020.07.01 Kiraly _andrea Nedostupné Nedostupné
EU-2014-21H-8 Schopný letu 2020.07.01 Toni Delaney-Ellwood Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-18689 Schopný letu 2020.07.01 Gábor Varga István Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-23-98276 Schopný letu 2020.07.01 Kajli István Pálmány Boldizsár Karancs Tagszövetség
HU-2019-23-61 Schopný letu 2020.07.01 Politzer József Alapi László Karancs Tagszövetség
DV-2013-07552-3232 Schopný letu 2020.07.01 Jakubovics Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-5306 Schopný letu 2020.07.01 Toth Károly Elek Péter Hajdú Versenykerület
HU-2019-R-179032 Zranený 2020.07.01 Andrea Kincses István Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2015-02-42740 Mŕtvy 2020.07.01 Bulejsza Balázs Nedostupné Villám Klub
SK-2019-0101-2353 Schopný letu 2020.07.01 Esküdt Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2020-23-10013 Schopný letu 2020.07.01 Ozsvárt Zoltán Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2019-ROAYL-164439 Schopný letu 2020.07.01 Gründlinger Franz Nedostupné Nedostupné
SK-2019-01104-326 Vyčerpaný 2020.07.01 Selyem Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-177061 Vyčerpaný 2020.07.01 06304884047 Bagdi Sándor Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-P-29046 Schopný letu 2020.07.01 toth lászló Tóth István Dél-Tisza Tagszövetség
SK-2019-027-910 Vyčerpaný 2020.07.01 Imre Papdi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-25-49234 Schopný letu 2020.07.01 Takács Gábor Kovács Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-358038 Vyčerpaný 2020.07.01 Bátori Béla Bodor Dániel Villám Klub
HU-2019-10-29660 Zranený 2020.07.01 Nagy-Varga Viktor Tolvaj Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2020-05-87043 Schopný letu 2020.07.01 toth lászló Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-01-77812 Mŕtvy 2020.07.01 Nagy Gábor Molnár Mihály B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2016-22-42216 Zranený 2020.07.01 Klaudia Matická Sós Tibor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-43-6016 Vyčerpaný 2020.07.01 Miroslav Antolík Pikó Sándor HPSE
HU-2019-43-4262 Schopný letu 2020.07.01 Kizmus Lajos Szűcs Imre HPSE
SK-2019-01907-240 Schopný letu 2020.07.01 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
PL-2019-D-272541 Schopný letu 2020.07.01 Varga József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-21188 Schopný letu 2020.06.30 miroslav Gál László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-D-506785 Schopný letu 2020.06.30 Ladislav Salgo Bárdos István B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2016-23-75406 Schopný letu 2020.06.30 Kovács István Talpas Zoltán Karancs Tagszövetség
HU-2018-15-24879 Schopný letu 2020.06.30 Jónás Krisztián Szabó László Békés Tagszövetség
HU-2019-D-457050 Schopný letu 2020.06.30 Lukács Gyula Kókai Zsolt Villám Klub
HU-2019-D-457693 Zranený 2020.06.30 Mazsola Dúc Tasi Árpád Magyar Postagalamb Sportszövetség
CRO-2018-20565 Schopný letu 2020.06.30 Juhász Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-336511 Schopný letu 2020.06.30 Csák Sándor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-6401 Vyčerpaný 2020.06.30 Laczkó Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-170201 Zranený 2020.06.30 Komora Péter Boda Ákos Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-23-1866 Schopný letu 2020.06.30 Martin Medvegy Medvegy Martin Karancs Tagszövetség
HU-2020-43-8306 Schopný letu 2020.06.30 Feczu Attila Nedostupné HPSE
HU-2016-10-9508 Zranený 2020.06.30 Imre G. Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-17-13766 Zranený 2020.06.30 Csontos Szabolcs Mihaleczkó László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-M-166195 Vyčerpaný 2020.06.30 Vidra Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-406309 Vyčerpaný 2020.06.30 Juhász István Tóth László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-28-56067 Vyčerpaný 2020.06.30 Janes Gyula Duka Olivér Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-845485 Zranený 2020.06.30 Kristína Dibuszová Kovács Ferenc Antal Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-13-68860 Mŕtvy 2020.06.30 Nagy Gy Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-510886 Zranený 2020.06.30 Nagy Anita Major László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2010-N-120 Schopný letu 2020.06.30 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2019-DERBI-510719 Schopný letu 2020.06.30 Xy Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-15710 Mŕtvy 2020.06.30 Kassai Levente Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-22222 Zranený 2020.06.30 Gyurcsek Tibor06 Szabó Imre Békés Tagszövetség
HU-2019-D-461443 Vyčerpaný 2020.06.30 Gábor Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-11-37159 Schopný letu 2020.06.30 Portugália Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-11-34560 Schopný letu 2020.06.30 Szőllősi Zoltán Bálint András Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-10-32690 Schopný letu 2020.06.30 Szőllősi Zoltán Iván László Hajdú Versenykerület
HU-2019-10-3269 Schopný letu 2020.06.30 Szőllősi Zoltán Nedostupné Hajdú Versenykerület
SRB-2019-9785 Vyčerpaný 2020.06.30 Zsuzsanna Boros Dudás Róbert Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-15-31286 Zranený 2020.06.30 Szeifert Oszkár Kereki István Békés Tagszövetség
HU-2018-D-364103 Zranený 2020.06.30 Hajdú gizella Nedostupné Nedostupné
HU-2018-27-64971 Vyčerpaný 2020.06.30 Xy Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2018-503712 Schopný letu 2020.06.30 Kovács László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-514416 Mŕtvy 2020.06.29 Zöldiné Csonka Lilla Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-R-118645 Schopný letu 2020.06.29 Vít Musil Pintye Lajos Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-387854 Schopný letu 2020.06.29 Szalay József Gábor Mihály Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-10-32532 Schopný letu 2020.06.29 Marton Imre Buglyó Tamás Hajdú Versenykerület
HU-2018-01-82516 Vyčerpaný 2020.06.29 Csilla Gulyás Klotz Attila B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-17-19355 Schopný letu 2020.06.29 Hofbauer Zsolt Bálint Tamás Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-08-75766 Vyčerpaný 2020.06.29 Gyenes Péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2014-D-808744 Vyčerpaný 2020.06.29 Ujvári Norbert Rigó Gáspár Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-410439 Vyčerpaný 2020.06.29 Fazekas Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-88890 Schopný letu 2020.06.29 Balkó Sándor Kállai Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-515666 Schopný letu 2020.06.29 Surman Mihály Szárók Csaba Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-08-95781 Schopný letu 2020.06.29 Lipták Ferenc Takács Imre Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
SK-2020-01704-191 Schopný letu 2020.06.29 Nagy György Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-94026 Vyčerpaný 2020.06.29 Hajnáczki Ákos Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-R-171272 Mŕtvy 2020.06.29 Karin Grabner Nedostupné Nedostupné
HUNGARI-2019-07-61449 Schopný letu 2020.06.29 Szarvas József Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-340922 Schopný letu 2020.06.29 Peter Lihan Karsai István Esztergom Versenykerület
HU-2019-19-28615 Zranený 2020.06.29 Gábor Kovács Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-27-68797 Vyčerpaný 2020.06.29 DEIMELTAMÁS Kurilcó Iván Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-17-19943 Schopný letu 2020.06.29 Borsos László Barkóczi Boldizsár Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
PL-2019-0108-770 Vyčerpaný 2020.06.29 Ifj Patócs Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-14-49332 Vyčerpaný 2020.06.29 kleizer Varga Péter Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-496801 Vyčerpaný 2020.06.29 Hadar Dezső Pintér Imre Tatabánya Tagszövetség
PORTUGÁL-2019-90-73157 Schopný letu 2020.06.29 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-177539 Schopný letu 2020.06.29 Lendvai zsolt Vágó István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-16-52100 Zranený 2020.06.29 Fábián Virág Fetter István Esztergom Versenykerület
HU-2019-17-17746 Vyčerpaný 2020.06.29 Nina Brbúchová Mészáros János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-30-16794 Vyčerpaný 2020.06.29 Őszi Brigitta Sipos Pál Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-29-94888 Schopný letu 2020.06.29 hornyacsek jozsef Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2019-06-44427 Mŕtvy 2020.06.29 Bodó Gyula Sajgó István Villám Klub
HU-2019-R-165848 Vyčerpaný 2020.06.29 Zérczi József Bognár Zoltán Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-R-159551 Mŕtvy 2020.06.29 Ján Szigeti Ács Ferenc Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-R-186089 Schopný letu 2020.06.29 Zsiros Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2020-30-41801 Schopný letu 2020.06.29 Zsiros Miklós Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-R-178102 Vyčerpaný 2020.06.29 Ondřej Fajmon Pap István Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2016-D-141699 Schopný letu 2020.06.29 györgy szlovik Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0405-705 Vyčerpaný 2020.06.29 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-2481 Mŕtvy 2020.06.29 Galamb Kiss János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-R-124479 Vyčerpaný 2020.06.29 Ludasi László Kóczián József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-26-68911 Schopný letu 2020.06.29 Mocsáry József Lévai Ferenc id. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-510-696 Schopný letu 2020.06.29 Ihász Imre Nedostupné Nedostupné
MAGYAR-2019-ROYAL-154434 Vyčerpaný 2020.06.29 Erdélyi Mihályné Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-159341 Vyčerpaný 2020.06.29 Zelovics Péter Ács Ferenc Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-D-499097 Schopný letu 2020.06.29 kiss attila Péntek Krisztina Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-13-27462 Zranený 2020.06.29 kiss attila Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-462041 Schopný letu 2020.06.29 Kiscsě Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-173889 Vyčerpaný 2020.06.29 Kovács Attila Márkus György Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2018-M-153527 Schopný letu 2020.06.29 Attila Klauz Szabó Attila Kisalföld Postagalamb Versenykerület
DV-2019-0510-696 Schopný letu 2020.06.29 Ihász Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-178182 Zranený 2020.06.29 Fodor Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2019-04-93211 Vyčerpaný 2020.06.29 gyenes péter Tóth Attila Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-19-76174 Vyčerpaný 2020.06.28 Kiraly _andrea Győri Zoltán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-388749 Vyčerpaný 2020.06.28 Nagy József Wang Baoli Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-43-4786 Mŕtvy 2020.06.28 Pesti László Nedostupné HPSE
HU-2020-17-29931 Schopný letu 2020.06.28 Szemző János Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-P-27559 Schopný letu 2020.06.28 Józsi Zsebő Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-14-41565 Schopný letu 2020.06.28 Jakubovics Szabolcs Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-20-99903 Vyčerpaný 2020.06.28 Zelovics Péter Ősz János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-16-49774 Vyčerpaný 2020.06.28 Zelovics Péter Kurucz Ákos Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-20-96315 Schopný letu 2020.06.28 kiss attila Kollár Károly Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-P-2906 Schopný letu 2020.06.28 toth lászló Nedostupné Nedostupné
RO-2019-369619 Vyčerpaný 2020.06.28 Pesti László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-175318 Schopný letu 2020.06.28 Miklós Simon Iváncsik József ifj. Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-D-456663 Schopný letu 2020.06.28 Miklós Simon Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0264-2965 Vyčerpaný 2020.06.28 Varga István Nedostupné Nedostupné
HU-2019-11-39823 Vyčerpaný 2020.06.28 Burai Pál Németh László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-06-29947 Zranený 2020.06.28 Benkocs Bence Búr Attila Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-08-95871 Schopný letu 2020.06.28 Lipták Ferenc Hrabovszki Gergő Észak II. Tagszövetség
HU-2019-12-65451 Zranený 2020.06.28 Pataki Dénes Orlai Márton Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-D-175317 Schopný letu 2020.06.28 Bozsó Jani Nedostupné Nedostupné
HU-2020-13-36178 Vyčerpaný 2020.06.28 Deákné Gál Gabriella Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
CRO-2019-17698 Vyčerpaný 2020.06.28 Végh Cintia Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-181807 Vyčerpaný 2020.06.28 Tunduc Borsos László Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-12-62464 Vyčerpaný 2020.06.28 Erdélyi Milán Szalai Csaba Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-17-13736 Schopný letu 2020.06.28 Norbi Nagy Tibor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2020-17-30342 Zranený 2020.06.28 Dávidházy Gábor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-R-11590 Zranený 2020.06.28 Hegyi Györgyne Katona Miklós Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-01-93764 Schopný letu 2020.06.28 Vigh Tibor Nagy László B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2018-17-11 Vyčerpaný 2020.06.28 Julius Vince Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-368608 Schopný letu 2020.06.28 Bársony Mihály Hoppál József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-27-65491 Mŕtvy 2020.06.28 Halmos Zoltán Závojszki László SPGSE
RO-2019-28941 Schopný letu 2020.06.28 Guzsik Kevin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-488120 Schopný letu 2020.06.28 Bajnóczi Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2019-27-70521 Schopný letu 2020.06.28 Kovács András Kóródi Tamás Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2019-D-490854 Vyčerpaný 2020.06.28 Gábor Kerni Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-489500 Mŕtvy 2020.06.28 Roland Somogyi Kordé Károly Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-476343 Schopný letu 2020.06.28 Andik János Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0330-8 Vyčerpaný 2020.06.28 Olah jános Nedostupné Nedostupné
HU-2019-28-57555 Vyčerpaný 2020.06.28 Adelmann Péter Kolozsvári József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-07-52639 Schopný letu 2020.06.28 Venczel Gábor Mészáros Mihály Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-341298 Vyčerpaný 2020.06.28 Matej Štrbka Nedostupné Nedostupné
CZ-2018-03701-95 Schopný letu 2020.06.28 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-159354 Vyčerpaný 2020.06.28 Schekolin Ács Ferenc Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-D-503618 Vyčerpaný 2020.06.28 Hajós Gábor Mikó Klaudia Fertőparti Versenykerület
HU-2019-M-158804 Schopný letu 2020.06.28 Füredi Péter Kovács Miklós Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-04-95506 Zranený 2020.06.28 Zsolnai Sándor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-R-149498 Vyčerpaný 2020.06.28 zoltán szabó Gyárfás Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-R-17374 Vyčerpaný 2020.06.28 Megyeri Ildikó Bondics János Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-R-176636 Vyčerpaný 2020.06.28 Homai Arnold Szegedi Barnabás Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2018-D-368099 Schopný letu 2020.06.28 Huszár Péter Nedostupné Nedostupné
RO-2019-90204 Schopný letu 2020.06.28 Ferenczi Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-575684 Schopný letu 2020.06.28 Varga József Nedostupné Nedostupné
HU-2019-05-79261 Schopný letu 2020.06.28 Kovács András Barna Miklós Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-515728 Schopný letu 2020.06.28 Szentpéteri Süveges Gergő Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-570177 Schopný letu 2020.06.28 Kovács András Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-166463 Schopný letu 2020.06.28 Szentpéteri Horváth Miklós Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-R-184247 Schopný letu 2020.06.28 Nagy Ferenc Fodor István Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
RO-2018-579115 Vyčerpaný 2020.06.28 Bodó Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-259128 Vyčerpaný 2020.06.28 Bogádi György Kovács József Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-304200 Schopný letu 2020.06.28 Zoli Váradi József Hajdú Versenykerület
HU-2019-D-458775 Schopný letu 2020.06.28 Gábor Szalavics Simon Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-300748 Schopný letu 2020.06.28 Bagdal Ferenc Jagri István Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2016-02-44789 Vyčerpaný 2020.06.28 Rab Zoltán Nedostupné Villám Klub
RO-2019-637632 Schopný letu 2020.06.28 Lantai Géza Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-490686 Vyčerpaný 2020.06.28 Gábor Szalavics Éles Barnabás Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2010-R-156536 Schopný letu 2020.06.28 Bettina Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-169674 Vyčerpaný 2020.06.28 DEIMELTAMÁS Horváth Imre Gábor B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-R-169757 Vyčerpaný 2020.06.28 DEIMELTAMÁS Molnár István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-373446 Schopný letu 2020.06.27 Fehér Zoltán Rehák Viktor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-336610 Schopný letu 2020.06.27 Fehér Zoltán Nyitrai Gabriella Dr. Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-07-55994 Vyčerpaný 2020.06.27 Gabor Rum dr Jánosi Pál Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-R-191997 Zranený 2020.06.27 Tomhauser Zsanett Nedostupné Nedostupné
HU-2020-02-73343 Zranený 2020.06.27 Kapos Dalma Nedostupné Villám Klub
HU-2019-N-15010 Mŕtvy 2020.06.27 Galamb Fejesné Tegzes Zsófia Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-D-467081 Schopný letu 2020.06.27 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-13142 Vyčerpaný 2020.06.27 Karesz Halmi Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-13-34139 Vyčerpaný 2020.06.27 Bedő Szabolcs Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-17-10540 Schopný letu 2020.06.27 Norbi Drágóczi Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-R-178452 Vyčerpaný 2020.06.27 Ondřej Fajmon Gábor Mihály Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-16-57911 Schopný letu 2020.06.27 kiss attila Verő István Esztergom Versenykerület
HU-2019-06-46328 Vyčerpaný 2020.06.27 Sándor Bóbis Orlik István Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-08-93726 Mŕtvy 2020.06.27 Kalácska Berentés Lajos Észak II. Tagszövetség
HU-2009-02-76454 Vyčerpaný 2020.06.27 Holymik Helga Sinkó Mihály Nincs forgalomban
HU-2017-R-109395 Mŕtvy 2020.06.27 Mátyás László Miló Mihály János Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2020-D-560673 Schopný letu 2020.06.27 Adam Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-454499 Schopný letu 2020.06.27 Xy Faragó István Békés Tagszövetség
HU-2018-11-25778 Schopný letu 2020.06.27 Látos Ferenc Ferencz István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-D-462050 Vyčerpaný 2020.06.27 Bodor Csaba Látos József Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-02-68448 Schopný letu 2020.06.27 Fejős Zsolt Czibula Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-02-68535 Zranený 2020.06.27 István Verő Mauchner Ferenc Villám Klub
HU-2013-D-694403 Vyčerpaný 2020.06.27 Szemző János Vizi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-07-64611 Schopný letu 2020.06.27 Szijártó János Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2019-43-3610 Schopný letu 2020.06.27 Kovács Attila Czégény Antal HPSE
HU-2019-23-98171 Schopný letu 2020.06.27 Gajda Gergő Velenczei Béla Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-98171 Schopný letu 2020.06.27 Gajda Gergő Nedostupné Karancs Tagszövetség
RO-2018-1066043 Schopný letu 2020.06.27 dusan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-17-22591 Schopný letu 2020.06.27 Adrián Arnold Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-28-56546 Schopný letu 2020.06.27 Ivan Kováč Duka Olivér Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2020-12-71797 Schopný letu 2020.06.26 HUSZAK Jozsef Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2019-D-515172 Schopný letu 2020.06.26 HUSZAK Jozsef Nedostupné Nedostupné
RO-2019-747628 Zranený 2020.06.26 Sás Réka Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-515114 Zranený 2020.06.26 Halász Ferenc Nedostupné Nedostupné
RO-2018-2072195 Vyčerpaný 2020.06.26 BELA POGANY Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-23-99150 Schopný letu 2020.06.26 Csajkás Géza Zsidai tamás Balázs Karancs Tagszövetség
HU-2001-25-21477 Schopný letu 2020.06.26 Héjja Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2010-O-120 Vyčerpaný 2020.06.26 Selyem Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-20-98734 Schopný letu 2020.06.26 Szita Gyuri Jókai Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-R-179476 Schopný letu 2020.06.26 Tibor Hanďa Dalos János Esztergom Versenykerület
HU-2020-R-209850 Schopný letu 2020.06.26 Lakatos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-176054 Schopný letu 2020.06.26 Bóta József Bogó Mihály Klubok Tagszövetsége
HU-2019-04-91366 Vyčerpaný 2020.06.26 VÁGÓ ISTVÁN Liptai Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-29-93927 Schopný letu 2020.06.26 josef Balogh József Klubok Tagszövetsége
HU-2017-23-81905 Zranený 2020.06.26 Bekk Gyula Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2020-05-91066 Schopný letu 2020.06.26 László Kovács Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-02-74152 Zranený 2020.06.26 Bálint Judit Nedostupné Villám Klub
HU-2019-10-29582 Schopný letu 2020.06.26 Boros K Olajos János Tisza-tó Tagszövetség
RO-2019-744463 Vyčerpaný 2020.06.26 Csontos Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
Hú-2018-28-51595 Schopný letu 2020.06.26 Heiner Gábor Juhász József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-D-504218 Schopný letu 2020.06.26 Hegedüs Imre Ratatics Róbert Fertőparti Versenykerület
HU-2019-D-467606 Schopný letu 2020.06.26 csille józsef Homai Arnold Észak II. Tagszövetség
HU-2019-D-461623 Mŕtvy 2020.06.26 Tóth Tibor Székely László Hírös Tagszövetség
RO-2019-348788 Schopný letu 2020.06.26 Kovács Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-513969 Schopný letu 2020.06.26 krajnyák Imre Nedostupné Nedostupné
CRO-2018-13787 Schopný letu 2020.06.26 Mészáros József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-42868 Schopný letu 2020.06.26 Mészáros József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2010-20-41945 Schopný letu 2020.06.26 Kovács Attila Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-54099 Mŕtvy 2020.06.26 Mihalik József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-06-47569 Schopný letu 2020.06.26 Nagy Sándor Bacsa László Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-355714 Schopný letu 2020.06.26 Marczy Tivadar Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-177075 Zranený 2020.06.26 Imre Papdi Bagdi Sándor Royal Versenykerület(V33) Sportszervezet
HU-2019-D-490558 Schopný letu 2020.06.26 Marczy Tivadar Nedostupné Nedostupné
Hú-2019-D-461452 Schopný letu 2020.06.25 Veréb István Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-30-29520 Schopný letu 2020.06.25 Kiraly _andrea Nagy Lajos Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-23-97497 Vyčerpaný 2020.06.25 Iflinger károly Klagyvik Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2020-R-198020 Schopný letu 2020.06.25 Galkó József Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-57672 Schopný letu 2020.06.25 Tóth Làszló Nedostupné Nedostupné
HU-2019-05-84689 Mŕtvy 2020.06.25 Bagi Ferenc Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2019-21-43757 Zranený 2020.06.25 Bakon János Török Gyula Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-06-44496 Mŕtvy 2020.06.25 Zsolnai Viktória Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-472292 Vyčerpaný 2020.06.25 FEHÈR ZSOLT Udvardi János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-26-5257 Schopný letu 2020.06.25 fekete istván Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2019-2138-55 Schopný letu 2020.06.25 meszaros eva Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-179643 Schopný letu 2020.06.25 Antal IfjCzégény Papp László Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2019-745890 Schopný letu 2020.06.25 Orsó Pergő Dúc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-04-6947 Schopný letu 2020.06.25 somogyi imre Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-17-17790 Schopný letu 2020.06.25 Volecz Imre Mészáros János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-06-44959 Vyčerpaný 2020.06.25 Tóth László Rojkovics László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-08-2120 Vyčerpaný 2020.06.25 Gyenes Péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
RO-2019-293401 Schopný letu 2020.06.25 mede józsef Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-458505 Schopný letu 2020.06.25 Kovács Attila Édl Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-02-44789 Vyčerpaný 2020.06.25 Rab Zoltán Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-371672 Zranený 2020.06.24 Lászlo Fuhrmann Feitser Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-M-156699 Zranený 2020.06.24 Horváth Zoltán Kereszti András Karancs Tagszövetség
HU-2019-28-62860 Schopný letu 2020.06.24 Horváth János Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
ES-2018-139370 Schopný letu 2020.06.24 gyárfás gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-16870 Schopný letu 2020.06.24 Feczu Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-17-31807 Mŕtvy 2020.06.24 Zsuk Balázs Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2019-02-68927 Schopný letu 2020.06.24 Feczu Attila Nedostupné Villám Klub
HU-2020-12-72527 Zranený 2020.06.24 Csaba Talmácsi Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2020-16-62984 Schopný letu 2020.06.24 Polauf József Nedostupné Esztergom Versenykerület
HU-2018-29-86261 Vyčerpaný 2020.06.24 Tóth Henriett Angeli István Tatabánya Tagszövetség