Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
AU-2022-PURGRAIN-112 Schopný letu 04/15/2024 Lawrence Hofstad Nedostupné Nedostupné
AU-2020-AA-13984 Schopný letu 04/14/2024 Reese Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-827219 Schopný letu 04/14/2024 Артем Nedostupné NWC
AU-2023-NA-1398 Vyčerpaný 04/13/2024 Tammy Nedostupné Nedostupné
AU-2015-DUTCH-217 Vyčerpaný 04/12/2024 Dylan Roper Nedostupné Nedostupné
IF-2022-RUS-3761 Schopný letu 04/12/2024 ЮлияГ Nedostupné Nedostupné
PORTUGAL-2022-217603-603 Schopný letu 04/11/2024 Sandra Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-33201 Schopný letu 04/10/2024 Topanga L Nedostupné Nedostupné
EE-2022-D7-720 Schopný letu 04/09/2024 Andrea Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-14261 Vyčerpaný 04/09/2024 isabel aguilar Nedostupné Nedostupné
RUS-2023-SRSG-8866 Mŕtvy 04/09/2024 Александр Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-53406 Schopný letu 04/02/2024 József Nedostupné Nedostupné
RUS-2021-EE-1151 Schopný letu 04/02/2024 Osmany Véliz Hernández Nedostupné Nedostupné
AU-2023-AA-8200 Schopný letu 04/01/2024 Alan Nedostupné Nedostupné
RUS-2021-011-51 Schopný letu 04/01/2024 Osmany Véliz Hernández Nedostupné Nedostupné
TAIWAN-2023-032-871 Mŕtvy 04/01/2024 Osmany Véliz Hernández Nedostupné Nedostupné
GB-2023-9038 Schopný letu 04/01/2024 Osmany Véliz Hernández Nedostupné NWC
CHN-2024-518743 Zranený 03/31/2024 Nicole Nedostupné NWC
AU-2024-FVC-1120 Zranený 03/30/2024 Marisol Mendoza Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-565876 Mŕtvy 03/30/2024 Brent barre Nedostupné NWC
AU-2024-ARPU-2143 Schopný letu 03/26/2024 Nicolás cortes Nedostupné Nedostupné
RUS-2020-ШШ-242 Mŕtvy 03/25/2024 Екатерина Зотова Nedostupné Nedostupné
MALTA-2024-19-3457 Zranený 03/25/2024 Emanuel Agius Nedostupné Nedostupné
AU-2023-WWC-256 Schopný letu 03/24/2024 Adam Fain Nedostupné Texas Center
CHN-2022-133969 Schopný letu 03/24/2024 Arlette Camarena Nedostupné NWC
AU-2020-ARPU-1934 Vyčerpaný 03/24/2024 jon Nedostupné Nedostupné
PT-2023-3251938 Vyčerpaný 03/23/2024 Miguel Carvalho Nedostupné NWC
IF-2024-PAOF-1120 Zranený 03/21/2024 Burhan Arvuz Nedostupné Nedostupné
IF-2024-1120 Zranený 03/21/2024 Burhan Arvuz Nedostupné NWC
AU-2022-ARPU-6554 Schopný letu 03/21/2024 Heather Barr Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-2037 Vyčerpaný 03/19/2024 Sergio Nedostupné Nedostupné
BM-2021-NPA-590 Vyčerpaný 03/15/2024 Sam Axten Nedostupné Nedostupné
RUS-2023-SRSG-32439 Mŕtvy 03/14/2024 Станислав Дорофеев Nedostupné Nedostupné
BELG-2023-53234 Zranený 03/09/2024 Jose Paulino Nedostupné NWC
AU-2023-ARPU-3234 Zranený 03/07/2024 Richard Gonzalez Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-36732 Schopný letu 03/06/2024 Alejandra Nedostupné Nedostupné
AU-2023-EVV-80 Schopný letu 03/04/2024 Advent Vet. Services Nedostupné Nedostupné
AU-2023-BRFT-938 Vyčerpaný 03/03/2024 Kerry murray Nedostupné Nedostupné
PT-2023-3000984 Vyčerpaný 03/02/2024 Ricardo Nedostupné NWC
GB-2022-00-191036 Schopný letu 03/01/2024 Artur Korol Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-32 Schopný letu 02/28/2024 POLARIS LOFT Nedostupné NWC
IF-2023-1179 Vyčerpaný 02/26/2024 Madison Ranney Nedostupné NWC
CHN-2022-513232 Vyčerpaný 02/25/2024 den Boer Nedostupné NWC
FR-2021-14565 Schopný letu 02/25/2024 СЕРГЕЙ Nedostupné NWC
AU-2018-DEN-867 Vyčerpaný 02/24/2024 Karol Morgan Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ER-914 Vyčerpaný 02/23/2024 Jose Ruiz Nedostupné Nedostupné
ME-2023-FM-36429 Vyčerpaný 02/22/2024 Rosa Mendez Nedostupné Nedostupné
GB-2020-00-1015729 Schopný letu 02/22/2024 Patricia Edwards Nedostupné Nedostupné
CU-2022-842 Schopný letu 02/22/2024 Dale garrison Nedostupné NWC
AU-2023-JEDDS-1342 Mŕtvy 02/21/2024 William G Smith Nedostupné Nedostupné
MALTA-2023-10-2609 Schopný letu 02/20/2024 Александр Якименко Nedostupné Nedostupné
AU-2023-RPC-77 Mŕtvy 02/14/2024 BRENDA TURRENTINE Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-1333 Schopný letu 02/11/2024 Valerie Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FYOS-33098 Vyčerpaný 02/09/2024 Annalese Jeske Nedostupné Nedostupné
HU-2023-01-15782 Schopný letu 02/08/2024 Csorba Janos Nedostupné Nedostupné
AU-2023-UCPR-861 Vyčerpaný 02/07/2024 Miguel Rosario Sanjurjo Nedostupné Nedostupné
IF-2023-189193 Zranený 02/05/2024 Luis Dennovan Nedostupné NWC
+27-2023-SLIM-681 Vyčerpaný 02/04/2024 Armand Nedostupné Nedostupné
AU-2020-WWC-36 Vyčerpaný 01/24/2024 Kenneth J Rockefeller Nedostupné Texas Center
DV-2019-09538-436 Zranený 01/21/2024 Alexander Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-172998 Zranený 01/20/2024 Kiara Rodgers Nedostupné NWC
HU-2023-D-777110 Zranený 01/10/2024 HORVÁTH GYÖRGY Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-47242 Vyčerpaný 01/04/2024 Lesli Watkins Nedostupné Nedostupné
FR-2020-201934 Vyčerpaný 01/02/2024 Надежда Nedostupné NWC
NL-2023-197815 Vyčerpaný 01/01/2024 Bruno Sanched Nedostupné NWC
NL-2013-1725996 Schopný letu 12/30/2023 Neil Beetham Nedostupné NWC
GB-2022-00-39104 Zranený 12/30/2023 Владимир Nedostupné Nedostupné
AU-2010-AA-13677 Vyčerpaný 12/28/2023 VERONICA Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-32 Schopný letu 12/28/2023 Bevelyn Cabasug Nedostupné NWC
IF-2023-319209 Schopný letu 12/27/2023 Malynda Custer Nedostupné NWC
HKPA-2021-OOO-1293119 Schopný letu 12/25/2023 Владимир Александрович Зимарин Nedostupné Nedostupné
AU-2017-JEDDS-29558 Schopný letu 12/20/2023 kevin macias Nedostupné Nedostupné
IF-2022-472 Schopný letu 12/19/2023 Kelly Nedostupné NWC
FR-2023-316619 Mŕtvy 12/18/2023 Евхимик Антон Валерьевич Nedostupné NWC
NPA-2010-D-2700 Vyčerpaný 12/17/2023 Michelle Lee Hafke Nedostupné Nedostupné
IF-1992-2014 Zranený 12/16/2023 Stephanie Cain Nedostupné NWC
AU-2020-JEDDS-39733 Mŕtvy 12/16/2023 Bernard Johnston Nedostupné Nedostupné
RUS-2023-SRSG-14946 Zranený 12/14/2023 Aigul Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-115935 Schopný letu 12/12/2023 kishan Nedostupné NWC
BELG-2023-107746 Schopný letu 12/12/2023 Дина Nedostupné NWC
RUS-2019-EE-982 Vyčerpaný 12/10/2023 Людмила Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FM-101 Zranený 12/10/2023 Dan stamper Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-115935 Schopný letu 12/09/2023 spyro Nedostupné NWC
MEX-2023-FMC-24395 Schopný letu 12/08/2023 Leidy Crescencio Mercado Nedostupné Nedostupné
IF-2023-8510 Mŕtvy 12/06/2023 Albert Baker Nedostupné NWC
AU-2023-FM-101 Schopný letu 11/29/2023 Jessica Nichols Nedostupné Nedostupné
IF-2023-17093 Vyčerpaný 11/28/2023 Angeles Del Carmen Nedostupné NWC
RI-2023-AU-1608 Schopný letu 11/28/2023 Kamal Nedostupné Nedostupné
SC-2023-AU-1324 Schopný letu 11/28/2023 Kamal Nedostupné Nedostupné
RI-2023-IF-1608 Schopný letu 11/28/2023 Kamal Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-52860 Vyčerpaný 11/27/2023 Joe Morgan Nedostupné Nedostupné
BY-2022-0000-3282 Zranený 11/26/2023 Юлія Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-32 Schopný letu 11/25/2023 Luca Ramirez Nedostupné NWC
AU-2023-COM-3463 Zranený 11/25/2023 Inessa Burnell Nedostupné Nedostupné
IF-2011-12764 Mŕtvy 11/23/2023 Маргарита Nedostupné NWC
NPA-2022-CG-1969 Vyčerpaný 11/22/2023 Virginia Albrecht Nedostupné Nedostupné
PL-2023-044-988 Zranený 11/21/2023 Ewelina Nedostupné Nedostupné
IF-2021-177 Schopný letu 11/21/2023 Ashley Ford Nedostupné NWC
FR-2023-421282 Schopný letu 11/20/2023 Нурмухаммед Nedostupné NWC
IF-2023-54499 Vyčerpaný 11/15/2023 jose salvado Nedostupné NWC
IF-2023-RUS-4613 Schopný letu 11/14/2023 Юлия Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-5955 Mŕtvy 11/14/2023 Kirt Nedostupné Nedostupné
FR-2023-465448 Schopný letu 11/12/2023 Лиджи Оконов Nedostupné NWC
RUS-2022-SRSG-54572 Mŕtvy 11/07/2023 Roma Nedostupné Nedostupné
AU-2016-ARPU-86717 Mŕtvy 11/06/2023 Greg B Nedostupné Nedostupné
US-2022-GM-712 Schopný letu 11/03/2023 Setara Ebadi Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-51191 Vyčerpaný 11/03/2023 Tara Colon Nedostupné Nedostupné
US-2023-ARPU-7091 Vyčerpaný 11/02/2023 Patty Szala Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-19747 Schopný letu 10/30/2023 Kim R Nedostupné Nedostupné
IF-2023-CLASSIC-3176 Mŕtvy 10/30/2023 Kamal Nedostupné Nedostupné
AU-2023-SAZF-633 Schopný letu 10/29/2023 Brittany Nedostupné Nedostupné
IF-2023-AU-1108 Schopný letu 10/29/2023 Maria Nedostupné Nedostupné
IF-2022-1248 Schopný letu 10/28/2023 Víctor Nedostupné NWC
AU-2023-GSC-1126 Schopný letu 10/28/2023 Catricia Vandercreek Nedostupné Nedostupné
AU-2022-PSF-270 Zranený 10/27/2023 Diana Keller Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-1053426 Schopný letu 10/27/2023 rouzi Nedostupné NWC
AU-2022-ARPU-4131 Schopný letu 10/26/2023 Rigo Mejia Nedostupné Nedostupné
RUS-2022-EE-20864 Vyčerpaný 10/26/2023 Ольга Nedostupné Nedostupné
URC-2008-22-3461 Schopný letu 10/25/2023 Katherine Ethen Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-1799 Schopný letu 10/24/2023 Melissa Guinness Nedostupné Nedostupné
IQ-2023-110824 Schopný letu 10/24/2023 Stephanie Nedostupné NWC
AU-2023-AA-14478 Vyčerpaný 10/23/2023 Erika McKay Nedostupné Nedostupné
ARPU-2023-AU-2351 Schopný letu 10/23/2023 Настя Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-2351 Zranený 10/23/2023 Настя Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FOYS-9308 Zranený 10/22/2023 Steve Snell Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1221786 Vyčerpaný 10/22/2023 Евгения Эдуардовна Кострикина Nedostupné NWC
BELG-2023-189645 Zranený 10/22/2023 Animal Shelter Employee Nedostupné NWC
IF-2023-393487 Mŕtvy 10/21/2023 Dmitrij Nedostupné NWC
AU-2023-CHN-32 Zranený 10/20/2023 Marilea Hussain Nedostupné Nedostupné
AU-2017-JEDDS-29904 Zranený 10/19/2023 Michelle Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-44633 Schopný letu 10/18/2023 Katie Nedostupné Nedostupné
ME-2021-FMC-158883 Schopný letu 10/16/2023 Victoria Nedostupné Nedostupné
DV-2023-0479-5587 Schopný letu 10/15/2023 Олег Nedostupné Nedostupné
USA-2023-AURP-18594 Mŕtvy 10/12/2023 Andrea Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ESM-37 Mŕtvy 10/12/2023 Janna Nedostupné Nedostupné
FR-2023-505720 Vyčerpaný 10/12/2023 Александра Nedostupné NWC
RUS-2020-02-893 Schopný letu 10/12/2023 Лиля Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-110736 Vyčerpaný 10/12/2023 George Szuhay Nedostupné NWC
IF-2023-17445 Vyčerpaný 10/11/2023 RONALDO AGUILAR ROMAN Nedostupné NWC
IF-2023-LCM-1037 Schopný letu 10/10/2023 connor JOHN COSGROVE - PURPLE MARTIN LOFT Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2023-1037 Schopný letu 10/10/2023 connor Nedostupné NWC
GDL-2023-3317-903 Schopný letu 10/10/2023 Jose angel Hinojosa lopez Nedostupné Nedostupné
MEX-2021-FMC-201344 Zranený 10/08/2023 Tori Saunders Nedostupné Nedostupné
IF-2023-LPC-1832 Schopný letu 10/07/2023 Luis Lopez Nedostupné Nedostupné
IF-2023-AU-2524 Schopný letu 10/06/2023 Jonathan Greene Nedostupné Nedostupné
IF-2021-46312 Vyčerpaný 10/06/2023 Ксения Nedostupné NWC
IF-2021-43216 Vyčerpaný 10/06/2023 Ксения Nedostupné NWC
IF-2021-46321 Vyčerpaný 10/06/2023 Ксения Nedostupné NWC
AU-2023-JCS-315 Vyčerpaný 10/05/2023 Nicole majer Nedostupné Nedostupné
UA-2020-#-118 Zranený 10/03/2023 Margaret rybinski Nedostupné Nedostupné
AU-2023-CVR-5992 Zranený 10/03/2023 Cazenovia Animal Hospital Nedostupné Nedostupné
AU-2023-OSTY-107 Vyčerpaný 10/03/2023 Alexander Huras Nedostupné Nedostupné
IQ-2022-11847 Mŕtvy 10/01/2023 Валера Nedostupné NWC
USA-2023-AU-2168 Schopný letu 10/01/2023 Kathy Goodson Nedostupné Nedostupné
IF-2019-588 Schopný letu 09/30/2023 Анна Nedostupné NWC
BELG-2023-116731 Schopný letu 09/30/2023 Annalee Nedostupné NWC
AU-2019-JEDDS-45974 Schopný letu 09/27/2023 Annette Myers Nedostupné Nedostupné
IF-2023-LCM-1129 Mŕtvy 09/26/2023 Michael Jones DAN CZARNIAK Central Jersey Homing Pigeon Combine
MEX-2023-FMC-138873 Mŕtvy 09/26/2023 Carlos Barco Nedostupné Nedostupné
AU-2023-IND-759 Mŕtvy 09/26/2023 Chris Nedostupné Nedostupné
IF-2023-QCP-373 Vyčerpaný 09/24/2023 Nicole Falo Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
BELG-2023-157863 Vyčerpaný 09/24/2023 Daniel Valenzuela Noriega Nedostupné NWC
IF-2023-VLP-98 Schopný letu 09/23/2023 Elizabeth Schlegel Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-32 Schopný letu 09/23/2023 Irving Chavez Nedostupné NWC
PL-2023-016-10275 Mŕtvy 09/22/2023 Виктор Загдай Nedostupné Nedostupné
IF-2022-51328 Vyčerpaný 09/22/2023 Оксана Nedostupné NWC
TPA-2023-036728-238013 Schopný letu 09/22/2023 Igor Nedostupné Nedostupné
IF-2022-87 Vyčerpaný 09/22/2023 Billy Freeman Nedostupné NWC
AU-2023-ARPU-81163 Mŕtvy 09/21/2023 Zac Lewis Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-939287 Mŕtvy 09/21/2023 Jessica Nedostupné NWC
AU-2023-RDU-3302 Vyčerpaný 09/20/2023 Jonathan Coble Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-28754 Mŕtvy 09/20/2023 Bob O'Neil Nedostupné Nedostupné
IF-2023-ARPU-28754 Mŕtvy 09/20/2023 Bob O'Neil Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-42541 Zranený 09/19/2023 Gerardo Hernandez Nedostupné Nedostupné
CHN-2018-32 Zranený 09/19/2023 Heather June Briant Nedostupné NWC
AU-2023-KC-257 Schopný letu 09/19/2023 Heather Witthar Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-32 Vyčerpaný 09/19/2023 Lisa Peine Nedostupné NWC
US-2023-WTMC-2527 Zranený 09/19/2023 Krista Mcnamara Nedostupné Nedostupné
IF-2023-NLI-565 Mŕtvy 09/18/2023 Jennifer Chamberlain Nedostupné Long Island Combine
IF-2023-9414 Vyčerpaný 09/17/2023 Angela Dunn Nedostupné NWC
AU-2023-DMI-1020 Vyčerpaný 09/17/2023 Phil Renze Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-55266 Vyčerpaný 09/17/2023 Linde Leahy Nedostupné NWC
CHN-2023-571787 Mŕtvy 09/16/2023 Gina Schuller Nedostupné NWC
AU-2023-HRPC-895 Zranený 09/15/2023 Marc goldenberg Nedostupné Nedostupné
EU-2022-PL9-1595 Schopný letu 09/15/2023 SIDNEY Pires Nedostupné Nedostupné
CCBI-2023-AU-8977 Mŕtvy 09/13/2023 Ryan Avalos Nedostupné Nedostupné
AU-2023-DC-114 Zranený 09/12/2023 Kaylee Picklesimer Nedostupné Nedostupné
AU-2023-VPR-53875 Vyčerpaný 09/11/2023 larissa Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ALMEIDA-23785 Schopný letu 09/11/2023 Noel Mccabe Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ALMEDA-23785 Schopný letu 09/11/2023 Noel Mccabe Nedostupné Nedostupné
AU-2019-GSC-99 Schopný letu 09/11/2023 Joe Nedostupné Nedostupné
AU-2023-CCCA-2384 Mŕtvy 09/10/2023 Diana Schmidt Nedostupné Nedostupné
IF-2023-A-30841 Mŕtvy 09/10/2023 Dzmitry Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
RO-2021-115 Schopný letu 09/10/2023 Светлана Nedostupné NWC
AU-2023-STD-186 Schopný letu 09/10/2023 Kyra Tafel Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-1220730 Schopný letu 09/09/2023 Taylor Nedostupné NWC
IF-2021-1220730 Schopný letu 09/09/2023 Taylor Nedostupné NWC
BELG-2021-1105304 Schopný letu 09/09/2023 Michael Cirrincione Nedostupné NWC
AU-2022-HOW-4789 Mŕtvy 09/09/2023 Kamron Wilson Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-36444 Vyčerpaný 09/07/2023 Ty Nedostupné NWC
CHN-2023-32 Vyčerpaný 09/07/2023 Ty Nedostupné NWC
AU-2023-UNITED-140 Schopný letu 09/07/2023 Diane Sass Nedostupné Nedostupné
AU-2023-LIMONAR-133 Schopný letu 09/07/2023 Patricia Nedostupné Nedostupné
CPU-2022-TAMPA-629 Zranený 09/07/2023 Kerri Williams Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-616289 Schopný letu 09/07/2023 winser Joe Nedostupné NWC
AU-2023-EHI-388 Schopný letu 09/06/2023 Matt Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-105044 Schopný letu 09/06/2023 Ellison Brooks Nedostupné Nedostupné
USA-2023-AU-20174 Schopný letu 09/04/2023 Heather Korchma Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-20174 Schopný letu 09/04/2023 Heather Korchma Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-492668 Mŕtvy 09/04/2023 Елена Nedostupné NWC
CHN-2020-373261 Mŕtvy 09/04/2023 M. Knight Nedostupné NWC
EE-2023-RUS-749 Mŕtvy 09/04/2023 Михаил Nedostupné Nedostupné
RUS-2022-SRNG-41839 Schopný letu 09/04/2023 Надежда Nedostupné Nedostupné
AU-2020-FOYS-229 Schopný letu 09/03/2023 Martin Burnham Nedostupné Nedostupné
NPA-2019-AC-28 Schopný letu 09/03/2023 Peter Mercorella Nedostupné Nedostupné
AU-2023-BAMA-77 Schopný letu 09/03/2023 Shawn Presley Nedostupné Nedostupné
NPA-2001-408-217 Vyčerpaný 09/02/2023 Emily Nedostupné Nedostupné
AU-2023-MVS-956 Vyčerpaný 09/02/2023 Kenneth Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-1052509 Mŕtvy 09/01/2023 Nic Nedostupné NWC
CHN-2023-277849 Mŕtvy 09/01/2023 Nic Nedostupné NWC
IQ-2022-72540 Schopný letu 09/01/2023 Аркадий Колосс Nedostupné NWC
AU-2023-FYOS-42457 Schopný letu 09/01/2023 Andrew N Olson Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-2435 Vyčerpaný 09/01/2023 Arno Nedostupné Nedostupné
AU-2023-LKC-8737 Vyčerpaný 09/01/2023 Lonnie Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-10645 Zranený 09/01/2023 Katie Michie Nedostupné Nedostupné
AU-2023-RRR-213 Vyčerpaný 08/30/2023 Cj Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-343701 Vyčerpaný 08/30/2023 Chase Hamblin Nedostupné NWC
AU-2023-EHI-177 Schopný letu 08/30/2023 Jeremy Nedostupné Nedostupné
USA?-2023-954-638 Schopný letu 08/29/2023 Jim Schmidt Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-43256 Schopný letu 08/29/2023 Ren Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-7566 Mŕtvy 08/27/2023 Алексей Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FR-112 Schopný letu 08/26/2023 Sandra Cabrera Nedostupné Nedostupné
AU-2023-PINE-145 Schopný letu 08/25/2023 Sandra Holt Nedostupné Nedostupné
USA-2023-SDM-354 Schopný letu 08/24/2023 melinda clegg Nedostupné Nedostupné
AU-2023-SDM-354 Schopný letu 08/24/2023 melinda clegg Nedostupné Nedostupné
IF-2023-154554 Vyčerpaný 08/23/2023 Agnieszka Nedostupné NWC
HU-2023-20-33349 Vyčerpaný 08/22/2023 Politzer József Nedostupné Nedostupné
AU-2023-LRO-687 Zranený 08/22/2023 Pat bolin Nedostupné Nedostupné
IF-2023-LRO-687 Zranený 08/22/2023 Pat bolin Nedostupné Nedostupné
US-2023-IF-1023 Vyčerpaný 08/22/2023 Barbara Mansfield Nedostupné Nedostupné
IF-2024-AU2022-5006 Zranený 08/22/2023 André Dixon Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-126311 Mŕtvy 08/21/2023 Giorgi Nedostupné NWC
AU-2023-JEDDS-42198 Zranený 08/21/2023 Michael Carrier Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CHN32-2230421 Schopný letu 08/20/2023 David Edward Tinker Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-855999 Vyčerpaný 08/19/2023 Domenico Nedostupné NWC
Россия-2023-22-3 Vyčerpaný 08/19/2023 Нина Сорокина Nedostupné Nedostupné
AU-2023-NIC-3149 Schopný letu 08/19/2023 Natalia Nedostupné Nedostupné
IF-2021-4139 Schopný letu 08/18/2023 Joseph pacheco Nedostupné NWC
NEHU-2023-ST-1908 Mŕtvy 08/16/2023 Steven morrow Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-102607 Schopný letu 08/16/2023 Gigi Nedostupné NWC
NBRC-2020-A-580 Schopný letu 08/15/2023 Steve Johnson Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2000-5 Schopný letu 08/14/2023 Teresia LaFleur Nedostupné NWC
FR-2022-15697 Vyčerpaný 08/14/2023 Nicole Synan Nedostupné NWC
FR-2022-150697 Vyčerpaný 08/14/2023 Nicole Synan Nedostupné NWC
NL-2023-9568910 Vyčerpaný 08/14/2023 Karina Nedostupné NWC
AU-2023-ARPU-48069 Schopný letu 08/14/2023 Jorge Betancourt Nedostupné Nedostupné
IF-2019-53640 Schopný letu 08/14/2023 Токарь Марина Максимовна Nedostupné NWC
IF-2019-9536 Schopný letu 08/14/2023 Tomasz Kostrzewa Nedostupné NWC
NPA-2023-AA-2483 Schopný letu 08/14/2023 Victor Torres Nedostupné Nedostupné
IF-2001-2023 Schopný letu 08/13/2023 Susan Moster Nedostupné NWC
IF-2023-USA-32 Mŕtvy 08/13/2023 Katarzyna Nedostupné Nedostupné
APRU-2021-USA-32 Mŕtvy 08/13/2023 Katarzyna Nedostupné Nedostupné
IF-2023-AU-446 Schopný letu 08/13/2023 Mike Drexler Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-939510 Zranený 08/13/2023 Оксана Nedostupné NWC
GB-2023-00-88380 Schopný letu 08/13/2023 Игорь Nedostupné Nedostupné
RUS-2020-18-1555 Vyčerpaný 08/12/2023 Ирина Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CHN-2832939 Zranený 08/12/2023 Lalit Bandaru Nedostupné Nedostupné
AU-2023-GSC-543 Vyčerpaný 08/12/2023 H. Campbell Nedostupné Nedostupné
GB-2022-00-27248 Vyčerpaný 08/11/2023 Елена Nedostupné Nedostupné
ES-2023-98442 Zranený 08/11/2023 Aranzazu Nedostupné NWC
AU-2023-FR-31 Vyčerpaný 08/10/2023 Sandy Neck Gatehouse Nedostupné Nedostupné
IF-2012-11308-83 Mŕtvy 08/10/2023 Дарья Nedostupné Nedostupné
IF-2022-17078-47 Mŕtvy 08/10/2023 Дарья Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-17163 Vyčerpaný 08/09/2023 Freya Nedostupné Nedostupné
BELG-2020-1885638 Schopný letu 08/09/2023 MARK MARKOVICH Nedostupné NWC
AU-2022-ARPU-831 Zranený 08/09/2023 Andreas Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-78457 Schopný letu 08/09/2023 Brody Nedostupné Nedostupné
AU-2023-NCF-553 Zranený 08/08/2023 Adrian Marquez Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-9660 Schopný letu 08/08/2023 Виктория Nedostupné Nedostupné
CO-2023-41-259 Schopný letu 08/07/2023 Ruth Deny Martinez Nedostupné Nedostupné
AU-2022-TCL-253 Vyčerpaný 08/07/2023 Abigail Johnson Nedostupné Nedostupné
IF-2023-477 Schopný letu 08/07/2023 Kim Smith Nedostupné NWC
IF-2023-RI-242 Schopný letu 08/07/2023 CHARLA Nedostupné Nedostupné
BIH-2021-1060 Schopný letu 08/06/2023 Sabine Nedostupné NWC
AU-2023-ARPU-1672 Schopný letu 08/06/2023 Сергей Nedostupné Nedostupné
IF-2019-32-295715 Schopný letu 08/05/2023 Gintas Rugienius Nedostupné Nedostupné
IF-2023-AU-3315 Schopný letu 08/05/2023 Katrina Prather Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-24701 Zranený 08/05/2023 Max t Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-43319 Zranený 08/05/2023 Iris Nedostupné Nedostupné
IF-2022-62114 Zranený 08/04/2023 Беляев Илья Андреевич Nedostupné NWC
TWN-2023-#-16599 Zranený 08/04/2023 Анна Nedostupné Nedostupné
US-2023-MISSIL-2403 Schopný letu 08/04/2023 Lisa Brady Nedostupné Nedostupné
GREEN-2023-AU-444 Schopný letu 08/03/2023 Whitney Atkins Nedostupné Nedostupné
AUG-2023-O-24903 Schopný letu 08/03/2023 Samantha Nedostupné Nedostupné
IF-2023-FOYS-24903 Schopný letu 08/03/2023 Samantha Nedostupné Nedostupné
NL-2023-9713 Mŕtvy 08/03/2023 Владимир Nedostupné NWC
AU-2020-ARPU-3332 Schopný letu 08/03/2023 Brenda Salinas Nedostupné Nedostupné
US-2023-4JLOFT-6 Mŕtvy 08/03/2023 Denetria R Penfield Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-91557 Vyčerpaný 08/03/2023 Astrid Hartleb Nedostupné Nedostupné
IF-2023-3546 Schopný letu 08/03/2023 DANIELLE ROSSIGNOL Nedostupné NWC
USA-2023-AU-59 Mŕtvy 08/03/2023 Nate Barker Nedostupné Nedostupné
IF-2023-5126 Zranený 08/03/2023 Adriana Nedostupné NWC
AU-2018-FOYS-14975 Vyčerpaný 08/03/2023 Myah Porretta Nedostupné Nedostupné
NL-2023-12418 Schopný letu 08/03/2023 Kristen Mills Nedostupné NWC
AU-2023-JEDDS-36134 Mŕtvy 08/02/2023 Daniel Nedostupné Nedostupné
IF-2023-IF-21 Vyčerpaný 08/02/2023 Karla Nedostupné Nedostupné
IF-2022-707053 Vyčerpaný 08/01/2023 Birgitte Raun Nedostupné NWC
ES-2021-129363 Zranený 08/01/2023 jOSE Nedostupné NWC
IF-2023-52083 Vyčerpaný 07/31/2023 James Bishop Nedostupné NWC
NL-2022-707053 Schopný letu 07/31/2023 Birgitte Raun Nedostupné NWC
IF-2023-WTCM-2085 Mŕtvy 07/31/2023 John Penn Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01105-623 Schopný letu 07/31/2023 Dave Bramwell Nedostupné Nedostupné
USA-2023-SP-13 Schopný letu 07/31/2023 Matt Hazen Nedostupné Nedostupné
USA-2022-NPA-1160 Zranený 07/30/2023 BRUCE GARDNER Nedostupné Nedostupné
FR-2022-16048 Schopný letu 07/29/2023 R Roozendaal Nedostupné NWC
RUS-2019-00-15822 Mŕtvy 07/29/2023 Виктор Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-1011138 Schopný letu 07/28/2023 Carole Randazzo Nedostupné NWC
AU-2023-CHICAGO-6374 Vyčerpaný 07/28/2023 Helen Beilinson Nedostupné Nedostupné
RUS-2023-#-54618 Vyčerpaný 07/28/2023 Александр Nedostupné Nedostupné
ME-2020-FMC-122987 Zranený 07/27/2023 Alex Muñoz Nedostupné Nedostupné
CHN-2023-430065 Vyčerpaný 07/27/2023 Полина Nedostupné NWC
BELG-2022-169583 Mŕtvy 07/27/2023 Arthur Kepler Nedostupné NWC
IF-2007-6-22 Schopný letu 07/26/2023 EVGENIY ALEKSANDROVICH NIKIFOROV Nedostupné Nedostupné
RUS-2022-00-622 Vyčerpaný 07/25/2023 Панина Дарья Nedostupné Nedostupné
RUS-2021-ш-1422 Vyčerpaný 07/23/2023 Александр Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-984522 Vyčerpaný 07/23/2023 Александр Nedostupné NWC
GB-2023-097-503 Schopný letu 07/23/2023 Konstantin Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FDL-2346 Vyčerpaný 07/23/2023 Kelly gordon Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-4809 Mŕtvy 07/22/2023 Tami McKnight Nedostupné Nedostupné
AU-2023-MFL-1411 Zranený 07/22/2023 David Voran Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ILL-6196 Schopný letu 07/21/2023 Paula Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-2022 Vyčerpaný 07/21/2023 Wildvogel und Reptilienpflegestation Nedostupné Nedostupné
IF-2023-267610 Schopný letu 07/21/2023 Елена Nedostupné NWC
IF-2019-PAOF-916 Vyčerpaný 07/21/2023 JACKIE Nedostupné Nedostupné
IF-2023-222 Vyčerpaný 07/20/2023 Norfolk ACO Nedostupné NWC
AU-2023-ZP-103 Vyčerpaný 07/18/2023 Lucas Nedostupné Nedostupné
NL-2020-1239409 Mŕtvy 07/18/2023 Scott Nedostupné NWC
SYR-2023-AU-523 Schopný letu 07/16/2023 Spencer Goodell Nedostupné Nedostupné
NL-2021-1272708 Schopný letu 07/16/2023 Виталина Nedostupné NWC
CHN-2022-378603 Vyčerpaný 07/15/2023 elena Nedostupné NWC
IF-2019-1809692 Schopný letu 07/15/2023 Артур Nedostupné NWC
AU-2020-ARPU-77259 Vyčerpaný 07/14/2023 Justice Nedostupné Nedostupné
NPA-2020-AB-586 Zranený 07/14/2023 Gretchen Holtzer Nedostupné Nedostupné
NPA-2023-8-869 Zranený 07/13/2023 Wendy McCorkendale Nedostupné Nedostupné
CHN-2003-2023 Mŕtvy 07/12/2023 William Land Nedostupné NWC
CKN-2003-2-2023 Mŕtvy 07/12/2023 William Land Nedostupné Nedostupné
IF-2023-267609 Schopný letu 07/11/2023 Елена Nedostupné NWC
USA-2023-ARPU-72850 Vyčerpaný 07/09/2023 Beth L Phelps Nedostupné Nedostupné
NL-2022-20217 Schopný letu 07/09/2023 Bri Nedostupné NWC
COLOMBIA-2022-349-77 Schopný letu 07/08/2023 Sandra Patricia Sánchez Nedostupné Nedostupné
AU-2023-MRPC-289 Vyčerpaný 07/08/2023 Kyle Mullins Nedostupné Nedostupné
USA-2023-ESM-1021 Schopný letu 07/06/2023 Rachel Jennings Nedostupné Nedostupné
IF-2023-5 Schopný letu 07/06/2023 Norberto Verano Duque Nedostupné NWC
IF-2019-SOJ-4329 Mŕtvy 07/06/2023 Tony Summers ROHAN FYFFE-ANGLICO LOFT Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2023-PAOF-379 Mŕtvy 07/06/2023 Laura Goggin Nedostupné Nedostupné
CHN-2013-209030 Schopný letu 07/06/2023 saad Nedostupné NWC
FR-2022-78689 Vyčerpaný 07/05/2023 Allison Hackler Nedostupné NWC
AU-2023-CRP-71 Schopný letu 07/05/2023 Joe Fortney Nedostupné Nedostupné
AU-2021-RISB-104 Zranený 07/05/2023 Eddie Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-369742 Vyčerpaný 07/05/2023 Patti Eppinger-Bovaird Nedostupné NWC
AU-2022-JCS-315 Mŕtvy 07/04/2023 Linda Lewis Nedostupné Nedostupné
IF-2014-358 Mŕtvy 07/03/2023 Nathan Nedostupné NWC
AU-2021-ARPU-89338 Schopný letu 07/03/2023 Beth Nedostupné Nedostupné
URC-2008-22-3434 Schopný letu 07/02/2023 Jaime Lind Nedostupné Nedostupné
AU-2021-A-21150 Vyčerpaný 07/02/2023 Eric serfass Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2023-FTCC-664 Vyčerpaný 07/01/2023 Steve Cree Nedostupné Nedostupné
IPB-2022-R-7148 Vyčerpaný 07/01/2023 Alexa Ariola Nedostupné Nedostupné
IQ-2023-181888 Zranený 07/01/2023 Meagan Snow Nedostupné NWC
AU-2000-KC-598 Schopný letu 06/30/2023 Christine Schmaltz Nedostupné Nedostupné
AU-2023-APRU-16002 Schopný letu 06/30/2023 David Hawksford Nedostupné Nedostupné
FR-2020-255720 Schopný letu 06/30/2023 Vicki Fields Nedostupné NWC
AU-2023-MPC-3457 Mŕtvy 06/29/2023 Nancy Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDD-6246 Mŕtvy 06/29/2023 Richard Nedostupné Nedostupné
AU-2019-FFR-42 Schopný letu 06/29/2023 Krista Hambleton Nedostupné Nedostupné
IF-2022-4339 Schopný letu 06/28/2023 John Schindler Nedostupné NWC
AU-2022-FOYS-14246 Mŕtvy 06/28/2023 A.J. Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-9302 Vyčerpaný 06/28/2023 Alexis Orellana Nedostupné Nedostupné
BLUE-2021-GREEN-2023 Schopný letu 06/28/2023 Grace Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-2170171 Schopný letu 06/28/2023 David Jude Nedostupné NWC
AU-2023-ARPU-79535 Mŕtvy 06/27/2023 Mary Katherine Nedostupné Nedostupné
AU-2014-LOFT-2041 Vyčerpaný 06/27/2023 Eulala A Abbey Nedostupné Nedostupné
IF-2022-CHICAGO-6733 Schopný letu 06/27/2023 Kathleen K Purviance Nedostupné Nedostupné
AU-2014-MPC-44 Zranený 06/27/2023 Colleen Nedostupné Nedostupné
AU-2022-G-133 Vyčerpaný 06/26/2023 Maickel Tellez Nedostupné Nedostupné
AU-2022-WNC-8 Mŕtvy 06/26/2023 JENNIFER BOUCH Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CHICAGO-3951 Zranený 06/26/2023 Kelly l McEldowney Nedostupné Nedostupné
CHICAGO-2021-AU-3951 Zranený 06/26/2023 Kelly l McEldowney Nedostupné Nedostupné
BELG-2023-128155 Zranený 06/26/2023 Abigail Cochran Nedostupné NWC
AU-2023-AA-151 Vyčerpaný 06/25/2023 Dena Ford Nedostupné Nedostupné
BELG-2001-155 Zranený 06/25/2023 Abigail Cochran Nedostupné NWC
AU-2019-FOYS-16971 Vyčerpaný 06/25/2023 Kristan Reith Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-17585 Zranený 06/24/2023 Marienza Gasperini Nedostupné Nedostupné
AU-2022-SCR-1387 Schopný letu 06/24/2023 Travis miller Nedostupné Nedostupné
NL-2022-120575 Zranený 06/23/2023 Timmy schoff Nedostupné NWC
AU-2022-JEDDS-23139 Mŕtvy 06/22/2023 Ville Vintola Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-2138 Mŕtvy 06/22/2023 SANTIAGO Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CBS-529 Vyčerpaný 06/22/2023 Kira Burda Nedostupné Nedostupné
IF-2020-CLASSIC-6103 Schopný letu 06/22/2023 colleen williams Nedostupné Nedostupné
AU-2023-CHICAGO-13238 Mŕtvy 06/21/2023 AS Nedostupné Nedostupné
NP-2020-NSC-374 Vyčerpaný 06/21/2023 Ananto Nedostupné Nedostupné