Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
AL-2019-FCI-10793 Zranený 08.10.2021 Jordi Nedostupné Nedostupné
FR-2021-176502 Mŕtvy 27.06.2021 Alison Nedostupné Nedostupné
AL-2020-2000099-9403 Vyčerpaný 27.06.2021 . Nedostupné Nedostupné
NL-2019-1658165 Mŕtvy 11.06.2021 Nele Nedostupné Nedostupné
AL-2020-FCI-22920 Schopný letu 09.06.2021 Ivica Kardoš Nedostupné Nedostupné
ALB-2019-FCI-11369 Zranený 25.05.2021 Petad Šimunović Nedostupné Nedostupné
ALB-2019-FCI-995 Vyčerpaný 11.05.2021 Melba Nedostupné Nedostupné
ALBANIA-2019-FCI-2540 Vyčerpaný 11.05.2021 Melba Nedostupné Nedostupné
ALBANIA-2019-05019-2174 Schopný letu 04.05.2021 Anamarija tolj Nedostupné Nedostupné
AL-2016-PET-1078254 Schopný letu 28.12.2020 Rodi vasi Nedostupné Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës
AL-2015-PET-1063016 Schopný letu 28.12.2020 Rodi vasi Rodi Vasi Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës
AL-2020-ALBANIA-2448 Schopný letu 21.11.2020 Manuela Martinelli Nedostupné Nedostupné
TR-2020-NA-179802 Schopný letu 28.08.2020 Sezgin Ayan Nedostupné Nedostupné
SK-2020-039-1503 Vyčerpaný 14.08.2020 Maroš Molnár Nedostupné Nedostupné
AL-2019-FCI-13246 Schopný letu 13.08.2020 Ola Nedostupné Nedostupné
NL-2019-901046 Schopný letu 11.08.2020 Ergin Bulla Ergin Bulla Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës
NL-2019-901045 Schopný letu 11.08.2020 Ergin Bulla Ergin Bulla Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës
AL-2019-FCP-716 Vyčerpaný 24.01.2020 Denis Veliu Nedostupné Nedostupné
AL-2015-FIERI-1063123 Schopný letu 24.06.2019 Adem&Ergin Nedostupné Nedostupné
AL-2017-VLOR-1054 Schopný letu 14.06.2019 Kleandi Lamçe Landi Dushi Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës
HU-2018-+-36 Vyčerpaný 07.06.2019 Alexandra Vrabcová Nedostupné Nedostupné
ES-2018-44824 Schopný letu 03.06.2019 Mehdi Tantan Nedostupné Nedostupné
ALBANIA-2012-1397-4825 Schopný letu 28.04.2019 Dino Nedostupné Nedostupné