Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 1 (27.06.2021)