Hodowcy

System użytkownika

Rejestracja, logowanie, zakładanie konta, dostęp do profili gołębi, zmiana zdjęcia w wynikach, odzyskiwanie hasła...

Zobacz więcej

Zgłaszanie przylotów

Pierwsze obliczenie online i ranking najlepszych z lotu w czasie rzeczywistym, obliczanie prędkości, zebranie najlepszych gołębi w organizacji / ogólnie.

Zobacz więcej

Lista gołębi

Co to są listy gołębi, dodawanie nowych danych, usuwanie istniejących, import danych z ETS, zarządzanie szczepieniami...

Zobacz więcej

Karty klatek, wyniki i profile gołębi

Karty klatek

Tworzenie, pobieranie i drukowanie kart klatek na lokalne lub krajowe wystawy gołębi pocztowych za pomocą kilku kliknięć. Automatyczny wybór najlepszych współczynników dla każdej kategorii olimpijskiej

Zobacz więcej

Członkowie Komisji

Rozpoczęcie lotów

Wprowadzanie czasu wypuszczenia dla lotów, edycja istniejących danych, śledzenie zmian, rozpoczynanie lotów dla lotów łączonych, żądanie dostępu do rozpoczęcia lotów.

Zobacz więcej

Administratorzy

Administracja hodowcy

Podstawowa instrukcja administrowania bazą danych Hodowców. Dodawanie nowych danych, edycja lub wyszukiwanie istniejących informacji

Zobacz więcej

Administracja planu lotów

Tworzenie planu lotów, dodawanie nowych, edycja i usuwanie istniejących lotów, definiowanie terminów

Zobacz więcej

Łączenie lotu

Podstawowa informacje łączenia lotów organizacji bazowych w większe jednostki (regiony, kraje itp.) do obliczania wyników łączonych. Wymagany jest dostęp i szczegółowe kroki łączenie lotów

Zobacz więcej

Rodzaje wyników

Tworzenie nowych typów wyników, objaśnianie parametrów i opcji, definiowanie składu wyników

Zobacz więcej

Administracja konkursów

Tworzenie nowych zawodów, oficjalne i niestandardowe zawody, opcje i parametry, połączenie z planem lotu i typami wyników

Zobacz więcej

ETS i eksport danych

Podstawowe sposoby zbierania danych z popularnych marek ETS, techniki skanowania i OCR, bezpośredni eksport, przechwytywanie danych itp.

Zobacz więcej

Import danych

Podstawowe pojęcia do importu danych, ręczne wprowadzanie, opcje importu, skróty, obsługa danych i więcej...

Zobacz więcej

Obliczanie wyników i zarządzanie nimi

Jak obliczyć, przekalkulować lub usunąć wyniki, przesyłanie wielu danych, edycja i ponowny import danych itd...

Zobacz więcej

Panel administratora

Przewodnik po specjalnych aplikacjach przeznaczonych dla administratorów, takich jak kontrola dostępu, odblokowywanie lotów, wyszukiwanie gołębi, kontrola wersji ETS itp.

Zobacz więcej