Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 1 (30.05.2021)