Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 2 (17.07.2022)