Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 3 (25.07.2020)