Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
S-2013-020-230 Schopný letu 2019-11-17 hashem Alkharsan Nedostupné NV Skåne
S-2019-S26-655 Vyčerpaný 2019-07-28 Ove Larsen Nedostupné Nedostupné
S-2019-024-288 Vyčerpaný 2019-07-23 Lukas Blom Adrijan Sefa Värmland
S-2018-022-827 Zranený 2018-08-19 C. Ruski Nedostupné Göteborg
S-2017-068-102 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-411 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-117 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Soheil Afsari NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-420 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-103 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-423 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-422 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-2691 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-2690 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-068-438 Schopný letu 2018-08-10 hashem Alkharsan Hasem Al Kharsan NÖ Skåne/Blekinge
S-2017-DAN025-304 Schopný letu 2018-08-08 Nils-Folke Färm Nedostupné Nedostupné
SWE-2017-VBF-174 Vyčerpaný 2018-05-12 Geoff Davidson Nedostupné Nedostupné
SWE-2017-O-174 Vyčerpaný 2018-05-12 Geoff Davidson Nedostupné Nedostupné