Oficiálne výsledky - VS 2 - Bayreuth 3 (19.07.2020)