Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 3 (25.07.2020)