Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2021-28-67052 Vyčerpaný 12.09.2021 Bege Lóránt Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-414701 Vyčerpaný 01.09.2021 DrHardonyi András Nedostupné Nedostupné
DRPC-2021-EMIRATES-2184 Vyčerpaný 21.07.2021 Sachin Nedostupné Nedostupné
UAE-2019-CE-100058 Zranený 03.07.2021 MARION OPRECIO Nedostupné Nedostupné
UAE-2020-DRPC-1001912 Schopný letu 24.11.2020 Vighnesh Nedostupné Dubai Racing Pigeons Club
UAE-2019-DRPC-842 Schopný letu 05.11.2020 Wayne Pennefather Nedostupné Dubai Racing Pigeons Club
UAE-2020-DRPC-1005255 Zranený 20.10.2020 Evan Nedostupné Dubai Racing Pigeons Club
MA-2020-38900 Schopný letu 25.09.2020 Sfaty Youness Nedostupné Nedostupné
DRPC-2012-09-2020 Mŕtvy 13.09.2020 Jaime d Nedostupné Nedostupné
UAE-2020-URPC-2001253 Vyčerpaný 12.09.2020 Jaime d Nedostupné Umm Al-Quwain Racing Pigeons Club
UAE-2020-63-101325 Vyčerpaný 02.07.2020 JANE Nedostupné Nedostupné
KSA-2014-86827 Schopný letu 03.04.2020 esmaeil Nedostupné Nedostupné
KUWAIT-2020-WAFRA-31005 Schopný letu 24.03.2020 Yousef Alhees Nedostupné Nedostupné
UAE-2019-DRPC-100115 Mŕtvy 13.01.2020 Yousef Farah Nedostupné Dubai Racing Pigeons Club
PORTUGAL-2016-H-6293759 Schopný letu 14.03.2019 يوسف Nedostupné Nedostupné