Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
IQ-2019-2244 Schopný letu 13.05.2023 مهدي خالد Nedostupné Nedostupné
IQ-2019-4422 Schopný letu 13.05.2023 مهدي خالد Nedostupné Nedostupné
EG-2022-M&H-303 Schopný letu 10.04.2023 ory rosner Nedostupné Nedostupné
T&T-2021-URPC-1317 Schopný letu 11.08.2022 Keshawn wellington Nedostupné Nedostupné
ES-2021-CATALUNYA-288885 Zranený 08.10.2021 Francesc I. Freixanet Pallé Nedostupné Nedostupné
T&T-2018-URPC-475 Mŕtvy 11.07.2021 Gianco Angelozzi Nedostupné Nedostupné
DV-1996-0144-3065 Schopný letu 26.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
DV-1996-0297-4468 Schopný letu 19.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
DV-1995-01441-6532 Schopný letu 19.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
CHN-2016-416636 Schopný letu 19.10.2020 Petr Nedostupné Nedostupné
RO-2018-346360 Schopný letu 15.07.2020 Микола Nedostupné Nedostupné