Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 1 (18.06.2022)