Oficiálne výsledky - VS 2 - Grünberg 1 (28.06.2020)