Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
NZ-2020-KCRPC-179 Schopný letu 27/07/2021 Krista Yuen Nedostupné Central Districts Combine
NZ-2018-H-152 Schopný letu 18/01/2021 Keith Page Nedostupné Nedostupné
NZ-2019-HARD-9090 Vyčerpaný 13/12/2020 Naomi Ashforth Nedostupné Nedostupné
GB-2018-008-3952 Zranený 02/12/2020 Joe Daley Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-300580 Schopný letu 03/07/2020 06202990417 Nedostupné Nedostupné
NL-2015-440096 Schopný letu 21/06/2020 Miháci József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-12-56834 Vyčerpaný 25/05/2020 Szecskó Csaba Nedostupné Nedostupné
AUSZTRIA-2016-104-132 Schopný letu 08/12/2018 Nemeth Laszló Nedostupné Nedostupné