Chovatelia

Používateľský systém

Registrácia, prihlásenie, párovanie Vášho konta, prístup k profilom Vašich holubov, zmena fotografie vo výsledkoch, obnova zabudnutého hesla...

Zobraziť viac

Hlásenie doletov

Predbežný výpočet poradia najlepších holubov v reálnom čase, manuálne pridávanie doletov, výpočet rýchlosti a poradia prvých holubov v oblastnom združení aj regióne

Zobraziť viac

Evidencia holubov

Čo je evidencia holubov, pridávanie nových záznamov, mazanie existujúcich záznamov, import dát z EKS, riadenie vakcinácií

Zobraziť viac

Výstavné karty pre poštové holuby, výsledky pretekov, profily holubov

Výstavné karty

Vytvorte, stiahnite a vytlačte si výstavné karty pre lokálne a národné výstavy len na pár kliknutí. Automatický výber najlepších koeficientov pre všetky olympijské kategórie.

Zobraziť viac

Funkcionári

Štartovanie pretekov

Zadávanie času vypustenia pre preteky, editácia existujúcich záznamov, štarotvanie pretekov pre regióny, vyžiadanie právomocí pre štartovanie pretekov...

Zobraziť viac

Administrátori

Správa chovateľov

Základy administrácie centrálnej databázy chovateľov. Pridávanie nových záznamov, vyhľadávanie a úpravy existujúcich záznamov v databáze

Zobraziť viac

Administrácia pretekového plánu

Tvorba pretekových plánov, pridávanie nových pretekov, úprava a mazanie existujúcich pretekov, definícia pojmov

Zobraziť viac

Kombinovanie pretekov

Základné princípy a logika spájania oblatných pretekov pre účely výpočtu regionálnych a národných výsledkov. Potrebné právomoci a detailné kroky pre prepojenie pretekov a následnú kontorlu správnosti.

Zobraziť viac

Typy výsledkov

Vytváranie nových typov výsledkov, vysvetlenie parametrov a možností, definícia zloženia výsledkov

Zobraziť viac

Administrácia súťaží

Vytváranie nových súťaží, oficiálne vs. interné súťaže, možnosti a parametre, prepojenie s typmi výsledkov a pretekovým plánom

Zobraziť viac

Export dát z EKS

Základné spôsoby exportu dát z bežných značiek EKS, priamy export, skenovanie a techniky OCR, zachytávanie dát pri tlači atď...

Zobraziť viac

Import dát

Základné spôsoby vkladania údajov, manuálne zadávanie, hromadný import, možnosti vstupu, skratky pre zadávanie, práca s údajmi a viac...

Zobraziť viac

Výpočet a administrácia výsledkov

Ako vypočítať, prepočítať alebo vymazať výsledky. Hromadné transakcie s importovanými dátami, editácia, opätovný import a ďalšie...

Zobraziť viac

Panel pre administrátorov

Návod pre špeciálne aplikácie navrhnuté pre administrátorov ako kontrola právomocí, odomykanie pretekov, hľadanie holubov, kontrola verzií EKS a ďalšie...

Zobraziť viac