Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 2 (26.06.2022)