Zgłoś zgubionego gołębia* Wymagane jest co najmniej jedno pole kontaktowe

Powinieneś znaleźć 3 lub 4 części danych na obrączce gołębia (w zależności od kraju). Każdy gołąb posiada unikalną kombinację danych na obrączce.

 1. Kod kraju: zazwyczaj 2 lub więcej znaków opisują kraj pochodzenia. Np.: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 lub 4 cyfry określają rok urodzenia gołębia. Przykłady: 02, 10, 14 lub 2002, 2010, 2014...
 3. Organizacja (opcjonalnie): używany tylko przez niektóre federacje (słowacką, czeską, węgierską, niemiecką...). Kod organizacji zwykle zaczyna się od zera. Nie należy go mieszać z numerem obrączki. Przykłady: 0107, 0400, 03779... Czasami może to być specjalny ciąg znaków, np. DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP.
 4. Numer obrączki: wartość numeryczna, unikalna dla serii obrączek. Przykłady: 12, 397, 12556...

Zgłaszając zagubionego gołębia, należy zawsze stosować tę szczególną kolejność. Dane można oddzielać spacją, myślnikiem, przecinkiem, dwukropkiem lub średnikiem...

Przykłady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Międzynarodowe narzędzia do zgłaszania zaginionych gołębi

Lista zgłoszonych gołębi

Filter

Numer opaski Kondycja gołębia Data Zgłoszony przez Hodowca Organizacja Szczegóły
HU-2020-R-193655 Zdolny do lotu 2022.07.03 M Fidler István Nyírség összevont (T-16 - T-14)
HU-2020-15-35553 Wyczerpany 2022.07.03 Lévai Ferenc Szarka Károly Békés Tagszövetség
RO-2020-174358 Zdolny do lotu 2022.07.02 Szabó Ernő Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-11-40102 Zdolny do lotu 2022.07.02 Szabó Ernő Szabó László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2021-1359781 Zdolny do lotu 2022.07.02 Pisti Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-06-55748 Zdolny do lotu 2022.07.02 csongor Niedostępne Dunakanyar Tagszövetség
GB-2019-V-2401 Zdolny do lotu 2022.07.02 gábor Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-673577 Zdolny do lotu 2022.07.02 Ivácson Attila Komáromi Betti Villám Klub
HU-2019-02-69690 Martwy 2022.07.02 GÁBOR LIPTAI Hoklics István Villám Klub
CZ-2020-0127-2172 Wyczerpany 2022.07.02 Lantai Géza Niedostępne Niedostępne
NL-2021-1485849 Kontuzjowany 2022.07.02 Kerekes Tibor Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-29-89382 Zdolny do lotu 2022.07.02 Ifj Szanyi Ferenc Niedostępne Bakony és Környéke Sport Klub
RO-2021-420705 Wyczerpany 2022.07.02 Kovács Attila Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-D-725535 Zdolny do lotu 2022.07.02 Komáromi Tibot Niedostępne Niedostępne
HU-2022-R-253455 Zdolny do lotu 2022.07.02 Komáromi Tibot Niedostępne Niedostępne
CZ-2021-0300-180 Zdolny do lotu 2022.07.02 András Niedostępne Niedostępne
HU-2021-10-49341 Zdolny do lotu 2022.07.02 Jana STRELECKA Szabados Attila HPSE (G-23)
HU-2022-17-45461 Wyczerpany 2022.07.02 Enikő Niedostępne Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-M-171969 Zdolny do lotu 2022.07.02 József Széles Bárdos István B-I. Szilasmenti Versenykerület
RO-2021-386895 Zdolny do lotu 2022.07.02 Erdélyi Milán Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-652440 Kontuzjowany 2022.07.02 Anett Varga Szabó György Észak II. Tagszövetség
HU-2021-D-637212 Zdolny do lotu 2022.07.02 Mészáros Zsolt Mezei András Dunakanyar Tagszövetség
HU-2020-27-73063 Zdolny do lotu 2022.07.02 Branko Ruzsity Csekő Tamás Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-02-82016 Wyczerpany 2022.07.02 Deák Zoltán Erdélyi Gyula Villám Klub
HU-2022-08-32236 Kontuzjowany 2022.07.02 Orgoványi Erika Niedostępne Észak II. Tagszövetség
HU-2021-11-75594 Zdolny do lotu 2022.07.02 János Strobli Strobli János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-06-53534 Zdolny do lotu 2022.07.02 Kovács Attila Mikolai József Karancs Tagszövetség
HU-2021-ROYÁL-215712 Martwy 2022.07.02 Kiss Pista Niedostępne Niedostępne
HU-2021-30-49879 Zdolny do lotu 2022.07.01 Jedlicsek Gábor Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2022-16-72262 Martwy 2022.07.01 Lantai Géza Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2020-D-574971 Zdolny do lotu 2022.07.01 Karel Zákostelný Niedostępne Niedostępne
BELG-2019-2601714 Zdolny do lotu 2022.07.01 Ferenc Juhos Árpád HPSE (G-23)
HU-2019-08-94433 Zdolny do lotu 2022.07.01 Tóth jenő Niedostępne Észak II. Tagszövetség
HU-2020-D-571887 Wyczerpany 2022.07.01 Kelemen Viktória Sebestyén István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-16-69768 Zdolny do lotu 2022.07.01 Pap Istvan Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2022-12-86117 Zdolny do lotu 2022.07.01 Oláh József Niedostępne Tatabánya Tagszövetség
RO-2019-772716 Martwy 2022.07.01 János Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-51561 Zdolny do lotu 2022.07.01 Várbíró Zoltán Nagy Miklós Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-411833 Zdolny do lotu 2022.07.01 Neon Niedostępne Niedostępne
HU-2022-13-67029 Zdolny do lotu 2022.07.01 Anikó Niedostępne Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-R-176890 Zdolny do lotu 2022.07.01 PÉTER Wang Baoli Észak II. Tagszövetség
SK-2020-05758-999 Zdolny do lotu 2022.06.30 Keresztényi István Niedostępne Niedostępne
HU-2022-M-177357 Kontuzjowany 2022.06.30 István Burda Niedostępne Niedostępne
HU-2020-14-52645 Zdolny do lotu 2022.06.30 Vigh Tibor Niedostępne Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-16-70251 Wyczerpany 2022.06.30 Iflinger Károly Kóczián Dávid Esztergom Versenykerület
RO-2021-986842 Zdolny do lotu 2022.06.30 Bagaméri László Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-M-173151 Zdolny do lotu 2022.06.30 Horváth György Gulyás József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-10-51183 Wyczerpany 2022.06.30 Sajó Dominik Pántya Imre Hajdú Versenykerület
CRO-2021-3001 Zdolny do lotu 2022.06.30 Marosi Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-R-156042 Zdolny do lotu 2022.06.30 Attila Brumár Niedostępne Niedostępne
HU-2020-D-589089 Wyczerpany 2022.06.30 Seres Kálmán Kósa Győző Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-P-36979 Zdolny do lotu 2022.06.30 Antal Pádár Sólyom Ágnes Hajdú Versenykerület
HU-2022-14-71187 Zdolny do lotu 2022.06.30 Mazzag József Niedostępne Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-11-86867 Zdolny do lotu 2022.06.29 Hanich Mihály Niedostępne Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-10-48920 Wyczerpany 2022.06.29 József Komócsin Rocskó Aladár HPSE (G-23)
RO-2021-528809 Wyczerpany 2022.06.29 József Komócsin Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-109102 Zdolny do lotu 2022.06.29 Árpád Onozó István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-11-94483 Zdolny do lotu 2022.06.29 László Bedő Niedostępne Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-D-488737 Zdolny do lotu 2022.06.29 Andik jános Niedostępne Niedostępne
HU-2016-26-64365 Zdolny do lotu 2022.06.29 Mihalik József Niedostępne Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-16-68085 Zdolny do lotu 2022.06.29 gabriel Vitéz Gyula Esztergom Versenykerület
HU-2021-11-64965 Zdolny do lotu 2022.06.29 Tibor Takács Lenzsér Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2020-1148024 Zdolny do lotu 2022.06.29 Prèm Zoltán Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-12-85952 Zdolny do lotu 2022.06.29 László Pintér Niedostępne Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-11-73665 Martwy 2022.06.29 Laci Frey András Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-11-88148 Zdolny do lotu 2022.06.29 Árpád Niedostępne Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-21-46495 Wyczerpany 2022.06.29 Szűcs Anita Seres Kálmán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-08-2074 Zdolny do lotu 2022.06.29 Ff Niedostępne Észak II. Tagszövetség
HU-2021-01-99891 Wyczerpany 2022.06.29 Jenő Budaházi Róbert B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-05-89082 Martwy 2022.06.29 M. Hajnalka Niedostępne Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-04-11930 Zdolny do lotu 2022.06.29 János Strobli Richter Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-19-86365 Wyczerpany 2022.06.29 Szabo Balázs Tóth Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2012-378349 Zdolny do lotu 2022.06.29 Szirácsik Ervin Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-N-24527 Zdolny do lotu 2022.06.29 Papp László Halász András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2022-01-4085 Martwy 2022.06.29 S. Tibor. Daróczi Csaba B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2019-D-491762 Zdolny do lotu 2022.06.28 Ulacs János Bagi Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2022-D-700440 Zdolny do lotu 2022.06.28 Pászti László Niedostępne Niedostępne
AUSTRIA-2022-327-503 Zdolny do lotu 2022.06.28 Merész Pál Niedostępne Niedostępne
RO-2020-196472 Zdolny do lotu 2022.06.28 Fekete István Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-766424 Zdolny do lotu 2022.06.28 Fekete István Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-10-58864 Zdolny do lotu 2022.06.28 László Balogh Niedostępne Hajdú Versenykerület
HU-2021-17-19227 Zdolny do lotu 2022.06.28 Gábor Kocsis Niedostępne Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2017-D-290233 Zdolny do lotu 2022.06.28 Györgyné Hegyi Berényi László Fertőparti Versenykerület
RO-2020-709974 Kontuzjowany 2022.06.28 Tóth Rihárd Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-M-165865 Zdolny do lotu 2022.06.28 Csontos Szabolcs Koczman József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-D-625868 Zdolny do lotu 2022.06.28 Füredi Péter Lovas Antal Esztergom Versenykerület
HU-2020-02-78286 Zdolny do lotu 2022.06.28 Horvath Jeno es fia Széphegyi Gábor Villám Klub
HU-2021-D-606570 Zdolny do lotu 2022.06.28 Krisztina Csepi Marton Péter Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2021-1018668 Wyczerpany 2022.06.28 Bodnár Krisztián Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-P-38487 Zdolny do lotu 2022.06.28 Lovász Sándor Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-04-28116 Martwy 2022.06.28 Hadar Dezső Niedostępne Dél-Duna Tagszövetség
RO-2020-345571 Zdolny do lotu 2022.06.28 Ágoston Orosz Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-P-37406 Zdolny do lotu 2022.06.28 Simon Chris Milován Niedostępne Niedostępne
HU-2022-43-19939 Zdolny do lotu 2022.06.28 Gábor Kiss Niedostępne HPSE (G-23)
HU-2021-D-629286 Kontuzjowany 2022.06.28 Gábor Mihály Szántai István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-43-14083 Zdolny do lotu 2022.06.28 László Balogh Töviskes Imre HPSE (G-23)
HU-2021-16-66613 Zdolny do lotu 2022.06.28 gyula vitez vitez Tüzes Ádám Esztergom Versenykerület
HU-2020-08-2189 Wyczerpany 2022.06.28 Fazakaszoltan Fazakas Kovács László Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-23-40772 Zdolny do lotu 2022.06.28 Laci Niedostępne Karancs Tagszövetség
PR-2000-6738 Zdolny do lotu 2022.06.28 Makai Béla Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-548377 Martwy 2022.06.28 Szélig Zsolt Musztács Károly Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-R-182748 Zdolny do lotu 2022.06.28 Mátyás Tüzes Liszi József Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-577112 Kontuzjowany 2022.06.28 Koczkás László Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-D-561216 Kontuzjowany 2022.06.27 Jedlicsek Gábor Lőrinc Ervin Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-11-49019 Zdolny do lotu 2022.06.27 Wagner Csaba Kókai Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-23-34472 Wyczerpany 2022.06.27 PÉTER Niedostępne Karancs Tagszövetség
HU-2021-N-25123 Wyczerpany 2022.06.27 Tóth József Szentesi Endre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-N-26123 Zdolny do lotu 2022.06.27 Tóth József Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-674310 Wyczerpany 2022.06.27 Edl Ferenc Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-682474 Martwy 2022.06.27 Pének András Niedostępne Niedostępne
RO-2021-5751 Martwy 2022.06.27 Gyurcsek Tibor Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-750833 Zdolny do lotu 2022.06.27 Csalavári Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-54011 Zdolny do lotu 2022.06.27 Hajdú Jóska Györfi István Hajdú Versenykerület
HU-2019-14-49853 Wyczerpany 2022.06.27 Szollár Máté Niedostępne Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-29-92135 Zdolny do lotu 2022.06.27 GÁBOR LIPTAI Csorna Ferenc Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-27-62034 Martwy 2022.06.27 Sanyi Kozák Viktor SPGSE (Z-24)
HU-2021-D-655882 Zdolny do lotu 2022.06.27 Robi Tűri Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-D-480270 Zdolny do lotu 2022.06.27 Karoly Kalmár Vígh János Békés Tagszövetség
HU-2021-28-66939 Martwy 2022.06.27 Erik Vágó Szabó Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-20-12768 Zdolny do lotu 2022.06.27 Rácz Árpád Fábián Tamás Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-80-42 Zdolny do lotu 2022.06.27 Magyar Judit Niedostępne Niedostępne
HU-2021-D-657159 Wyczerpany 2022.06.27 Csordás Istvánván Posztobányi Gábor Villám Klub
HU-2018-O8-816 Kontuzjowany 2022.06.27 CINBI Niedostępne Niedostępne
RO-2021-1336166 Kontuzjowany 2022.06.27 Kalcsó István Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-R-244128 Zdolny do lotu 2022.06.27 Feri Árpád Niedostępne Niedostępne
HU-2021-N-24 Zdolny do lotu 2022.06.27 Fekete Lajos ifj. Niedostępne Niedostępne
HU-2016-30-11795 Wyczerpany 2022.06.27 Ľuboš za Vidiščák Varga József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2020-04-8263 Zdolny do lotu 2022.06.27 Bodor Csaba Szűcs Attila Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-628951 Wyczerpany 2022.06.27 Varga Tibor Botlik István Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-14-56501 Martwy 2022.06.27 Burkon Dániel Niedostępne Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-06-49329 Zdolny do lotu 2022.06.27 Mária Kardos Niedostępne Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-D-701708 Zdolny do lotu 2022.06.27 Sándor Bodzán Niedostępne Niedostępne
HU-2021-17-39971 Wyczerpany 2022.06.27 Politzer József Vancskó János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-644018 Wyczerpany 2022.06.27 Nagy Sándor Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-16-64740 Zdolny do lotu 2022.06.27 Tüzes Mátyás Szabó János Esztergom Versenykerület
HU-2021-16-64 Zdolny do lotu 2022.06.27 Tüzes Mátyás Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2021-13-48978 Martwy 2022.06.26 František Marko Reinhardt Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-688408 Zdolny do lotu 2022.06.26 Márton Csaba Niedostępne Niedostępne
RO-2021-170180 Wyczerpany 2022.06.26 Edu Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-631546 Wyczerpany 2022.06.26 László Győri Máté Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-636750 Wyczerpany 2022.06.26 Zeke Vizi-Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-19-85532 Wyczerpany 2022.06.26 R.P. Király Tibor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-604446 Martwy 2022.06.26 Ványi Péter Ságodi Richárd Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-D-637915 Wyczerpany 2022.06.26 oooo Sinka József Törökszentmiklós Tagszövetség
BELG-2021-1131868 Wyczerpany 2022.06.26 Hegedűs József Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-75429 Zdolny do lotu 2022.06.26 Martinsich Ferenc Halász Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-27-82769 Zdolny do lotu 2022.06.26 István Pusoma Feczu Attila SPGSE (Z-24)
HU-2019-08-89382 Zdolny do lotu 2022.06.26 Neon Szabó Sándor SPGSE (Z-24)
SI-2021-107-8767 Zdolny do lotu 2022.06.26 Zsolt Böde Niedostępne Niedostępne
HU-2021-16-66671 Zdolny do lotu 2022.06.26 Bakon János Tüzes Ádám Esztergom Versenykerület
HU-2019-26-97473 Zdolny do lotu 2022.06.26 Nyiri Gergely Tóth Zoltán id. Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2020-16-59713 Wyczerpany 2022.06.26 Szabolcs Bedő Csömör Ferenc Esztergom Versenykerület
HU-2021-14-62424 Zdolny do lotu 2022.06.26 Gyenes Péter Niedostępne Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-N-25323 Zdolny do lotu 2022.06.26 Sanyi Petromárko Zsigmond Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-720737 Zdolny do lotu 2022.06.26 Kóródi Péter Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-726715 Zdolny do lotu 2022.06.26 attila herrczeg Niedostępne Niedostępne
HU-2021-D-618689 Zdolny do lotu 2022.06.26 Jozsef Szarvas Szalai Gábor Villám Klub
HU-2021-19-91259 Wyczerpany 2022.06.26 Japport Zoltán Márkus István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-645431 Wyczerpany 2022.06.26 Gábor Mihály Gál Mihály Aranyhomok Tagszövetség
RO-2022-378637 Wyczerpany 2022.06.26 Lénárt Boglárka Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-57197 Zdolny do lotu 2022.06.26 Gregorics Lászlo Horváth Szilárd Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2019-20-5820 Wyczerpany 2022.06.26 Kollár Károly Dobondi Endre Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-14-61694 Zdolny do lotu 2022.06.26 Zsohar Sandor Imre Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2022-084-74 Wyczerpany 2022.06.26 Lantai Géza Niedostępne Niedostępne
HU-2021-02-79192 Wyczerpany 2022.06.26 Lantai Géza Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2021-15-43938 Zdolny do lotu 2022.06.26 Megyeri Sándor Szántó István Békés Tagszövetség
HU-2021-16-60129 Zdolny do lotu 2022.06.26 Balogh imre Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2021-D-626748 Wyczerpany 2022.06.26 Kovács Szilveszter Farkas József Esztergom Versenykerület
RO-2019-254285 Wyczerpany 2022.06.26 zoltán szabó Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-616634 Zdolny do lotu 2022.06.26 Gábor Rum MD Niedostępne Niedostępne
HU-2018-D-358049 Zdolny do lotu 2022.06.26 Németh Zoltán Bodor Dániel Villám Klub
HU-2019-D-481100 Zdolny do lotu 2022.06.26 Balázs attila Niedostępne Niedostępne
HU-2021-16-66942 Zdolny do lotu 2022.06.26 Szépvölgyi Tamás Karádi István Esztergom Versenykerület
RO-2021-286609 Wyczerpany 2022.06.26 zoltán szabó Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-10-51836 Zdolny do lotu 2022.06.26 Bedő László Bujdosó Antal Hajdú Versenykerület
HU-2021-M-171028 Zdolny do lotu 2022.06.26 Füredi Péter Földing Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-381088 Kontuzjowany 2022.06.26 Bánkfi Edina Subota Emil Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-11-67858 Zdolny do lotu 2022.06.26 Füredi Péter Vulcz János Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2019-10-34122 Zdolny do lotu 2022.06.26 Lisztes Imre Szabó András Hajdú Versenykerület
RO-2021-85940 Wyczerpany 2022.06.26 Seres Nikoletta Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-9074-39 Zdolny do lotu 2022.06.26 Mészáros László Niedostępne Niedostępne
HU-2021-17-35649 Zdolny do lotu 2022.06.26 Tóth János Kiss János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
RO-2017-4086142 Kontuzjowany 2022.06.26 János Oláh Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-13-41529 Zdolny do lotu 2022.06.26 Attila Kiss Dinnyés József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-13-54381 Zdolny do lotu 2022.06.26 Politzer József Leyer István Bakony és Környéke Sport Klub
RO-2020-1189599 Kontuzjowany 2022.06.26 mede józsef Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-13-54421 Zdolny do lotu 2022.06.26 Politzer József Leyer István Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2019-16-9812 Wyczerpany 2022.06.26 Sandra Engelmann Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2021-29-2841 Wyczerpany 2022.06.26 Kemenczei János Horváth Rebeka Kolumbia Sport Klub Versenykerület
PL-2022-A-73184 Zdolny do lotu 2022.06.26 Bodor Brigitta Niedostępne Niedostępne
HU-2021-D-627870 Zdolny do lotu 2022.06.26 Vilfinger István Bencze János B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2022-05-96717 Zdolny do lotu 2022.06.26 Zsolt Laczkó Niedostępne Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2021-23-30332 Wyczerpany 2022.06.26 Kiss András Veres Árpád Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-640655 Zdolny do lotu 2022.06.26 Lilla Czikora Gonda Ferenc ifj. Galamb Derby Klub
RO-2019-680329 Zdolny do lotu 2022.06.26 Babos László Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-R-218648 Zdolny do lotu 2022.06.26 Péter Kancsár Holló László Galamb Derby Klub
HU-2019-26-89334 Wyczerpany 2022.06.26 xy Rátai Zoltán Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2021-19-89206 Wyczerpany 2022.06.26 zoltán szabó Lelik András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-651334 Zdolny do lotu 2022.06.26 Póta Tibor Soós Lehel HPSE (G-23)
HU-2021-D-651400 Zdolny do lotu 2022.06.25 Csaba Fejős Nagy Levente Hajdú Versenykerület
HU-2020-08-7453 Wyczerpany 2022.06.25 Erdélyi Milán Krompák Sándor Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-408565 Zdolny do lotu 2022.06.25 Schwarcz Ferenc Niedostępne Niedostępne
[HUNG-2022-D-2021612048 Kontuzjowany 2022.06.25 Tóth Inre Niedostępne Niedostępne
RO-2021-481164 Zdolny do lotu 2022.06.25 migléczi attila Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2020-17-32615 Wyczerpany 2022.06.25 Zoltán Páva Takács Pál Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-D-547357 Zdolny do lotu 2022.06.25 zoltán szabó Niedostępne Niedostępne
HU-2022-30-57244 Zdolny do lotu 2022.06.25 Gálfi Dominik Niedostępne Aranyhomok Tagszövetség
RO-2018-163610 Zdolny do lotu 2022.06.25 Kis Géza Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2020-443307 Zdolny do lotu 2022.06.25 Kis Géza Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-19-87726 Martwy 2022.06.25 Várbíró Zoltán Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-08-19439 Zdolny do lotu 2022.06.25 Jacsó Zoltán Vitányi Gyula Észak II. Tagszövetség
HU-2021-23-31501 Zdolny do lotu 2022.06.25 Jenő Katona Ködmön Ferenc Karancs Tagszövetség
SK-2022-0374-2107 Wyczerpany 2022.06.25 Csiki Attila Niedostępne Niedostępne
RO-2021-485812 Zdolny do lotu 2022.06.25 Barkó László Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-534848 Kontuzjowany 2022.06.25 Bányai Annamária Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-287028 Zdolny do lotu 2022.06.25 Csáki Bence Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-D-502387 Wyczerpany 2022.06.25 Kenéz István Varényi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-602346 Kontuzjowany 2022.06.25 Kálmán Károly Szalai Benedek Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-R-250817 Wyczerpany 2022.06.25 Gábor Mihály Niedostępne Niedostępne
HU-2021-N-25204 Kontuzjowany 2022.06.25 Radovan Klačanský Szabó János Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2021-529751 Zdolny do lotu 2022.06.25 Adrián Arnold Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-606204 Zdolny do lotu 2022.06.25 Tóth Kata Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-16-60806 Wyczerpany 2022.06.25 Iflinger Károly Bodó Gyula Esztergom Versenykerület
HU-2021-D-611438 Zdolny do lotu 2022.06.25 Horkay János Niedostępne Niedostępne
HU-2017-17-32615 Wyczerpany 2022.06.25 Zoltán Páva Niedostępne Kolumbia Sport Klub Versenykerület
PL-2022-0486-3558 Martwy 2022.06.25 Gál Zoltán Niedostępne Niedostępne
HU-2021-D-613276 Zdolny do lotu 2022.06.25 Ujvári József Niedostępne Niedostępne
HU-2021-11-57433 Wyczerpany 2022.06.25 István Pusoma Balog Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2022-11-86826 Zdolny do lotu 2022.06.24 Szabó Ernő Niedostępne Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-28-62433 Zdolny do lotu 2022.06.24 IfjFerge Miklós Szecskó Csaba Galamb Derby Klub
HU-2019-ROYÁL-167033 Wyczerpany 2022.06.24 Ditelyán László Niedostępne Niedostępne
HU-2019-R-167033 Wyczerpany 2022.06.24 Ditelyán László Korsós Albert Galamb Derby Klub
HU-2022-13-62795 Zdolny do lotu 2022.06.24 Burian György Niedostępne Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-04-21560 Zdolny do lotu 2022.06.24 Burian György Niedostępne Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-23-28894 Zdolny do lotu 2022.06.24 Kövesi Csaba Szabó Kálmán Karancs Tagszövetség
HU-2021-D-614556 Zdolny do lotu 2022.06.24 Dobra László Cséfalvay László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2021-152215 Martwy 2022.06.24 Csongor Czabai Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-30-32309 Kontuzjowany 2022.06.24 Székely Csabáné Garaczi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2019-02-69110 Wyczerpany 2022.06.24 Ujvári Jánosné Niedostępne Villám Klub
RO-2021-523864 Zdolny do lotu 2022.06.24 Kecskés Péter Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
DV-2019-05515-33 Wyczerpany 2022.06.24 Milan Pazúr Fekete Gábor Villám Klub
HU-2021-13-50539 Zdolny do lotu 2022.06.24 Gregorics Lászlo Niedostępne Közép-Dunántúl Tagszövetség
SK-2022-02408-707 Zdolny do lotu 2022.06.24 Martin Toronya Niedostępne Niedostępne
MAGYAR-2022-17-48298 Zdolny do lotu 2022.06.24 Ulacs jános Niedostępne Kolumbia Sport Klub Versenykerület
MAGYAR-2022-19-91732 Zdolny do lotu 2022.06.24 Ulacs János Niedostępne Törökszentmiklós Tagszövetség
CRO-2020-31000 Kontuzjowany 2022.06.24 Jakubovics Szabolcs Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2011-D-369850 Zdolny do lotu 2022.06.24 zihlay Làszló Niedostępne Niedostępne
CRO-2021-20984 Zdolny do lotu 2022.06.23 Keresztényi István Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2021-143294 Wyczerpany 2022.06.23 Barkó László Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-11-63240 Wyczerpany 2022.06.23 LUDOVIT Szattlmayer Sándor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-R-111422 Martwy 2022.06.23 Kovácsné Takács Viktória Niedostępne Niedostępne
HU-2021-16-69410 Wyczerpany 2022.06.23 Ferenc Sárközi Egri Zoltán Esztergom Versenykerület
HU-2022-D-716172 Martwy 2022.06.23 Ildikó Niedostępne Niedostępne
CZ-2021-081-535 Wyczerpany 2022.06.23 Nagy Zoltan Niedostępne Niedostępne
HU-2021-10-51975 Kontuzjowany 2022.06.23 Fehér Zsolt Niedostępne Hajdú Versenykerület
HU-2021-29-68 Martwy 2022.06.23 Bozsoky Erika Nagy Krisztián Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-395412 Zdolny do lotu 2022.06.23 Surman Mihály Gáspár József Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2022-01-7352 Zdolny do lotu 2022.06.23 györgy szlovik Niedostępne B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2020-30-38524 Wyczerpany 2022.06.23 Burik István Szegediné Kuti Judit Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-P-39208 Wyczerpany 2022.06.23 Kiss Gabor Niedostępne Niedostępne
HU-2020-R-196916 Zdolny do lotu 2022.06.23 Nagy Lajos Váradi János Észak II. Tagszövetség
HU-2019-10-32162 Zdolny do lotu 2022.06.23 Nagy Lajos Molnár Antal HPSE (G-23)
HU-2022-26-16777 Zdolny do lotu 2022.06.23 katona jános Niedostępne Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület
HU-2005-2022-26 Zdolny do lotu 2022.06.23 katona jános Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-717029 Zdolny do lotu 2022.06.23 Tóti Niedostępne Niedostępne
HU-2022-R-259732 Martwy 2022.06.23 Bátori Béla Niedostępne Niedostępne
RO-2016-606048 Zdolny do lotu 2022.06.23 Kiss Emőke Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-19-76868 Zdolny do lotu 2022.06.23 X Finta Zoltán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-16-64469 Zdolny do lotu 2022.06.23 Tomi Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2020-N-21631 Zdolny do lotu 2022.06.22 Jana Ludvigová Borostyán József Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-R-220958 Kontuzjowany 2022.06.22 Farkas Tímea Dobi János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-13-34102 Wyczerpany 2022.06.22 Mácsai Ádám Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-970869 Zdolny do lotu 2022.06.22 Giczi Péter Niedostępne Niedostępne
HU-2020-04-8791 Zdolny do lotu 2022.06.22 Zsolt Pásztor Vajda Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-723058 Zdolny do lotu 2022.06.22 Márkus Csaba Niedostępne Niedostępne
HU-2021-28-70018 Zdolny do lotu 2022.06.22 Faragó Dániel Niedostępne Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2022-15-47582 Zdolny do lotu 2022.06.22 Hagymási János Niedostępne Békés Tagszövetség
HU-2023-2021-21342 Zdolny do lotu 2022.06.22 Gabriella Bada Niedostępne Niedostępne
HU-2023-2021-33321 Wyczerpany 2022.06.22 Gabriella Bada Niedostępne Niedostępne
HU-2023-2021-32 Kontuzjowany 2022.06.22 Gabriella Bada Niedostępne Niedostępne
HU-2016-D-199459 Zdolny do lotu 2022.06.22 Gabriella Bada Niedostępne Niedostępne
HU-2022-08-37152 Wyczerpany 2022.06.22 Láda Gabriella Niedostępne Észak II. Tagszövetség
HU-2019-R-170585 Wyczerpany 2022.06.22 Gábor Reinhardt Fejős Csaba Galamb Derby Klub
HU-2021-43-15273 Zdolny do lotu 2022.06.22 László Leleszi Niedostępne HPSE (G-23)
HU-2020-D-562367 Wyczerpany 2022.06.22 Birizdó-Ferenczi Ivett Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
CZ-2018-01326-122 Zdolny do lotu 2022.06.22 Csaba Rákos Niedostępne Niedostępne
HU-2016-08-62044 Zdolny do lotu 2022.06.22 tibor krastenics Mizser Zoltán Észak II. Tagszövetség
HU-2019-N-15968 Wyczerpany 2022.06.22 Thegame Kucsera János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-08-4336 Kontuzjowany 2022.06.22 Tomis Zoltán. Kovács Lajos Észak II. Tagszövetség
HU-2019-31-8876 Martwy 2022.06.22 B Sz Niedostępne Fertőparti Versenykerület
CRO-2020-1493 Zdolny do lotu 2022.06.22 Fehér Zoltán Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-608839 Zdolny do lotu 2022.06.22 Gregorics Lászlo Pásztor Istvánné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-11-65639 Zdolny do lotu 2022.06.22 Miloslav Prediger Takács Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-R-140725 Zdolny do lotu 2022.06.22 Kovács Attila Niedostępne Niedostępne
HU-2021-D-636779 Martwy 2022.06.22 Csóka János Vizi-Nagy Sándor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-P-32799 Wyczerpany 2022.06.22 Csathó Richárd Gellérffy Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2021-287028 Wyczerpany 2022.06.22 Nagy-Peti Levente Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-617114 Zdolny do lotu 2022.06.21 Politzer József Tapuska Márk Tatabánya Tagszövetség
PL-2022-0350-7563 Zdolny do lotu 2022.06.21 Martin Toronya Niedostępne Niedostępne
HU-2022-20-25276 Martwy 2022.06.21 László Bárdos Niedostępne Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-264526 Zdolny do lotu 2022.06.21 sándor papp Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-606686 Wyczerpany 2022.06.21 Pozsa Imre Baricsa János Békés Tagszövetség
HU-2021-R-231341 Zdolny do lotu 2022.06.21 Baucsek péter Kávási Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-28-66643 Kontuzjowany 2022.06.21 Szilágyi Angéla Török Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-D-640862 Wyczerpany 2022.06.21 Nagy László Varga Tibor Galamb Derby Klub
HU-2021-D-624263 Kontuzjowany 2022.06.21 Tomis Zoltán. Forgó István Békés Tagszövetség
HU-2021-30-51987 Zdolny do lotu 2022.06.21 István Lakatos Varga Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-16-69882 Zdolny do lotu 2022.06.21 Alica Siklósi László Esztergom Versenykerület
HU-2021-R-217328 Zdolny do lotu 2022.06.21 Csögör József Kapuvári Miklós SPGSE (Z-24)
HU-2018-06-36663 Kontuzjowany 2022.06.21 Roland Somogyi Vósner József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2019-D-517137 Zdolny do lotu 2022.06.21 János Kovács Laczkó Tibor HPSE (G-23)
HU-2021-20-22444 Zdolny do lotu 2022.06.21 Laci Tarsoly Péter Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2022-D-544046 Martwy 2022.06.21 Molnár Imre Niedostępne Niedostępne
HU-2021-D-617852 Zdolny do lotu 2022.06.21 Halász Ferenc Nagy László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2020-04-2646 Zdolny do lotu 2022.06.21 Halász Ferenc Richter Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-04-10959 Wyczerpany 2022.06.21 Horváth Pál Czakó István Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-M-170678 Zdolny do lotu 2022.06.21 Gyula Bodó Endrei Szabolcs Fertőparti Versenykerület
HU-2020-02-77725 Zdolny do lotu 2022.06.21 Stolmàr Tibor Komáromi Betti Villám Klub
HU-2022-R-252159 Zdolny do lotu 2022.06.20 Kotlár Lajos Niedostępne Niedostępne
HU-2021-0706-194 Wyczerpany 2022.06.20 Madármentők Alapìtvàny Soproni Niedostępne Niedostępne
SK-2021-0504-681 Zdolny do lotu 2022.06.20 Hanich Mihály Niedostępne Niedostępne
RO-2020-679737 Zdolny do lotu 2022.06.20 Kis Samuel Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2022-29-12126 Zdolny do lotu 2022.06.20 Tuza Tibor Niedostępne Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2022-29-1212 Zdolny do lotu 2022.06.20 Tuza TIbor Niedostępne Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2021-29-12126 Zdolny do lotu 2022.06.20 Tuza TIbor Niedostępne Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2018-17-9945 Wyczerpany 2022.06.20 xy Niedostępne Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-11-61268 Wyczerpany 2022.06.20 saša Varga István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2019-511344 Wyczerpany 2022.06.20 Beata Vargová Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2019-43-6180 Martwy 2022.06.20 Beata Vargová Pikóné Szabó Tünde HPSE (G-23)
HU-2019-17-22346 Wyczerpany 2022.06.20 Meszes Lajos Ács Ferenc Villám Klub
HU-2020-N-18810 Zdolny do lotu 2022.06.20 Varga László Kaldenekker Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-23-88121 Zdolny do lotu 2022.06.20 József Dér Szirácsik Ervin Karancs Tagszövetség
HU-2018-29-85010 Zdolny do lotu 2022.06.20 József Dér Izer László Bakony és Környéke Sport Klub
HU-2015-16-39161 Zdolny do lotu 2022.06.20 József Dér Niedostępne Esztergom Versenykerület
HU-2017-12-54727 Zdolny do lotu 2022.06.20 József Dér Niedostępne Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-D-649629 Wyczerpany 2022.06.20 Hernyes Péter Niedostępne Niedostępne
HU-2015-02-39655 Zdolny do lotu 2022.06.20 József Dér Varga Zoltán Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-650554 Wyczerpany 2022.06.20 Galcsik Szabolcs Tóth Attila Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2022-D-674559 Kontuzjowany 2022.06.20 Stupek Dezsőné Niedostępne Niedostępne
HU-2022-01-3871 Kontuzjowany 2022.06.20 dr. Berta Krisztián Niedostępne B-I. Szilasmenti Versenykerület
HU-2021-M-171432 Wyczerpany 2022.06.20 Attila Kovács Balázs Kisalföld Postagalamb Versenykerület
DV-2021-05802-395 Zdolny do lotu 2022.06.20 Roland Somogyi Schmidt Sarolta Dél-Duna Tagszövetség
HU-2019-N-15449 Zdolny do lotu 2022.06.20 Roland Somogyi Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2020-R-213421 Zdolny do lotu 2022.06.20 Dagmar Görnerová Pap István Galamb Derby Klub
HU-2014-11-90638 Zdolny do lotu 2022.06.20 Peter Galschneider Fehér Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2021-20-18730 Zdolny do lotu 2022.06.20 CSŐGÖR JÓZSEF Takács Gábor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-05-95679 Zdolny do lotu 2022.06.20 Baricsa János Papdi Imre Békés Tagszövetség
HU-2021-19-86740 Zdolny do lotu 2022.06.20 Sándor Ajtai Norbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2019-D-488737 Kontuzjowany 2022.06.20 xy Niedostępne Niedostępne
HU-2018-D-368435 Zdolny do lotu 2022.06.20 Bela Niedostępne Niedostępne
HU-2020-R-209410 Wyczerpany 2022.06.20 Fonyódi László Kádár Tibor Galamb Derby Klub
HU-2022-02-91085 Zdolny do lotu 2022.06.20 Orlai Márton Niedostępne Villám Klub
HU-2022-12-82833 Kontuzjowany 2022.06.20 Christián István Niedostępne Tatabánya Tagszövetség
HU-2021-10-53413 Zdolny do lotu 2022.06.20 Xy Lévai Ferenc id. Hajdú Versenykerület
HU-2022-17-50802 Wyczerpany 2022.06.19 Zlatko Niedostępne Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-D-632083 Zdolny do lotu 2022.06.19 madar gábor Losánszki József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-10-46542 Zdolny do lotu 2022.06.19 László Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2021-04-12723 Kontuzjowany 2022.06.19 Lakatos Imre Domak Balázs Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-D-708439 Zdolny do lotu 2022.06.19 K Niedostępne Niedostępne
HU-2021-P-36507 Zdolny do lotu 2022.06.19 Baksa Tibor Csehi Miklós Békés Tagszövetség
HU-2020-D-559611 Zdolny do lotu 2022.06.19 Merész Pál Szomora Attila ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2020-R-185880 Wyczerpany 2022.06.19 Serfel Attila Gábor Mihály Galamb Derby Klub
HU-2021-M-167752 Zdolny do lotu 2022.06.19 Štefan Nochta Szabó Tamás Fertőparti Versenykerület
HU-2019-04-95426 Zdolny do lotu 2022.06.19 Kiss András Kotmájer József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-23-22326 Zdolny do lotu 2022.06.19 János Schwartz Niedostępne Karancs Tagszövetség
HU-2021-P-39630 Wyczerpany 2022.06.19 Kollár Károly Kollár Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2021-10-52413 Zdolny do lotu 2022.06.19 Pajkos L Kecskés Gyula Hajdú Versenykerület
HU-2020-15-36847 Wyczerpany 2022.06.19 Gabriella Bada Makrai Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2019-D-508158 Wyczerpany 2022.06.19 Mátyus Krisztián Czégény Antal HPSE (G-23)
HU-2021-D-650270 Zdolny do lotu 2022.06.19 laci Lőrinc Ervin Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-D-590994 Wyczerpany 2022.06.19 7 Szomora Attila ifj. Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-23-27274 Wyczerpany 2022.06.19 éá Balogh András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2020-R-191551 Wyczerpany 2022.06.19 Mátyus Krisztián Doka Lajos Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2019-20-700 Zdolny do lotu 2022.06.19 Toth Ferenc Lukács László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2021-907439 Kontuzjowany 2022.06.19 Szerémy Szilvia Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-598927 Wyczerpany 2022.06.19 Bartoli Rudolf Niedostępne Niedostępne
HU-2021-10-51542 Zdolny do lotu 2022.06.19 Sándor Szabó Szűcs László Hajdú Versenykerület
HU-2021-11-67637 Wyczerpany 2022.06.19 jozsef spanberger Szórádi Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-N-19330 Wyczerpany 2022.06.19 Bagi Bence Faragó Dániel Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2021-734444 Zdolny do lotu 2022.06.19 Zoltán Miheller Niedostępne Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2021-D-625578 Zdolny do lotu 2022.06.19 Putz László Dombai Gábor Esztergom Versenykerület
HU-2021-04-15166 Zdolny do lotu 2022.06.19 Lajos Szabó Kovács Dávid István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2022-P-39725 Zdolny do lotu 2022.06.19 Lajos Szabó Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-673177 Zdolny do lotu 2022.06.19 Nagy S. Miklós Niedostępne Niedostępne
HU-2022-30-56287 Zdolny do lotu 2022.06.19 ATTILA Niedostępne Aranyhomok Tagszövetség
HU-2021-D-649706 Martwy 2022.06.19 Máté Győri Niedostępne Niedostępne
HU-2022-D-649706 Martwy 2022.06.19 Máté Győri Niedostępne Niedostępne
HU-2021-06-55855 Zdolny do lotu 2022.06.19 Bódi Tibor Niedostępne Dunakanyar Tagszövetség
HU-2021-10-46489 Zdolny do lotu 2022.06.19 Ferenc Lévai Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2021-10-46420 Zdolny do lotu 2022.06.19 Ferenc Lévai Szőcs András Hajdú Versenykerület
HU-2019-17-20950 Wyczerpany 2022.06.19 László Pesti Kucsera János Kolumbia Sport Klub Versenykerület
HU-2021-21-46677 Zdolny do lotu 2022.06.19 Bársony Mihály Székely László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2021-R-220750 Wyczerpany 2022.06.19 Éva Bendiák Sándor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2021-R-213981 Kontuzjowany 2022.06.19 Robinszkiy Malomsoki Tibor Villám Klub
HU-2021-13-45651 Kontuzjowany 2022.06.19 Csongor Niedostępne Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2021-D-609125 Martwy 2022.06.19 Ferenc Patkó László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2022-23-36091 Zdolny do lotu 2022.06.18 Baksa David Niedostępne Karancs Tagszövetség
HU-2022-45-1610 Wyczerpany 2022.06.18 csongor Niedostępne Nyírség összevont
HU-2022-11-82673 Zdolny do lotu 2022.06.18 Hanich Mihály Niedostępne Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2020-26-98841 Zdolny do lotu 2022.06.18 István Dienes Imre Tisza Tó Postagalambsport Versenykerület