Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 1 (25.07.2020)