Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Bayreuth 3 (22.07.2019)