Oficiálne výsledky - VS 2 - Grünberg 1 (02.07.2019)