Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 1 (28.06.2020)