Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
SK-2020-02304-186 Schopný letu 02.07.2022 Jana Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
DV-2021-05583-1039 Vyčerpaný 02.07.2022 von Kiedrowski Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02005-812 Zranený 02.07.2022 Peter trubac Nedostupné OZ Pezinok
CZ-2020-0127-2172 Vyčerpaný 02.07.2022 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
SK-2019-0777-309 Vyčerpaný 02.07.2022 Marcel Jánošík Mesarčík Milan jr. OZ Kežmarok
DV-2021-01039-5583 Vyčerpaný 02.07.2022 Von Kiedrowski Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01039-5583 Vyčerpaný 02.07.2022 Von Kiedrowski Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01202-975 Schopný letu 02.07.2022 Jiří Zloch Nedostupné OZ Prievidza
HU-2021-10-49341 Schopný letu 02.07.2022 Jana Strelecka Nedostupné Nedostupné
RO-2021-855418 Schopný letu 02.07.2022 Martina Tomášová Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-02401-1381 Schopný letu 02.07.2022 Milan Ištvan Nedostupné OZ Košice
PL-2020-0346-14663 Mŕtvy 02.07.2022 r.e. Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02302-1059 Schopný letu 02.07.2022 Pavel Miloslav Repaský OZ Spišská Nová Ves
DV-2022-02756-1383 Schopný letu 02.07.2022 Nico Kindler Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0842-5 Zranený 01.07.2022 Oľga Ferenczová Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0388-588 Vyčerpaný 01.07.2022 Radovan Sucháč Nedostupné Nedostupné
SK-2016-02104-693 Vyčerpaný 01.07.2022 Radovan Sucháč Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-0999-813 Schopný letu 01.07.2022 Antonín Mayer Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02903-2418 Mŕtvy 01.07.2022 Tomáš Voříšek Nedostupné OZ Orava
SK-2020-02418-2903 Mŕtvy 01.07.2022 Tomáš Voříšek Nedostupné Nedostupné
CZ-2020-0193-265 Zranený 01.07.2022 JAN WELCHAR Nedostupné Nedostupné
HU-2020-D-574971 Schopný letu 01.07.2022 Karel Zákostelný Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02104-693 Vyčerpaný 30.06.2022 Radovan Sucháč Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-01304-433 Mŕtvy 30.06.2022 WiKa Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-0111-351 Schopný letu 30.06.2022 Jan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01106-881 Schopný letu 30.06.2022 Jan Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-02406-112 Schopný letu 30.06.2022 Eduard Novak Nedostupné OZ Košice
RO-2020-778123 Schopný letu 30.06.2022 Vladimír Žihlavnik Nedostupné OZ Trnava
RO-2021-93444 Schopný letu 30.06.2022 Vladimír Žihlavnik Nedostupné OZ Trnava
HU-2020-08-1437 Schopný letu 30.06.2022 Vladimír Žihlavnik Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01503-44 Schopný letu 30.06.2022 Milan Ceconík Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2019-02407-560 Mŕtvy 30.06.2022 Ludo Lukac Basala Imrich OZ Michalovce
SK-2022-02106-35 Vyčerpaný 30.06.2022 D F Nedostupné OZ Rimavská Sobota
PL-2021-0162-5668 Vyčerpaný 30.06.2022 D F Nedostupné Nedostupné
SK-2020-0305-1787 Vyčerpaný 30.06.2022 Polášek Josef Nahalka Roman OZ Martin
CZ-2020-0144-5433 Vyčerpaný 29.06.2022 Richard Hogh Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0604-320 Schopný letu 29.06.2022 Alena Marethova STRAKA JÁN Ing. OZ Trenčín
HU-2021-16-68085 Schopný letu 29.06.2022 gabriel Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0706-680 Schopný letu 29.06.2022 gabriel Nedostupné OZ Komárno
CZ-2021-0334-50 Schopný letu 29.06.2022 gabriel Nedostupné Nedostupné
NL-2021-1485849 Schopný letu 29.06.2022 Kerekes Tibor Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-0606-69 Vyčerpaný 29.06.2022 Pekár Dušan Nedostupné OZ Trenčín
SK-2022-0405-1207 Schopný letu 29.06.2022 Michal Komačka Nedostupné OZ Terchová
SK-2017-0320-604 Schopný letu 29.06.2022 Alena Marethova Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02305-1427 Vyčerpaný 29.06.2022 Ivan Kováč Mangera Peter OZ Spišská Nová Ves
SK-2020-01603-227 Schopný letu 29.06.2022 Cyril Gablík Sadlek Rado + Poniščak Jozef OZ Čadca
PL-2020-0330-769 Vyčerpaný 29.06.2022 Stefan Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02902-1037 Vyčerpaný 29.06.2022 Roman Randják Nemeš Jozef OZ Orava
SK-2022-SK-21 Mŕtvy 29.06.2022 Jiří Kolínek Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0505-421 Vyčerpaný 29.06.2022 Matúš Bartoš Nedostupné OZ Trnava
SK-2020-0303-1358 Vyčerpaný 29.06.2022 Martin Krpconik Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2022-01010-695 Mŕtvy 29.06.2022 Zuzana Nedostupné OZ Nitra
RO-2021-381568 Schopný letu 29.06.2022 Karol Bauer Nedostupné OZ Trnava
SK-2017-1007-1419 Vyčerpaný 29.06.2022 Ondřej Fajmon Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-K-267 Vyčerpaný 29.06.2022 Viera Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02001-1796 Vyčerpaný 29.06.2022 Ján Stacho Lukačovič Peter OZ Pezinok
SK-2020-01102-1772 Schopný letu 29.06.2022 saša Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-01106-477 Schopný letu 28.06.2022 Štoudek Bohuslav Grznár Marián OZ Topoľčany
ITALIA-2021-134435 Vyčerpaný 28.06.2022 Ľubika Nedostupné OZ Trnava
SK-2020-01358-303 Vyčerpaný 28.06.2022 Martin Krpconik Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02105-668 Schopný letu 28.06.2022 László Kosik Nedostupné OZ Rimavská Sobota
HU-2019-D-463842 Schopný letu 28.06.2022 Alojz Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0105-844 Schopný letu 28.06.2022 Ivan Nedostupné OZ Bratislava
SK-2021-0844-105 Vyčerpaný 28.06.2022 Baska Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-01057-77 Mŕtvy 28.06.2022 Michael Wörner Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-077-1057 Mŕtvy 28.06.2022 Michael Wörner Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0207-391 Vyčerpaný 28.06.2022 Nico Kintra Nedostupné OZ Senica
SK-2021-0601-166 Zranený 28.06.2022 Libuše Šviková Nedostupné OZ Trenčín
RO-2021-256830 Zranený 28.06.2022 Katalin Balajthyová Nedostupné OZ Trnava
SK-2017-2601-1163 Vyčerpaný 28.06.2022 Vrabeĺ Anton + Mišo Šoltés Jozef + Čupeľa OZ Bardejov
RO-2021-691735 Schopný letu 28.06.2022 Miro Nedostupné OZ Trnava
CZ-2015-077-1529 Schopný letu 28.06.2022 Lubopmír Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1001-268 Vyčerpaný 28.06.2022 Kristýna Pochmanová Nedostupné OZ Nitra
SK-2020-02405-1300 Vyčerpaný 28.06.2022 Roman Stříž Nedostupné OZ Košice
SK-2020-01300-2405 Vyčerpaný 28.06.2022 Roman Stříž Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0426-13381 Mŕtvy 28.06.2022 Günter Fischer Nedostupné Nedostupné
BELG-2021-15918 Zranený 28.06.2022 Dovern Nedostupné OZ Trnava
RO-2021-218722 Vyčerpaný 28.06.2022 Juraj Papcun Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-0421-505 Vyčerpaný 28.06.2022 Matúš Bartoš Nedostupné Nedostupné
SK-2020-0405-1374 Zranený 28.06.2022 Augustín Pecko Hanuliak F + Jellus OZ Terchová
SK-2021-02901-1866 Vyčerpaný 28.06.2022 Michal Bureš Nedostupné OZ Orava
SK-2021-02003-1093 Vyčerpaný 28.06.2022 Michal Bureš Nedostupné OZ Pezinok
SK-2021-02109-1866 Vyčerpaný 28.06.2022 Michal Bureš Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2016-01204-191 Vyčerpaný 28.06.2022 Michelle Scheller ONDREIČKA PETER OZ Trenčín
SK-2021-02311-328 Vyčerpaný 28.06.2022 Marek Pozor Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-0328-2311 Vyčerpaný 28.06.2022 Marek Pozor Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02906-1574 Mŕtvy 27.06.2022 Petr Kulíšek Martin Kubik OZ Orava
SK-2021-01810-876 Schopný letu 27.06.2022 PETER Nedostupné OZ Levice
SK-2020-055N-1477 Zranený 27.06.2022 Franz Nedostupné Nedostupné
SK-2019-01007-1187 Zranený 27.06.2022 Zdeňka Malenová Nedostupné OZ Nitra
PR-2013-746 Vyčerpaný 27.06.2022 Lucia Onderko Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-01203-206 Schopný letu 27.06.2022 Štrbák Nedostupné OZ Prievidza
SK-2021-M-55-61 Vyčerpaný 27.06.2022 Martin Böhm Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02302-717 Schopný letu 27.06.2022 Martin Kubík Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-01401-452 Schopný letu 27.06.2022 Pavel Vedral Zmrhala Štefan OZ Žilina
SK-2021-0701-254 Schopný letu 27.06.2022 Barbirik Igor Csintalan Peter OZ Komárno
SK-2020-MARATON-1860 Schopný letu 27.06.2022 Marek Buchta Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02302-1825 Schopný letu 27.06.2022 Jozef Rucek Blažej Kalinaj OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-0204-1098 Schopný letu 27.06.2022 Jana Bačkovská Nedostupné OZ Senica
SK-2019-02709-255 Schopný letu 27.06.2022 Peter Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-01003-60 Schopný letu 27.06.2022 Peter Ing. Topor Dušan OZ Nitra
SK-2022-02804-68 Schopný letu 27.06.2022 Patrik Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-02805-1019 Schopný letu 27.06.2022 Patrik Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2020-0603-16 Vyčerpaný 27.06.2022 Josef Hastík PSOTNÝ PETER OZ Trenčín
RO-2021-484213 Vyčerpaný 27.06.2022 Vladimír Vernarský Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-03602-480 Vyčerpaný 27.06.2022 Vlado Nedostupné OZ Gemer
SK-2020-01407-267 Schopný letu 27.06.2022 Michaela Karásková Ing.Kováč Miroslav OZ Žilina
SK-2019-M-55-1059 Schopný letu 27.06.2022 Christian Strelička Jaroslav OZ Žilina
SK-2019-03501-708 Schopný letu 27.06.2022 Radovan Bernolák Nedostupné OZ Sabinov
AUSTRIA-2022-102-5026 Schopný letu 27.06.2022 Pavol Bachár Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01010-368 Schopný letu 27.06.2022 Jozef Svitek Kokoška Vladimír OZ Nitra
SK-2021-0705-506 Schopný letu 26.06.2022 Róbert Kišš Nedostupné OZ Komárno
HU-2021-13-48978 Mŕtvy 26.06.2022 František Marko Nedostupné Nedostupné
SK-2020-SSN-1477 Zranený 26.06.2022 Franz Stadler Nedostupné Nedostupné
SK-2021-MARATON-382 Vyčerpaný 26.06.2022 Jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01806-473 Vyčerpaný 26.06.2022 PETR Nedostupné OZ Levice
SK-2021-01906-473 Vyčerpaný 26.06.2022 PETR Považanec+Šimko OZ Zvolen
SK-2022-01910-410 Schopný letu 26.06.2022 Rado Nedostupné OZ Zvolen
SK-2021-02308-706 Schopný letu 26.06.2022 Alojz Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
DV-2020-05736-247 Schopný letu 26.06.2022 Petra Bartelt Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03506-244 Zranený 26.06.2022 attila herrczeg Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-02108-921 Mŕtvy 26.06.2022 Jan Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-03204-491 Mŕtvy 26.06.2022 Jan Nedostupné OZ Brezno
RO-2020-1095063 Zranený 26.06.2022 Anna Štefanová Nedostupné OZ Trnava
CZ-2022-084-74 Schopný letu 26.06.2022 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02603-147 Vyčerpaný 26.06.2022 Daniel Hutňan Nedostupné OZ Bardejov
SK-2021-02606-1345 Vyčerpaný 26.06.2022 Maciej Klich Bedrúň Viliam OZ Bardejov
SK-2017-1601-695 Vyčerpaný 26.06.2022 Lenka Stryčkova Sekač + Kožak OZ Čadca
SK-2017-0161-695 Vyčerpaný 26.06.2022 Lenka Stryčkova Nedostupné Nedostupné
SK-2020-021-4 Mŕtvy 26.06.2022 Pavel Zapletal Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01001-630 Schopný letu 26.06.2022 Jan Drugo Zábušek + Zábušková OZ Nitra
SK-2017-0695-1601 Vyčerpaný 26.06.2022 Lenka Stryčkova Nedostupné Nedostupné
RO-2021-87175 Schopný letu 26.06.2022 Vetter Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-01345-2606 Vyčerpaný 26.06.2022 Maciej Klich Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02777-26031147 Vyčerpaný 26.06.2022 Daniel Hutňan Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0147-2603 Vyčerpaný 26.06.2022 Daniel Hutňan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02307-519 Schopný letu 26.06.2022 Jana Ludvigová Gonda Ján OZ Spišská Nová Ves
RO-2021-489981 Zranený 26.06.2022 Ladislav Šido Nedostupné OZ Trnava
CZ-2019-087-76 Mŕtvy 25.06.2022 Posekany Claudia Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0406-295 Zranený 25.06.2022 Miloš zatko Nedostupné OZ Terchová
PL-2021-0369-9021 Mŕtvy 25.06.2022 Sven Konrad Nedostupné Nedostupné
SK-2022-NL-8630875 Mŕtvy 25.06.2022 Uwe Fischer Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0295-406 Zranený 25.06.2022 Miloš zatko Nedostupné Nedostupné
CZ-2019-0137-3210 Schopný letu 25.06.2022 Quehl Jürgen Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0999-2535 Mŕtvy 25.06.2022 Ivan Vincze Géza OZ Rimavská Sobota
HU-2021-R-227874 Schopný letu 25.06.2022 Agalarevová Petra Nedostupné Nedostupné
SK-2022-GREEN-685 Vyčerpaný 25.06.2022 Dominika Nedostupné Nedostupné
DV-2022-03565-777 Vyčerpaný 25.06.2022 Rouw Nedostupné Nedostupné
RO-2021-175611 Zranený 25.06.2022 Patrik Brenner Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-GOLD-2007951 Zranený 25.06.2022 Žofia Stachová Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02306-1025 Schopný letu 25.06.2022 Peter Turek Ščavnický Ján OZ Spišská Nová Ves
DV-2021-0725-3238 Zranený 25.06.2022 Laurence THERON Nedostupné Nedostupné
CZ-2020-0748-742 Schopný letu 25.06.2022 Zuzana Haraslínová Nedostupné Nedostupné
CZ-2002-0748-742 Schopný letu 25.06.2022 Zuzana Haraslínová Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0238-5040 Schopný letu 24.06.2022 Florian Šatan Nedostupné Nedostupné
NL-2019-1030956 Schopný letu 24.06.2022 vladimir bodnar Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-01204-24 Schopný letu 24.06.2022 Peter Zbin Nedostupné OZ Prievidza
SK-2020-0101-2585 Schopný letu 24.06.2022 vlado jančovič Nedostupné OZ Bratislava
BELG-2022-607786 Schopný letu 24.06.2022 Nina Petri Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-0401-609 Schopný letu 24.06.2022 Ján Stacho Mucka Viktor + Maria+Marcel+Dominika OZ Terchová
SK-2022-03404-3 Vyčerpaný 24.06.2022 Ján Stacho Nedostupné OZ Dubeň
SK-2020-0606-1100 Mŕtvy 24.06.2022 Martin Vandírek KRAJČI ŠTEFAN OZ Trenčín
SK-2020-01100-606 Mŕtvy 24.06.2022 Martin Vandírek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01004-2658 Vyčerpaný 24.06.2022 Magdaléna Achbergerová Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-01810-393 Schopný letu 24.06.2022 Peter Vilček Nedostupné OZ Levice
SK-2020-02004-122 Schopný letu 24.06.2022 Attila Duba Oravec Ivan OZ Trnava
SK-2019-0461-468 Vyčerpaný 23.06.2022 Jiří Kopřiva Nedostupné Nedostupné
SK-2019-02903-491 Zranený 23.06.2022 Jacek Nedostupné OZ Orava
SK-2021-03301-428 Schopný letu 23.06.2022 Petr Přívora Nedostupné OZ Bytča
SK-2021-0111-946 Schopný letu 23.06.2022 Jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2020-03306-242 Vyčerpaný 23.06.2022 Ana Danišek Dušan OZ Bytča
HU-2020-R-204698 Schopný letu 23.06.2022 Alojz Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0603-351 Schopný letu 23.06.2022 Rastislav Vincenty Nedostupné OZ Trenčín
RO-2020-42867 Zranený 23.06.2022 Monika R Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-0504-315 Schopný letu 23.06.2022 Ivan Bakyta Nedostupné OZ Trnava
SK-2010-011P-43133 Mŕtvy 23.06.2022 Mézes Tomáš Nedostupné Nedostupné
SK-2021-GOLD-2000185 Schopný letu 23.06.2022 Marek Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01305-44 Zranený 23.06.2022 Petra Vypásková Zbín J + J OZ Považská Bystrica
SK-2022-0106-604 Zranený 23.06.2022 Beáta Harausová Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-01002-1634 Mŕtvy 23.06.2022 Kmec Ján Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-01503-283 Schopný letu 23.06.2022 BOHUS B Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2022-01503-262 Schopný letu 23.06.2022 BOHUS B Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
RO-2020-253135 Mŕtvy 23.06.2022 Karol Bauer Nedostupné OZ Trnava
SK-2020-044-1305 Zranený 23.06.2022 Petra Vypásková Nedostupné Nedostupné
SK-2019-02509-95 Schopný letu 23.06.2022 Eduard Novak Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-02406-616 Zranený 22.06.2022 Piotr Nedostupné OZ Košice
SK-2020-020301-79 Schopný letu 22.06.2022 Martin Hromják Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02003-1126 Vyčerpaný 22.06.2022 Peter Galschneider Nedostupné OZ Pezinok
SK-2020-M-55-4095 Vyčerpaný 22.06.2022 Miroslav Erlich Pavelka Patrik OZ Trnava
SK-2020-01307-901 Schopný letu 22.06.2022 kokta Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2020-0777-3190 Schopný letu 22.06.2022 Jaroslav Duda Sztahon Štefan OZ Gemer
SK-2020-01108-973 Schopný letu 22.06.2022 l kokta Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-0307-960 Vyčerpaný 22.06.2022 Stanislav Baloga Haraga Peter OZ Ružomberok
SK-2021-03207-3030 Schopný letu 22.06.2022 Jozef Kováč Ondrejka Ján OZ Brezno
SK-2019-0501-677 Vyčerpaný 22.06.2022 Martin Očenáš Inocent OZ Trnava
DV-2021-01479-240 Mŕtvy 22.06.2022 Dieter Sauer Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01610-1678 Vyčerpaný 22.06.2022 Cingel Michal Nedostupné OZ Čadca
DV-2021-09723-215 Mŕtvy 22.06.2022 Dieter Sauer Nedostupné Nedostupné
RO-2021-128668 Vyčerpaný 22.06.2022 Ingrida Lukacova Nedostupné OZ Trnava
SK-2020-0602-614 Schopný letu 22.06.2022 Petr Bublavý Pavol OZ Trenčín
CZ-2021-0274-165 Vyčerpaný 22.06.2022 Milan Ceconík Nedostupné Nedostupné
SK-2020-0609-1286 Vyčerpaný 22.06.2022 Katarina Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-02108-321 Mŕtvy 22.06.2022 Zsolt Balla Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2019-01401-1493 Vyčerpaný 21.06.2022 Bronislav Fučík Nedostupné OZ Žilina
SK-2019-01493-1401 Vyčerpaný 21.06.2022 Bronislav Fučík Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0235-2050 Zranený 21.06.2022 JOJO Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02504-203 Mŕtvy 21.06.2022 JOJO Ňachaj Jozef OZ Prešov
SK-2021-02503-226 Mŕtvy 21.06.2022 Katarína Glinská Novotný Gabriel OZ Prešov
SK-2019-0111-634 Vyčerpaný 21.06.2022 Matus Vrábel + Podmanický OZ Čadca
SK-2020-01286-609 Vyčerpaný 21.06.2022 Katarina Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0171-5250 Vyčerpaný 21.06.2022 jozef Majercik M+I+Morav. OZ Terchová
NL-2009-1675 Vyčerpaný 21.06.2022 Katarína Nedostupné OZ Trnava
CZ-2021-0284-783 Schopný letu 21.06.2022 tibor krastenics Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02505-88 Schopný letu 21.06.2022 Miroslav Nedostupné OZ Prešov
SK-2022-0508-2902 Schopný letu 21.06.2022 PETER VLČÁK Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-01009-1003 Schopný letu 21.06.2022 Ivan Nedostupné OZ Nitra
HU-2020-R-190650 Mŕtvy 21.06.2022 Grimek Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02302-148 Schopný letu 21.06.2022 striš Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2019-D-481891 Schopný letu 21.06.2022 Ján Házy Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02509-246 Schopný letu 21.06.2022 Šimon Magura Štefančík Štefan OZ Prešov
HU-2018-11-22756 Vyčerpaný 21.06.2022 Milan Ceconík Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01307-844 Vyčerpaný 21.06.2022 Milan Ceconík Macho Rudolf OZ Topoľčany
DV-2018-03708-289 Mŕtvy 21.06.2022 Guido Reichel Nedostupné Nedostupné
HU-2020-N-199513 Schopný letu 21.06.2022 Nikolas Miškovič Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-04543-132 Zranený 21.06.2022 Tierheim Krems Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0704-1101 Vyčerpaný 21.06.2022 Wirth Nedostupné OZ Komárno
SK-2021-0604-155 Schopný letu 21.06.2022 Hošek Jiří DZURÁK MARTIN OZ Trenčín
SK-2021-0301-989 Schopný letu 21.06.2022 Matej Gašpierik Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2022-02311-1437 Schopný letu 21.06.2022 Dušan Gezun Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
CZ-2021-031-326 Schopný letu 21.06.2022 Kamil Slíž Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02302-755 Schopný letu 20.06.2022 Mikunda Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
DV-2019-05515-33 Schopný letu 20.06.2022 Milan Pazúr Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02005-396 Schopný letu 20.06.2022 Ján Hesek Martin OZ Pezinok
SK-2019-02702-77 Vyčerpaný 20.06.2022 Jozef Brodziansky Ľubomír Lipták OZ Michalovce
SK-2021-0406-288 Vyčerpaný 20.06.2022 Marian Murarik Marian OZ Terchová
SK-2021-0989-301 Schopný letu 20.06.2022 Matej Gašpierik Nedostupné Nedostupné
HU-2019-43-6180 Mŕtvy 20.06.2022 Beata Vargová Nedostupné Nedostupné
SK-2020-03301-891 Schopný letu 20.06.2022 Juhas jozef Krizo Michal OZ Terchová
SK-2017-0402-999 Schopný letu 20.06.2022 Strnadel Roman Nedostupné OZ Terchová
RO-2020-120318 Zranený 20.06.2022 Patrik Ševčík Nedostupné OZ Trnava
SK-2020-HUNG-589537 Vyčerpaný 20.06.2022 Kristína Rothová Nedostupné Nedostupné
SK-2018-01201-375 Schopný letu 20.06.2022 Cajka Jindra Priehoda Ján+Ivana OZ Prievidza
SK-2020-02405-1059 Vyčerpaný 20.06.2022 Kmec Peter Jaroslav Bodonsky OZ Košice
SK-2020-01004-626 Schopný letu 20.06.2022 Ladislav Veselka Milan OZ Nitra
SK-2020-0626-1004 Schopný letu 20.06.2022 Ladislav Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0605-164 Mŕtvy 20.06.2022 Dohňanský František Nedostupné OZ Trenčín
SK-2022-02106-368 Schopný letu 20.06.2022 jOSEF Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2020-00226-13820 Zranený 20.06.2022 Lenka Jurčíková Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-0107-907 Schopný letu 20.06.2022 Štefan Nochta Nedostupné OZ Bratislava
SK-2020-02119-1896 Schopný letu 20.06.2022 Roman Herold Haviar Miroslav OZ Zvolen
HU-2020-R-213 Vyčerpaný 20.06.2022 Dagmar Görnerová Nedostupné Nedostupné
DV-2022-025-10972 Zranený 20.06.2022 THERON Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0706-247 Schopný letu 20.06.2022 Gregorics Lászlo Matlak Jan OZ Komárno
HU-2021-23-20644 Vyčerpaný 20.06.2022 Lenka Slaná Nedostupné Nedostupné
SK-2021-014-7 Schopný letu 19.06.2022 Ladislav Buris Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01007-672 Mŕtvy 19.06.2022 Róbert Kišš Prvák Gabriel, Ing. OZ Nitra
SK-2021-01002-586 Mŕtvy 19.06.2022 Ludmila Němečková Poliak Štefan OZ Nitra
SK-2021-0777-3381 Schopný letu 19.06.2022 Alojz Hrnčiar Miroslav OZ Ružomberok
SK-2018-0109-1039 Zranený 19.06.2022 Matúš Angleta Lebo Vojtech OZ Šurany
SK-2021-02105-350 Zranený 19.06.2022 Ivan Kováč Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-01107-28 Mŕtvy 19.06.2022 Zdenek Gašparík Vlado+Mariana OZ Topoľčany
SK-2020-01502-538 Vyčerpaný 19.06.2022 Jiří Uličný Macejko Rastislav OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2021-03506-364 Vyčerpaný 19.06.2022 Peter Hodermarský Nedostupné OZ Sabinov
CZ-2021-0187-241 Schopný letu 19.06.2022 Jacek Nedostupné Nedostupné
SK-2021-03402-486 Vyčerpaný 19.06.2022 Pepa Flídr Drugo Frantisek OZ Dubeň
SK-2021-0586-1002 Mŕtvy 19.06.2022 Ludmila Němečková Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01009-1271 Schopný letu 19.06.2022 Dohňanský František Čermák Vojtech OZ Nitra
SK-2020-01702-818 Schopný letu 19.06.2022 Michael Mitteregger Jeťko Bohumír OZ Martin
RO-2019-659104 Schopný letu 19.06.2022 PETER Nedostupné OZ Trnava
RO-2021-1255504 Schopný letu 19.06.2022 Lucia Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-02702-9970 Schopný letu 19.06.2022 Ján Gaľa Nedostupné OZ Michalovce
SK-2020-0818-1702 Schopný letu 19.06.2022 Michael Mitteregger Nedostupné Nedostupné
HU-2020-BENZINGLIV-8 Schopný letu 19.06.2022 Agneša Fukoova Nedostupné Nedostupné
SK-2010-01810-96 Schopný letu 19.06.2022 Eva Gondarova Nedostupné OZ Levice
PL-2022-026-4060 Vyčerpaný 19.06.2022 Pavoll Dlugoš Nedostupné Nedostupné
DV-2021-09114-557 Schopný letu 19.06.2022 Marek Jarecky Nedostupné Nedostupné
DV-2014-0337-9456 Schopný letu 19.06.2022 Kocak Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0111-351 Schopný letu 19.06.2022 Ján Nedostupné Nedostupné
SK-2010-096-1810 Schopný letu 19.06.2022 Eva Gondarova Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01106-881 Schopný letu 19.06.2022 Ján Nedostupné OZ Topoľčany
PL-2019-023516-487 Schopný letu 19.06.2022 Blasczyk Nedostupné Nedostupné
PL-2019-0487-3516 Schopný letu 19.06.2022 Blasczyk Nedostupné Nedostupné
ŠK-2021-02703-420 Vyčerpaný 19.06.2022 Miroslav Moško Jozef Kalanin OZ Michalovce
SK-2018-02306-853 Schopný letu 19.06.2022 Jiří Pilař Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-01302-1834 Schopný letu 19.06.2022 milan Nedostupné OZ Považská Bystrica
PL-2021-0489-5902 Schopný letu 19.06.2022 Trott Martina Nedostupné Nedostupné
SK-2020-0102-61 Zranený 19.06.2022 Ágoston Viglidán Ševečka Ján OZ Trnava
SK-2020-020-61 Zranený 19.06.2022 Ágoston Viglidán Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0366-9059 Schopný letu 19.06.2022 Pavol Dlugoš Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02804-139 Mŕtvy 19.06.2022 Martin Lizoň Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2020-M-55-55 Schopný letu 19.06.2022 machaj Kadaš Peter OZ Čadca
SK-2021-0605-288 Schopný letu 18.06.2022 attila herrczeg KOVÁČ LADISLAV OZ Trenčín
SK-2018-01909-913 Schopný letu 18.06.2022 PETER Nedostupné OZ Zvolen
RO-2019-533837 Vyčerpaný 18.06.2022 Vladimír Vernarský Nedostupné OZ Trnava
NL-2022-8163901 Vyčerpaný 18.06.2022 Angelika Nedostupné OZ Trnava
SK-2019-01001-1983 Schopný letu 18.06.2022 Dohňanský František Kiko Peter, Mgr. OZ Nitra
SK-2021-0110-444 Schopný letu 18.06.2022 marian Peter Matúšek OZ Bratislava
SK-2020-02901-1095 Schopný letu 18.06.2022 Jan Michalčík Vladimír OZ Orava
SK-2021-0701-50 Vyčerpaný 18.06.2022 Mgr.Veronika Rabekova Domotor Ján OZ Komárno
SK-2020-01107-93 Mŕtvy 18.06.2022 Robert Szuścik Gašparík Vlado+Mariana OZ Topoľčany
SK-2021-02119-811 Schopný letu 18.06.2022 Jiří Pruška Nedostupné OZ Rimavská Sobota
RO-2021-1070806 Vyčerpaný 18.06.2022 Renata Mitrova Nedostupné OZ Trnava
RO-2021-785286 Schopný letu 18.06.2022 Attila Nedostupné OZ Trnava
SK-2018-01906-1638 Schopný letu 18.06.2022 Attila Nedostupné OZ Zvolen
SK-2020-0107-376 Zranený 18.06.2022 Roman Rogner Ševečka Ján OZ Trnava
SK-2022-01009-662 Vyčerpaný 18.06.2022 Katarína Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-03101-140 Mŕtvy 18.06.2022 Iveta Hojzáková Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2021-0811-2119 Schopný letu 18.06.2022 Jiří Pruška Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0802-120 Zranený 18.06.2022 Jacek Nedostupné OZ Spiš
HU-2021-D-626448 Vyčerpaný 18.06.2022 Daniela Nedostupné Nedostupné
HU-2021-D-626488 Vyčerpaný 18.06.2022 Daniela Nedostupné Nedostupné
CZ-2020-0249-2280 Schopný letu 18.06.2022 Štefan Nochta Nedostupné Nedostupné
HU-2020-27-77168 Schopný letu 18.06.2022 Murarik Marian Nedostupné Nedostupné
PL-2020-0232-2908 Schopný letu 18.06.2022 Murarik Marian Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-0191-647 Mŕtvy 18.06.2022 Robert Szuścik Nedostupné Nedostupné
SK-2020-093-1107 Mŕtvy 18.06.2022 Robert Szuścik Nedostupné Nedostupné
SK-2019-01002-603 Vyčerpaný 18.06.2022 Andrej Džubek Nedostupné OZ Nitra
SK-2021-03209-121 Schopný letu 18.06.2022 RZ Nedostupné OZ Brezno
SK-2021-050-701 Vyčerpaný 18.06.2022 Mgr.Veronika Rabekova Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0511-189 Zranený 18.06.2022 Pavel Krivsky Šebo Pavol OZ Trnava
RO-2020-42867 Vyčerpaný 18.06.2022 Monika Račeková Nedostupné OZ Trnava
HU-2022-D-701819 Zranený 18.06.2022 Blahó Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01702-513 Schopný letu 18.06.2022 Andrej Jeťko Bohumír OZ Martin
SK-2021-0602-429 Zranený 18.06.2022 Alena Bartošková Nedostupné OZ Trenčín
SK-2020-0307-655 Schopný letu 18.06.2022 Mato Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2020-037-655 Schopný letu 18.06.2022 Mato Nedostupné Nedostupné
SK-2019-0902-872 Vyčerpaný 18.06.2022 P. Vetter Jozef OZ Šurany
SK-2021-0501-930 Vyčerpaný 18.06.2022 Marek Vrobel Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-0999-3141 Schopný letu 18.06.2022 Růžička Nedostupné Nedostupné
RO-2021-129696 Schopný letu 18.06.2022 Pavol Gomola Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-0607-220 Schopný letu 18.06.2022 Ján Filický Nedostupné OZ Trenčín
SK-2016-02603-275 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Podhajecký Ján Ing. OZ Bardejov
SK-2018-02602-751 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Hudák Jozef OZ Bardejov
SK-2020-02509-72 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Prešov
SK-2020-03205-286 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02507-229 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Čech Ľuboslav OZ Spiš
SK-2021-0802-818 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Ing.Fábian Vladimír OZ Spiš
SK-2021-02702-712 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Michalovce
SK-2021-03604-670 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Icso Peter OZ Gemer
SK-2021-02311-452 Mŕtvy 18.06.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-0429-602 Zranený 18.06.2022 Alena Bartošková Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0706-809 Mŕtvy 18.06.2022 Kamila Šišáková Tomášková Vanko František ml. OZ Šurany
SK-2022-02103-4 Schopný letu 18.06.2022 Mišo Nedostupné OZ Rimavská Sobota
PL-2002-0382-4035 Schopný letu 18.06.2022 Ľubomír Chuděj Nedostupné Nedostupné
SK-2019-02704-86 Schopný letu 17.06.2022 Silvia Gerecova Vladimír Štefanko OZ Michalovce
SK-2021-0702-72 Schopný letu 17.06.2022 štefan Jaška Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-02704-19 Schopný letu 17.06.2022 Silvia Gerecova Nedostupné OZ Michalovce
CZ-2021-014-5 Schopný letu 17.06.2022 Peter Mikušiak Nedostupné Nedostupné
RO-2021-231325 Schopný letu 17.06.2022 Igor Malko Nedostupné OZ Trnava
PL-2020-0367-1191 Zranený 17.06.2022 Böhme Nedostupné Nedostupné
SK-2011-03202-933 Schopný letu 17.06.2022 PETER Nedostupné OZ Brezno
SK-2021-03305-568 Zranený 17.06.2022 Jaroslava Mikešová Nedostupné OZ Bytča
SK-2021-0568-3305 Zranený 17.06.2022 Jaroslava Mikešová Nedostupné Nedostupné
CZ-2019-065-103 Mŕtvy 17.06.2022 Haberl Franz Nedostupné Nedostupné
RO-2021-272648 Schopný letu 17.06.2022 Peter Nedostupné OZ Trnava
SK-2018-02005-313 Schopný letu 17.06.2022 Štefan Nochta Ondriska D + M OZ Pezinok
SK-2021-03605-21 Schopný letu 17.06.2022 Jiří Hradil Nedostupné OZ Gemer
SK-2021-0603-1094 Vyčerpaný 17.06.2022 Roman Svoboda Nedostupné OZ Trenčín
CZ-2020-0300-686 Zranený 17.06.2022 Imrich Magoci Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0802-226 Schopný letu 16.06.2022 Jana Ludvigova Nedostupné OZ Spiš
SK-2020-MARATON-55 Vyčerpaný 16.06.2022 machaj Nedostupné Nedostupné
CZ-2021-0292-205 Schopný letu 16.06.2022 PETER Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0603-320 Schopný letu 16.06.2022 Ladislav Pavlíček RACLAVSKÝ MAR. MVDr. OZ Trenčín
SK-2021-0777-1282 Schopný letu 16.06.2022 Pavol Nedostupné Nedostupné
RO-2021-258594 Schopný letu 16.06.2022 Lukáš Pravda Nedostupné OZ Trnava
SK-1999-015-345 Mŕtvy 16.06.2022 Šimoník Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0303-181 Schopný letu 16.06.2022 Jana Kureková Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2020-01102-1546 Schopný letu 16.06.2022 Milan Pšenek Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2021-0404-541 Vyčerpaný 16.06.2022 Michal Michalek Nedostupné OZ Terchová
CZ-2019-0271-196 Vyčerpaný 16.06.2022 machaj Nedostupné Nedostupné
SK-2020-M-55-55 Vyčerpaný 16.06.2022 Machaj Kadaš Peter OZ Čadca
SK-2019-01302-1018 Mŕtvy 16.06.2022 Jozef Kuchárik Mahut Ladislav OZ Považská Bystrica
PL-2020-015-8092 Vyčerpaný 16.06.2022 Leopold šimčík Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0201-3795 Schopný letu 16.06.2022 Božena Balášová Nedostupné OZ Senica
SK-2021-0611-77 Vyčerpaný 16.06.2022 Ľudovít Suran Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-02903-927 Schopný letu 16.06.2022 Jozef kováč Michalčík Vladimír OZ Orava
SK-2016-01407-466 Schopný letu 16.06.2022 Václav Kuzník Ing.Kováč Miroslav OZ Žilina
SK-2019-0105-787 Schopný letu 16.06.2022 Leopold šimčík Nedostupné OZ Bratislava
RO-2021-1030502 Schopný letu 16.06.2022 Andrea Nedostupné OZ Trnava
RO-2021-1030512 Schopný letu 16.06.2022 Andrea Nedostupné OZ Trnava
AK-2021-0501-670 Vyčerpaný 16.06.2022 Milan Nedostupné OZ Trnava
SK-2018-03795-201 Schopný letu 15.06.2022 Božena Balášová Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01305-1149 Zranený 15.06.2022 Iveta Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2022-01205-324 Vyčerpaný 15.06.2022 Ľubica Mlčochova Nedostupné OZ Prievidza
CZ-2020-0324-12 Zranený 15.06.2022 Andrea Fodorovà Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0701-1797 Vyčerpaný 15.06.2022 Vass Gábor Nedostupné OZ Komárno
CZ-2021-0323-449 Schopný letu 15.06.2022 BOHUS B Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01406-682 Schopný letu 15.06.2022 BOHUS B Nedostupné OZ Žilina
SK-2021-02708-895 Schopný letu 15.06.2022 Jozef Gallovič Jozef Mičko OZ Michalovce
DV-2020-03043-116 Schopný letu 15.06.2022 Bronislava Grešková Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0324-1205 Vyčerpaný 15.06.2022 Ľubica Mlčochova Nedostupné Nedostupné
RO-2019-511344 Vyčerpaný 15.06.2022 Beata Vargová Nedostupné OZ Trnava
SK-2021-01350-1149 Zranený 15.06.2022 Iveta Nedostupné Nedostupné
SK-2021-01149-1305 Zranený 15.06.2022 Iveta Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02804-452 Schopný letu 15.06.2022 Taňa Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2021-0603-1164 Vyčerpaný 15.06.2022 Jiří Uličný Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-0604-258 Vyčerpaný 15.06.2022 Barbora Špačková Nedostupné OZ Trenčín
SK-2021-0258-604 Vyčerpaný 15.06.2022 Barbora Špačková Nedostupné Nedostupné
SK-2021-M-55-3124 Vyčerpaný 15.06.2022 Ludo Nedostupné Nedostupné
RO-2021-201895 Vyčerpaný 15.06.2022 Jakub Nedostupné OZ Trnava