Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2021-02-82790 Schopný letu 09/16/2021 hatvan Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-13048 Schopný letu 09/16/2021 Kip McSherry Nedostupné Nedostupné
AU-2021-SC-317 Vyčerpaný 09/13/2021 Dalys Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1434 Vyčerpaný 09/08/2021 Mandy Rogers Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-22796 Schopný letu 09/03/2021 James Allen Myers Nedostupné Nedostupné
IF-2021-KL-464 Vyčerpaný 09/02/2021 Charlie Aiosa Nedostupné Nedostupné
AU-2021-OTC-607 Vyčerpaný 08/30/2021 Kathy L Knupp Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8720 Zranený 08/22/2021 Chloe Nedostupné Nedostupné
DV-2019-064531-680 Mŕtvy 08/08/2021 Nathan Kirkpatrick Nedostupné Nedostupné
GB-2021-V-19645 Zranený 08/03/2021 Yvonne Bickers Nedostupné Nedostupné
NL-2018-1033109 Mŕtvy 07/26/2021 JEAN-MARC BOUVARD Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-6490 Schopný letu 07/23/2021 kes Nedostupné Nedostupné
IF-2021-SVN-623 Schopný letu 07/04/2021 Jake Shortt Nedostupné Nedostupné
IF-2018-NWJ-280 Schopný letu 06/28/2021 Madison Kozma OLIVEIRA, MARGARIDA Central Jersey Homing Pigeon Combine
ME-2021-FMC-139152 Mŕtvy 06/16/2021 Gus Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-21055675 Vyčerpaný 06/16/2021 CARLIER J-M Nedostupné Nedostupné
AU-2016-JEDDS-34823 Schopný letu 06/15/2021 Edgar Whipple Nedostupné Nedostupné
GB-2020-B-15114 Schopný letu 06/13/2021 Lindsay Mercer Nedostupné Nedostupné
ARZ-2021-AU-1003 Schopný letu 06/05/2021 Andres Nedostupné Nedostupné
IF-2020-1672038 Vyčerpaný 04/26/2021 Debbie English Nedostupné Nedostupné
AU-2017-FOYS-538 Mŕtvy 04/22/2021 Troas Ann Staugler Nedostupné Nedostupné
POLK-2021-AU-230 Vyčerpaný 04/09/2021 Briana Sheffield Nedostupné Nedostupné
IF-2014-1326 Zranený 04/08/2021 tammy Nedostupné Nedostupné
BELG-2019-15897 Vyčerpaný 03/30/2021 Pam Grubbs Nedostupné Nedostupné
MX-2020-FMC-88448 Vyčerpaný 03/16/2021 LUIS MANUEL REYES PARAMO Nedostupné Nedostupné
AU-2018-CAJUN-813 Schopný letu 01/29/2021 Hiran Rodriguez Nedostupné Nedostupné
BUF-2020-AU-315 Mŕtvy 01/19/2021 Joseph LaQuiere Nedostupné Nedostupné
IF-2020-VIOC-89 Mŕtvy 11/26/2020 Carl Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-253 Zranený 11/19/2020 Brandy Nedostupné Nedostupné
IF-2020-WVC-275 Schopný letu 11/15/2020 sorangel ramos Nedostupné Nedostupné
HU-2020-R-198410 Schopný letu 11/10/2020 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
IF-2017-AA-25352 Schopný letu 10/07/2020 مجهول Nedostupné Nedostupné
IF-2020-27 Zranený 10/05/2020 Christina Ramirez Nedostupné Nedostupné
RFR-2020-IF-195 Schopný letu 09/28/2020 Larry Nedostupné Nedostupné
IF-2020-RFR-195 Schopný letu 09/28/2020 Larry Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-569028 Schopný letu 09/13/2020 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
IF-2020-O-1834 Zranený 08/08/2020 Tracey Brown Nedostupné Nedostupné
IPB-2018-R-9853 Zranený 08/06/2020 Sam Nedostupné Nedostupné
AU-2017-ARPU-19169 Zranený 07/26/2020 Quinten Nedostupné Nedostupné
AU-2017-VIP-668 Zranený 07/17/2020 Alva Marina Solis Ibarra Nedostupné Nedostupné
NL-2018-3819993 Schopný letu 07/08/2020 Pierre CAUCHETEUX Nedostupné Nedostupné
IF-2018-NWJ-280 Schopný letu 07/02/2020 Sarah John OLIVEIRA, MARGARIDA Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2019-TOR-19004 Mŕtvy 07/01/2020 wayne whitesell SZYSZKO, ANDRZEI Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2020-LHC-1176 Vyčerpaný 06/22/2020 Katie Velazquez Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2018-QCP-1391 Schopný letu 06/14/2020 Grzegorz Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
HU-2018-28-51749 Schopný letu 06/11/2020 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
IF-2018-FOYS-12529 Schopný letu 05/24/2020 Kerry Kelley Nedostupné Nedostupné
IF-2018-O-12529 Schopný letu 05/24/2020 Kerry Kelley Nedostupné Nedostupné
IF-2018-PHX-10244 Schopný letu 05/20/2020 Lorinda Lende Nedostupné Nedostupné
MRC-2019-IF-262 Zranený 11/10/2019 Clint Nedostupné Nedostupné
IF-2019-SVN-205 Schopný letu 08/29/2019 Steve Dahlin Nedostupné Nedostupné
IF-2015-JSC-1876 Schopný letu 06/14/2019 bryan t tyburczy Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
DV-2018-05578-514 Mŕtvy 02/05/2019 Cory Alkerton Nedostupné Nedostupné