Medlemmar

Användar system

Registrering, logga in, koppla ihop ditt konto, tillgång till din \"Profil duvor\", ändra/byta ut ditt foto i \"Resultat\", \"Återställande av lösenord\" mm.

Visa mera

Hemkomstrapport

Första online beräkningen och placering av först hemkomna, från tävling exakt tid, beräkning av hastighet, sammanföra bästa duvor i organisationen/kombinerat

Visa mera

Lista på duvor

Vad är lista på duvor? lägga till nya register, ta bort befintliga register, importera data från ETS, vaccinationsintyg mm

Visa mera

Tävlingsduvor, bur nummer, resultat, profil gällande duvor

Bur nummer

Skapa, ladda ner och tryck ut bur nummer för lokala och nationella utställningar med några få klick. Automatisk val av duvor med bästa koefficient, utvalda för varje kategori till Olympiaden.

Visa mera

Tävlingskommitté

Starta tävlingar

Gå in på starttid för uppsläpp, tävling, uppdatera befintliga register, ändrade uppsläpp, starta tävling för sammanlagda tävlingar, får godkännande/tillgång för att starta tävlingar

Visa mera

Admin, ansvariga för programmet

Medlems administration

Basmanual för admininstratör av tävlande medlems databas. Här kan man lägga till nya register, uppgradera eller söka efter gamla rekord

Visa mera

Administration för tävlingsplan

Skapa flygplaner, lägga till nya tävlingar, redigera och ta bort inlagda tävlingar i flygplan, regler som gäller tävling ex räkna de 2 första duvorna. särskild markering av duvor ex i SBU, hur många duvor som får skickas etc.

Visa mera

Sammanlagda tävlingsresultat

Basfakta från sammanhängande tävlingar från klubb till större tävlingar såsom distrikt, grupp, national och SBU resultat. Här krävs godkänd tillgång för att ha kunnande att lösa detaljerade steg om hur man kan kombinera resultat

Visa mera

Skriven lista på resultat

Skapa nya sätt av resultat utifrån parametrar av olika möjligheter, hur tävlingen är uppbyggt, skapad

Visa mera

Tävlingsansvarig-a

Skapande av nya tävlingar, officiellt godkända tävlingar av SBF, val och regler, knutna till tävlingsplan och hur resultaten ska behandlas, dvs hur resultaten ska räknas in ex i olika mästerskap

Visa mera

ETS och data export

Betydande grunder av data som kommer från vanlig märken som ETS, scanning, och OCR teknik, direkt export, inhämtad data etc

Visa mera

Import av data

Bastester för import av data, manuella inskrivningar, möjlighet att importer, ta in, genvägar, databehandling mm

Visa mera

Uträkning av resultat och administration

Hur man gör när man räknar ut, räknar om eller tar bort resultat, flera olika data transaktioner, data redigering, återimportering etc...

Visa mera

Admin panel

En guide för speciella ansökningar enbart för administratörer gällande tillgång, låsa upp tävlingar, söka efter duvor, ETS version gällande kontroll etc.

Visa mera