Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Bayreuth 1 (05.06.2022)