Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 3 (28.07.2019)