Zgłoś zgubionego gołębia* Wymagane jest co najmniej jedno pole kontaktowe

Powinieneś znaleźć 3 lub 4 części danych na obrączce gołębia (w zależności od kraju). Każdy gołąb posiada unikalną kombinację danych na obrączce.

 1. Kod kraju: zazwyczaj 2 lub więcej znaków opisują kraj pochodzenia. Np.: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 lub 4 cyfry określają rok urodzenia gołębia. Przykłady: 02, 10, 14 lub 2002, 2010, 2014...
 3. Organizacja (opcjonalnie): używany tylko przez niektóre federacje (słowacką, czeską, węgierską, niemiecką...). Kod organizacji zwykle zaczyna się od zera. Nie należy go mieszać z numerem obrączki. Przykłady: 0107, 0400, 03779... Czasami może to być specjalny ciąg znaków, np. DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP.
 4. Numer obrączki: wartość numeryczna, unikalna dla serii obrączek. Przykłady: 12, 397, 12556...

Zgłaszając zagubionego gołębia, należy zawsze stosować tę szczególną kolejność. Dane można oddzielać spacją, myślnikiem, przecinkiem, dwukropkiem lub średnikiem...

Przykłady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Międzynarodowe narzędzia do zgłaszania zaginionych gołębi

Lista zgłoszonych gołębi

Filter

Numer opaski Kondycja gołębia Data Zgłoszony przez Hodowca Organizacja Szczegóły
TAIWAN-2021-032-469 Martwy 04/22/2024 José Niedostępne Niedostępne
NL-2024-223803 Martwy 04/22/2024 Joe Niedostępne NWC
AU-2023-SOC-932 Wyczerpany 04/21/2024 Laetitia Loubser Niedostępne Niedostępne
CHN-2019-314610 Martwy 04/19/2024 Gator Niedostępne NWC
FR-2020-262081 Zdolny do lotu 04/19/2024 Christina Niedostępne NWC
NL-2023-9343299 Wyczerpany 04/18/2024 Catana Mihai Niedostępne NWC
ES-2023-281900 Martwy 04/17/2024 Joan Niedostępne NWC
CHN-2021-353590 Martwy 04/17/2024 Константин Niedostępne NWC
NL-2023-82931 Kontuzjowany 04/16/2024 Елена Niedostępne NWC
IF-2024-1336 Zdolny do lotu 04/16/2024 George Mutch Niedostępne NWC
NL-2023-132802 Wyczerpany 04/15/2024 Людмила Niedostępne NWC
AU-2022-PURGRAIN-112 Zdolny do lotu 04/15/2024 Lawrence Hofstad Niedostępne Niedostępne
AU-2020-AA-13984 Zdolny do lotu 04/14/2024 Reese Niedostępne Niedostępne
CHN-2020-827219 Zdolny do lotu 04/14/2024 Артем Niedostępne NWC
AU-2023-NA-1398 Wyczerpany 04/13/2024 Tammy Niedostępne Niedostępne
AU-2015-DUTCH-217 Wyczerpany 04/12/2024 Dylan Roper Niedostępne Niedostępne
IF-2022-RUS-3761 Zdolny do lotu 04/12/2024 ЮлияГ Niedostępne Niedostępne
PORTUGAL-2022-217603-603 Zdolny do lotu 04/11/2024 Sandra Niedostępne Niedostępne
AU-2021-ARPU-33201 Zdolny do lotu 04/10/2024 Topanga L Niedostępne Niedostępne
EE-2022-D7-720 Zdolny do lotu 04/09/2024 Andrea Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-14261 Wyczerpany 04/09/2024 isabel aguilar Niedostępne Niedostępne
RUS-2023-SRSG-8866 Martwy 04/09/2024 Александр Niedostępne Niedostępne
HU-2022-30-53406 Zdolny do lotu 04/02/2024 József Niedostępne Niedostępne
RUS-2021-EE-1151 Zdolny do lotu 04/02/2024 Osmany Véliz Hernández Niedostępne Niedostępne
AU-2023-AA-8200 Zdolny do lotu 04/01/2024 Alan Niedostępne Niedostępne
RUS-2021-011-51 Zdolny do lotu 04/01/2024 Osmany Véliz Hernández Niedostępne Niedostępne
TAIWAN-2023-032-871 Martwy 04/01/2024 Osmany Véliz Hernández Niedostępne Niedostępne
GB-2023-9038 Zdolny do lotu 04/01/2024 Osmany Véliz Hernández Niedostępne NWC
CHN-2024-518743 Kontuzjowany 03/31/2024 Nicole Niedostępne NWC
AU-2024-FVC-1120 Kontuzjowany 03/30/2024 Marisol Mendoza Niedostępne Niedostępne
CHN-2021-565876 Martwy 03/30/2024 Brent barre Niedostępne NWC
AU-2024-ARPU-2143 Zdolny do lotu 03/26/2024 Nicolás cortes Niedostępne Niedostępne
RUS-2020-ШШ-242 Martwy 03/25/2024 Екатерина Зотова Niedostępne Niedostępne
MALTA-2024-19-3457 Kontuzjowany 03/25/2024 Emanuel Agius Niedostępne Niedostępne
AU-2023-WWC-256 Zdolny do lotu 03/24/2024 Adam Fain Niedostępne Texas Center
CHN-2022-133969 Zdolny do lotu 03/24/2024 Arlette Camarena Niedostępne NWC
AU-2020-ARPU-1934 Wyczerpany 03/24/2024 jon Niedostępne Niedostępne
PT-2023-3251938 Wyczerpany 03/23/2024 Miguel Carvalho Niedostępne NWC
IF-2024-PAOF-1120 Kontuzjowany 03/21/2024 Burhan Arvuz Niedostępne Niedostępne
IF-2024-1120 Kontuzjowany 03/21/2024 Burhan Arvuz Niedostępne NWC
AU-2022-ARPU-6554 Zdolny do lotu 03/21/2024 Heather Barr Niedostępne Niedostępne
AU-2022-ARPU-2037 Wyczerpany 03/19/2024 Sergio Niedostępne Niedostępne
BM-2021-NPA-590 Wyczerpany 03/15/2024 Sam Axten Niedostępne Niedostępne
RUS-2023-SRSG-32439 Martwy 03/14/2024 Станислав Дорофеев Niedostępne Niedostępne
BELG-2023-53234 Kontuzjowany 03/09/2024 Jose Paulino Niedostępne NWC
AU-2023-ARPU-3234 Kontuzjowany 03/07/2024 Richard Gonzalez Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-36732 Zdolny do lotu 03/06/2024 Alejandra Niedostępne Niedostępne
AU-2023-EVV-80 Zdolny do lotu 03/04/2024 Advent Vet. Services Niedostępne Niedostępne
AU-2023-BRFT-938 Wyczerpany 03/03/2024 Kerry murray Niedostępne Niedostępne
PT-2023-3000984 Wyczerpany 03/02/2024 Ricardo Niedostępne NWC
GB-2022-00-191036 Zdolny do lotu 03/01/2024 Artur Korol Niedostępne Niedostępne
CHN-2019-32 Zdolny do lotu 02/28/2024 POLARIS LOFT Niedostępne NWC
IF-2023-1179 Wyczerpany 02/26/2024 Madison Ranney Niedostępne NWC
CHN-2022-513232 Wyczerpany 02/25/2024 den Boer Niedostępne NWC
FR-2021-14565 Zdolny do lotu 02/25/2024 СЕРГЕЙ Niedostępne NWC
AU-2018-DEN-867 Wyczerpany 02/24/2024 Karol Morgan Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ER-914 Wyczerpany 02/23/2024 Jose Ruiz Niedostępne Niedostępne
ME-2023-FM-36429 Wyczerpany 02/22/2024 Rosa Mendez Niedostępne Niedostępne
GB-2020-00-1015729 Zdolny do lotu 02/22/2024 Patricia Edwards Niedostępne Niedostępne
CU-2022-842 Zdolny do lotu 02/22/2024 Dale garrison Niedostępne NWC
AU-2023-JEDDS-1342 Martwy 02/21/2024 William G Smith Niedostępne Niedostępne
MALTA-2023-10-2609 Zdolny do lotu 02/20/2024 Александр Якименко Niedostępne Niedostępne
AU-2023-RPC-77 Martwy 02/14/2024 BRENDA TURRENTINE Niedostępne Niedostępne
AU-2021-ARPU-1333 Zdolny do lotu 02/11/2024 Valerie Niedostępne Niedostępne
AU-2023-FYOS-33098 Wyczerpany 02/09/2024 Annalese Jeske Niedostępne Niedostępne
HU-2023-01-15782 Zdolny do lotu 02/08/2024 Csorba Janos Niedostępne Niedostępne
AU-2023-UCPR-861 Wyczerpany 02/07/2024 Miguel Rosario Sanjurjo Niedostępne Niedostępne
IF-2023-189193 Kontuzjowany 02/05/2024 Luis Dennovan Niedostępne NWC
+27-2023-SLIM-681 Wyczerpany 02/04/2024 Armand Niedostępne Niedostępne
AU-2020-WWC-36 Wyczerpany 01/24/2024 Kenneth J Rockefeller Niedostępne Texas Center
DV-2019-09538-436 Kontuzjowany 01/21/2024 Alexander Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-172998 Kontuzjowany 01/20/2024 Kiara Rodgers Niedostępne NWC
HU-2023-D-777110 Kontuzjowany 01/10/2024 HORVÁTH GYÖRGY Niedostępne Niedostępne
AU-2021-JEDDS-47242 Wyczerpany 01/04/2024 Lesli Watkins Niedostępne Niedostępne
FR-2020-201934 Wyczerpany 01/02/2024 Надежда Niedostępne NWC
NL-2023-197815 Wyczerpany 01/01/2024 Bruno Sanched Niedostępne NWC
NL-2013-1725996 Zdolny do lotu 12/30/2023 Neil Beetham Niedostępne NWC
GB-2022-00-39104 Kontuzjowany 12/30/2023 Владимир Niedostępne Niedostępne
AU-2010-AA-13677 Wyczerpany 12/28/2023 VERONICA Niedostępne Niedostępne
CHN-2019-32 Zdolny do lotu 12/28/2023 Bevelyn Cabasug Niedostępne NWC
IF-2023-319209 Zdolny do lotu 12/27/2023 Malynda Custer Niedostępne NWC
HKPA-2021-OOO-1293119 Zdolny do lotu 12/25/2023 Владимир Александрович Зимарин Niedostępne Niedostępne
AU-2017-JEDDS-29558 Zdolny do lotu 12/20/2023 kevin macias Niedostępne Niedostępne
IF-2022-472 Zdolny do lotu 12/19/2023 Kelly Niedostępne NWC
FR-2023-316619 Martwy 12/18/2023 Евхимик Антон Валерьевич Niedostępne NWC
NPA-2010-D-2700 Wyczerpany 12/17/2023 Michelle Lee Hafke Niedostępne Niedostępne
IF-1992-2014 Kontuzjowany 12/16/2023 Stephanie Cain Niedostępne NWC
AU-2020-JEDDS-39733 Martwy 12/16/2023 Bernard Johnston Niedostępne Niedostępne
RUS-2023-SRSG-14946 Kontuzjowany 12/14/2023 Aigul Niedostępne Niedostępne
CHN-2021-115935 Zdolny do lotu 12/12/2023 kishan Niedostępne NWC
BELG-2023-107746 Zdolny do lotu 12/12/2023 Дина Niedostępne NWC
RUS-2019-EE-982 Wyczerpany 12/10/2023 Людмила Niedostępne Niedostępne
AU-2023-FM-101 Kontuzjowany 12/10/2023 Dan stamper Niedostępne Niedostępne
CHN-2021-115935 Zdolny do lotu 12/09/2023 spyro Niedostępne NWC
MEX-2023-FMC-24395 Zdolny do lotu 12/08/2023 Leidy Crescencio Mercado Niedostępne Niedostępne
IF-2023-8510 Martwy 12/06/2023 Albert Baker Niedostępne NWC
AU-2023-FM-101 Zdolny do lotu 11/29/2023 Jessica Nichols Niedostępne Niedostępne
IF-2023-17093 Wyczerpany 11/28/2023 Angeles Del Carmen Niedostępne NWC
RI-2023-AU-1608 Zdolny do lotu 11/28/2023 Kamal Niedostępne Niedostępne
SC-2023-AU-1324 Zdolny do lotu 11/28/2023 Kamal Niedostępne Niedostępne
RI-2023-IF-1608 Zdolny do lotu 11/28/2023 Kamal Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-52860 Wyczerpany 11/27/2023 Joe Morgan Niedostępne Niedostępne
BY-2022-0000-3282 Kontuzjowany 11/26/2023 Юлія Niedostępne Niedostępne
CHN-2021-32 Zdolny do lotu 11/25/2023 Luca Ramirez Niedostępne NWC
AU-2023-COM-3463 Kontuzjowany 11/25/2023 Inessa Burnell Niedostępne Niedostępne
IF-2011-12764 Martwy 11/23/2023 Маргарита Niedostępne NWC
NPA-2022-CG-1969 Wyczerpany 11/22/2023 Virginia Albrecht Niedostępne Niedostępne
PL-2023-044-988 Kontuzjowany 11/21/2023 Ewelina Niedostępne Niedostępne
IF-2021-177 Zdolny do lotu 11/21/2023 Ashley Ford Niedostępne NWC
FR-2023-421282 Zdolny do lotu 11/20/2023 Нурмухаммед Niedostępne NWC
IF-2023-54499 Wyczerpany 11/15/2023 jose salvado Niedostępne NWC
IF-2023-RUS-4613 Zdolny do lotu 11/14/2023 Юлия Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-5955 Martwy 11/14/2023 Kirt Niedostępne Niedostępne
FR-2023-465448 Zdolny do lotu 11/12/2023 Лиджи Оконов Niedostępne NWC
RUS-2022-SRSG-54572 Martwy 11/07/2023 Roma Niedostępne Niedostępne
AU-2016-ARPU-86717 Martwy 11/06/2023 Greg B Niedostępne Niedostępne
US-2022-GM-712 Zdolny do lotu 11/03/2023 Setara Ebadi Niedostępne Niedostępne
AU-2021-ARPU-51191 Wyczerpany 11/03/2023 Tara Colon Niedostępne Niedostępne
US-2023-ARPU-7091 Wyczerpany 11/02/2023 Patty Szala Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-19747 Zdolny do lotu 10/30/2023 Kim R Niedostępne Niedostępne
IF-2023-CLASSIC-3176 Martwy 10/30/2023 Kamal Niedostępne Niedostępne
AU-2023-SAZF-633 Zdolny do lotu 10/29/2023 Brittany Niedostępne Niedostępne
IF-2023-AU-1108 Zdolny do lotu 10/29/2023 Maria Niedostępne Niedostępne
IF-2022-1248 Zdolny do lotu 10/28/2023 Víctor Niedostępne NWC
AU-2023-GSC-1126 Zdolny do lotu 10/28/2023 Catricia Vandercreek Niedostępne Niedostępne
AU-2022-PSF-270 Kontuzjowany 10/27/2023 Diana Keller Niedostępne Niedostępne
CHN-2019-1053426 Zdolny do lotu 10/27/2023 rouzi Niedostępne NWC
AU-2022-ARPU-4131 Zdolny do lotu 10/26/2023 Rigo Mejia Niedostępne Niedostępne
RUS-2022-EE-20864 Wyczerpany 10/26/2023 Ольга Niedostępne Niedostępne
URC-2008-22-3461 Zdolny do lotu 10/25/2023 Katherine Ethen Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-1799 Zdolny do lotu 10/24/2023 Melissa Guinness Niedostępne Niedostępne
IQ-2023-110824 Zdolny do lotu 10/24/2023 Stephanie Niedostępne NWC
AU-2023-AA-14478 Wyczerpany 10/23/2023 Erika McKay Niedostępne Niedostępne
ARPU-2023-AU-2351 Zdolny do lotu 10/23/2023 Настя Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-2351 Kontuzjowany 10/23/2023 Настя Niedostępne Niedostępne
AU-2023-FOYS-9308 Kontuzjowany 10/22/2023 Steve Snell Niedostępne Niedostępne
IF-2021-1221786 Wyczerpany 10/22/2023 Евгения Эдуардовна Кострикина Niedostępne NWC
BELG-2023-189645 Kontuzjowany 10/22/2023 Animal Shelter Employee Niedostępne NWC
IF-2023-393487 Martwy 10/21/2023 Dmitrij Niedostępne NWC
AU-2023-CHN-32 Kontuzjowany 10/20/2023 Marilea Hussain Niedostępne Niedostępne
AU-2017-JEDDS-29904 Kontuzjowany 10/19/2023 Michelle Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-44633 Zdolny do lotu 10/18/2023 Katie Niedostępne Niedostępne
ME-2021-FMC-158883 Zdolny do lotu 10/16/2023 Victoria Niedostępne Niedostępne
DV-2023-0479-5587 Zdolny do lotu 10/15/2023 Олег Niedostępne Niedostępne
USA-2023-AURP-18594 Martwy 10/12/2023 Andrea Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ESM-37 Martwy 10/12/2023 Janna Niedostępne Niedostępne
FR-2023-505720 Wyczerpany 10/12/2023 Александра Niedostępne NWC
RUS-2020-02-893 Zdolny do lotu 10/12/2023 Лиля Niedostępne Niedostępne
BELG-2022-110736 Wyczerpany 10/12/2023 George Szuhay Niedostępne NWC
IF-2023-17445 Wyczerpany 10/11/2023 RONALDO AGUILAR ROMAN Niedostępne NWC
IF-2023-LCM-1037 Zdolny do lotu 10/10/2023 connor JOHN COSGROVE - PURPLE MARTIN LOFT Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2023-1037 Zdolny do lotu 10/10/2023 connor Niedostępne NWC
GDL-2023-3317-903 Zdolny do lotu 10/10/2023 Jose angel Hinojosa lopez Niedostępne Niedostępne
MEX-2021-FMC-201344 Kontuzjowany 10/08/2023 Tori Saunders Niedostępne Niedostępne
IF-2023-LPC-1832 Zdolny do lotu 10/07/2023 Luis Lopez Niedostępne Niedostępne
IF-2023-AU-2524 Zdolny do lotu 10/06/2023 Jonathan Greene Niedostępne Niedostępne
IF-2021-46312 Wyczerpany 10/06/2023 Ксения Niedostępne NWC
IF-2021-43216 Wyczerpany 10/06/2023 Ксения Niedostępne NWC
IF-2021-46321 Wyczerpany 10/06/2023 Ксения Niedostępne NWC
AU-2023-JCS-315 Wyczerpany 10/05/2023 Nicole majer Niedostępne Niedostępne
UA-2020-#-118 Kontuzjowany 10/03/2023 Margaret rybinski Niedostępne Niedostępne
AU-2023-CVR-5992 Kontuzjowany 10/03/2023 Cazenovia Animal Hospital Niedostępne Niedostępne
AU-2023-OSTY-107 Wyczerpany 10/03/2023 Alexander Huras Niedostępne Niedostępne
IQ-2022-11847 Martwy 10/01/2023 Валера Niedostępne NWC
USA-2023-AU-2168 Zdolny do lotu 10/01/2023 Kathy Goodson Niedostępne Niedostępne
IF-2019-588 Zdolny do lotu 09/30/2023 Анна Niedostępne NWC
BELG-2023-116731 Zdolny do lotu 09/30/2023 Annalee Niedostępne NWC
AU-2019-JEDDS-45974 Zdolny do lotu 09/27/2023 Annette Myers Niedostępne Niedostępne
IF-2023-LCM-1129 Martwy 09/26/2023 Michael Jones DAN CZARNIAK Central Jersey Homing Pigeon Combine
MEX-2023-FMC-138873 Martwy 09/26/2023 Carlos Barco Niedostępne Niedostępne
AU-2023-IND-759 Martwy 09/26/2023 Chris Niedostępne Niedostępne
IF-2023-QCP-373 Wyczerpany 09/24/2023 Nicole Falo Niedostępne Central Jersey Homing Pigeon Combine
BELG-2023-157863 Wyczerpany 09/24/2023 Daniel Valenzuela Noriega Niedostępne NWC
IF-2023-VLP-98 Zdolny do lotu 09/23/2023 Elizabeth Schlegel Niedostępne Niedostępne
CHN-2020-32 Zdolny do lotu 09/23/2023 Irving Chavez Niedostępne NWC
PL-2023-016-10275 Martwy 09/22/2023 Виктор Загдай Niedostępne Niedostępne
IF-2022-51328 Wyczerpany 09/22/2023 Оксана Niedostępne NWC
TPA-2023-036728-238013 Zdolny do lotu 09/22/2023 Igor Niedostępne Niedostępne
IF-2022-87 Wyczerpany 09/22/2023 Billy Freeman Niedostępne NWC
AU-2023-ARPU-81163 Martwy 09/21/2023 Zac Lewis Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-939287 Martwy 09/21/2023 Jessica Niedostępne NWC
AU-2023-RDU-3302 Wyczerpany 09/20/2023 Jonathan Coble Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-28754 Martwy 09/20/2023 Bob O'Neil Niedostępne Niedostępne
IF-2023-ARPU-28754 Martwy 09/20/2023 Bob O'Neil Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-42541 Kontuzjowany 09/19/2023 Gerardo Hernandez Niedostępne Niedostępne
CHN-2018-32 Kontuzjowany 09/19/2023 Heather June Briant Niedostępne NWC
AU-2023-KC-257 Zdolny do lotu 09/19/2023 Heather Witthar Niedostępne Niedostępne
CHN-2019-32 Wyczerpany 09/19/2023 Lisa Peine Niedostępne NWC
US-2023-WTMC-2527 Kontuzjowany 09/19/2023 Krista Mcnamara Niedostępne Niedostępne
IF-2023-NLI-565 Martwy 09/18/2023 Jennifer Chamberlain Niedostępne Long Island Combine
IF-2023-9414 Wyczerpany 09/17/2023 Angela Dunn Niedostępne NWC
AU-2023-DMI-1020 Wyczerpany 09/17/2023 Phil Renze Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-55266 Wyczerpany 09/17/2023 Linde Leahy Niedostępne NWC
CHN-2023-571787 Martwy 09/16/2023 Gina Schuller Niedostępne NWC
AU-2023-HRPC-895 Kontuzjowany 09/15/2023 Marc goldenberg Niedostępne Niedostępne
EU-2022-PL9-1595 Zdolny do lotu 09/15/2023 SIDNEY Pires Niedostępne Niedostępne
CCBI-2023-AU-8977 Martwy 09/13/2023 Ryan Avalos Niedostępne Niedostępne
AU-2023-DC-114 Kontuzjowany 09/12/2023 Kaylee Picklesimer Niedostępne Niedostępne
AU-2023-VPR-53875 Wyczerpany 09/11/2023 larissa Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ALMEIDA-23785 Zdolny do lotu 09/11/2023 Noel Mccabe Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ALMEDA-23785 Zdolny do lotu 09/11/2023 Noel Mccabe Niedostępne Niedostępne
AU-2019-GSC-99 Zdolny do lotu 09/11/2023 Joe Niedostępne Niedostępne
AU-2023-CCCA-2384 Martwy 09/10/2023 Diana Schmidt Niedostępne Niedostępne
IF-2023-A-30841 Martwy 09/10/2023 Dzmitry Niedostępne Central Jersey Homing Pigeon Combine
RO-2021-115 Zdolny do lotu 09/10/2023 Светлана Niedostępne NWC
AU-2023-STD-186 Zdolny do lotu 09/10/2023 Kyra Tafel Niedostępne Niedostępne
BELG-2021-1220730 Zdolny do lotu 09/09/2023 Taylor Niedostępne NWC
IF-2021-1220730 Zdolny do lotu 09/09/2023 Taylor Niedostępne NWC
BELG-2021-1105304 Zdolny do lotu 09/09/2023 Michael Cirrincione Niedostępne NWC
AU-2022-HOW-4789 Martwy 09/09/2023 Kamron Wilson Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-36444 Wyczerpany 09/07/2023 Ty Niedostępne NWC
CHN-2023-32 Wyczerpany 09/07/2023 Ty Niedostępne NWC
AU-2023-UNITED-140 Zdolny do lotu 09/07/2023 Diane Sass Niedostępne Niedostępne
AU-2023-LIMONAR-133 Zdolny do lotu 09/07/2023 Patricia Niedostępne Niedostępne
CPU-2022-TAMPA-629 Kontuzjowany 09/07/2023 Kerri Williams Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-616289 Zdolny do lotu 09/07/2023 winser Joe Niedostępne NWC
AU-2023-EHI-388 Zdolny do lotu 09/06/2023 Matt Niedostępne Niedostępne
AU-2022-ARPU-105044 Zdolny do lotu 09/06/2023 Ellison Brooks Niedostępne Niedostępne
USA-2023-AU-20174 Zdolny do lotu 09/04/2023 Heather Korchma Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-20174 Zdolny do lotu 09/04/2023 Heather Korchma Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-492668 Martwy 09/04/2023 Елена Niedostępne NWC
CHN-2020-373261 Martwy 09/04/2023 M. Knight Niedostępne NWC
EE-2023-RUS-749 Martwy 09/04/2023 Михаил Niedostępne Niedostępne
RUS-2022-SRNG-41839 Zdolny do lotu 09/04/2023 Надежда Niedostępne Niedostępne
AU-2020-FOYS-229 Zdolny do lotu 09/03/2023 Martin Burnham Niedostępne Niedostępne
NPA-2019-AC-28 Zdolny do lotu 09/03/2023 Peter Mercorella Niedostępne Niedostępne
AU-2023-BAMA-77 Zdolny do lotu 09/03/2023 Shawn Presley Niedostępne Niedostępne
NPA-2001-408-217 Wyczerpany 09/02/2023 Emily Niedostępne Niedostępne
AU-2023-MVS-956 Wyczerpany 09/02/2023 Kenneth Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-1052509 Martwy 09/01/2023 Nic Niedostępne NWC
CHN-2023-277849 Martwy 09/01/2023 Nic Niedostępne NWC
IQ-2022-72540 Zdolny do lotu 09/01/2023 Аркадий Колосс Niedostępne NWC
AU-2023-FYOS-42457 Zdolny do lotu 09/01/2023 Andrew N Olson Niedostępne Niedostępne
AU-2021-ARPU-2435 Wyczerpany 09/01/2023 Arno Niedostępne Niedostępne
AU-2023-LKC-8737 Wyczerpany 09/01/2023 Lonnie Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-10645 Kontuzjowany 09/01/2023 Katie Michie Niedostępne Niedostępne
AU-2023-RRR-213 Wyczerpany 08/30/2023 Cj Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-343701 Wyczerpany 08/30/2023 Chase Hamblin Niedostępne NWC
AU-2023-EHI-177 Zdolny do lotu 08/30/2023 Jeremy Niedostępne Niedostępne
USA?-2023-954-638 Zdolny do lotu 08/29/2023 Jim Schmidt Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-43256 Zdolny do lotu 08/29/2023 Ren Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-7566 Martwy 08/27/2023 Алексей Niedostępne Niedostępne
AU-2023-FR-112 Zdolny do lotu 08/26/2023 Sandra Cabrera Niedostępne Niedostępne
AU-2023-PINE-145 Zdolny do lotu 08/25/2023 Sandra Holt Niedostępne Niedostępne
USA-2023-SDM-354 Zdolny do lotu 08/24/2023 melinda clegg Niedostępne Niedostępne
AU-2023-SDM-354 Zdolny do lotu 08/24/2023 melinda clegg Niedostępne Niedostępne
IF-2023-154554 Wyczerpany 08/23/2023 Agnieszka Niedostępne NWC
HU-2023-20-33349 Wyczerpany 08/22/2023 Politzer József Niedostępne Niedostępne
AU-2023-LRO-687 Kontuzjowany 08/22/2023 Pat bolin Niedostępne Niedostępne
IF-2023-LRO-687 Kontuzjowany 08/22/2023 Pat bolin Niedostępne Niedostępne
US-2023-IF-1023 Wyczerpany 08/22/2023 Barbara Mansfield Niedostępne Niedostępne
IF-2024-AU2022-5006 Kontuzjowany 08/22/2023 André Dixon Niedostępne Niedostępne
CHN-2022-126311 Martwy 08/21/2023 Giorgi Niedostępne NWC
AU-2023-JEDDS-42198 Kontuzjowany 08/21/2023 Michael Carrier Niedostępne Niedostępne
AU-2021-CHN32-2230421 Zdolny do lotu 08/20/2023 David Edward Tinker Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-855999 Wyczerpany 08/19/2023 Domenico Niedostępne NWC
Россия-2023-22-3 Wyczerpany 08/19/2023 Нина Сорокина Niedostępne Niedostępne
AU-2023-NIC-3149 Zdolny do lotu 08/19/2023 Natalia Niedostępne Niedostępne
IF-2021-4139 Zdolny do lotu 08/18/2023 Joseph pacheco Niedostępne NWC
NEHU-2023-ST-1908 Martwy 08/16/2023 Steven morrow Niedostępne Niedostępne
CHN-2022-102607 Zdolny do lotu 08/16/2023 Gigi Niedostępne NWC
NBRC-2020-A-580 Zdolny do lotu 08/15/2023 Steve Johnson Niedostępne Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2000-5 Zdolny do lotu 08/14/2023 Teresia LaFleur Niedostępne NWC
FR-2022-15697 Wyczerpany 08/14/2023 Nicole Synan Niedostępne NWC
FR-2022-150697 Wyczerpany 08/14/2023 Nicole Synan Niedostępne NWC
NL-2023-9568910 Wyczerpany 08/14/2023 Karina Niedostępne NWC
AU-2023-ARPU-48069 Zdolny do lotu 08/14/2023 Jorge Betancourt Niedostępne Niedostępne
IF-2019-53640 Zdolny do lotu 08/14/2023 Токарь Марина Максимовна Niedostępne NWC
IF-2019-9536 Zdolny do lotu 08/14/2023 Tomasz Kostrzewa Niedostępne NWC
NPA-2023-AA-2483 Zdolny do lotu 08/14/2023 Victor Torres Niedostępne Niedostępne
IF-2001-2023 Zdolny do lotu 08/13/2023 Susan Moster Niedostępne NWC
IF-2023-USA-32 Martwy 08/13/2023 Katarzyna Niedostępne Niedostępne
APRU-2021-USA-32 Martwy 08/13/2023 Katarzyna Niedostępne Niedostępne
IF-2023-AU-446 Zdolny do lotu 08/13/2023 Mike Drexler Niedostępne Niedostępne
CHN-2022-939510 Kontuzjowany 08/13/2023 Оксана Niedostępne NWC
GB-2023-00-88380 Zdolny do lotu 08/13/2023 Игорь Niedostępne Niedostępne
RUS-2020-18-1555 Wyczerpany 08/12/2023 Ирина Niedostępne Niedostępne
AU-2021-CHN-2832939 Kontuzjowany 08/12/2023 Lalit Bandaru Niedostępne Niedostępne
AU-2023-GSC-543 Wyczerpany 08/12/2023 H. Campbell Niedostępne Niedostępne
GB-2022-00-27248 Wyczerpany 08/11/2023 Елена Niedostępne Niedostępne
ES-2023-98442 Kontuzjowany 08/11/2023 Aranzazu Niedostępne NWC
AU-2023-FR-31 Wyczerpany 08/10/2023 Sandy Neck Gatehouse Niedostępne Niedostępne
IF-2012-11308-83 Martwy 08/10/2023 Дарья Niedostępne Niedostępne
IF-2022-17078-47 Martwy 08/10/2023 Дарья Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-17163 Wyczerpany 08/09/2023 Freya Niedostępne Niedostępne
BELG-2020-1885638 Zdolny do lotu 08/09/2023 MARK MARKOVICH Niedostępne NWC
AU-2022-ARPU-831 Kontuzjowany 08/09/2023 Andreas Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-78457 Zdolny do lotu 08/09/2023 Brody Niedostępne Niedostępne
AU-2023-NCF-553 Kontuzjowany 08/08/2023 Adrian Marquez Niedostępne Niedostępne
AU-2022-ARPU-9660 Zdolny do lotu 08/08/2023 Виктория Niedostępne Niedostępne
CO-2023-41-259 Zdolny do lotu 08/07/2023 Ruth Deny Martinez Niedostępne Niedostępne
AU-2022-TCL-253 Wyczerpany 08/07/2023 Abigail Johnson Niedostępne Niedostępne
IF-2023-477 Zdolny do lotu 08/07/2023 Kim Smith Niedostępne NWC
IF-2023-RI-242 Zdolny do lotu 08/07/2023 CHARLA Niedostępne Niedostępne
BIH-2021-1060 Zdolny do lotu 08/06/2023 Sabine Niedostępne NWC
AU-2023-ARPU-1672 Zdolny do lotu 08/06/2023 Сергей Niedostępne Niedostępne
IF-2019-32-295715 Zdolny do lotu 08/05/2023 Gintas Rugienius Niedostępne Niedostępne
IF-2023-AU-3315 Zdolny do lotu 08/05/2023 Katrina Prather Niedostępne Niedostępne
AU-2022-JEDDS-24701 Kontuzjowany 08/05/2023 Max t Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-43319 Kontuzjowany 08/05/2023 Iris Niedostępne Niedostępne
IF-2022-62114 Kontuzjowany 08/04/2023 Беляев Илья Андреевич Niedostępne NWC
TWN-2023-#-16599 Kontuzjowany 08/04/2023 Анна Niedostępne Niedostępne
US-2023-MISSIL-2403 Zdolny do lotu 08/04/2023 Lisa Brady Niedostępne Niedostępne
GREEN-2023-AU-444 Zdolny do lotu 08/03/2023 Whitney Atkins Niedostępne Niedostępne
AUG-2023-O-24903 Zdolny do lotu 08/03/2023 Samantha Niedostępne Niedostępne
IF-2023-FOYS-24903 Zdolny do lotu 08/03/2023 Samantha Niedostępne Niedostępne
NL-2023-9713 Martwy 08/03/2023 Владимир Niedostępne NWC
AU-2020-ARPU-3332 Zdolny do lotu 08/03/2023 Brenda Salinas Niedostępne Niedostępne
US-2023-4JLOFT-6 Martwy 08/03/2023 Denetria R Penfield Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ARPU-91557 Wyczerpany 08/03/2023 Astrid Hartleb Niedostępne Niedostępne
IF-2023-3546 Zdolny do lotu 08/03/2023 DANIELLE ROSSIGNOL Niedostępne NWC
USA-2023-AU-59 Martwy 08/03/2023 Nate Barker Niedostępne Niedostępne
IF-2023-5126 Kontuzjowany 08/03/2023 Adriana Niedostępne NWC
AU-2018-FOYS-14975 Wyczerpany 08/03/2023 Myah Porretta Niedostępne Niedostępne
NL-2023-12418 Zdolny do lotu 08/03/2023 Kristen Mills Niedostępne NWC
AU-2023-JEDDS-36134 Martwy 08/02/2023 Daniel Niedostępne Niedostępne
IF-2023-IF-21 Wyczerpany 08/02/2023 Karla Niedostępne Niedostępne
IF-2022-707053 Wyczerpany 08/01/2023 Birgitte Raun Niedostępne NWC
ES-2021-129363 Kontuzjowany 08/01/2023 jOSE Niedostępne NWC
IF-2023-52083 Wyczerpany 07/31/2023 James Bishop Niedostępne NWC
NL-2022-707053 Zdolny do lotu 07/31/2023 Birgitte Raun Niedostępne NWC
IF-2023-WTCM-2085 Martwy 07/31/2023 John Penn Niedostępne Niedostępne
SK-2021-01105-623 Zdolny do lotu 07/31/2023 Dave Bramwell Niedostępne Niedostępne
USA-2023-SP-13 Zdolny do lotu 07/31/2023 Matt Hazen Niedostępne Niedostępne
USA-2022-NPA-1160 Kontuzjowany 07/30/2023 BRUCE GARDNER Niedostępne Niedostępne
FR-2022-16048 Zdolny do lotu 07/29/2023 R Roozendaal Niedostępne NWC
RUS-2019-00-15822 Martwy 07/29/2023 Виктор Niedostępne Niedostępne
BELG-2021-1011138 Zdolny do lotu 07/28/2023 Carole Randazzo Niedostępne NWC
AU-2023-CHICAGO-6374 Wyczerpany 07/28/2023 Helen Beilinson Niedostępne Niedostępne
RUS-2023-#-54618 Wyczerpany 07/28/2023 Александр Niedostępne Niedostępne
ME-2020-FMC-122987 Kontuzjowany 07/27/2023 Alex Muñoz Niedostępne Niedostępne
CHN-2023-430065 Wyczerpany 07/27/2023 Полина Niedostępne NWC
BELG-2022-169583 Martwy 07/27/2023 Arthur Kepler Niedostępne NWC
IF-2007-6-22 Zdolny do lotu 07/26/2023 EVGENIY ALEKSANDROVICH NIKIFOROV Niedostępne Niedostępne
RUS-2022-00-622 Wyczerpany 07/25/2023 Панина Дарья Niedostępne Niedostępne
RUS-2021-ш-1422 Wyczerpany 07/23/2023 Александр Niedostępne Niedostępne
CHN-2022-984522 Wyczerpany 07/23/2023 Александр Niedostępne NWC
GB-2023-097-503 Zdolny do lotu 07/23/2023 Konstantin Niedostępne Niedostępne
AU-2023-FDL-2346 Wyczerpany 07/23/2023 Kelly gordon Niedostępne Niedostępne
AU-2020-ARPU-4809 Martwy 07/22/2023 Tami McKnight Niedostępne Niedostępne
AU-2023-MFL-1411 Kontuzjowany 07/22/2023 David Voran Niedostępne Niedostępne
AU-2023-ILL-6196 Zdolny do lotu 07/21/2023 Paula Niedostępne Niedostępne
AU-2022-ARPU-2022 Wyczerpany 07/21/2023 Wildvogel und Reptilienpflegestation Niedostępne Niedostępne
IF-2023-267610 Zdolny do lotu 07/21/2023 Елена Niedostępne NWC
IF-2019-PAOF-916 Wyczerpany 07/21/2023 JACKIE Niedostępne Niedostępne
IF-2023-222 Wyczerpany 07/20/2023 Norfolk ACO Niedostępne NWC
AU-2023-ZP-103 Wyczerpany 07/18/2023 Lucas Niedostępne Niedostępne
NL-2020-1239409 Martwy 07/18/2023 Scott Niedostępne NWC
SYR-2023-AU-523 Zdolny do lotu 07/16/2023 Spencer Goodell Niedostępne Niedostępne
NL-2021-1272708 Zdolny do lotu 07/16/2023 Виталина Niedostępne NWC
CHN-2022-378603 Wyczerpany 07/15/2023 elena Niedostępne NWC
IF-2019-1809692 Zdolny do lotu 07/15/2023 Артур Niedostępne NWC
AU-2020-ARPU-77259 Wyczerpany 07/14/2023 Justice Niedostępne Niedostępne
NPA-2020-AB-586 Kontuzjowany 07/14/2023 Gretchen Holtzer Niedostępne Niedostępne
NPA-2023-8-869 Kontuzjowany 07/13/2023 Wendy McCorkendale Niedostępne Niedostępne
CHN-2003-2023 Martwy 07/12/2023 William Land Niedostępne NWC
CKN-2003-2-2023 Martwy 07/12/2023 William Land Niedostępne Niedostępne
IF-2023-267609 Zdolny do lotu 07/11/2023 Елена Niedostępne NWC
USA-2023-ARPU-72850 Wyczerpany 07/09/2023 Beth L Phelps Niedostępne Niedostępne
NL-2022-20217 Zdolny do lotu 07/09/2023 Bri Niedostępne NWC
COLOMBIA-2022-349-77 Zdolny do lotu 07/08/2023 Sandra Patricia Sánchez Niedostępne Niedostępne
AU-2023-MRPC-289 Wyczerpany 07/08/2023 Kyle Mullins Niedostępne Niedostępne
USA-2023-ESM-1021 Zdolny do lotu 07/06/2023 Rachel Jennings Niedostępne Niedostępne
IF-2023-5 Zdolny do lotu 07/06/2023 Norberto Verano Duque Niedostępne NWC
IF-2019-SOJ-4329 Martwy 07/06/2023 Tony Summers ROHAN FYFFE-ANGLICO LOFT Central Jersey Homing Pigeon Combine
IF-2023-PAOF-379 Martwy 07/06/2023 Laura Goggin Niedostępne Niedostępne
CHN-2013-209030 Zdolny do lotu 07/06/2023 saad Niedostępne NWC
FR-2022-78689 Wyczerpany 07/05/2023 Allison Hackler Niedostępne NWC
AU-2023-CRP-71 Zdolny do lotu 07/05/2023 Joe Fortney Niedostępne Niedostępne
AU-2021-RISB-104 Kontuzjowany 07/05/2023 Eddie Niedostępne Niedostępne
CHN-2020-369742 Wyczerpany 07/05/2023 Patti Eppinger-Bovaird Niedostępne NWC
AU-2022-JCS-315 Martwy 07/04/2023 Linda Lewis Niedostępne Niedostępne
IF-2014-358 Martwy 07/03/2023 Nathan Niedostępne NWC
AU-2021-ARPU-89338 Zdolny do lotu 07/03/2023 Beth Niedostępne Niedostępne
URC-2008-22-3434 Zdolny do lotu 07/02/2023 Jaime Lind Niedostępne Niedostępne
AU-2021-A-21150 Wyczerpany 07/02/2023 Eric serfass Niedostępne Central Jersey Homing Pigeon Combine
AU-2023-FTCC-664 Wyczerpany 07/01/2023 Steve Cree Niedostępne Niedostępne
IPB-2022-R-7148 Wyczerpany 07/01/2023 Alexa Ariola Niedostępne Niedostępne
IQ-2023-181888 Kontuzjowany 07/01/2023 Meagan Snow Niedostępne NWC
AU-2000-KC-598 Zdolny do lotu 06/30/2023 Christine Schmaltz Niedostępne Niedostępne
AU-2023-APRU-16002 Zdolny do lotu 06/30/2023 David Hawksford Niedostępne Niedostępne
FR-2020-255720 Zdolny do lotu 06/30/2023 Vicki Fields Niedostępne NWC
AU-2023-MPC-3457 Martwy 06/29/2023 Nancy Niedostępne Niedostępne
AU-2022-JEDD-6246 Martwy 06/29/2023 Richard Niedostępne Niedostępne
AU-2019-FFR-42 Zdolny do lotu 06/29/2023 Krista Hambleton Niedostępne Niedostępne
IF-2022-4339 Zdolny do lotu 06/28/2023 John Schindler Niedostępne NWC
AU-2022-FOYS-14246 Martwy 06/28/2023 A.J. Niedostępne Niedostępne
AU-2023-JEDDS-9302 Wyczerpany 06/28/2023 Alexis Orellana Niedostępne Niedostępne
BLUE-2021-GREEN-2023 Zdolny do lotu 06/28/2023 Grace Niedostępne Niedostępne
CHN-2021-2170171 Zdolny do lotu 06/28/2023 David Jude Niedostępne NWC
AU-2023-ARPU-79535 Martwy 06/27/2023 Mary Katherine Niedostępne Niedostępne
AU-2014-LOFT-2041 Wyczerpany 06/27/2023 Eulala A Abbey Niedostępne Niedostępne
IF-2022-CHICAGO-6733 Zdolny do lotu 06/27/2023 Kathleen K Purviance Niedostępne Niedostępne
AU-2014-MPC-44 Kontuzjowany 06/27/2023 Colleen Niedostępne Niedostępne
AU-2022-G-133 Wyczerpany 06/26/2023 Maickel Tellez Niedostępne Niedostępne
AU-2022-WNC-8 Martwy 06/26/2023 JENNIFER BOUCH Niedostępne Niedostępne
AU-2021-CHICAGO-3951 Kontuzjowany 06/26/2023 Kelly l McEldowney Niedostępne Niedostępne
CHICAGO-2021-AU-3951 Kontuzjowany 06/26/2023 Kelly l McEldowney Niedostępne Niedostępne
BELG-2023-128155 Kontuzjowany 06/26/2023 Abigail Cochran Niedostępne NWC
AU-2023-AA-151 Wyczerpany 06/25/2023 Dena Ford Niedostępne Niedostępne