Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
ARPU-2022-AU-10464 Mŕtvy 06/07/2023 Todd g Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-99300 Mŕtvy 06/07/2023 Justin McFarland Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-22026 Schopný letu 06/06/2023 Amy Ryan Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-5596 Schopný letu 06/06/2023 Mollie Durison Nedostupné Nedostupné
AU-2023-CHICAGO-5051 Zranený 06/04/2023 Alex Garcia Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-12436 Zranený 06/04/2023 Barb Johnson Nedostupné Nedostupné
AU-2023-MRPC-592 Zranený 06/04/2023 Mike Daly Nedostupné Nedostupné
IF-2022-VALHALLA-3 Vyčerpaný 06/02/2023 Kristin Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-25580 Vyčerpaný 06/01/2023 Carlie Zelinski Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-15999 Mŕtvy 06/01/2023 Ian Vickery Nedostupné Nedostupné
GB-2019-Z-2009 Vyčerpaný 05/30/2023 Jeff cahill Nedostupné Nedostupné
AU-2022-GSC-749 Schopný letu 05/30/2023 Jacqueline Hodges Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ORK-654 Vyčerpaný 05/30/2023 Joseph P Masterson Nedostupné Nedostupné
IF-2021-ORK-654 Vyčerpaný 05/30/2023 Joseph P Masterson Nedostupné Nedostupné
AU-2019-HOF-522 Schopný letu 05/29/2023 Terry Embry Nedostupné Nedostupné
IF-2022-EVO-241 Schopný letu 05/29/2023 Jeff williams Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-42796 Mŕtvy 05/29/2023 Cheryl Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-48840 Vyčerpaný 05/29/2023 Dillon Nedostupné Nedostupné
AU-2020-WFA-2145 Mŕtvy 05/29/2023 Shawn Reddington Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-23404 Vyčerpaný 05/28/2023 Rebecca D Hyatt Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FOYS-6515 Mŕtvy 05/27/2023 Jared Persons Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-79160 Mŕtvy 05/26/2023 Terri Reuvers Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-1237720 Schopný letu 05/25/2023 Андрей Nedostupné NWC
IF-2013-SOJ-220 Vyčerpaný 05/22/2023 zuodong zheng Nedostupné Nedostupné
IF-2020-VALHALLA-69 Vyčerpaný 05/21/2023 Kris T Nedostupné Nedostupné
AU-2022-FOYS-34740 Schopný letu 05/20/2023 Brittany Livaccari Nedostupné Nedostupné
AU-2022-FOYS-38975 Vyčerpaný 05/19/2023 Maxwell Cable Nedostupné Nedostupné
AU-2022-FOYS-28975 Vyčerpaný 05/19/2023 Maxwell Cable Nedostupné Nedostupné
IF-2007-18-3993 Schopný letu 05/17/2023 Maia worski Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-227747 Schopný letu 05/17/2023 Jamie Katz Nedostupné NWC
AU-2022-AGRP-110 Vyčerpaný 05/17/2023 Brooke Black Nedostupné Nedostupné
IF-2022-168110 Schopný letu 05/17/2023 Marlon digma Nedostupné NWC
AU-2021-NA-1908 Schopný letu 05/16/2023 Betty Nedostupné Nedostupné
IQ-2023-1012987 Schopný letu 05/16/2023 Dennis Nedostupné NWC
BELG-2022-8215 Zranený 05/16/2023 Luis Nedostupné NWC
AU-2014-WNC-277 Zranený 05/15/2023 B Gibson Nedostupné Nedostupné
AU-2023-DRAGONZ-823 Vyčerpaný 05/14/2023 Jen Tu Nedostupné Nedostupné
IF-2022-BAR-789 Mŕtvy 05/14/2023 Lana Nedostupné Nedostupné
AU-2022-FTCC-852 Mŕtvy 05/11/2023 Bobby Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ZERMAN-544 Zranený 05/11/2023 diana Nedostupné Nedostupné
IF-2023-96373 Schopný letu 05/10/2023 Megan otto Nedostupné NWC
AU-2022-FOYO-9595 Schopný letu 05/10/2023 Annestelle Baker Nedostupné Nedostupné
IF-2021-ARPU-107726 Vyčerpaný 05/08/2023 Patricia Parkerson Nedostupné Nedostupné
IF-2004-653 Zranený 05/06/2023 Bev Allen Nedostupné NWC
ARPU-2022-AU-9936 Zranený 05/06/2023 Brian Coltrane Nedostupné Nedostupné
EU-2007-21-899 Schopný letu 05/03/2023 Tamara Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-14716 Mŕtvy 05/03/2023 Kobie Baker Nedostupné Nedostupné
IF-2023-CMP-1353 Schopný letu 05/01/2023 John Riley Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-49404 Vyčerpaný 05/01/2023 Shelly Pettersen Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-598540 Vyčerpaný 04/30/2023 Theophane Franche Nedostupné NWC
DMI-2023-AU-390 Zranený 04/29/2023 Kaylee Barker Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-17359 Zranený 04/29/2023 Carmen María Nedostupné Nedostupné
RICHMOND-2020-VA-176 Zranený 04/28/2023 Courtney Bagby Nedostupné Nedostupné
IF-2020-GE-1126 Mŕtvy 04/27/2023 Danielle Brundrett Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2017-ARPU-45536 Schopný letu 04/27/2023 Gilbren Hernandez Nedostupné Nedostupné
AU-2021-GHC-396 Vyčerpaný 04/25/2023 EDWIN NIEVES Nedostupné Nedostupné
IF-2018-NPC-963 Schopný letu 04/25/2023 Bryce Pannone Nedostupné Nedostupné
AU-2017-GHC-6643 Schopný letu 04/24/2023 Hannah Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-601235 Vyčerpaný 04/24/2023 Michael Kral Nedostupné NWC
AU-2022-AA-12446 Schopný letu 04/24/2023 Christa Nedostupné Nedostupné
AU-2023-FOYS-26169 Vyčerpaný 04/23/2023 Samantha Sny Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-195714 Mŕtvy 04/22/2023 Austin Nedostupné NWC
AU-2019-JEDDS-15027 Vyčerpaný 04/19/2023 A Nedostupné Nedostupné
BELG-2018-3896676 Schopný letu 04/19/2023 John Bird Nedostupné NWC
AU-2018-AA-6116 Schopný letu 04/18/2023 Robert Furgason Nedostupné Nedostupné
IF-2015-1F-2019 Schopný letu 04/16/2023 Jennifer Yruma Nedostupné Nedostupné
AU-2022-AKE-358 Zranený 04/15/2023 Richard Peters Nedostupné Nedostupné
ARPU-2021-AU-5466 Mŕtvy 04/14/2023 Sierra Barron Nedostupné Nedostupné
AU-2022-FOYS-3183 Schopný letu 04/11/2023 A. Joshua Mathews Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-1938 Zranený 04/11/2023 Casey Cook Nedostupné Nedostupné
AU-2023-APRU-1938 Zranený 04/10/2023 Casey cook Nedostupné Nedostupné
IF-2021-TBW-21041 Zranený 04/09/2023 Anthony Blair Nedostupné Nedostupné
IF-2020-1128703 Mŕtvy 04/09/2023 Annie Hall Nedostupné NWC
AU-2022-FOYS-32248 Schopný letu 04/06/2023 Corey DeWitt Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-162001 Schopný letu 04/06/2023 Julius Mutabaruka Nedostupné NWC
AU-2021-ARPU-4660 Schopný letu 04/05/2023 Elmer Bayte Nedostupné Nedostupné
CO-2022-FIA-30598 Zranený 04/03/2023 Numas Granados Nedostupné Nedostupné
AU-2021-TOP-1281 Vyčerpaný 04/01/2023 Jeffrey Lo Nedostupné Nedostupné
AU-2014-RUYBAL-4052 Vyčerpaný 03/28/2023 Rene Bates Nedostupné Nedostupné
IF-2022-ARPU-4826 Vyčerpaný 03/28/2023 Atlantic street Vet Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-516854 Mŕtvy 03/27/2023 Steve Nedostupné NWC
AU-2020-WHI-2420 Schopný letu 03/24/2023 Bethany Nedostupné Nedostupné
IF-2012-134681-2019 Schopný letu 03/22/2023 Redouan Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1240 Schopný letu 03/16/2023 Gregory Nedostupné NWC
NL-2018-6802974 Zranený 03/15/2023 Светлана Nedostupné NWC
ES-2022-92932 Schopný letu 03/12/2023 Andrés Aguilera Perez Nedostupné NWC
AU-2017-FMT-131 Schopný letu 03/10/2023 Kristi Rowntree Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-162837 Mŕtvy 03/10/2023 CRD Nedostupné NWC
USA-2022-RAYSKI-580 Vyčerpaný 03/07/2023 Jaidyn Nedostupné Nedostupné
US-2022-AU-3017 Vyčerpaný 03/06/2023 Caitlin M Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-1268411 Schopný letu 03/05/2023 Wendy C Nedostupné NWC
BF-2015-NPA-743 Vyčerpaný 03/03/2023 Karla Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JEDDS-28013 Vyčerpaný 03/03/2023 Karla Nedostupné Nedostupné
AU-2023-JED’S-23699 Mŕtvy 02/28/2023 Joe Nedostupné Nedostupné
AU-2018-JEDDS-36280 Schopný letu 02/22/2023 Bob Hawkins Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-2463 Schopný letu 02/21/2023 María Florez Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-113791 Schopný letu 02/20/2023 Juan Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-8770 Schopný letu 02/18/2023 Firdevs Nedostupné Nedostupné
IF-2022-MH-195 Mŕtvy 02/15/2023 Vanessa Storlie Nedostupné Nedostupné
IF-2022-4329 Mŕtvy 02/14/2023 Christopher J Cantara Nedostupné NWC
NL-2023-2507 Zranený 02/13/2023 Mikayla Frierson Nedostupné NWC
AU-2022-ARPU-258741 Mŕtvy 02/10/2023 KAREN ZEGURA Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-9041 Zranený 02/05/2023 MATT RANKIN Nedostupné Nedostupné
USA-2022-AA-22463 Vyčerpaný 01/31/2023 Julia Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-152949 Mŕtvy 01/29/2023 Tracey Taylor Nedostupné NWC
AU-2017-JEDDS-31249 Schopný letu 01/29/2023 Librado P. Canaria Jr Nedostupné Nedostupné
AU-2023-ARPU-4249 Schopný letu 01/25/2023 Rodrigo Larrigau Nedostupné Nedostupné
USA-2023-ARPU-4249 Schopný letu 01/25/2023 Rodrigo Larrigau Nedostupné Nedostupné
AU-2001-ARPU-72740 Mŕtvy 01/24/2023 Christopher Jr Heyliger Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-201634 Mŕtvy 01/22/2023 Joy Nedostupné NWC
CHN-2020-2682570 Schopný letu 01/22/2023 Berkinix Nedostupné NWC
CHN-2022-164460 Mŕtvy 01/20/2023 James runey Nedostupné NWC
IF-2022-FOYS-1932 Schopný letu 01/15/2023 Eduardo Fernandez Nedostupné Nedostupné
IF-2020-AU-20 Schopný letu 01/15/2023 Francisco Vazquez Nedostupné Nedostupné
NBRC-2020-O-656 Schopný letu 01/14/2023 Teddy Matlock Nedostupné Nedostupné
AU-2022-AA-34622 Zranený 01/07/2023 John W Morici Nedostupné Nedostupné
AU-2022-LAF-169 Schopný letu 01/05/2023 Ryan Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-787 Mŕtvy 01/03/2023 Bruce b Nedostupné Nedostupné
USA-2019-AU-32886 Vyčerpaný 12/30/2022 Laura Huey Nedostupné Nedostupné
BELG-2015-4073829 Schopný letu 12/28/2022 Nasrullah Baloch Nedostupné NWC
IF-2015-149464 Vyčerpaný 12/25/2022 Gaye Drummond Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CLASICO-464 Zranený 12/20/2022 Vaughn Sams Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-60373 Mŕtvy 12/19/2022 Gail Burski Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-391453 Schopný letu 12/18/2022 Everardo Nedostupné NWC
CHN-2022-64982 Mŕtvy 12/14/2022 Selena Nedostupné NWC
CHN-2021-1655634 Vyčerpaný 12/02/2022 Jonathan Bates Nedostupné NWC
NBRC-2012-Z-407 Mŕtvy 12/02/2022 David Montoya Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-50556 Mŕtvy 12/02/2022 David Montoya Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-1060046 Zranený 12/01/2022 Tatiana Nedostupné NWC
AU-2022-ARPU-25130 Vyčerpaný 11/30/2022 Susan Nedostupné Nedostupné
IF-2022-RUIZ-326 Schopný letu 11/29/2022 Irina Nedostupné Nedostupné
MX-2022-FMC-1847 Zranený 11/28/2022 HECTOR SOTO Nedostupné Nedostupné
MX-2022-FMC-1144 Mŕtvy 11/23/2022 lyn Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-619636 Schopný letu 11/23/2022 Cindy Boggs Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-83458 Mŕtvy 11/21/2022 Pat Atwater Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-2647894 Schopný letu 11/18/2022 Joseph Christian Nedostupné Nedostupné
IF-2022-41424 Schopný letu 11/17/2022 Debbie Spears Nedostupné NWC
CHN-2022-215021 Mŕtvy 11/16/2022 Chad Nedostupné NWC
AU-2022-ARPU-109385 Zranený 11/16/2022 Northern Colorado Wildlife Center Nedostupné Nedostupné
IF-2022-VILLA-1193 Zranený 11/14/2022 Juan carlos Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CHICAGO-3920 Mŕtvy 11/12/2022 Betsy Munro Jeffrey Nedostupné Nedostupné
AU-2022-OCC-562 Mŕtvy 11/11/2022 Nick Sanchez Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-329465 Schopný letu 11/10/2022 Jayden Hunt Nedostupné NWC
WWC-2022-AU-508 Zranený 11/09/2022 Liv Nedostupné Nedostupné
DV-2016-0623-3010 Zranený 11/03/2022 Essahal Nedostupné Nedostupné
IF-2022-609 Schopný letu 11/02/2022 RICO padilla Nedostupné Nedostupné
IF-2001-2022-204 Vyčerpaný 10/31/2022 Greg Shepherd Nedostupné Nedostupné
AU-2022-WEIR-509 Mŕtvy 10/31/2022 Jakob Garner Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CHICAGO-2612 Mŕtvy 10/30/2022 J Obney Nedostupné Nedostupné
AU-2022-TULSA-57 Schopný letu 10/28/2022 Tammy Nedostupné Nedostupné
AU-2022-BMR-217 Zranený 10/26/2022 vera Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-59563 Schopný letu 10/24/2022 Tj Cobb Nedostupné Nedostupné
AU-2022-RICK-129 Schopný letu 10/23/2022 Diane Fisk Nedostupné Nedostupné
AU-2002-FYOS-18570 Mŕtvy 10/21/2022 lynn kaiser Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-1220147 Zranený 10/21/2022 Deann Daniels Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-1932855 Vyčerpaný 10/18/2022 Steven Messina Nedostupné NWC
AU-2022-PSC-506 Schopný letu 10/18/2022 Joaquin Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CHT-311 Mŕtvy 10/15/2022 Mike Bibb Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0232-10942 Mŕtvy 10/15/2022 Gogo Nedostupné Nedostupné
AU-2017-AA-42662 Schopný letu 10/12/2022 David Simpson Nedostupné Nedostupné
AU-2022-PHOENI-149 Mŕtvy 10/12/2022 Cynthia Fairbanks Nedostupné Nedostupné
MEX-2022-FMC-154349 Vyčerpaný 10/11/2022 CHRIS Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-430030 Schopný letu 10/11/2022 Papillion Animal Hospital Nedostupné NWC
AU-2018-FOYS-5568 Zranený 10/09/2022 Nan Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-36117 Zranený 10/09/2022 Codie Hutto Nedostupné Nedostupné
SK-2017-077-1409 Vyčerpaný 10/08/2022 Izabela Dziki Nedostupné Nedostupné
SK-2017-014-9 Vyčerpaný 10/08/2022 Izabela Dziki Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-98003 Mŕtvy 10/08/2022 Jay Dinerman Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-68040 Schopný letu 10/07/2022 Tami Barrett Nedostupné Nedostupné
NBRC-2021-A3-58 Schopný letu 10/06/2022 Autumn Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-2843 Schopný letu 10/05/2022 Miranda Groenendaal Nedostupné Nedostupné
AU-2022-GHC-13111 Mŕtvy 10/04/2022 scott conrad Nedostupné Nedostupné
US-2022-CHARLESHUN-24 Mŕtvy 10/03/2022 Zachary R Hughey Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-88719 Zranený 10/03/2022 Crystal Smith Nedostupné Nedostupné
IF-2009-183840 Vyčerpaný 09/25/2022 Lynn Nedostupné Nedostupné
AU-2014-AA-34691 Zranený 09/24/2022 Michael Peck Nedostupné Nedostupné
IF-2022-159 Schopný letu 09/24/2022 Cami Rozelle Nedostupné Nedostupné
IF-2017-17010 Schopný letu 09/24/2022 Nina Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-681430 Vyčerpaný 09/23/2022 Ashleigh Rogers Nedostupné NWC
NPA-2019-CE-3311 Vyčerpaný 09/23/2022 Brittney Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-10504 Zranený 09/23/2022 Denise Aziz Nedostupné Nedostupné
NL-2020-1598976 Zranený 09/22/2022 Chris Ruble Nedostupné NWC
NO-2020-1598976 Zranený 09/22/2022 Chris Ruble Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-16020 Zranený 09/22/2022 Candice Jabines Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CVC-716 Schopný letu 09/21/2022 Kristen Lance Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-520308 Schopný letu 09/21/2022 Sheila Nedostupné Nedostupné
AU-2022-NASH-11897 Vyčerpaný 09/20/2022 Tracie Lingner Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-40715 Mŕtvy 09/19/2022 Joseph Matuska Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-59663 Zranený 09/17/2022 Hilda Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ID-1426 Vyčerpaný 09/17/2022 Karen Nedostupné Nedostupné
AU-2022-FOYS-1871 Vyčerpaný 09/14/2022 Dainya Romagna Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-6711 Vyčerpaný 09/14/2022 Alicia Landes Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-89222 Zranený 09/13/2022 Britany Sierra Nedostupné Nedostupné
[AU-2022-ARPU-109515 Schopný letu 09/12/2022 Scott Barrett Nedostupné Nedostupné
CHN-2011-1901442 Schopný letu 09/06/2022 Rancher Nedostupné Nedostupné
IF-2022-1283 Schopný letu 09/05/2022 Mary chew Nedostupné Nedostupné
AU-2022-AA-7486 Vyčerpaný 09/05/2022 Boris Nedostupné Nedostupné
IF-2022-WTCM-604 Vyčerpaný 09/05/2022 Jelin KOMPERDA, TADEUSZ Central Jersey Homing Pigeon Combine
CHN-2020-364292 Mŕtvy 09/04/2022 Hunter Nedostupné NWC
BELG-2021-1253749 Vyčerpaný 09/03/2022 Ashley Berumen Nedostupné Nedostupné
AU-2022-CHAMP-617 Schopný letu 08/30/2022 Deann Callaway Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-333760 Vyčerpaný 08/28/2022 Lanie Silva Emlano Nedostupné Nedostupné
BELG-2020-185545 Schopný letu 08/27/2022 Erin Moran Nedostupné Nedostupné
AU-2022-EHC-879 Vyčerpaný 08/27/2022 Sharlenne Nunez Nedostupné Nedostupné
BELG-2020-18455 Schopný letu 08/27/2022 Erin Moran Nedostupné Nedostupné
AU-2022-AA-20234 Schopný letu 08/26/2022 Alicia MacDonald Nedostupné Nedostupné
IF-2022-668 Vyčerpaný 08/26/2022 Kimberly Foster Nedostupné Nedostupné
CHICAGO-2022-AU-5069 Mŕtvy 08/25/2022 Aly Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-9646 Mŕtvy 08/22/2022 David Forero Nedostupné Nedostupné
IF-2022-159 Schopný letu 08/22/2022 Renee Edwards Nedostupné Nedostupné
ZORAN-2022-224-715 Vyčerpaný 08/22/2022 Lori Miarecki Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-5473 Schopný letu 08/22/2022 Michael La Rocca Nedostupné Nedostupné
IF-2022-WTCM-604 Schopný letu 08/21/2022 RAYMOND RODRIGUEZ KOMPERDA, TADEUSZ Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2022-FOYS-1002 Vyčerpaný 08/20/2022 Amber thurman Nedostupné Nedostupné
AU-2022-WSJ-71 Vyčerpaný 08/20/2022 Sara Thomas Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-1710 Zranený 08/19/2022 Steve knight Nedostupné Nedostupné
AU-2014-AA-6289 Schopný letu 08/18/2022 Tinker Park Nedostupné Nedostupné
AU-2019-WF-555 Schopný letu 08/17/2022 Tammy Skiles Nedostupné Texas Center
AU-2019-JEDDS-7777 Mŕtvy 08/17/2022 Hawk Nedostupné Nedostupné
AU-2022-EHC-772 Zranený 08/17/2022 Roberta Conwell Nedostupné Nedostupné
IF-2021-22164 Zranený 08/16/2022 Rocco Nedostupné Nedostupné
IF-2021-32-6162873 Vyčerpaný 08/14/2022 Ton van klink Nedostupné Nedostupné
AU-2022-DENTON-68 Schopný letu 08/13/2022 Fawn Brown Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-9712 Zranený 08/11/2022 Caroline Swanger Nedostupné Nedostupné
IF-2007-TSSHC-22 Vyčerpaný 08/07/2022 Leo Mahoney Nedostupné Nedostupné
TSSHC-2007-22-18 Vyčerpaný 08/07/2022 Leo Mahoney Nedostupné Nedostupné
BELG-2022-101331 Schopný letu 08/06/2022 Kim Nedostupné NWC
PL-2021-0339-3924 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2019-049-4036 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
IF-2019-049-4036 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0134-3815 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2019-052-707 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0282-18702 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
IF-2021-0339-3924 Schopný letu 08/05/2022 Paul Hendrickx Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-861279 Schopný letu 08/04/2022 Lisa Oppedisano Nedostupné Nedostupné
IF-2022-WTCM-1563 Schopný letu 08/03/2022 T stevens Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-516867 Schopný letu 07/31/2022 William B Johnston Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-32 Schopný letu 07/31/2022 William B Johnston Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-14987 Schopný letu 07/31/2022 JR Frost Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-17370 Schopný letu 07/31/2022 Andrew Hoyle Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-4518 Vyčerpaný 07/29/2022 Christine Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ESM-2057 Schopný letu 07/27/2022 Anngela Nedostupné Nedostupné
AU-2022-WSJ-1922 Schopný letu 07/25/2022 Sarah Miller Nedostupné Nedostupné
AU-2020-AA-30409 Mŕtvy 07/25/2022 Samantha Precord Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8442 Schopný letu 07/23/2022 SONYA Nedostupné Nedostupné
AU-2022-POLK-1271 Schopný letu 07/23/2022 Ken kouba Nedostupné Nedostupné
IF-2019-OHIO-1838 Schopný letu 07/23/2022 Sheila Allen Nedostupné Nedostupné
AU-2019-OHIO-1838 Schopný letu 07/23/2022 Sheila Allen Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8441 Vyčerpaný 07/21/2022 SONYA Nedostupné Nedostupné
AU-2022-MM-4378 Vyčerpaný 07/21/2022 Terri Hawkinson Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-2273 Vyčerpaný 07/19/2022 Hugo Saavedra Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ESM-925 Schopný letu 07/17/2022 Anthony Edmunds Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-638416 Vyčerpaný 07/15/2022 Mark Van Pelt Nedostupné Nedostupné
IF-2021-JEDDS-12695 Zranený 07/14/2022 Nick Nedostupné Nedostupné
?!-2010-!?-690 Zranený 07/14/2022 Bella Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-15654 Zranený 07/14/2022 Shonda Stegemoller Nedostupné Nedostupné
AU-2022-JEDDS-36994 Mŕtvy 07/13/2022 Bill Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-53 Mŕtvy 07/12/2022 Heidi Wrenson Nedostupné NWC
NL-2022-902608 Zranený 07/08/2022 Javier Mercado Nedostupné NWC
NPA-2021-BM-2886 Vyčerpaný 07/07/2022 Carmen B GomezGonzalez Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-1529 Vyčerpaný 07/06/2022 Andrea Nedostupné Nedostupné
AU-2022-PM-1529 Zranený 07/05/2022 Andrea Nedostupné Nedostupné
IF-2021-VCR-577 Vyčerpaný 07/05/2022 Alejandro Gurrola Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-39442 Vyčerpaný 07/04/2022 Kate Poling Nedostupné Nedostupné
US-2022-ER-909 Vyčerpaný 07/04/2022 Matthew Robinson Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-2995975 Schopný letu 07/03/2022 Geert Heldens Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0235-5584 Zranený 07/02/2022 Bartek Nedostupné Nedostupné
CHN-2022-951122 Schopný letu 06/27/2022 Jimmy Petersen Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-100648 Zranený 06/26/2022 Evelyn Valera Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-3610 Mŕtvy 06/24/2022 JAN Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-36764 Vyčerpaný 06/24/2022 Timothy Steamer Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-25281 Schopný letu 06/20/2022 Olga Ospina Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-8054 Zranený 06/20/2022 carlos figueroa Nedostupné Nedostupné
IF-2001-ARPU-8054 Zranený 06/20/2022 carlos figueros Nedostupné Nedostupné
IF-2021-2520 Vyčerpaný 06/20/2022 Dale Pederson Nedostupné Nedostupné
AU-2021-MM-2520 Vyčerpaný 06/19/2022 Terrah Pederson Nedostupné Nedostupné
IF-2020-13011 Zranený 06/18/2022 Diane O'Callaghan Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-77369 Schopný letu 06/15/2022 Casey Nedostupné Nedostupné
IF-2022-31 Vyčerpaný 06/12/2022 Courtney Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-17638 Vyčerpaný 06/12/2022 Dawn a watt Nedostupné Nedostupné
USA-2022-AU-7875 Zranený 06/12/2022 ANNE Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-49268 Vyčerpaný 06/09/2022 Robert Lowery Nedostupné Nedostupné
ARPU-2020-AU-885 Vyčerpaný 06/09/2022 Bruce Rhodes Nedostupné Nedostupné
USA-2020-AU-885 Vyčerpaný 06/09/2022 Bruce Rhodes Nedostupné Nedostupné
IF-2018-MET-8503 Vyčerpaný 06/08/2022 Robert Carita Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2020-30-16349 Schopný letu 06/08/2022 Salman Ahmed Nedostupné Nedostupné
AU-2018-FOYS-21407 Mŕtvy 06/07/2022 Adam Nedostupné Nedostupné
IF-2021-74 Schopný letu 06/06/2022 marie Redmond Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-47647 Zranený 06/06/2022 Danielle Richardson Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ARPU-84986 Schopný letu 06/06/2022 Shawna M Underhill Nedostupné Nedostupné
AU-2022-ER-315 Mŕtvy 05/30/2022 Steve Knaack Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-8872 Mŕtvy 05/24/2022 Suphit DoughertyS Nedostupné Nedostupné
NL-2021-1158301 Schopný letu 05/24/2022 ALEXIS Nedostupné NWC
AU-2020-ARPU-9231 Schopný letu 05/24/2022 Maria Dos Santos Nedostupné Nedostupné
CHN-2019-30 Mŕtvy 05/24/2022 Kevin Knowles Nedostupné NWC
AU-2018-TONYLOFT-12690 Vyčerpaný 05/23/2022 Brenda Nedostupné Nedostupné
IF-2021-QCP-953 Schopný letu 05/19/2022 JOHN PANEK Nedostupné Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2021-ARPU-105348 Vyčerpaný 05/17/2022 Carolyn Grimes Nedostupné Nedostupné
IF-2021-314080 Schopný letu 05/15/2022 Norberto Pestana Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-27780 Schopný letu 05/13/2022 Crenna Blevins Nedostupné Nedostupné
IF-2021-ARPU-61722 Mŕtvy 05/12/2022 Marcus Garrett Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-1075416 Zranený 05/09/2022 Jim Looper Nedostupné Nedostupné
NPA-2017-AE-435 Vyčerpaný 05/08/2022 Jordan Thomas Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ESM-470 Mŕtvy 05/04/2022 Rachel Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-52370 Schopný letu 05/04/2022 WilliamsAndSon Williams Nedostupné Nedostupné
AU-2020-11-1 Zranený 04/24/2022 Elizabeth J Kajack Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-6224 Mŕtvy 04/24/2022 Dénis Nedostupné Nedostupné
HU-2021-30-51733 Mŕtvy 04/22/2022 xy Nedostupné Nedostupné
GB-2020-V-1132409 Schopný letu 04/17/2022 Rachel Anders Nedostupné Nedostupné
AU-2020-O-3459 Schopný letu 04/11/2022 Tiffany Spiehler Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-1140 Schopný letu 04/10/2022 Liam Nedostupné Nedostupné
IF-2018-QCP-949 Mŕtvy 04/05/2022 Coleen Spector SAVU TURCU Central Jersey Homing Pigeon Combine
ARPU-2019-AU-743 Vyčerpaný 04/02/2022 Alan Dykstra Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-1938 Vyčerpaný 03/26/2022 Jason Powers Nedostupné Nedostupné
AU-2020-BIGANDY'SL-120 Schopný letu 03/22/2022 Shane Golden Nedostupné Nedostupné
AU-2021-DALL-1099 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-DALL-1198 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-DALL-1197 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-AA-2991 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2020-GARC-491 Schopný letu 03/17/2022 Jayson Baluyut Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-73713 Vyčerpaný 03/15/2022 Martn Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-73711 Mŕtvy 03/10/2022 Gerald Ellis Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-73712 Mŕtvy 03/10/2022 Gerald Ellis Nedostupné Nedostupné
IF-2020-1118534 Schopný letu 03/01/2022 Darlene Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-109600 Schopný letu 02/27/2022 Tyson Nedostupné Nedostupné
IF-2021-109600 Schopný letu 02/27/2022 Tyson Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1591514 Schopný letu 02/25/2022 Skarleth Nedostupné Nedostupné
CHN-2020-136121 Mŕtvy 02/24/2022 Heather Barton Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-283 Mŕtvy 02/18/2022 Laurie Matz Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-2230414 Zranený 02/16/2022 Melissa Nedostupné Nedostupné
DV-2020-0680-32313 Schopný letu 02/04/2022 Khalid Nedostupné Nedostupné
FMC-2019-MEX-1451 Schopný letu 02/04/2022 Khalid Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-31908 Schopný letu 02/02/2022 Kenneth Nedostupné Nedostupné
IF-2021-AA-315 Zranený 01/27/2022 Guiness Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-3058 Zranený 01/17/2022 Lisa Giordano Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-35598 Mŕtvy 01/15/2022 Elisabeth Kennett Nedostupné Nedostupné
AU-2019-JEDDS-35598 Vyčerpaný 01/14/2022 Elisabeth Kennett Nedostupné Nedostupné
WNC-2018-AU-28 Mŕtvy 01/11/2022 William DeWitt Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CRAZ-575 Mŕtvy 01/03/2022 Angel Salinas Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-575 Mŕtvy 01/03/2022 Angel Salinas Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-31721 Mŕtvy 12/30/2021 Rebecca Nedostupné Nedostupné
AU-2021-CRAZ-577 Vyčerpaný 12/22/2021 Dusty Nedostupné Nedostupné
AU-2021-SE-1549 Mŕtvy 12/14/2021 John Greenstreet Nedostupné Nedostupné
AU-2021-OGN-3781 Zranený 12/14/2021 Geana Randall Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-17321 Mŕtvy 12/06/2021 Ally Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-6034 Schopný letu 12/06/2021 Anna Nedostupné Nedostupné
AU-2021-GHC-14070 Schopný letu 12/01/2021 Ashley Harris Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-22524 Mŕtvy 11/30/2021 Dan Strohm Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-50481 Schopný letu 11/29/2021 Jenny Nedostupné Nedostupné
CHN-2015-1622836 Schopný letu 11/29/2021 Eduardo Nedostupné Nedostupné
AU-2017-JEDDS-8080 Zranený 11/29/2021 Adam West Nedostupné Nedostupné
AU-2020-JEDDS-44265 Vyčerpaný 11/22/2021 Jocelyne Rosas Nedostupné Nedostupné
IF-2009-BHR-21 Vyčerpaný 11/21/2021 Sheikh Saleem Nedostupné Nedostupné
AU-2021-GHC-4374 Vyčerpaný 11/20/2021 Robert stegall Nedostupné Nedostupné
AU-2020-ARPU-5584 Mŕtvy 11/16/2021 Dave Nedostupné Nedostupné
AU-2015-ARPU-41376 Vyčerpaný 11/15/2021 David Martin Nedostupné Nedostupné
AU-2019-ARPU-4788 Vyčerpaný 11/14/2021 Jef Neyrinck Nedostupné Nedostupné
IF-2021-FOYS-7774 Schopný letu 11/11/2021 Carrie Nedostupné Nedostupné
AU-2021-MAC-1516 Vyčerpaný 11/03/2021 Kasey Hartsoe Nedostupné Nedostupné
IF-2005-2021 Schopný letu 10/31/2021 Elisa Ignacio Nedostupné Nedostupné
AU-2021-ARPU-113163 Mŕtvy 10/31/2021 jorge fernandez Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1632 Vyčerpaný 10/28/2021 Mary Borgmann Nedostupné Nedostupné
IF-2021-813 Schopný letu 10/27/2021 Cristina Fabara Nedostupné Nedostupné
IF-2021-LMC-813 Schopný letu 10/27/2021 Cristina Fabara Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-46514 Mŕtvy 10/25/2021 Hunter Nedostupné Nedostupné
AU-2020-VIP-484 Mŕtvy 10/18/2021 Michelle Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-19714 Mŕtvy 10/14/2021 Stephanie/Thomas Nedostupné Nedostupné
NPA-2021-8BM-2606 Schopný letu 10/06/2021 Neen80 Nedostupné Nedostupné
AU-2018-ARPU-93198 Zranený 10/04/2021 Barnaby Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-21722 Zranený 09/26/2021 Rhonda Goehring Nedostupné Nedostupné
IF-2021-HOYS-21722 Zranený 09/26/2021 Rhonda Goehring Nedostupné Nedostupné
ARPU-2020-BIGANDY’SL-120 Schopný letu 09/25/2021 Shane Golden Nedostupné Nedostupné
CHN-2021-58140 Schopný letu 09/20/2021 Olena Boyarska Nedostupné Nedostupné
HU-2021-02-82790 Schopný letu 09/16/2021 hatvan Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
AU-2021-JEDDS-13048 Schopný letu 09/16/2021 Kip McSherry Nedostupné Nedostupné
AU-2021-SC-317 Vyčerpaný 09/14/2021 Dalys Nedostupné Nedostupné
IF-2021-1434 Vyčerpaný 09/08/2021 Mandy Rogers Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-22796 Schopný letu 09/03/2021 James Allen Myers Nedostupné Nedostupné
IF-2021-KL-464 Vyčerpaný 09/02/2021 Charlie Aiosa Nedostupné Nedostupné
AU-2021-OTC-607 Vyčerpaný 08/30/2021 Kathy L Knupp Nedostupné Nedostupné
AU-2021-FOYS-8720 Zranený 08/22/2021 Chloe Nedostupné Nedostupné
DV-2019-064531-680 Mŕtvy 08/08/2021 Nathan Kirkpatrick Nedostupné Nedostupné
GB-2021-V-19645 Zranený 08/03/2021 Yvonne Bickers Nedostupné Nedostupné
NL-2018-1033109 Mŕtvy 07/27/2021 JEAN-MARC BOUVARD Nedostupné NWC
AU-2020-ARPU-6490 Schopný letu 07/24/2021 kes Nedostupné Nedostupné
IF-2021-SVN-623 Schopný letu 07/04/2021 Jake Shortt Nedostupné Nedostupné
IF-2018-NWJ-280 Schopný letu 06/28/2021 Madison Kozma OLIVEIRA, MARGARIDA Central Jersey Homing Pigeon Combine
ME-2021-FMC-139152 Mŕtvy 06/16/2021 Gus Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-21055675 Vyčerpaný 06/16/2021 CARLIER J-M Nedostupné NWC
AU-2016-JEDDS-34823 Schopný letu 06/15/2021 Edgar Whipple Nedostupné Nedostupné
GB-2020-B-15114 Schopný letu 06/13/2021 Lindsay Mercer Nedostupné Nedostupné
ARZ-2021-AU-1003 Schopný letu 06/05/2021 Andres Nedostupné Nedostupné
IF-2020-1672038 Vyčerpaný 04/26/2021 Debbie English Nedostupné Nedostupné
AU-2017-FOYS-538 Mŕtvy 04/22/2021 Troas Ann Staugler Nedostupné Nedostupné
POLK-2021-AU-230 Vyčerpaný 04/09/2021 Briana Sheffield Nedostupné Nedostupné
IF-2014-1326 Zranený 04/08/2021 tammy Nedostupné Nedostupné
BELG-2019-15897 Vyčerpaný 03/30/2021 Pam Grubbs Nedostupné Nedostupné
MX-2020-FMC-88448 Vyčerpaný 03/16/2021 LUIS MANUEL REYES PARAMO Nedostupné Nedostupné
AU-2018-CAJUN-813 Schopný letu 01/30/2021 Hiran Rodriguez Nedostupné Nedostupné
BUF-2020-AU-315 Mŕtvy 01/19/2021 Joseph LaQuiere Nedostupné Nedostupné