Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 1 (28.06.2020)