Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Bayreuth 1 (30.05.2021)