Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
IS-2023-000-9546 Mŕtvy 30.06.2023 Signe Stenkilde Nedostupné Nedostupné
DV-2020-02776-370 Schopný letu 08.10.2022 Gunnar Erlingsson Nedostupné Nedostupné
ISL-2020-00-551 Schopný letu 25.05.2021 Eyrún Þóra Guðmundsdóttir Nedostupné Nedostupné
ISL-2020-00-498 Schopný letu 24.05.2021 Eyrún Þóra Guðmundsdóttir Nedostupné Nedostupné
ISL-2014-00-2758 Vyčerpaný 11.08.2020 Maja Siska Nedostupné Nedostupné
ISL-2020-07-3 Schopný letu 27.07.2020 Björn Árni Ólafsson Nedostupné Nedostupné
ISL-2019-BDFI-6556 Schopný letu 11.09.2019 Calina Nedostupné Bréfdúfnafélag Íslands
ISL-2019-00-5703 Mŕtvy 09.09.2019 Skaftafell Nedostupné Nedostupné
ISL-2019-00-5179 Zranený 26.08.2019 Hrafnhildur Ævarsdóttir Nedostupné Nedostupné
ISL-2019-00-5714 Vyčerpaný 26.08.2019 iEVA Nedostupné Nedostupné
SK-2014-0518-1908 Schopný letu 24.08.2019 E van aalten Nedostupné Nedostupné
IS-2014-518-1908 Schopný letu 24.08.2019 E van aalten Nedostupné Nedostupné