Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 3 (22.07.2019)