Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Rokycany (29.05.2022)