Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
AUSTRIA-2018-201-694 Schopný letu 07.11.2019 Peter Nedostupné RV Kärnten
AUSTRIA-2019-336-154 Schopný letu 03.11.2019 Bilicky Jozef Nedostupné VRV Wien NÖ Burgenland - Kreis West
AUSTRIA-2016-322-415 Schopný letu 03.11.2019 Xy Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-312-75 Schopný letu 02.10.2019 Kóré István Nedostupné VRV Österreich Süd
DV-2019-05402-439 Schopný letu 01.10.2019 Drilling/Böhm Nedostupné Nedostupné
DV-2001-01125-181 Vyčerpaný 22.09.2019 Józsa Péter Nedostupné Nedostupné
AU-2019-315-244 Vyčerpaný 20.09.2019 Krško Július Nedostupné VRV Österreich Süd
HU-2019-D-505845 Schopný letu 16.09.2019 Melih Yasar Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-1-10 Schopný letu 08.09.2019 Radovan Húska Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2001-10-19 Schopný letu 08.09.2019 Radovan Húska Nedostupné Nedostupné
AU-2019-104-2132 Schopný letu 03.09.2019 Fehér Ferenc Nedostupné VRV Österreich Süd
AUSTRIA-2019-317-35 Mŕtvy 02.09.2019 Dušan Jánošík Nedostupné VRV Österreich Süd
AUSTRIA-2019-312-565 Schopný letu 01.09.2019 Adrián Arnold Nedostupné VRV Österreich Süd
RAKUSKO-2019-312-13 Schopný letu 30.08.2019 PilekJozef Nedostupné VRV Österreich Süd
AUSTRIA-2019-312-583 Schopný letu 29.08.2019 Haviar.M Nedostupné VRV Österreich Süd
AUSTRIA-2019-20-605 Schopný letu 29.08.2019 feri Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-109-223 Schopný letu 24.08.2019 Andrej Jankura Nedostupné VRV Österreich Süd
HU-2019-D-469896 Mŕtvy 23.08.2019 Raphaela Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-107-111 Schopný letu 22.08.2019 Jakab István Nedostupné ÖBTZ
HU-2019-31-6753 Vyčerpaný 19.08.2019 meli Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-31-6753 Vyčerpaný 19.08.2019 meli Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-327-618 Schopný letu 19.08.2019 Ladislav Madaj Nedostupné VRV Niederösterreich-Ost
PL-2019-0124-2713 Schopný letu 11.08.2019 Ján Zajac Nedostupné Nedostupné
PL-2019-DERBY-748776 Schopný letu 11.08.2019 Ján Zajac Nedostupné Nedostupné
PL-2019-DERBY-929635 Mŕtvy 11.08.2019 Ján Zajac Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-318-460 Zranený 06.08.2019 Gábor Nedostupné VRV Wien NÖ Burgenland - Kreis Mitte
CZ-2019-012-747 Vyčerpaný 06.08.2019 Silke Mlejnek Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2018-201-55 Schopný letu 02.08.2019 Tomaz Slibar Nedostupné RV Kärnten
AUSTRIA-2019-328-219 Schopný letu 01.07.2019 Pál Dankó Nedostupné VRV Niederösterreich-Ost
AUSTRIA-2015-612-1061 Schopný letu 29.06.2019 norbert poruban Nedostupné VRV Österreich Süd
SK-2016-03502-509 Schopný letu 27.06.2019 Dieter weratschnig Nedostupné Nedostupné
SK-2015-03602-509 Schopný letu 27.06.2019 Dieter weratschnig Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2016-03602-509 Schopný letu 27.06.2019 Dieter weratschnig Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2019-433-1830 Schopný letu 20.06.2019 Elekes József Nedostupné VRV Oberösterreich
AUSTRIA-2018-330-53 Mŕtvy 19.06.2019 Fratric Patrik Nedostupné VRV Niederösterreich-Ost
AUSTRIA-2019-301-1785 Vyčerpaný 29.05.2019 Tomáš Nedostupné VRV Wien NÖ Burgenland - Kreis West
AUSTRIA-2018-323-1036 Schopný letu 18.05.2019 Jakub Staník Nedostupné VRV Niederösterreich-Ost
HU-2018-13-20645 Vyčerpaný 18.04.2019 Denis Dari Nedostupné Nedostupné