Oficiálne výsledky - VS 1 - Grünberg 1 (02.07.2019)