Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 1 (27.06.2021)