Pretek č.: 4 | Dátum: 28.05.2017 | Čas vypustenia: 07:00:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 49:58:21 | 14:44:25

Rozpätie: 335.464 km - 346.277 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 352 | 20 %: 70

Počet chovateľov: 12

Trvanie preteku: 00:20:59

Prvý holub:

PL-2014-0237-702 | Prílet: 1 | 11:31:31

Rýchlosť: 1254.133 | Vzdialenosť: 340.518 km

Chovateľ: Dr. Kozlík Ondrej | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2015-0305-1280 | Prílet: 1 | 11:50:52

Rýchlosť: 1164.149 | Vzdialenosť: 338.612 km

Chovateľ: Čáni Ľ+M | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 06.06.2017, 13:18 | Peter Kurek
Miesto - odMiesto - doBody
1 7 60
8 14 57
15 21 54
22 28 51
29 35 48
36 42 45
43 49 42
50 56 39
57 63 36
64 70 33
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Body
1  42   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    PL-2014-0237-702 11:31:31 1 254,133 340.518 71 0303 60
2  27   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1221 11:35:32 1 251,268 344.766 28 0303 60
3  9   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2011-02907-9 11:33:45 1 243,901 340.518 71 0303 60
4  64   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8009 11:34:05 1 242,389 340.518 71 0303 60
5  5   Čáni Ľ+M    SK-2015-0305-1267 11:32:34 1 242,309 338.612 44 0303 60
6  22   Babic J+P    SK-2015-0303-206 11:32:49 1 239,869 338.257 30 0303 60
7  12   Peter Prilepok    SK-2016-02901-1468 11:30:42 1 239,246 335.464 35 0303 60
8  19   Peter Prilepok    SK-2016-0303-439 11:30:43 1 239,170 335.464 35 0303 57
9  66   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0777-1916 11:35:03 1 238,022 340.518 71 0303 57
10  31   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2014-02907-166 11:35:08 1 237,647 340.518 71 0303 57
11  21   Maretta Jozef    SK-2013-02906-2701 11:38:41 1 237,125 344.766 28 0303 57
12  25   Ing.Emil Lorenc    SK-2015-02003-518 11:35:50 1 236,580 341.09 35 0303 57
13  2   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1257 11:39:06 1 235,278 344.766 28 0303 57
14  7   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2013-02907-81 11:35:55 1 234,133 340.518 71 0303 57
15  3   Čáni Ľ+M    SK-2013-02907-389 11:34:47 1 232,287 338.612 44 0303 54
16  7   Babic J+P    SK-2015-0303-214 11:35:03 1 229,802 338.257 30 0303 54
17  7   Čáni Ľ+M    SK-2015-0305-1397 11:35:33 1 228,859 338.612 44 0303 54
18  8   Maretta Jozef    SK-2013-02907-418 11:40:42 1 228,237 344.766 28 0303 54
19  7   Maretta Jozef    SK-2014-01706-1291 11:41:21 1 225,399 344.766 28 0303 54
20  8   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8013 11:38:09 1 224,224 340.518 71 0303 54
21  27   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-623 11:38:39 1 222,028 340.518 71 0303 54
22  26   Čáni Ľ+M    SK-2013-02907-399 11:37:27 1 220,443 338.612 44 0303 51
23  32   Čáni Ľ+M    SK-2012-02907-575 11:37:30 1 220,223 338.612 44 0303 51
24  26   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1206 11:44:09 1 213,324 344.766 28 0303 51
25  18   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1217 11:44:10 1 213,253 344.766 28 0303 51
26  52   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2013-02907-102 11:40:54 1 212,239 340.518 71 0303 51
27  10   Čáni Ľ+M    SK-2014-01706-1389 11:39:24 1 211,926 338.612 44 0303 51
28  39   Čáni Ľ+M    SK-2016-0303-853 11:39:27 1 211,709 338.612 44 0303 51
29  14   Vladimír Fačko    SK-2016-0307-12 11:45:58 1 210,900 346.277 21 0303 48
30  25   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1202 11:45:38 1 207,023 344.766 28 0303 48
31  21   Čáni Ľ+M    SK-2015-03506-381 11:40:38 1 206,599 338.612 44 0303 48
32  2   Čáni Ľ+M    SK-2015-0305-1275 11:41:02 1 204,882 338.612 44 0303 48
33  26   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-826 11:42:58 1 203,386 340.518 71 0303 48
34  30   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8058 11:43:01 1 203,173 340.518 71 0303 48
35  17   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1204 11:46:38 1 202,812 344.766 28 0303 48
36  24   Maretta Jozef    SK-2012-02907-761 11:46:53 1 201,764 344.766 28 0303 45
37  37   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8077 11:43:25 1 201,475 340.518 71 0303 45
38  56   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2014-02907-132 11:43:58 1 199,148 340.518 71 0303 45
39  51   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2011-02907-41 11:44:50 1 195,499 340.518 71 0303 45
40  23   Čáni Ľ+M    SK-2013-02907-313 11:43:24 1 194,820 338.612 44 0303 45
41  28   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8139 11:45:09 1 194,171 340.518 71 0303 45
42  17   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-630 11:45:42 1 191,873 340.518 71 0303 45
43  13   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-628 11:45:52 1 191,178 340.518 71 0303 42
44  9   Čáni Ľ+M    SK-2012-02907-375 11:44:55 1 188,460 338.612 44 0303 42
45  17   Čáni Ľ+M    SK-2015-0305-1222 11:45:07 1 187,626 338.612 44 0303 42
46  26   Ing.Emil Lorenc    SK-2015-02003-1180 11:47:17 1 187,295 341.09 35 0303 42
47  1   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-627 11:47:03 1 186,267 340.518 71 0303 42
48  9   Maretta Jozef    SK-2016-03605-304 11:50:48 1 185,578 344.766 28 0303 42
49  17   Ing.Emil Lorenc    SK-2016-0303-581 11:48:02 1 184,203 341.09 35 0303 42
50  24   Babic J+P    SK-2015-0303-221 11:46:08 1 182,166 338.257 30 0303 39
51  8   MUDr.Fr.Izsof    SK-2014-02907-742 11:45:39 1 180,140 337.107 10 0303 39
52  1   Mišun Pavol    SK-2015-0303-59 11:45:20 1 179,686 336.938 30 0303 39
53  15   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1240 11:52:25 1 179,023 344.766 28 0303 39
54  3   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8112 11:48:51 1 178,875 340.518 71 0303 39
55  21   Peter Prilepok    SK-2012-02904-1081 11:44:42 1 178,307 335.464 35 0303 39
56  6   Vladimír Fačko    SK-2012-02907-46 11:54:08 1 177,279 346.277 21 0303 39
57  20   Peter Prilepok    SK-2016-0303-1525 11:45:02 1 176,929 335.464 35 0303 36
58  7   Peter Prilepok    SK-2013-02907-1129 11:45:04 1 176,791 335.464 35 0303 36
59  16   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-761 11:50:21 1 172,785 340.518 71 0303 36
60  10   Jaroslav Juriga    SK-2011-02907-719 11:53:02 1 171,447 343.273 15 0303 36
61  13   Albín Mudrončík    SK-2015-0303-303 11:54:41 1 170,487 344.923 17 0303 36
62  35   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8109 11:51:29 1 168,225 340.518 71 0303 36
63  21   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8143 11:51:33 1 167,957 340.518 71 0303 36
64  4   Albín Mudrončík    SK-2016-0303-212 11:55:23 1 167,713 344.923 17 0303 33
65  16   Čáni Ľ+M    SK-2015-0305-1326 11:50:21 1 166,220 338.612 44 0303 33
66  19   Ing.Emil Lorenc    SK-2014-02907-541 11:52:36 1 165,721 341.09 35 0303 33
67  24   Mišun Pavol    SK-2016-0303-467 11:48:55 1 165,069 336.938 30 0303 33
68  36   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-703 11:52:17 1 165,027 340.518 71 0303 33
69  25   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2014-02907-187 11:52:29 1 164,230 340.518 71 0303 33
70  13   Čáni Ľ+M    SK-2015-0305-1280 11:50:52 1 164,149 338.612 44 0303 33

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 2088 | Milan Vankuš 339.177 km 0303 Dolný Kubín 16