Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 1 (18.06.2022)