Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 2 (17.07.2022)