Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 2 (13.06.2021)