Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Halle (24.07.2022)