Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Rokycany 1 (05.06.2021)