Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Grünberg 1 (02.07.2019)