Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Louny 1 (18.06.2022)