Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
CHN-2023-514864 Mŕtvy 07.04.2024 Василий Nedostupné Nedostupné
EU-2007-18-440 Vyčerpaný 30.03.2024 Serhii Nedostupné Nedostupné
IL-2016-RUS-29186 Schopný letu 25.02.2024 Лариса Nedostupné Nedostupné
NL-2021-1671060 Schopný letu 08.01.2024 Елена Nedostupné Nedostupné
RUS-2019-29-746 Schopný letu 08.12.2023 Елена Nedostupné Nedostupné
PL-2023-0295-9209 Schopný letu 25.09.2023 Петро Nedostupné Nedostupné
IPO-2020-6-438 Zranený 19.09.2023 Людмила Nedostupné Nedostupné
HU-2023-D-768040 Vyčerpaný 18.09.2023 Palkó László Nedostupné Nedostupné
RUS-2022-00-465 Vyčerpaný 18.09.2023 марианна Nedostupné Nedostupné
RO-2022-451667 Schopný letu 30.08.2023 Денис Nedostupné Nedostupné
RUS-2023-00-1879 Zranený 29.08.2023 Татьяна Nedostupné Nedostupné
IQ-2021-258430 Schopný letu 06.08.2023 Gordon Paton Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-025-143 Schopný letu 27.07.2023 Ivanisova Elena Nedostupné Nedostupné
RUS-2023-SRSG-49807 Zranený 08.07.2023 Костадин Nedostupné Nedostupné
IQ-2019-2244 Schopný letu 13.05.2023 مهدي خالد Nedostupné Nedostupné
IQ-2019-4422 Schopný letu 13.05.2023 مهدي خالد Nedostupné Nedostupné
EG-2022-M&H-303 Schopný letu 10.04.2023 ory rosner Nedostupné Nedostupné
T&T-2021-URPC-1317 Schopný letu 11.08.2022 Keshawn wellington Nedostupné Nedostupné
ES-2021-CATALUNYA-288885 Zranený 08.10.2021 Francesc I. Freixanet Pallé Nedostupné Nedostupné
T&T-2018-URPC-475 Mŕtvy 11.07.2021 Gianco Angelozzi Nedostupné Nedostupné
DV-1996-0144-3065 Schopný letu 26.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
DV-1996-0297-4468 Schopný letu 19.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
DV-1995-01441-6532 Schopný letu 19.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
CHN-2016-416636 Schopný letu 19.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
RO-2018-346360 Schopný letu 15.07.2020 Микола Nedostupné Nedostupné