Zamykanie pretekov pre holuba a súťaž

Ak má súťaž viacero kategórií a platí v nej špeciálne pravidlo, ktoré umožňuje jednému holubovi započítať jeden pretek iba v jedinej kategórii, MyPigeons ponúka možnosť uzamknúť vybrané preteky pre vybraného holuba v rámci vybranej kategórie.

Výpočet a automatický výber pretekov vynechá tieto preteky v ostatných kategóriách, ktoré umožňujú uzamykanie. Dobrým príkladom pre takúto súťaž je Majstrovstvo Slovenska (2013 - 2016), ktoré sa organizovalo v 5 rôznych kategóriách (krátke, stredné, dlhé a super-dlhé trate a súťaž ročných holubov).

V každej kategórii potrebuje chovateľ 3-5 víťazných holubov, každý holub potrebuje 2-5 najlepších pretekov v rôznych vzdialenostných kategóriách. Špeciálne pravidlo hovorí, že jeden holub môže použiť každý pretek iba v jednej kategórii. Holub môže byť prihlásený vo viacerých kategóriách, no v každej potrebuje rôzne preteky.

Najlepšie holuby chovateľa v kategórií Dlhých tratí
Slovak Championship Long Distance 2016, OZ Bratislava Kliknite pre zväčšenie
Ten istý chovateľ s tými istými holubmi a pretekmi v kategórii Super-dlhé trate
Slovak Championship Super Long Distance 2016, OZ Bratislava Kliknite pre zväčšenie

V prípade, že sa preteky prelínajú cez viaceré kategórie, chovateľ si musí vybrať jeho prioritu a prihlásiť sa do jednej kategórie, alebo alternatívne, vybrať nasledujúce najlepšie holuby alebo preteky pre tie isté holuby v alternatívnej kategórii a stále sa uchádzať o čo najlepšie umiestnenie.

Aby sme pomohli chovateľom zautomatizovať tento výpočet, MyPigeons ponúka možnosť zamknúť preteky pre holuba vo vybranej kategórii tak, aby neboli použité v žiadnej inej v rámci tejto skupiny.

Potrebné právomoci

Aby ste mohli meniť toto nastavenie, potrebujete byť prihlásený na Vaše konto a mať prístup k profilom holubov, pre ktoré chcete nastavovať preteky. Buď máte spárované konto s chovateľom, ktorý je majiteľom týchto holubov, alebo ste výpočtárom Oblastného združenia / Základnej organizácie, kde holuby pretekajú.

Ako zamknúť / odomknúť pretek pre holuba

Ak máte potrebnú právomoc, kliknite na tlačidlo s ikonou zámku (zamknutý alebo odomknutý) pre zmenu nastavenia v riadku s pretekom, pre ktorý chcete zmenu vykonať. Nastavenie je uložené okamžite. Ak si rozkliknete holuby v ostatných kategóriách, mali by ste vidieť nový výber pretekov. Celkové poradie sa však zmení až po najbližom prepočítaní súťaže.

Tlačidlá pre zamknutie / odomknutie v detailnom zobrazení holuba
Lock  unlock buttons in detailed view Kliknite pre zväčšenie
Pozrite si video ukážku