Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
IQ-2020-17471 Schopný letu 30.07.2020 REM ELLO Nedostupné Nedostupné
NL-2011-1693736 Schopný letu 07.02.2020 brzan Nedostupné Nedostupné
NL-2012-1260561 Schopný letu 28.01.2020 mohammed mousa Nedostupné Nedostupné
LQ-2019-BENZINE-11535318 Mŕtvy 24.12.2019 AHMED SATTAR Nedostupné Nedostupné
LQ-2019-BENZINE-1153518 Schopný letu 24.12.2019 AHMED SATTAR Nedostupné Nedostupné
IQ-2012-490502 Zranený 05.12.2019 ali Nedostupné Nedostupné
IQ-2019-91 Schopný letu 26.08.2019 Nayeemul Azim Abir Nedostupné Nedostupné
IQ-2012-302082 Zranený 16.03.2018 Reza keshavarz Nedostupné Nedostupné
BELG-2017-6086052 Mŕtvy 14.06.2017 Ellen Horemans Nedostupné Nedostupné