Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
S-2023-016-381 Schopný letu 2024-03-10 Barbirik Igor Nedostupné Sektion
S-2023-000-381 Schopný letu 2024-03-10 Barbirik Igor Nedostupné Nedostupné
S-2003-044-97 Schopný letu 2024-02-15 Duvier Nedostupné Sektion
S-2003-044-93 Schopný letu 2024-02-15 Duvier Nedostupné Sektion
S-2023-099-1002 Schopný letu 2024-01-11 Marius Stanciu Nedostupné Nedostupné
S-2023-099-1003 Schopný letu 2024-01-11 Marius Stanciu Nedostupné Nedostupné
S-2018-VBF-1652 Schopný letu 2024-01-02 youssef tebbai Nedostupné Nedostupné
S-2018-000-1652 Schopný letu 2024-01-02 youssef Nedostupné Nedostupné
NL-2007-441 Schopný letu 2024-01-01 Lyanne Nedostupné Nedostupné
DV-2023-09118-277 Mŕtvy 2023-12-12 Alexandra Carol Horvat Nedostupné Nedostupné
S-2023-010-324 Mŕtvy 2023-11-21 Johan Ståhlbom Nasir Akbari Sektion
S-2023-041-381 Vyčerpaný 2023-09-17 Therese Larsdotter Fredrik Kjellberg Sektion
S-2016-2023-122 Vyčerpaný 2023-08-26 Anja Rätz Nedostupné Nedostupné
DAN-2022-100-468 Mŕtvy 2023-08-20 Hans Lundgren Nedostupné Nedostupné
SHF-2002-1-2022 Schopný letu 2023-08-20 Eva Gullberg Nedostupné Nedostupné
S-2023-099-1554 Vyčerpaný 2023-08-16 Anders Wikman Nedostupné Nedostupné
S-2000-000-448 Vyčerpaný 2023-08-07 John Andersson Nedostupné Nedostupné
S-2023-055-454 Schopný letu 2023-08-06 Remzi Cambaz Remzi Cambaz Sektion
S-2021-100-396 Schopný letu 2023-08-05 Marius Stanciu Miroslaw Szultka Sektion
S-2021-S100-394 Schopný letu 2023-08-05 Marius Stanciu Nedostupné Nedostupné
PL-2014-020-28 Schopný letu 2023-07-30 Charlott Jansson Nedostupné Sektion
S-2022-164-2082 Schopný letu 2023-07-24 Karl Beckman Nedostupné Nedostupné
S-2022-088-201 Zranený 2023-07-24 Marius Stanciu Nedostupné Sektion
S-2022-000-190 Schopný letu 2023-07-21 Elisabeth Nedostupné Nedostupné
S-2022-000-6020195 Mŕtvy 2023-07-17 Jan van Woudenberg Nedostupné Nedostupné
S-2022-000-381 Zranený 2023-07-16 Patryk Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-3112668 Schopný letu 2023-07-09 Filippa Wetterberg Nedostupné Nedostupné
NL-2023-9619168 Vyčerpaný 2023-07-08 Marlijn Huizing Nedostupné Nedostupné
PL-2000-02023-4238 Mŕtvy 2023-07-06 Anna Nedostupné Nedostupné
S-2003-2022-421 Schopný letu 2023-06-19 Sofia Oppenheimer Nedostupné Nedostupné
S-2003-000-421 Schopný letu 2023-06-18 Sofia Oppenheimer Nedostupné Nedostupné
S-2023-003-421 Schopný letu 2023-06-18 Sofia Oppenheimer Nedostupné Sektion
S-2010-2022-277 Schopný letu 2023-06-15 Nina Deila Nedostupné Nedostupné
S-2010-202-277 Schopný letu 2023-06-15 Nina Deila Nedostupné Nedostupné
SHF-2017-1-49 Vyčerpaný 2023-06-12 Monika Svärd-Molin Nedostupné Nedostupné
NL-2022-8399574 Vyčerpaný 2023-06-11 Jan van Deursen Nedostupné Nedostupné
NL-2022-839 Vyčerpaný 2023-06-11 Jan van Deursen Nedostupné Nedostupné
S-2020-S99-57 Schopný letu 2023-06-10 Abbas Samberg Nedostupné Nedostupné
S-2024-000-2022 Schopný letu 2023-06-03 Ola Thor Nedostupné Nedostupné
S-2021-026-69 Schopný letu 2023-06-02 Johannes Seyffert Nedostupné Sektion
S-2023-020-1737 Schopný letu 2023-06-01 ann ericsson Nedostupné Sektion
DV-2022-00830-295 Schopný letu 2023-05-29 Julie Nedostupné Nedostupné
S-2021-024-466 Schopný letu 2023-05-25 Ronnie aronsson Jiannis Ploumis Sektion
S-2023-020-73 Schopný letu 2023-05-21 lucian mihailescu Nedostupné Sektion
S-2022-S22-546 Schopný letu 2023-05-08 Omar Chatin Nedostupné Nedostupné
NL-2022-8670931 Vyčerpaný 2023-05-05 Annemie Moens Nedostupné Nedostupné
S-2022-S071-251 Schopný letu 2023-04-29 Nils-Folke Färm Nedostupné Nedostupné
NL-2017-6605 Schopný letu 2023-04-07 Els Van opstal Nedostupné Nedostupné
BELG-2013-4005706 Mŕtvy 2023-04-07 Pieter Ascoop Nedostupné Nedostupné
DV-2017-09118-1374 Schopný letu 2023-03-25 Simon Nedostupné Nedostupné
S-2017-DV09118-1374 Mŕtvy 2023-03-25 Simon Nedostupné Nedostupné
S-2008-718-50 Schopný letu 2023-03-21 Caroline Bengtson Nedostupné Nedostupné
S-2013-000-502 Schopný letu 2022-11-28 Meqo Nedostupné Nedostupné
S-2022-000-8007502 Mŕtvy 2022-09-05 Van der Veen Nedostupné Nedostupné
S-2022-042-105 Mŕtvy 2022-08-29 Agneta Gustafsson Molnar Imre Sektion
S-2017-000-6071240 Vyčerpaný 2022-08-28 Sofia Malmberg Nedostupné Nedostupné
S-2017-DAN037-300 Vyčerpaný 2022-08-15 Norman Balce Nedostupné Nedostupné
S-2020-000-236 Zranený 2022-08-14 Nyári Ádám Nedostupné Nedostupné
S-2022-S99-1525 Schopný letu 2022-07-31 Sven-Göran Färm Nedostupné Nedostupné
S-2022-S41-139 Vyčerpaný 2022-07-21 Emelie Johansson Nedostupné Nedostupné
S-2008-2021-24 Schopný letu 2022-07-20 Peggy Nedostupné Nedostupné
S-2021-000-24 Schopný letu 2022-07-20 Peggy Nedostupné Nedostupné
FR-2021-194154 Schopný letu 2022-07-15 Mike Mitchell Nedostupné Nedostupné
S-2021-024-724 Vyčerpaný 2022-07-13 Krister Pettersson Nedostupné Sektion
S-2022-S99-1954 Zranený 2022-07-05 Diana Devlin Nedostupné Nedostupné
S-2022-S99-1954 Zranený 2022-07-03 Diana Devlin Nedostupné Nedostupné
S-2020-071-295 Schopný letu 2022-06-23 Ann Nilsson Remzi Cambaz Sektion
S-2020-000-295 Schopný letu 2022-06-23 Ann Nilsson Nedostupné Nedostupné
S-2019-000-766 Schopný letu 2022-06-20 Sacha Nedostupné Nedostupné
S-2020-S99-371 Zranený 2022-06-17 Sven-Göran Färm Nedostupné Nedostupné
RO-2021-10305 Schopný letu 2022-06-15 Andrea Matejková Nedostupné Nedostupné
S-2020-037-361 Mŕtvy 2022-06-14 Michael Jensen Henrik Marklund Sektion
S-2021-S2019-852 Schopný letu 2022-06-06 Omar Chatin Nedostupné Nedostupné
S-2021-020-276 Schopný letu 2022-06-05 Omar Chatin Mohammed Baddai Sektion
S-2021-211-24 Vyčerpaný 2022-05-16 Nicklas Rynger Nedostupné Nedostupné
S-2021-024-211 Vyčerpaný 2022-05-16 Nicklas Rynger Nedostupné Sektion
S-2019-099-1269 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Artur Kozak Sektion
S-2016-000-299 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Nedostupné Nedostupné
S-2020-S99-702 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Nedostupné Nedostupné
S-2020-099-751 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Nedostupné Nedostupné
S-2021-015-52 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Nedostupné Sektion
S-2020-020-839 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Artur Kozak Sektion
S-2020-099-797 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Artur Kozak Sektion
S-2018-000-686 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Artur Kozak Sektion
S-2021-015-44 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Nedostupné Sektion
S-2019-099-1155 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Artur Kozak Sektion
S-2017-094-55 Schopný letu 2022-01-03 Artur Kozak Artur Kozak Sektion
S-2018-000-524 Schopný letu 2021-10-17 Khadim Nedostupné Nedostupné
S-2021-000-2301259 Schopný letu 2021-09-23 Linczmajer Zoltán Nedostupné Nedostupné
W-2002-2019-8 Zranený 2021-08-13 Martina Ružičková Nedostupné Nedostupné
S-2021-S41-527 Zranený 2021-08-04 Christoph Leitner Nedostupné Nedostupné
S-2020-000-873 Mŕtvy 2021-07-27 Per-Erik Mässing Nedostupné Nedostupné
S-2020-S24-650 Schopný letu 2021-07-21 Kennet Lahti Nedostupné Nedostupné
DAN-2017-196-2250 Zranený 2021-07-20 Sven-Göran Färm Nedostupné Nedostupné
S-2020-026-1049 Schopný letu 2021-07-18 Karolina Pihl Nedostupné Sektion
S-2003-054-222 Mŕtvy 2021-07-14 Ulf Bjarme Nedostupné Nedostupné
S-2019-S99-1388 Schopný letu 2021-07-13 Jimmy Lantz Nedostupné Nedostupné
LTU-2003-17-9873 Schopný letu 2021-07-05 Sven-Göran Färm Nedostupné Nedostupné
S-2019-071-642 Schopný letu 2021-06-29 hashem Alkharsan Edin Eminovic Sektion
S-2020-020-85 Schopný letu 2021-06-28 Rasim Tairov Ali Neama Sektion
S-2020-022-630 Mŕtvy 2021-06-23 Västsvenska Brevduveförbundet Dilawar Anwar Sektion
S-2019-2021-74704 Vyčerpaný 2021-06-22 Claire Nedostupné Nedostupné
S-2020-026-615 Schopný letu 2021-06-18 Charlotte Riber Nedostupné Sektion
S-2020-S26-615 Schopný letu 2021-06-18 Charlotte Riber Nedostupné Nedostupné
S-2021-S26-615 Schopný letu 2021-06-18 Charlotte Riber Nedostupné Nedostupné
S-2020-2020-389 Vyčerpaný 2021-06-15 Claes Eliasson Nedostupné Nedostupné
S-2020-000-5591 Schopný letu 2021-06-06 Ben Carr Nedostupné Nedostupné
PL-2018-03-3069 Mŕtvy 2021-05-30 Stefan Ekvall Nedostupné Nedostupné
DAN-2020-033-414 Schopný letu 2021-05-30 Mats Carlsson Nedostupné Nedostupné
PL-2019-099-257 Schopný letu 2021-05-06 Anna Gardelin Karolina Hryciuk Sektion
S-2017-000-115659 Schopný letu 2021-04-21 Shane Mcdonagh Nedostupné Nedostupné
S-2016-2013-166 Zranený 2020-08-25 Bohuslav Chval Nedostupné Nedostupné
S-2013-2020-247 Schopný letu 2020-08-08 Mathias Henriksen Nedostupné Nedostupné
S-2018-080-835 Schopný letu 2020-07-27 Michal Swiniarski Nedostupné Nyköping
S-2020-099-1364 Mŕtvy 2020-07-11 Hannah Green Ahmod Muhammed Sektion
DAN-2019-250-508 Zranený 2020-07-06 Anna Enberg Nedostupné Nedostupné
S-2018-000-2761 Schopný letu 2020-07-01 Anna Nedostupné Nedostupné
NL-2017-3001335 Zranený 2020-06-30 Anna Österström Nedostupné Nedostupné
S-2008-000-11 Vyčerpaný 2020-06-20 Ibrahim Lukman Nedostupné Nedostupné
S-2018-PL3223-445 Vyčerpaný 2020-06-19 Sven-Göran Färm Nedostupné Nedostupné
S-2018-VFB-2260 Vyčerpaný 2020-06-15 Jesper Dresler Nedostupné Nedostupné
S-2019-000-2300 Vyčerpaný 2020-05-31 Kasper korndal-henriksen Nedostupné Nedostupné
S-2019-068-106 Mŕtvy 2020-03-15 Peter Dahlin Györgi Birå Sektion
S-2013-020-230 Schopný letu 2019-11-17 hashem Alkharsan Nedostupné Sektion
S-2019-S26-655 Vyčerpaný 2019-07-28 Ove Larsen Nedostupné Nedostupné
S-2019-024-288 Vyčerpaný 2019-07-23 Lukas Blom Adrijan Sefa Sektion
S-2018-022-827 Zranený 2018-08-19 C. Ruski Nedostupné Sektion
S-2017-068-102 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-411 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-117 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Soheil Afsari Sektion
S-2017-068-420 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-103 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-423 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-422 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-2691 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-2690 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-068-438 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan Sektion
S-2017-DAN025-304 Schopný letu 2018-08-08 Nils-Folke Färm Nedostupné Nedostupné
SWE-2017-VBF-174 Vyčerpaný 2018-05-12 Geoff Davidson Nedostupné Nedostupné
SWE-2017-O-174 Vyčerpaný 2018-05-12 Geoff Davidson Nedostupné Nedostupné