Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
IF-2021-22164 Zranený 08/16/2022 Rocco Nedostupné Nedostupné
IF-2021-32-6162873 Vyčerpaný 08/14/2022 Ton van klink Nedostupné Nedostupné
AU-2022-DENTON-68 Schopný letu 08/13/2022 Fawn Brown Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-9712 Zranený 08/11/2022 Caroline Swanger Nedostupné Nedostupné
IF-2007-TSSHC-22 Vyčerpaný 08/07/2022 Leo Mahoney Nedostupné Nedostupné
TSSHC-2007-22-18 Vyčerpaný 08/07/2022 Leo Mahoney Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-101331 Schopný letu 08/06/2022 Kim Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0339-3924 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2019-049-4036 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
IF-2019-049-4036 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0134-3815 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2019-052-707 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0282-18702 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
IF-2021-0339-3924 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-861279 Schopný letu 08/04/2022 Lisa Oppedisano Nedostupné Nedostupné
IF-2022-WTCM-1563 Schopný letu 08/03/2022 T stevens Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-516867 Schopný letu 07/31/2022 William B Johnston Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-32 Schopný letu 07/31/2022 William B Johnston Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-14987 Schopný letu 07/31/2022 JR Frost Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-17370 Schopný letu 07/31/2022 Andrew Hoyle Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-4518 Vyčerpaný 07/29/2022 Christine Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ESM-2057 Schopný letu 07/27/2022 Anngela Nedostupné Nedostupné
AU-2022-WSJ-1922 Schopný letu 07/25/2022 Sarah Miller Nedostupné Nedostupné
AU-2020-AA-30409 Mŕtvy 07/25/2022 Samantha Precord Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8442 Schopný letu 07/23/2022 SONYA Nedostupné Nedostupné
AU-2022-POLK-1271 Schopný letu 07/23/2022 Ken kouba Nedostupné Nedostupné
IF-2019-OHIO-1838 Schopný letu 07/23/2022 Sheila Allen Nedostupné Nedostupné
AU-2019-OHIO-1838 Schopný letu 07/23/2022 Sheila Allen Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8441 Vyčerpaný 07/21/2022 SONYA Nedostupné Nedostupné
AU-2022-MM-4378 Vyčerpaný 07/21/2022 Terri Hawkinson Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-2273 Vyčerpaný 07/19/2022 Hugo Saavedra Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ESM-925 Schopný letu 07/17/2022 Anthony Edmunds Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-638416 Vyčerpaný 07/15/2022 Mark Van Pelt Nedostupné Nedostupné
IF-2021-JEDDS-12695 Zranený 07/14/2022 Nick Nedostupné Nedostupné
?!-2010-!?-690 Zranený 07/14/2022 Bella Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-15654 Zranený 07/14/2022 Shonda Stegemoller Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-36994 Mŕtvy 07/12/2022 Bill Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-53 Mŕtvy 07/12/2022 Heidi Wrenson Nedostupné Nedostupné
NL-2022-902608 Zranený 07/08/2022 Javier Mercado Nedostupné Nedostupné
NPA-2021-BM-2886 Vyčerpaný 07/06/2022 Carmen B GomezGonzalez Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-1529 Vyčerpaný 07/06/2022 Andrea Nedostupné Nedostupné
AU-2022-PM-1529 Zranený 07/05/2022 Andrea Nedostupné Nedostupné
IF-2021-VCR-577 Vyčerpaný 07/05/2022 Alejandro Gurrola Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-39442 Vyčerpaný 07/04/2022 Kate Poling Nedostupné Nedostupné
US-2022-ER-909 Vyčerpaný 07/04/2022 Matthew Robinson Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-2995975 Schopný letu 07/03/2022 Geert Heldens Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0235-5584 Zranený 07/02/2022 Bartek Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-951122 Schopný letu 06/27/2022 Jimmy Petersen Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-100648 Zranený 06/26/2022 Evelyn Valera Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-3610 Mŕtvy 06/24/2022 JAN Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-36764 Vyčerpaný 06/23/2022 Timothy Steamer Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-25281 Schopný letu 06/20/2022 Olga Ospina Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-8054 Zranený 06/20/2022 carlos figueroa Nedostupné Nedostupné
IF-2001-ARPU-8054 Zranený 06/20/2022 carlos figueros Nedostupné Nedostupné
IF-2021-2520 Vyčerpaný 06/20/2022 Dale Pederson Nedostupné Nedostupné
AU-2021-MM-2520 Vyčerpaný 06/19/2022 Terrah Pederson Nedostupné Nedostupné
IF-2020-13011 Zranený 06/18/2022 Diane O'Callaghan Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-77369 Schopný letu 06/15/2022 Casey Nedostupné Nedostupné
IF-2022-31 Vyčerpaný 06/12/2022 Courtney Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-17638 Vyčerpaný 06/12/2022 Dawn a watt Nedostupné Nedostupné
USA-2022-AU-7875 Zranený 06/12/2022 ANNE Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-49268 Vyčerpaný 06/09/2022 Robert Lowery Nedostupné Nedostupné
ARPU-2020-AU-885 Vyčerpaný 06/09/2022 Bruce Rhodes Nedostupné Nedostupné
USA-2020-AU-885 Vyčerpaný 06/09/2022 Bruce Rhodes Nedostupné Nedostupné
IF-2018-MET-8503 Vyčerpaný 06/08/2022 Robert Carita Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2020-30-16349 Schopný letu 06/08/2022 Salman Ahmed Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-21407 Mŕtvy 06/07/2022 Adam Nedostupné Nedostupné
IF-2021-74 Schopný letu 06/06/2022 marie Redmond Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-47647 Zranený 06/06/2022 Danielle Richardson Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-84986 Schopný letu 06/06/2022 Shawna M Underhill Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ER-315 Mŕtvy 05/30/2022 Steve Knaack Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-8872 Mŕtvy 05/24/2022 Suphit DoughertyS Nedostupné Nedostupné
NL-2021-1158301 Schopný letu 05/24/2022 ALEXIS Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-9231 Schopný letu 05/24/2022 Maria Dos Santos Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-30 Mŕtvy 05/24/2022 Kevin Knowles Nedostupné Nedostupné
AU-2018-TONYLOFT-12690 Vyčerpaný 05/23/2022 Brenda Nedostupné Nedostupné
IF-2021-QCP-953 Schopný letu 05/19/2022 JOHN PANEK Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2021-ARPU-105348 Vyčerpaný 05/17/2022 Carolyn Grimes Nedostupné Nedostupné
IF-2021-314080 Schopný letu 05/14/2022 Norberto Pestana Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-27780 Schopný letu 05/12/2022 Crenna Blevins Nedostupné Nedostupné
IF-2021-ARPU-61722 Mŕtvy 05/11/2022 Marcus Garrett Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-1075416 Zranený 05/09/2022 Jim Looper Nedostupné Nedostupné
NPA-2017-AE-435 Vyčerpaný 05/08/2022 Jordan Thomas Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ESM-470 Mŕtvy 05/04/2022 Rachel Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-52370 Schopný letu 05/04/2022 WilliamsAndSon Williams Nedostupné Nedostupné
AU-2020-11-1 Zranený 04/24/2022 Elizabeth J Kajack Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-6224 Mŕtvy 04/24/2022 Dénis Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-51733 Mŕtvy 04/22/2022 xy Nedostupné Nedostupné
GB-2020-V-1132409 Schopný letu 04/17/2022 Rachel Anders Nedostupné Nedostupné
AU-2020-O-3459 Schopný letu 04/11/2022 Tiffany Spiehler Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-1140 Schopný letu 04/10/2022 Liam Nedostupné Nedostupné
IF-2018-QCP-949 Mŕtvy 04/05/2022 Coleen Spector SAVU TURCU Central Jersey Homing Pigeon Combine
ARPU-2019-AU-743 Vyčerpaný 04/02/2022 Alan Dykstra Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-1938 Vyčerpaný 03/26/2022 Jason Powers Nedostupné Nedostupné
AU-2020-BIGANDY'SL-120 Schopný letu 03/21/2022 Shane Golden Nedostupné Nedostupné
AU-2021-DALL-1099 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-DALL-1198 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-DALL-1197 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-2991 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2020-GARC-491 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-73713 Vyčerpaný 03/15/2022 Martn Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-73711 Mŕtvy 03/10/2022 Gerald Ellis Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-73712 Mŕtvy 03/10/2022 Gerald Ellis Nedostupné Nedostupné
IF-2020-1118534 Schopný letu 02/28/2022 Darlene Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-109600 Schopný letu 02/27/2022 Tyson Nedostupné Nedostupné
IF-2021-109600 Schopný letu 02/27/2022 Tyson Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1591514 Schopný letu 02/25/2022 Skarleth Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-136121 Mŕtvy 02/24/2022 Heather Barton Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-283 Mŕtvy 02/18/2022 Laurie Matz Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-2230414 Zranený 02/16/2022 Melissa Nedostupné Nedostupné
DV-2020-0680-32313 Schopný letu 02/04/2022 Khalid Nedostupné Nedostupné
FMC-2019-MEX-1451 Schopný letu 02/04/2022 Khalid Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-31908 Schopný letu 02/02/2022 Kenneth Nedostupné Nedostupné
IF-2021-AA-315 Zranený 01/27/2022 Guiness Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-3058 Zranený 01/17/2022 Lisa Giordano Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-35598 Mŕtvy 01/15/2022 Elisabeth Kennett Nedostupné Nedostupné
AU-2019-JEDDS-35598 Vyčerpaný 01/14/2022 Elisabeth Kennett Nedostupné Nedostupné
WNC-2018-AU-28 Mŕtvy 01/11/2022 William DeWitt Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CRAZ-575 Mŕtvy 01/03/2022 Angel Salinas Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-575 Mŕtvy 01/03/2022 Angel Salinas Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-31721 Mŕtvy 12/30/2021 Rebecca Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CRAZ-577 Vyčerpaný 12/22/2021 Dusty Nedostupné Nedostupné
AU-2021-SE-1549 Mŕtvy 12/14/2021 John Greenstreet Nedostupné Nedostupné
AU-2021-OGN-3781 Zranený 12/14/2021 Geana Randall Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-17321 Mŕtvy 12/06/2021 Ally Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-6034 Schopný letu 12/06/2021 Anna Nedostupné Nedostupné
AU-2021-GHC-14070 Schopný letu 12/01/2021 Ashley Harris Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-22524 Mŕtvy 11/29/2021 Dan Strohm Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-50481 Schopný letu 11/29/2021 Jenny Nedostupné Nedostupné
CHN-2015-1622836 Schopný letu 11/29/2021 Eduardo Nedostupné Nedostupné
AU-2017-JEDDS-8080 Zranený 11/29/2021 Adam West Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-44265 Vyčerpaný 11/22/2021 Jocelyne Rosas Nedostupné Nedostupné
IF-2009-BHR-21 Vyčerpaný 11/21/2021 Sheikh Saleem Nedostupné Nedostupné
AU-2021-GHC-4374 Vyčerpaný 11/20/2021 Robert stegall Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-5584 Mŕtvy 11/16/2021 Dave Nedostupné Nedostupné
AU-2015-ARPU-41376 Vyčerpaný 11/15/2021 David Martin Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-4788 Vyčerpaný 11/14/2021 Jef Neyrinck Nedostupné Nedostupné
IF-2021-FOYS-7774 Schopný letu 11/11/2021 Carrie Nedostupné Nedostupné
AU-2021-MAC-1516 Vyčerpaný 11/03/2021 Kasey Hartsoe Nedostupné Nedostupné
IF-2005-2021 Schopný letu 10/31/2021 Elisa Ignacio Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-113163 Mŕtvy 10/31/2021 jorge fernandez Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1632 Vyčerpaný 10/28/2021 Mary Borgmann Nedostupné Nedostupné
IF-2021-813 Schopný letu 10/27/2021 Cristina Fabara Nedostupné Nedostupné
IF-2021-LMC-813 Schopný letu 10/27/2021 Cristina Fabara Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-46514 Mŕtvy 10/25/2021 Hunter Nedostupné Nedostupné
AU-2020-VIP-484 Mŕtvy 10/18/2021 Michelle Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-19714 Mŕtvy 10/14/2021 Stephanie/Thomas Nedostupné Nedostupné
NPA-2021-8BM-2606 Schopný letu 10/06/2021 Neen80 Nedostupné Nedostupné
AU-2018-ARPU-93198 Zranený 10/04/2021 Barnaby Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-21722 Zranený 09/26/2021 Rhonda Goehring Nedostupné Nedostupné
IF-2021-HOYS-21722 Zranený 09/26/2021 Rhonda Goehring Nedostupné Nedostupné
ARPU-2020-BIGANDY’SL-120 Schopný letu 09/25/2021 Shane Golden Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-58140 Schopný letu 09/20/2021 Olena Boyarska Nedostupné Nedostupné
HU-2021-02-82790 Schopný letu 09/16/2021 hatvan Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-13048 Schopný letu 09/16/2021 Kip McSherry Nedostupné Nedostupné
AU-2021-SC-317 Vyčerpaný 09/13/2021 Dalys Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1434 Vyčerpaný 09/08/2021 Mandy Rogers Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-22796 Schopný letu 09/03/2021 James Allen Myers Nedostupné Nedostupné
IF-2021-KL-464 Vyčerpaný 09/02/2021 Charlie Aiosa Nedostupné Nedostupné
AU-2021-OTC-607 Vyčerpaný 08/30/2021 Kathy L Knupp Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8720 Zranený 08/22/2021 Chloe Nedostupné Nedostupné
DV-2019-064531-680 Mŕtvy 08/08/2021 Nathan Kirkpatrick Nedostupné Nedostupné
GB-2021-V-19645 Zranený 08/03/2021 Yvonne Bickers Nedostupné Nedostupné
NL-2018-1033109 Mŕtvy 07/26/2021 JEAN-MARC BOUVARD Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-6490 Schopný letu 07/23/2021 kes Nedostupné Nedostupné
IF-2021-SVN-623 Schopný letu 07/04/2021 Jake Shortt Nedostupné Nedostupné
IF-2018-NWJ-280 Schopný letu 06/28/2021 Madison Kozma OLIVEIRA, MARGARIDA Central Jersey Homing Pigeon Combine
ME-2021-FMC-139152 Mŕtvy 06/16/2021 Gus Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-21055675 Vyčerpaný 06/16/2021 CARLIER J-M Nedostupné Nedostupné
AU-2016-JEDDS-34823 Schopný letu 06/15/2021 Edgar Whipple Nedostupné Nedostupné
GB-2020-B-15114 Schopný letu 06/13/2021 Lindsay Mercer Nedostupné Nedostupné
ARZ-2021-AU-1003 Schopný letu 06/05/2021 Andres Nedostupné Nedostupné
IF-2020-1672038 Vyčerpaný 04/26/2021 Debbie English Nedostupné Nedostupné
AU-2017-FOYS-538 Mŕtvy 04/22/2021 Troas Ann Staugler Nedostupné Nedostupné
POLK-2021-AU-230 Vyčerpaný 04/09/2021 Briana Sheffield Nedostupné Nedostupné
IF-2014-1326 Zranený 04/08/2021 tammy Nedostupné Nedostupné
BELG-2019-15897 Vyčerpaný 03/30/2021 Pam Grubbs Nedostupné Nedostupné
MX-2020-FMC-88448 Vyčerpaný 03/16/2021 LUIS MANUEL REYES PARAMO Nedostupné Nedostupné
AU-2018-CAJUN-813 Schopný letu 01/29/2021 Hiran Rodriguez Nedostupné Nedostupné
BUF-2020-AU-315 Mŕtvy 01/19/2021 Joseph LaQuiere Nedostupné Nedostupné
IF-2020-VIOC-89 Mŕtvy 11/26/2020 Carl Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-253 Zranený 11/19/2020 Brandy Nedostupné Nedostupné
IF-2020-WVC-275 Schopný letu 11/15/2020 sorangel ramos Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-198410 Schopný letu 11/10/2020 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
IF-2017-AA-25352 Schopný letu 10/07/2020 مجهول Nedostupné Nedostupné
IF-2020-27 Zranený 10/05/2020 Christina Ramirez Nedostupné Nedostupné
RFR-2020-IF-195 Schopný letu 09/28/2020 Larry Nedostupné Nedostupné
IF-2020-RFR-195 Schopný letu 09/28/2020 Larry Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-569028 Schopný letu 09/13/2020 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
IF-2020-O-1834 Zranený 08/08/2020 Tracey Brown Nedostupné Nedostupné
IPB-2018-R-9853 Zranený 08/06/2020 Sam Nedostupné Nedostupné
AU-2017-ARPU-19169 Zranený 07/26/2020 Quinten Nedostupné Nedostupné
AU-2017-VIP-668 Zranený 07/17/2020 Alva Marina Solis Ibarra Nedostupné Nedostupné
NL-2018-3819993 Schopný letu 07/08/2020 Pierre CAUCHETEUX Nedostupné Nedostupné
IF-2018-NWJ-280 Schopný letu 07/02/2020 Sarah John OLIVEIRA, MARGARIDA Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2019-TOR-19004 Mŕtvy 07/01/2020 wayne whitesell SZYSZKO, ANDRZEI Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2020-LHC-1176 Vyčerpaný 06/22/2020 Katie Velazquez Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2018-QCP-1391 Schopný letu 06/14/2020 Grzegorz Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
HU-2018-28-51749 Schopný letu 06/11/2020 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
IF-2018-FOYS-12529 Schopný letu 05/24/2020 Kerry Kelley Nedostupné Nedostupné
IF-2018-O-12529 Schopný letu 05/24/2020 Kerry Kelley Nedostupné Nedostupné
IF-2018-PHX-10244 Schopný letu 05/20/2020 Lorinda Lende Nedostupné Nedostupné
MRC-2019-IF-262 Zranený 11/10/2019 Clint Nedostupné Nedostupné
IF-2019-SVN-205 Schopný letu 08/29/2019 Steve Dahlin Nedostupné Nedostupné
IF-2015-JSC-1876 Schopný letu 06/14/2019 bryan t tyburczy Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
DV-2018-05578-514 Mŕtvy 02/05/2019 Cory Alkerton Nedostupné Nedostupné