Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Bayreuth 3 (19.07.2021)