Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
SK-2020-01107-270 Schopný letu 19.10.2021 L.K Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-0305-708 Schopný letu 19.10.2021 Karol Kaprál Viliam OZ Ružomberok
SK-2021-01704-2017 Zranený 19.10.2021 Barbora Rojikova Nahalka Roman OZ Martin
SK-2021-02704-699 Schopný letu 19.10.2021 peter mikušiak Nedostupné OZ Michalovce
RO-2019-365550 Schopný letu 19.10.2021 Miro Nedostupné OZ Trnava
CZ-2021-0105-153 Schopný letu 19.10.2021 Miro Nedostupné OZ Bratislava
CZ-2021-0105-236 Schopný letu 19.10.2021 Miro Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-02312-557 Schopný letu 19.10.2021 Miro Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02302-10 Schopný letu 19.10.2021 Miro Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-0405-2245 Schopný letu 19.10.2021 Miro Nedostupné OZ Terchová
SK-2021-02601-934 Mŕtvy 19.10.2021 Jožo Nedostupné OZ Bardejov
SK-2021-03401-315 Vyčerpaný 18.10.2021 Vladimír Letko Milan OZ Dubeň
SK-2021-0230-3258 Mŕtvy 18.10.2021 Renata Nedostupné Nedostupné
SK-2019-0404-507 Schopný letu 18.10.2021 Bohumil Kvasnica Peknuša Ľubomír + Jozef OZ Terchová
SK-2020-02604-557 Schopný letu 18.10.2021 Julius Frič Nedostupné OZ Bardejov
SK-2021-02005-360 Schopný letu 18.10.2021 Štěpán Maňák Nedostupné OZ Pezinok
SK-2021-0315-3401 Vyčerpaný 18.10.2021 Vladimír Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01408-816 Zranený 18.10.2021 Petra Nelešovská Turský Milan OZ Žilina
SK-2021-02119-1539 Schopný letu 17.10.2021 Benc Marián Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-03104-499 Schopný letu 17.10.2021 Benc Marián Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
CZ-2020-0156-1089 Schopný letu 17.10.2021 Beno Jan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02311-297 Schopný letu 17.10.2021 Vladimír Maďa Dušan Tkač OZ Spiš
SK-2021-0903-418 Schopný letu 17.10.2021 Jiří Pilař Nedostupné OZ Šurany
SK-2020-01906-456 Schopný letu 17.10.2021 Jozef Takáč Nedostupné OZ Zvolen
SK-2021-0303-359 Schopný letu 17.10.2021 Vladimír Žiačik Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2021-02902-143 Schopný letu 17.10.2021 Vladimír Žiačik Nedostupné OZ Orava
PL-2021-0197-1177 Schopný letu 17.10.2021 Vladimír Žiačik Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0458-8787 Schopný letu 17.10.2021 Vladimír Žiačik Nedostupné Nedostupné
SK-2020-0107-98 Mŕtvy 17.10.2021 P.O. Šlemín Blahó Csaba OZ Bratislava
SK-2021-0201-4119 Vyčerpaný 17.10.2021 Karel Mareček Švárny Ivan OZ Senica
SK-2021-02404-938 Vyčerpaný 17.10.2021 Karel Mareček Nedostupné OZ Košice
SK-2021-02403-1362 Schopný letu 17.10.2021 Jenő András Horvath Nedostupné OZ Košice
SK-2021-01362-2403 Schopný letu 17.10.2021 Jenő András Horvath Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-4165125 Schopný letu 17.10.2021 Pietzarka Nedostupné OZ Trnava
HU-2021-12-79577 Mŕtvy 17.10.2021 Jaroslav Kronka Nedostupné Nedostupné
PL-2021-01-15073 Mŕtvy 17.10.2021 Jaroslav Kronka Nedostupné Mega Customer
SK-2021-0105-418 Schopný letu 16.10.2021 Miloslav Prediger Nedostupné OZ Bratislava
RO-2021-3443 Schopný letu 16.10.2021 Jakubovics Szabolcs Nedostupné OZ Trnava
PL-2021-04836-20 Schopný letu 16.10.2021 Jakubovics Szabolcs Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0403-1106 Schopný letu 16.10.2021 Jakubovics Szabolcs Nedostupné OZ Terchová
SK-2021-0401-241 Schopný letu 16.10.2021 Sibal Alois Mahut Jozef OZ Terchová
HU-2021-BRICON-5000 Schopný letu 16.10.2021 Branislav Lukáč Nedostupné Nedostupné
SK-2022-SK-196 Schopný letu 15.10.2021 Jozef TakáčV Nedostupné Nedostupné
SK-2020-03201-601 Schopný letu 15.10.2021 Daniel Fraňo Nedostupné OZ Brezno
SK-2021-03605-56 Schopný letu 15.10.2021 Rudo Komar Bačo Ladislav OZ Gemer
PL-2021-024-7860 Schopný letu 15.10.2021 Florian Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02305-357 Schopný letu 15.10.2021 Florian Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-03603-461 Schopný letu 15.10.2021 Selecký Juraj Nedostupné OZ Gemer
SK-2021-02007-839 Mŕtvy 15.10.2021 Eva Vlasáková Nedostupné OZ Pezinok
SK-2019-02102-56 Schopný letu 14.10.2021 Ladislav Svornik Nedostupné OZ Rimavská Sobota
PL-2021-O203-1306 Schopný letu 14.10.2021 Vladimír Milan ČT 0915234448 Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0203-1306 Schopný letu 14.10.2021 Vladimír Milan ČT 0915234448 Nedostupné OZ Senica
SK-2021-02119-261 Schopný letu 14.10.2021 Kurinec Vendelín Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2019-02002-785 Mŕtvy 14.10.2021 Fencl jaroslav Karas Marcel OZ Pezinok
SK-2021-01205-522 Schopný letu 14.10.2021 dusan Nedostupné OZ Prievidza
SK-2021-01107-248 Schopný letu 14.10.2021 dusan Nedostupné OZ Topoľčany
HU-2021-43-14567 Vyčerpaný 14.10.2021 Sárvári Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2021-43-14566 Vyčerpaný 13.10.2021 Sárvári Attila Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02508-128 Schopný letu 13.10.2021 Dominik Kurilec Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-01010-1646 Schopný letu 13.10.2021 Peter Zbin Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-0999-3771 Zranený 12.10.2021 Miroslava Vojtěchová Chupaň Julian OZ Žilina
SK-2017-2310-243 Schopný letu 12.10.2021 Gabriela Golitkova Mulik Peter Damian OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-0243-2310 Schopný letu 12.10.2021 Gabriela Golitkova Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2002-684 Schopný letu 12.10.2021 roman Nedostupné OZ Pezinok
SK-2021-02206-663 Schopný letu 12.10.2021 Roman Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2020-0512-404 Schopný letu 12.10.2021 Reiner Strobel Hrnčár Jozef OZ Trnava
SK-2021-0512-404 Schopný letu 12.10.2021 Reiner Strobel Bachratý Stanislav OZ Trnava
SK-2021-03771-999 Zranený 12.10.2021 Miroslava Vojtěchová Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0999-6869 Mŕtvy 12.10.2021 Magdaléna Nedostupné Nedostupné
SK-2019-01910-250 Schopný letu 12.10.2021 Jozef František Král OZ Zvolen
SK-2021-03504-1559 Vyčerpaný 12.10.2021 Eliška Mertová Vanesa OZ Sabinov
UKR-2020-1107236 Zranený 12.10.2021 Silvia Kondor Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-01559-3504 Vyčerpaný 11.10.2021 Eliška Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02210-243 Schopný letu 11.10.2021 Roman Nedostupné OZ Poprad
SK-2021-02601-2362 Schopný letu 11.10.2021 Marek Fuchs Nedostupné OZ Bardejov
SK-2021-0804-62 Schopný letu 11.10.2021 Kinc Jiří Nedostupné OZ Spiš
SK-2021-02607-554 Schopný letu 10.10.2021 Ján Nedostupné OZ Bardejov
SK-2021-02305-1741 Schopný letu 10.10.2021 Ján Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02305-666 Schopný letu 10.10.2021 Pavel Gregor Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
HU-2018-R-151852 Schopný letu 10.10.2021 ladislav Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-619999 Schopný letu 10.10.2021 Kurucová Františka Nedostupné Nedostupné
SK-2019-01808-134 Mŕtvy 10.10.2021 Kratochvíl Magusin Gejza+L+K OZ Nitra
SK-2008-020-242 Mŕtvy 10.10.2021 Iris Wachmeister Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0124-3647 Schopný letu 10.10.2021 IMRICH MAGOCI Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02708-806 Schopný letu 10.10.2021 Imrich Ján Kušnír OZ Michalovce
SK-2021-02709-1476 Schopný letu 10.10.2021 Imrich Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-0777-2238 Schopný letu 10.10.2021 Imrich Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02704-844 Schopný letu 10.10.2021 Imrich Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-02704-588 Schopný letu 10.10.2021 Imrich Nedostupné OZ Michalovce
CZ-2021-0141-902 Schopný letu 10.10.2021 Murarik Marian Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01303-777 Zranený 10.10.2021 Patrik Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2021-0610-481 Schopný letu 10.10.2021 Peter Nedostupné OZ Trenčín
SK-2020-01407-513 Vyčerpaný 10.10.2021 Milan Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-03505-501 Schopný letu 09.10.2021 Fuzia Milan- Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-0804-735 Schopný letu 09.10.2021 Fuzia Milan- Uličný Oliver OZ Spiš
SK-2021-02312-65 Schopný letu 09.10.2021 Fuzia Milan- Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02902-677 Schopný letu 09.10.2021 Milan Blahovský Nedostupné OZ Orava
SK-2021-02001-523 Vyčerpaný 09.10.2021 M. Weiszova Nedostupné OZ Pezinok
SK-2021-0403-152 Schopný letu 09.10.2021 Pavol Gomola Jankovsky Vincent OZ Terchová
DV-2021-04116-262 Schopný letu 09.10.2021 Marek Fedor Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01408-78 Schopný letu 09.10.2021 peter mikušiak Laš Vladimír OZ Žilina
SK-2021-02503-849 Schopný letu 09.10.2021 Jozef Marcin Nedostupné OZ Prešov
SK-2019-03401-116 Schopný letu 09.10.2021 Pepa Flídr Nedostupné OZ Dubeň
HU-2016-08-69542 Schopný letu 09.10.2021 ladislav Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-404569 Schopný letu 09.10.2021 ladislav Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01701-54 Schopný letu 08.10.2021 Kunics Ferenc Baloga Stanislav OZ Martin
SK-2021-01704-1058 Schopný letu 08.10.2021 Marián Belanec Nedostupné OZ Martin
SK-2021-0999-3861 Schopný letu 08.10.2021 Dominik Kurilec Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03207-1738 Schopný letu 08.10.2021 Miro Nedostupné OZ Brezno
SK-2021-01406-729 Schopný letu 08.10.2021 Miro Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-0301-747 Vyčerpaný 08.10.2021 Nataliya Wimmer Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2021-01610-2458 Schopný letu 08.10.2021 Csáki Bence Lovas Štefan ml. OZ Čadca
SK-2021-01307-394 Schopný letu 07.10.2021 Michal Petrasek Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2021-02908-2233 Schopný letu 07.10.2021 Michal Petrasek Nedostupné OZ Orava
SK-2021-02302-474 Vyčerpaný 07.10.2021 Halaša Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
CZ-2021-0150-1093 Schopný letu 07.10.2021 Miro Nedostupné Nedostupné
HU-2021-P-36663 Zranený 07.10.2021 Galschneider Peter Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0117-535 Schopný letu 07.10.2021 Miro Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0172-8019 Schopný letu 07.10.2021 Miro Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0207-1601 Schopný letu 07.10.2021 Miro Nedostupné OZ Senica
SK-2021-01609-135 Schopný letu 07.10.2021 petr Nedostupné OZ Čadca
SK-2021-03404-1131 Mŕtvy 07.10.2021 Petr Nedostupné OZ Dubeň
RO-2021-88886 Vyčerpaný 07.10.2021 Milan Blahovský Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-02606-1058 Schopný letu 07.10.2021 Jozef Kurilec Dominik OZ Bardejov
SK-2021-01408-1071 Schopný letu 07.10.2021 Stano Nedostupné OZ Žilina
DV-2020-01038-56 Mŕtvy 07.10.2021 Peer-Mario Nedostupné Nedostupné
HU-2021-P-37863 Vyčerpaný 07.10.2021 Ján Šuhaj Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0159-3047 Schopný letu 07.10.2021 Miroslav Flimel Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03604-806 Schopný letu 07.10.2021 Miroslav Flimel Nedostupné OZ Gemer
SK-2021-0105-418 Schopný letu 07.10.2021 Miloslav Prediger Nedostupné OZ Bratislava
SK-2020-01004-1230 Schopný letu 07.10.2021 Christian Hildebrandt Gálik Pavol OZ Nitra
SK-2021-02506-1 Schopný letu 07.10.2021 Jozef Bašista Vladislav Ing. OZ Bardejov
SK-2021-01705-609 Schopný letu 07.10.2021 Ludovit Cani Nedostupné OZ Martin
SK-2021-01401-267 Schopný letu 06.10.2021 Juraj Žiak Sýkora Vladimír OZ Žilina
SK-2021-0267-1401 Zranený 06.10.2021 Juraj Žiak Nedostupné Nedostupné
SK-2018-01406-835 Schopný letu 06.10.2021 milan Czyž Miksak Anton OZ Dubeň
SK-2017-1406-835 Schopný letu 06.10.2021 milan Czyž Nedostupné OZ Žilina
RO-2021-471942 Zranený 06.10.2021 Michal Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-02310-619 Schopný letu 06.10.2021 Mikunda Filický Ján OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02802-840 Schopný letu 06.10.2021 Peter Žrobek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0247-677 Schopný letu 06.10.2021 Stefan Srnicek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03501-1542 Schopný letu 06.10.2021 peter mikušiak Dugas Peter OZ Sabinov
SK-2021-02908-1215 Schopný letu 06.10.2021 Pavol Gomola Nedostupné OZ Orava
SK-2021-0201-2255 Schopný letu 06.10.2021 ištvánek stanislav Nedostupné OZ Senica
SK-2021-0111-752 Schopný letu 06.10.2021 RÚŽIČKA břetislav Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0999-9016 Schopný letu 06.10.2021 Plesko stefan Strelička Jaroslav OZ Žilina
SK-2021-01406-722 Schopný letu 06.10.2021 Miro Danišek Rudolf OZ Žilina
SK-2021-01401-29 Schopný letu 06.10.2021 Miro Vereš Zdeno OZ Žilina
SK-2021-01307-800 Schopný letu 06.10.2021 Miro Nedostupné OZ Považská Bystrica
PL-2021-098-6306 Schopný letu 06.10.2021 Miro Nedostupné Nedostupné
HU-2021-14-61410 Schopný letu 06.10.2021 Miro Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0237-8428 Mŕtvy 06.10.2021 Iveta Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0102-510 Vyčerpaný 06.10.2021 Ján Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-0402-331 Schopný letu 06.10.2021 Dominik Kurilec Meriad Pavol OZ Terchová
SK-2021-02601-1626 Schopný letu 06.10.2021 Peter Turek Nedostupné OZ Bardejov
PL-2021-0315-166 Schopný letu 06.10.2021 Jozef Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0351-166 Schopný letu 06.10.2021 Jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2020-03104-452 Schopný letu 05.10.2021 Marián Vorčák Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
CZ-2019-0271-223 Schopný letu 05.10.2021 Karas Jan Nedostupné Nedostupné
SK-2016-01407-38 Schopný letu 05.10.2021 Karas Jan Nedostupné OZ Žilina
SK-2020-0908-712 Schopný letu 05.10.2021 Karas Jan Nedostupné OZ Šurany
SK-2018-0607-335 Schopný letu 05.10.2021 Karas Jan Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-0604-1157 Schopný letu 05.10.2021 Miro Nedostupné OZ Trenčín
PL-2021-0231-9940 Schopný letu 05.10.2021 L.K. Nedostupné Nedostupné
HU-2021-14-59500 Schopný letu 05.10.2021 L.K. Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02516-643 Schopný letu 05.10.2021 LUBOŠ Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02506-72 Schopný letu 05.10.2021 Šefčík Bohuslav Sýkora Dušan OZ Prešov
SK-2021-0999-9018 Schopný letu 05.10.2021 Oldřich Planka Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0604-1020 Schopný letu 05.10.2021 kokta ladislav Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-0999-6925 Vyčerpaný 05.10.2021 Milan Ištvan Nedostupné Nedostupné
DV-2016-03504-936 Mŕtvy 05.10.2021 J. Borchers Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-01010-1538 Schopný letu 05.10.2021 Nika Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-01406-1748 Schopný letu 04.10.2021 Milan Forman Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-02312-633 Schopný letu 04.10.2021 Patrik Neupauer Mlynarčík Peter OZ Spiš
SK-2021-02507-692 Schopný letu 04.10.2021 Miro Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-02902-677 Vyčerpaný 04.10.2021 Milan Blahovský Nedostupné OZ Orava
HU-2018-D-361866 Schopný letu 04.10.2021 ladislav Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03503-76 Schopný letu 04.10.2021 Jan Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-02704-530 Schopný letu 04.10.2021 Patrik Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-01702-437 Schopný letu 04.10.2021 Laco Kubík Miloslav OZ Martin
SK-2021-01203-542 Schopný letu 04.10.2021 Miklas Jan Nedostupné OZ Prievidza
SK-2021-SK-1203 Schopný letu 04.10.2021 Miklas Jan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03502-1170 Schopný letu 04.10.2021 Hrubeš Zdeněk Huňady Jozef OZ Sabinov
SK-2021-03207-779 Schopný letu 04.10.2021 Srnicek+Kocur Nedostupné OZ Brezno
SK-2021-0777-3910 Schopný letu 04.10.2021 Jan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01607-1224 Schopný letu 04.10.2021 Jan Nedostupné OZ Čadca
CZ-2021-01909-254 Schopný letu 03.10.2021 Betti P. Nedostupné OZ Zvolen
CZ-2021-0118-559 Schopný letu 03.10.2021 Jozef Cingel Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02001-523 Schopný letu 03.10.2021 Attila Nedostupné OZ Pezinok
DV-2021-09368-459 Schopný letu 03.10.2021 Marek Fuchs Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02704-870 Schopný letu 03.10.2021 Ladislav Kyseľ Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-01408-151 Vyčerpaný 03.10.2021 Čáni Sventek I + J OZ Žilina
SK-2021-035502-1170 Schopný letu 03.10.2021 Hrubeš Zdeněk Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02908-976 Schopný letu 03.10.2021 Hrubeš Zdeněk Nedostupné OZ Orava
SK-2020-03831-55 Schopný letu 03.10.2021 Hrubeš Zdeněk Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02302-1200 Vyčerpaný 03.10.2021 Martin Böhm Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-03501-1444 Schopný letu 03.10.2021 Cífer Dugas Peter OZ Sabinov
SK-2021-0503-168 Zranený 03.10.2021 Karin Reiter Paldan Roman OZ Trnava
SK-2021-0777-4321 Zranený 03.10.2021 Jozef Marcin Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0801-868 Schopný letu 03.10.2021 František Sušienka Krempaský Jaromír OZ Spiš
AUSTRIA-2018-BAKE-13 Schopný letu 03.10.2021 Veronika Koľveková Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-17589 Mŕtvy 03.10.2021 Harbistová Nina Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0999-4160 Vyčerpaný 03.10.2021 droppa dušan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01607-57 Schopný letu 03.10.2021 Marián Belanec Nedostupné OZ Čadca
SK-2021-02001-523 Schopný letu 03.10.2021 Attila Nedostupné OZ Pezinok
SK-2021-02704-820 Schopný letu 03.10.2021 Jozef Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-0301-1134 Schopný letu 03.10.2021 Peter Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2021-02701-2701 Zranený 03.10.2021 Lydia kazanova Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-SR21-2701 Zranený 03.10.2021 Lýdia Kazánová Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01408-42 Schopný letu 02.10.2021 Strnadel Roman Laš Vladimír OZ Žilina
SK-2021-02312-52 Zranený 02.10.2021 Matúš Dolná Pavlína OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-01110-1528 Schopný letu 02.10.2021 František Gorčík Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-02903-472 Vyčerpaný 02.10.2021 Lada Nedostupné OZ Orava
SK-2021-0472-2903 Vyčerpaný 02.10.2021 Lada Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0503-556 Schopný letu 02.10.2021 Kovář Jaromír Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-03501-142 Schopný letu 02.10.2021 Málek Nedostupné OZ Sabinov
SK-2009-01902-567 Schopný letu 02.10.2021 Peter Nedostupné Nedostupné
DV-2021-09564-128 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0237-11327 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0250-1819 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0164-1120 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné Nedostupné
SK-2021-M-55-2015 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01401-2128 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-03301-2095 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Okrucky Peter OZ Bytča
SK-2021-01010-439 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-02119-1775 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-03208-1003 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Brezno
SK-2021-01904-702 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Zvolen
SK-2021-02119-336 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-01905-1223 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Zvolen
SK-2021-0405-1819 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Romancik Martin OZ Terchová
SK-2021-02901-2635 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Orava
SK-2021-0104-60 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-01304-46 Schopný letu 02.10.2021 Ján Oravec Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2021-0205-587 Schopný letu 02.10.2021 Pavelka Josef Nedostupné OZ Senica
SK-2021-01605-852 Schopný letu 02.10.2021 Václav POLÁČEK Nedostupné OZ Čadca
SK-2021-01009-1564 Schopný letu 02.10.2021 Marek Hruby Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-03304-869 Schopný letu 02.10.2021 Marek Hruby Nedostupné OZ Bytča
SK-2021-01004-1352 Schopný letu 02.10.2021 Marek Hruby Gálik Pavol OZ Nitra
CZ-2021-0152-7590 Schopný letu 02.10.2021 Marek Hruby Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0102-510 Vyčerpaný 02.10.2021 Ján Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-02806-705 Schopný letu 02.10.2021 Sutinský Pavel Petrášek Michal OZ Kežmarok
SK-2007-021-690 Vyčerpaný 02.10.2021 Katarina Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0181-9700 Schopný letu 02.10.2021 Jozef Harvánek Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0205-4214 Schopný letu 02.10.2021 Jozef Harvánek Nedostupné OZ Senica
SK-2021-0801-294 Schopný letu 02.10.2021 Strbian Jozef Nedostupné OZ Spiš
PL-2021-023158-356 Vyčerpaný 01.10.2021 Maria Ivanova Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01009-1719 Schopný letu 01.10.2021 Anton Filipeje Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-052-2312 Zranený 01.10.2021 Matúš Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0308-572 Schopný letu 01.10.2021 Anton Filipeje Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2021-01305-59 Schopný letu 01.10.2021 Anton Filipeje Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2021-02305-1510 Mŕtvy 01.10.2021 Milan Lenarth Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-03504-6140 Vyčerpaný 01.10.2021 Hana Burešová Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-0404-465 Schopný letu 01.10.2021 Lenka Juříkova Poliak Jozef OZ Terchová
SK-2021-0401-241 Schopný letu 01.10.2021 Sibal Alois Mahut Jozef OZ Terchová
SK-2021-02208-316 Zranený 01.10.2021 Marketa Šenovská Nedostupné OZ Poprad
SK-2021-M-55-1181 Vyčerpaný 01.10.2021 Miroslav Luhový Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01504-1739 Schopný letu 01.10.2021 peter mikušiak Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2021-02703-138 Mŕtvy 01.10.2021 Lukáš Nedostupné OZ Michalovce
HU-2017-05-66086 Schopný letu 01.10.2021 ladislav Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0465-404 Schopný letu 01.10.2021 Lenka Juříkova Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01001-1536 Schopný letu 01.10.2021 Marian Jurkovic Roganský M + J OZ Nitra
SK-2021-02804-842 Schopný letu 01.10.2021 ZBOROVANCIK Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2021-MARATON-55 Vyčerpaný 01.10.2021 Miroslav Luhový Nedostupné Nedostupné
SK-2021-06140-3504 Vyčerpaný 01.10.2021 Hana Burešová Nedostupné Nedostupné
NL-2020-1072673 Schopný letu 01.10.2021 Slavo Nedostupné OZ Trnava
NL-2021-1072673 Schopný letu 01.10.2021 Slavo Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-01102-490 Schopný letu 01.10.2021 Štěpán Maňák Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-01804-294 Zranený 01.10.2021 duriga Nedostupné OZ Levice
SK-2021-01084-294 Zranený 01.10.2021 duriga Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02108-915 Schopný letu 30.09.2021 dusan Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2018-01606-511 Vyčerpaný 30.09.2021 Alena Hešlarová Heglas Emil OZ Čadca
SK-2021-0404-180 Schopný letu 30.09.2021 Milan Pšenek Simko Ondrej MVDr. OZ Terchová
SK-2021-03404-1140 Schopný letu 30.09.2021 Milan Pšenek Nedostupné OZ Dubeň
PL-2021-034-6250 Schopný letu 30.09.2021 Milan Pšenek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-NPO-2119 Vyčerpaný 30.09.2021 Rad0van kudri Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0261-705 Vyčerpaný 30.09.2021 Tilo Berger Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0101-2692 Zranený 30.09.2021 Miroslav Rosa Rudolf Cisárik OZ Bratislava
SK-2021-0999-8936 Schopný letu 30.09.2021 Anton Klonga Jaroslav ml. OZ Liptovský Mikuláš
CZ-2021-083-315 Mŕtvy 30.09.2021 Stehlik Peter Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01606-28 Schopný letu 30.09.2021 Štefan Šutý Zborovančík Štefan OZ Čadca
PL-2021-0193-3235 Schopný letu 30.09.2021 Stefan Budich Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02802-225 Schopný letu 30.09.2021 Vincent Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0109-456 Schopný letu 30.09.2021 Pavol Hanzély Ladislav Šidó OZ Bratislava
SK-2021-0999-2595 Schopný letu 29.09.2021 JANO Vincze Géza OZ Rimavská Sobota
SK-2021-01401-195 Mŕtvy 29.09.2021 Miro Mládenek Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-01001-496 Zranený 29.09.2021 Anastasiia Romanko Nedostupné OZ Nitra
CZ-2021-0115-171 Schopný letu 29.09.2021 Peter Lipták Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0335-5 Vyčerpaný 29.09.2021 Martina Adamcová Nedostupné Nedostupné
CZ-2020-079-1 Schopný letu 29.09.2021 Rozič Miroslav Nedostupné Nedostupné
SK-2020-079-1 Schopný letu 29.09.2021 Rozič Miroslav Nedostupné Nedostupné
PL-2021-048-58 Schopný letu 29.09.2021 Martin Kolek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0101-655 Schopný letu 29.09.2021 ViktorSátor Nedostupné OZ Bratislava
PL-2021-01923-231 Schopný letu 29.09.2021 Radoslav Ondrejmiška Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01002-968 Schopný letu 29.09.2021 Dömöndi Zoltán Juhász Peter OZ Nitra
SK-2020-02901-169 Schopný letu 29.09.2021 Milan Heglas Ondreják Eduard OZ Orava
SK-2021-01406-507 Schopný letu 29.09.2021 Milan Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-03603-43 Vyčerpaný 29.09.2021 Zuzana Benčeková Nedostupné OZ Gemer
SK-2021-02001-876 Zranený 29.09.2021 Iva Urbanová Nedostupné OZ Pezinok
SK-2021-0876-2001 Zranený 29.09.2021 Iva Urbanová Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03603-833 Vyčerpaný 29.09.2021 Zuzana Benčeková Nedostupné OZ Gemer
PL-2021-0234-1975 Vyčerpaný 29.09.2021 Lukáš Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0496-1001 Zranený 29.09.2021 Anastasiia Romanko Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0511-3304 Mŕtvy 29.09.2021 Petr Fiala Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-02908-1819 Schopný letu 29.09.2021 peter mikušiak Czerwen Jaroslav OZ Orava
HU-2021-R-217833 Schopný letu 29.09.2021 Maria Gurska Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01302-1853 Schopný letu 28.09.2021 milan chmelíček Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2021-M-55-2801 Schopný letu 28.09.2021 Tibor Pazúr Milan OZ Trnava
HU-2021-04-12645 Schopný letu 28.09.2021 CHmelík Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01905-2381 Schopný letu 28.09.2021 Julius Krajci Nedostupné OZ Zvolen
PL-2021-0309-1920 Schopný letu 28.09.2021 Michal Kopas Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0484-2146 Schopný letu 28.09.2021 Michal Kopas Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02506-322 Schopný letu 28.09.2021 Michal Kopas Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-0102-510 Vyčerpaný 28.09.2021 Ján Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-02902-1054 Vyčerpaný 28.09.2021 Ľubo Kureková Jana OZ Orava
SK-2007-020-298 Schopný letu 28.09.2021 Adrian C Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0109-916 Zranený 28.09.2021 Marisa Jozef Detari OZ Bratislava
SK-2021-02804-705 Vyčerpaný 28.09.2021 Štrbák Nedostupné OZ Kežmarok
PL-2021-060-11028 Schopný letu 28.09.2021 Petra Hensel Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01110-217 Vyčerpaný 28.09.2021 Jozef Nedostupné OZ Topoľčany
PL-2021-0487-9628 Mŕtvy 28.09.2021 Zuzana Kuzmíkova Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01802-386 Vyčerpaný 28.09.2021 pavol Nedostupné OZ Levice
SK-2020-07-286 Schopný letu 28.09.2021 Birčáková Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0301-95 Schopný letu 28.09.2021 Stano Pleško Štefan OZ Ružomberok
SK-2021-01526-134 Vyčerpaný 28.09.2021 Tierheim Plattling Nedostupné Nedostupné
SK-2007-020-286 Vyčerpaný 28.09.2021 Vladimír Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01203-1148 Schopný letu 28.09.2021 Jiří Slezák Nedostupné OZ Prievidza
SK-2021-01406-1740 Vyčerpaný 28.09.2021 Roman Slanička Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-0201-5156 Schopný letu 27.09.2021 Weiss Rene Nedostupné OZ Senica
SK-2021-02307-90 Schopný letu 27.09.2021 Kováč Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02307-85 Vyčerpaný 27.09.2021 Konicek Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02806-264 Mŕtvy 27.09.2021 Marek Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2021-03502-441 Vyčerpaný 27.09.2021 Peter Galschneider Kysela Jozef OZ Sabinov
SK-2021-03305-756 Schopný letu 27.09.2021 DOHNAL Zdeněk Nedostupné OZ Bytča
SK-2021-01406-196 Schopný letu 27.09.2021 Robo Miksak Anton OZ Dubeň
PL-2021-024-6125 Vyčerpaný 27.09.2021 Branislav Halkovič Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0405-1557 Vyčerpaný 27.09.2021 Sutinský Pavol Holúbek Daniel + Struhárňanský Pavol OZ Terchová
SK-2021-0609-819 Schopný letu 27.09.2021 Pimingsdorfer Gregor Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-0777-737 Schopný letu 27.09.2021 jano plachy Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03102-605 Schopný letu 27.09.2021 jano plachy Hudák Jozef OZ Liptovský Mikuláš
SK-2021-01505-401 Schopný letu 27.09.2021 jano ja Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2021-02206-791 Schopný letu 27.09.2021 Bizovský František Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
PL-2021-0449-216 Schopný letu 27.09.2021 Radimir sadlek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-PL-449 Schopný letu 27.09.2021 Radimir sadlek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02007-182 Schopný letu 27.09.2021 Alois Fiala Partl Milan OZ Pezinok
SK-2021-0102-864 Mŕtvy 27.09.2021 Eva Tomášková Ľubomír Demovič OZ Bratislava
SK-2021-02106-712 Schopný letu 27.09.2021 Pavol Kutis Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-0504-645 Schopný letu 27.09.2021 Pavol Kutis Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-01002-102 Schopný letu 27.09.2021 Pavol Kutis Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-0908-221 Schopný letu 27.09.2021 Pavol Kutis Nedostupné OZ Šurany
SK-2021-05156-201 Schopný letu 27.09.2021 Weiss Rene Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03402-583 Schopný letu 27.09.2021 Miroslav Palček Nedostupné OZ Dubeň
SK-2021-01009-577 Vyčerpaný 27.09.2021 Tanja Plattner Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-02508-368 Schopný letu 27.09.2021 Pavlus Milan Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-02311-102 Schopný letu 27.09.2021 Miroslav Bartko Nagy Ján OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-03503-839 Schopný letu 27.09.2021 Ján Zeman Hovanec Dušan OZ Sabinov
SK-2021-0609-419 Schopný letu 27.09.2021 Mácha Aleš KAKO VIKTOR OZ Trenčín
SK-2021-03304-529 Schopný letu 27.09.2021 Alois Fiala Dorinský Ján+Jakub OZ Bytča
SK-2021-03402-165 Schopný letu 26.09.2021 Vladimír Vernarský Chabada Jaroslav Ing OZ Dubeň
SK-2021-03402-929 Schopný letu 26.09.2021 Vladimír Vernarský Nedostupné OZ Dubeň
SK-2021-0506-487 Schopný letu 26.09.2021 Július Krško Erdely Štefan OZ Šurany
PL-2021-0288-6877 Schopný letu 26.09.2021 Holienka Peter Nedostupné Nedostupné
HU-2019-R-17655 Mŕtvy 26.09.2021 Róbert Olláry Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0902-509 Vyčerpaný 26.09.2021 Róbert Kišš Mikus Szolt OZ Šurany
SK-2021-0109-456 Vyčerpaný 26.09.2021 Pavol Hanzely Ladislav Šidó OZ Bratislava
SK-2021-0101-115 Mŕtvy 26.09.2021 Magdalena Bohuslavová Jozef Fekete OZ Bratislava
SK-2021-0201-5365 Schopný letu 26.09.2021 Eliška Daňková Nedostupné OZ Senica
SK-2021-01306-689 Schopný letu 26.09.2021 Kocjan Antonín Šaradín + Zábojnik OZ Považská Bystrica
SK-2010-0999-3050 Vyčerpaný 26.09.2021 Ján Pieger Rusnák Jaroslav + Dudáš Jakub OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02505-393 Schopný letu 26.09.2021 Marek Fuchs Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-0401-731 Schopný letu 26.09.2021 Marek Fuchs Bohac Karol OZ Terchová
SK-2021-0201-2125 Schopný letu 26.09.2021 Tichava Frantisek Vajda Ján+Pavol OZ Senica
SK-2021-0106-523 Schopný letu 26.09.2021 ivan Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-01910-147 Schopný letu 26.09.2021 Málek Predmeský M+K OZ Zvolen
SK-2021-02303-702 Schopný letu 26.09.2021 Andrej Heldák Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03506-278 Schopný letu 26.09.2021 Andrej Heldák Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-0405-1043 Schopný letu 26.09.2021 JAN Lysican Alojz OZ Terchová
SK-2012-0608-116 Schopný letu 26.09.2021 Braňo Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-02901-5444 Vyčerpaný 26.09.2021 Dusan Martin Kubik OZ Orava
SK-2021-0105-432 Schopný letu 26.09.2021 Monika Gaziova Peter Žernovič OZ Bratislava
SK-2021-01201-667 Schopný letu 26.09.2021 Monika Gaziova Nedostupné OZ Prievidza
SK-2021-03506-218 Vyčerpaný 26.09.2021 Monika Gaziova Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-01305-444 Schopný letu 26.09.2021 Kocjan Antonín Ďurica I + L + F OZ Považská Bystrica
SK-2021-02904-1924 Vyčerpaný 26.09.2021 Jan Pienčák Jozef OZ Orava
SK-2021-01408-547 Schopný letu 26.09.2021 Marián Vorčák Madeja Alojz OZ Žilina
CZ-2021-0254-1997 Schopný letu 26.09.2021 Kerekes Tibor Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02502-348 Schopný letu 26.09.2021 M. V Šimčák Anton OZ Prešov
SK-2021-M-55-183 Zranený 26.09.2021 Martina Chabada B. + Boháč R. ml. OZ Terchová
SK-2021-0201-47 Zranený 26.09.2021 Martina Šálková Chytil Peter OZ Senica
SK-2021-01403-32 Schopný letu 26.09.2021 Patrik Štaffen Ľubomír OZ Žilina
SK-2021-0101-799 Schopný letu 26.09.2021 Ing.Miroslav Vidhold Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-02704-967 Vyčerpaný 26.09.2021 Palo Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-01702-555 Schopný letu 26.09.2021 Pavol Cvicek Nedostupné OZ Martin
SK-2021-03506-830 Schopný letu 26.09.2021 Milan Genčúr František OZ Sabinov
PL-2021-0318-1437 Mŕtvy 26.09.2021 Alex Antošík Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01404-759 Vyčerpaný 26.09.2021 Ladislav Pavlicek Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-0501-1186 Schopný letu 26.09.2021 ŠVIRÁK ANTONÍN Nedostupné OZ Trnava
PL-2021-0137-174 Schopný letu 26.09.2021 Jan Pesko Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03505-244 Schopný letu 26.09.2021 Jan Pesko Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-0999-6126 Schopný letu 26.09.2021 Jan Pesko Nedostupné Nedostupné