Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
QTR-2016-02607-514 Mŕtvy 01.03.2024 Jacek Nedostupné Nedostupné
QTR-2023-FCI-4523 Mŕtvy 21.12.2023 Blanchard Olivier Nedostupné Nedostupné
QTR-2023-QTR-55502923 Zranený 16.12.2023 Raven Nedostupné Homing Pigeon Hobbyists Center
QTR-2023-QATAR-32130 Mŕtvy 07.12.2023 Charlie Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-1206968 Schopný letu 23.11.2023 Pradeep Nedostupné Nedostupné
HU-2023-10-65172 Schopný letu 30.10.2023 Szántó József Nedostupné Nedostupné
QTR-2023-QATAR-36115 Vyčerpaný 30.08.2023 Amal Thomas Nedostupné Nedostupné
NL-2020-8878104 Schopný letu 20.08.2023 Muhammad Junaid Nedostupné Nedostupné
PL-2023-034-4245 Mŕtvy 14.08.2023 Daniel Nedostupné Nedostupné
NL-2021-4775236 Mŕtvy 10.08.2023 Nicole van den Heiligenberg Nedostupné Nedostupné
NL-2021-1388862 Mŕtvy 09.07.2023 Luciano Nedostupné Nedostupné
DV-2021-04857-296 Mŕtvy 17.06.2023 Caspar Blaauw Nedostupné Nedostupné
NL-2021-4857 Mŕtvy 17.06.2023 Caspar Blaauw Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-953539 Schopný letu 15.06.2023 Robin Strope Nedostupné Nedostupné
QTR-2023-QATAR-16541 Vyčerpaný 07.06.2023 Ansar Nedostupné Nedostupné
PL-2022-023-4108 Mŕtvy 26.05.2023 Jaroslab Nedostupné Nedostupné
PL-2022-070-5365 Mŕtvy 20.05.2023 Hans-H. Thulke Nedostupné Nedostupné
NL-2022-838662 Mŕtvy 16.05.2023 Marvin Camposank Nedostupné Nedostupné
CUBA-2021-FCI-310136 Vyčerpaný 26.04.2023 David cordova Nedostupné Nedostupné
NL-2018-123998 Vyčerpaný 26.04.2023 Martin van Langen Nedostupné Nedostupné
DF-2020-685-1342 Schopný letu 20.04.2023 Tijtgat pol Nedostupné Nedostupné
QT-2022-OLR-39927 Schopný letu 20.03.2023 Simeon Jr Gonzales Nedostupné Nedostupné
[QAT-2021-QATAR-2923 Mŕtvy 29.01.2023 Goffart Nedostupné Nedostupné
+974-2022-QTR-8427 Zranený 19.01.2023 Cristina Salazar Banguis Nedostupné Homing Pigeon Hobbyists Center
ITALIA-2021-108308 Vyčerpaný 30.12.2022 Federico Nedostupné Nedostupné
RO-2021-1083892 Mŕtvy 14.09.2022 Adam Brodanský Nedostupné Nedostupné
DV-2022-05082-191 Mŕtvy 05.09.2022 LABEDIE Nedostupné Nedostupné
DV-2021-05400-167 Mŕtvy 21.08.2022 Danilo Leicht Nedostupné Nedostupné
HU-2022-N-29560 Schopný letu 09.08.2022 Élő Szilveszter Nedostupné Nedostupné
NL-2020-2029552 Mŕtvy 06.08.2022 Chevalier Sylvie Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0407-19920 Schopný letu 01.08.2022 Ahmed Abdali Nedostupné Nedostupné
CZ-2020-0335-300 Mŕtvy 18.07.2022 Peter B Nedostupné Nedostupné
DV-2022-08098-831 Mŕtvy 17.07.2022 Marcas Nedostupné Nedostupné
QTR-2021-CFI-4046125 Vyčerpaný 30.06.2022 mds Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0990-8404 Vyčerpaný 20.06.2022 jonathan Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-6077020 Schopný letu 14.06.2022 n.coetzer.2000@gmail.com Nedostupné Nedostupné
DV-2014-01333-228 Mŕtvy 29.05.2022 Sascha Niemeyer Nedostupné Nedostupné
RO-2021-825347 Schopný letu 24.05.2022 Yaneslav Yanev Nedostupné Nedostupné
RO-2019-399112 Schopný letu 05.05.2022 Chloe Nedostupné Nedostupné
RO-2021-75800 Vyčerpaný 23.04.2022 Cezar Nedostupné Nedostupné
QTR-2022-CFI-15759 Schopný letu 05.04.2022 Hemaid Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-21665 Mŕtvy 19.03.2022 Abdulla Almrri Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-QAHP-36680 Zranený 14.02.2022 Shafeek Arakkal محمد خميس (و) Homing Pigeon Hobbyists Center
QTR-2020-QAHP-14878 Mŕtvy 12.02.2022 Pradip giri زاجل قطر (و) Homing Pigeon Hobbyists Center
QTR-2020-QAHP-14878 Vyčerpaný 12.01.2022 Pradip giri زاجل قطر (و) Homing Pigeon Hobbyists Center
QUR-2020-QUHP-14878 Vyčerpaný 12.01.2022 Pradip giri Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-PM-14878 Vyčerpaný 12.01.2022 Pradip giri Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-25321 Schopný letu 12.12.2021 وحید Nedostupné Nedostupné
NL-2016-1378301 Schopný letu 12.12.2021 وحید Nedostupné Nedostupné
IQ-2020-1078219 Schopný letu 12.12.2021 وحید Nedostupné Nedostupné
IQ-2020-1027832 Schopný letu 12.12.2021 وحید Nedostupné Nedostupné
IQ-2017-1089845 Schopný letu 12.12.2021 وحید Nedostupné Nedostupné
NL-2013-1019603 Schopný letu 10.10.2021 Zeeshan Afzal Nedostupné Nedostupné
BELG-2020-3076211 Schopný letu 10.10.2021 Zeeshan Afzal Nedostupné Nedostupné
QTR-2014-FCI-12947 Zranený 06.10.2021 Brian Devitt Nedostupné Nedostupné
PL-2016-FCI0432-3008 Vyčerpaný 16.08.2021 Hugh MacLennan Nedostupné Nedostupné
QTR-2021-0009-2843 Zranený 14.07.2021 M OU MME JEAN LUC PIDOLOT Nedostupné Nedostupné
SK-2019-02002-178 Schopný letu 07.07.2021 Ovidiu S. Nedostupné Nedostupné
QTR-2021-100-47 Vyčerpaný 02.07.2021 Ashwak M. Nedostupné Nedostupné
QAHP-2020-QATAR-32583 Schopný letu 28.06.2021 Nicolene Human Nedostupné Nedostupné
QTR-2014-QAHP-79314 Vyčerpaný 24.06.2021 damer khalid Nedostupné Nedostupné
RO-2020-75507 Vyčerpaný 22.06.2021 Ines Nedostupné Nedostupné
RO-2020-80734 Vyčerpaný 21.06.2021 Reiter Ulli Nedostupné Nedostupné
QAHP-2020-974-12361 Vyčerpaný 16.06.2021 Abul kalam. Nedostupné Nedostupné
QAHP-2020-+974506043-12361 Vyčerpaný 16.06.2021 Abul kalam. Nedostupné Nedostupné
HU-2019-26-96306 Schopný letu 08.06.2021 Imre Krajnyák Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-MQ-77 Schopný letu 05.06.2021 Riya Nedostupné Nedostupné
GB-2020-FCI-51318 Vyčerpaný 03.06.2021 Annie Marie Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0354-7692 Mŕtvy 16.05.2021 Matus Hanzel Nedostupné Nedostupné
QTR-2001-2018-4873 Schopný letu 15.05.2021 Khalid Nedostupné Nedostupné
HU-2020-04-3004 Schopný letu 08.05.2021 Páva Zoltán Nedostupné Nedostupné
QTR-2021-QHP-34225 Vyčerpaný 28.04.2021 Stacey Wainwwright Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-26064 Vyčerpaný 27.04.2021 Vertetics Szabolcs Nedostupné Nedostupné
QTR-2018-QAHP-27362 Vyčerpaný 09.04.2021 Nada Hassen Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-33474 Schopný letu 08.02.2021 Usman Rafique Nedostupné Nedostupné
DV-2017-09874-20042 Vyčerpaný 28.01.2021 Ivan Volki Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-20-17825 Schopný letu 17.01.2021 Madison Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-10494-195 Schopný letu 11.01.2021 Tayyab Khan Nedostupné Nedostupné
QTR-2018-QAHP-178 Mŕtvy 18.12.2020 Muhammad Mustafa Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-15693 Schopný letu 06.12.2020 Balan Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-1198 Vyčerpaný 25.11.2020 Yassin Alaswadi Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-13136 Vyčerpaný 12.11.2020 VISHAL Nedostupné Nedostupné
DV-2020-0107-734 Schopný letu 09.11.2020 Kamil Świder Nedostupné Nedostupné
QAHP-2020-43-360 Zranený 08.11.2020 LASANTHA Nedostupné Nedostupné
DV-2020-0680-12917 Mŕtvy 21.10.2020 Михайло Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-7014 Vyčerpaný 21.09.2020 Zaid Shtayyeh Nedostupné Nedostupné
PL-2020-FCI-12940 Schopný letu 11.09.2020 Maria Surchicin Nedostupné Nedostupné
RO-2016-683065 Mŕtvy 28.07.2020 Dmytro Shtofel Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-QAHP-12917 Vyčerpaný 26.07.2020 Melbert Nedostupné Nedostupné
RO-2017-297125 Zranený 22.07.2020 Mojca Györek Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01505-388 Vyčerpaný 20.07.2020 Justin Kirisits Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0350-6512 Schopný letu 07.07.2020 Sanne Løfqvist Bager Nedostupné Nedostupné
PL-2016-FCI0352-4534 Vyčerpaný 07.07.2020 Daniel E Nedostupné Nedostupné
QTR-2020-QAHP-3094 Vyčerpaný 06.07.2020 CELSO MANGLIOAN نواف الرميحي (و) Homing Pigeon Hobbyists Center
RO-2018-22154 Vyčerpaný 03.07.2020 Myriam Muracchini Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0190-22039 Schopný letu 01.06.2020 Johanna Ekman Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0704-308 Schopný letu 18.05.2020 Iveta Gregorová Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-QAHP-365 Schopný letu 01.05.2020 Khalwd Nedostupné Nedostupné
RO-2018-273095 Schopný letu 14.03.2020 Richard van Zuijlen Nedostupné Nedostupné
DV-2012-08832-1239 Zranený 13.03.2020 Renata Nedostupné Nedostupné
QTR-2018-QAHP-35533 Schopný letu 11.03.2020 Renad Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-QAHP-20132 Mŕtvy 10.03.2020 John Nedostupné Nedostupné
QTR-2018-QAHP-28913 Vyčerpaný 25.01.2020 Hamad AlBdaiwi Nedostupné Nedostupné
QTR-2018-QAHP-36209 Zranený 09.11.2019 Honey Nedostupné Nedostupné
PL-2015-0235-2843 Vyčerpaný 15.10.2019 Roman Nedostupné Nedostupné
DV-2018-08546-914 Schopný letu 13.08.2019 Bogdan Nedostupné Nedostupné
RO-2018-1024486 Schopný letu 21.07.2019 Simon Gmiterko Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-QAHP-7218 Schopný letu 12.07.2019 SHYJu Nedostupné Nedostupné
CZ-2018-0828-125 Vyčerpaný 25.06.2019 Bogdan Nedostupné Nedostupné
RO-2019-903107 Vyčerpaný 07.06.2019 Eleanor Ford Nedostupné Nedostupné
RO-2018-438315 Vyčerpaný 04.06.2019 jonathan clibborn Nedostupné Nedostupné
QTR-2019-QAHP-613 Schopný letu 25.05.2019 Krishna Nedostupné Nedostupné
PL-2014-FCI-511 Schopný letu 14.12.2018 samir Nedostupné Nedostupné
PL-2015-0103-6515 Mŕtvy 20.09.2018 Martin Kucera Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FRPM-442 Vyčerpaný 12.09.2018 Lynn M. Martin Nedostupné Nedostupné
NL-2004-2056612 Vyčerpaný 29.08.2018 Mr m walsh Nedostupné Nedostupné
PL-2007-0317-12779 Vyčerpaný 02.08.2018 Nicole Nedostupné Nedostupné
GB-2018-A-33114 Vyčerpaný 23.07.2018 Sandra Nedostupné Nedostupné
QTR-2018-QAHP-18013 Vyčerpaný 20.05.2018 Liam Harris Nedostupné Nedostupné
PL-2016-FCI-303 Schopný letu 23.06.2017 Jens Mikkel Lausten Nedostupné Nedostupné
QATAR-2016-QAHP-136429 Zranený 26.10.2016 Hamad Althani Nedostupné Nedostupné
QAT-2016-QAHP-136429 Zranený 26.10.2016 Hamad Althani Nedostupné Nedostupné