Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 3 (28.07.2019)