Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
TH-2020-765497 Zranený 31.03.2024 GILDO ANDRE MATIAS Nedostupné Nedostupné
TH-2023-22337 Vyčerpaný 20.09.2023 Supaluk Nedostupné Nedostupné
FR-2021-114838 Vyčerpaný 23.07.2023 Jan Scheirs Nedostupné Nedostupné
THAILAND-2022-HFT-219 Vyčerpaný 26.06.2023 Denis Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-0285-3130 Schopný letu 05.09.2022 Alexander Lehocky Nedostupné Nedostupné
PL-2022-017-2140 Schopný letu 05.09.2022 Alexander Lehocky Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-0112-2562 Vyčerpaný 17.08.2022 Szafian Zsolt Nedostupné Nedostupné
TH-2022-0112-2562 Vyčerpaný 17.08.2022 Szafian Zsolt Nedostupné Nedostupné
TH-2019-339053 Zranený 21.07.2021 Jack Pearson Nedostupné Nedostupné
TH-2019-RPIA-38848 Zranený 16.05.2020 DANIEL GARNIRON Nedostupné Nedostupné
RO-2015-310219 Vyčerpaný 05.04.2020 iacoban Mihai Cristian Nedostupné Nedostupné
AU-2018-602-597 Schopný letu 05.04.2020 iacoban Mihai Cristian Nedostupné Nedostupné
AU-2018-602-580 Schopný letu 05.04.2020 iacoban Mihai Cristian Nedostupné Nedostupné
TH-2018-THAILAND-47767 Vyčerpaný 25.04.2019 Manuela Ollivier Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-849 Mŕtvy 10.03.2019 H Nedostupné Nedostupné